ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

PÖRSSITIEDOTE         19.5.2008 klo 16.30    

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN      MUUTTUMISESTA                                  

YIT Oyj on 19.5.2008 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Julius Baer Holding Ltd:hen kuuluvien yhtiöiden osuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 7.5.2008 tehdyn osakekaupan johdosta ylittänyt 5 %. Yhtiöiden hallussa oleva osakemäärä on 6 437 587, mikä vastaa 5,06 prosenttia YIT Oyj:n osakkeista.

Ohessa liitteenä Julius Baer Holding Ltd:n toimittama ilmoitus.

Lisätietoja: Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi

YIT OYJ

Juha Kostiainen Viestintä- ja kehitysjohtaja

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit