ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

PÖRSSITIEDOTE      26.11.2008 klo 9.30             

 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN      MUUTTUMISESTA                                   YIT Oyj on 25.11.2008 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen       ilmoituksen, jonka mukaan Structor S.A:n omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja  äänimäärästä on 24.11.2008 tehdyn osakekaupan johdosta ylittänyt 10 prosenttia. Yhtiön hallussa oleva osakemäärä on                       12 750 000, mikä vastaa 10,02 prosenttia                     YIT Oyj:n osakkeista.                              

Samassa ilmoituksessa todetaan, että Fennogens Investments S.A:n ja Corbis S.A:n omistamat YIT Oyj:n osakkeet on siirretty Structor S.A:han, joten näillä yhtiöillä ei enää ole omistusta YIT:stä.

YIT on julkistanut Fennogens Investments S.A:n ja Corbis S.A:n toimittamat ilmoitukset omistusosuuden nousemisesta 3.10.2008 ja 10.11.2008.

Liitteenä YIT:lle toimitettu ilmoitus.

Lisätietoja: Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi

YIT OYJ

Juha Kostiainen Viestintä- ja kehitysjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit