ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

30.10.2007 KLO 13:00             
YHTIÖTIEDOTE                                  
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE                      

 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN      MUUTTUMISESTA                                  

YIT Oyj on vastaanottanut Schroder Investment Management Compliance Limitedin lähettämän arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta. Schroder Investment Management Compliance Limited ilmoittaa omistusosuutensa laskeneen 4,93 prosenttiin YIT:n osakkeiden lukumäärästä 26.10.2007.

YIT:n 20.8.2007 rekisteröity osakepääoma on 147.069.883,32 euroa ja osakkeiden lukumäärä 126.906.258 kappaletta. YIT:llä on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon.

Schroder Investment Management Compliance Limitedin ilmoitus on esitetty liitteenä.

Lisätietoja: Virva Salmivaara, viestintä- ja kehitysjohtajan varamies, puh. 020 433 2781, virva.salmivaara@yit.fi

YIT OYJ

Juha Kostiainen Viestintä- ja kehitysjohtaja

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit