ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

28.9.2007   KLO 14:45
YHTIÖTIEDOTE    SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE       

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA 

YIT Oyj on 28.9.2007 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman osuus YIT Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on vähentynyt alle kahdeskymmenesosan (1/20). Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja YIT Oyj:lle seuraavat tiedot: 1. Kohdeyhtiön nimi ja Y-tunnus: YIT Oyj Y-tunnus 0112650-2

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakekauppa, joka tehtiin eilen 27.9.2007.

3. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 27.9.2007

4. Osuus kohdeyhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa nyt YIT Oyj:n osakkeita seuraavasti:

Kpl-määrä Osuus osakkeiden kokonaismäärästä Osuus äänimäärästä 6 115 208 4,82 % 4,82 %

YIT Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 126 906 258 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 126 906 258 kappaletta.

5. Osakkeenomistajan nimi ja Y-tunnus: Keskinäinen työeläkevakuutuslaitos Varma, y-tunnus 0533297-9

Helsingissä 28. päivänä syyskuuta 2007

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSLAITOS VARMA

Risto Murto Mervi Salonen

YIT OYJ Veikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Lisätietoja: hallintopäällikkö Marja Salo, puh. 020 433 2470, marja.salo@yit.fi

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa