ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

PÖRSSITIEDOTE       10.11.2008 klo 13.00  

 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN      MUUTTUMISESTA                                  

YIT Oyj on 7.11.2008 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Fennogens Investments S.A:n omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 6.11.2008 tehdyn osakekaupan johdosta ylittänyt 5 %. Yhtiön hallussa oleva osakemäärä on 7 440 400, mikä vastaa 5,85 prosenttia YIT Oyj:n osakkeista.

3.10.2008 YIT Oyj kertoi vastaanottaneensa ilmoituksen, jonka mukaan Fennogens Investments S.A:n ja Corbis S.A:n yhteenlaskettu omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli 2.10.2008 tehdyn osakekaupan johdosta ylittänyt 5 %. 7.11.2008 vastaanotetun ilmoituksen mukaan Fennogens Investments S.A:n ja Corbis S.A:n yhteenlaskettu omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 9,19 %.

Fennogens Investment S.A ja Corbis S.A ovat samojen tahojen omistuksessa.

Ohessa liitteenä Fennogens Investments S.A:n YIT:lle toimittama ilmoitus.

Lisätietoja: Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi

YIT OYJ

Juha Kostiainen Viestintä- ja kehitysjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit