ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

PÖRSSITIEDOTE      24.5.2010 klo 10.45      

 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN      MUUTTUMISESTA                                  


YIT Oyj on 24.5.2010 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 21.5.2010 tehdyn osakekaupan johdosta ylittänyt 5 %. Yhtiön hallussa oleva osakemäärä on 6 570 908, mikä vastaa 5,17 prosenttia YIT Oyj:n osakkeista.

Lisätietoja: Virva Salmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, 040 830 8091, virva.salmivaara@yit.fi

YIT OYJ

Virva Salmivaara Viestintäjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa