ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

YIT Oyj on vastaanottanut Schroder Investment Management Compliance Limitedin  
1.5.2007 lähettämän arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen omistusosuuden 
muuttumisesta. Schroder Investment Management Compliance Limited ilmoittaa   
omistusosuutensa nousseen 5,36 prosenttiin YIT:n osakkeiden lukumäärästä.    

YIT:n 30.4.2007 rekisteröity osakepääoma on 146.688.843,82 euroa ja osakkeiden  lukumäärä 126.852.260 kappaletta. YIT:llä on yksi osakesarja ja jokaisella    osakkeella on yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon.             

Schroder Investment Management Compliance Limitedin ilmoitus on esitetty liitteenä.

YIT OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Lisätietoja: hallintopäällikkö Marja Salo, puh. 020 433 2470, marja.salo@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi.SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT COMPLIANCE LIMITED:

As a result of share transactions concluded on 13 December 2006, the holdings of Schroder Investment Management Limited on behalf of its clients now represents 5.36% of the share capital 126,776,672 and 5.36% of the voting rights of YIT Oyj. Under chapter 2, section 9 of the Securities Market Act, we hereby notify the Financial Supervision Authority and YIT Oyj of the following:

1. Name of company in which holdings have been acquired

YIT Oyj

2. Date of change in holdings

13/12/2006

3. Exact proportion of voting rights and share capital in YIT Oyj

Holdings by Schroder Investment Management Limited on behalf of its clients are now as follows:

-------------------------------------------------------------------------------- | Number | Proportion of | Proportion of | | | share capital | voting rights | -------------------------------------------------------------------------------- | 6,800,599 | 5.36 | 5.36 | --------------------------------------------------------------------------------

The breakdown of holdings by client name is given below:

-------------------------------------------------------------------------------- | Client | No. of ord. | Proportion of | Proportion of | | | shares held | share capital | voting rights | -------------------------------------------------------------------------------- | BNL European Small | 8,143.00 | 0.006 | 0.006 | | Caps European Small | | | | | Caps Portfolio | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Schroder European | 180,000.00 | 0.142 | 0.142 | | Smaller Cos Fund | | | | | Portfolio | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Schroder Inst.Euro | 70,600.00 | 0.056 | 0.056 | | Smaller Cos Fd | | | | | Portfolio | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Schroder Global | 44,351.00 | 0.035 | 0.035 | | Smaller Cos Fund Main | | | | | Portfolio | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | SCM - Schroder | 274,000.00 | 0.216 | 0.216 | | International Small Co | | | | | Portfolio | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Schroder International | 855,143.00 | 0.675 | 0.675 | | Selection Fd European | | | | | Smaller Companies | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Schroder International | 700,000.00 | 0.552 | 0.552 | | Selection Fd Euro | | | | | Dynamic Growth | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Schroder International | 127,793.00 | 0.101 | 0.101 | | Selection Fd Euro | | | | | Active Value | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Schroder International | 13,702.00 | 0.011 | 0.011 | | Selection Fd Global | | | | | Smaller Companies | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Schroder International | 278,427.00 | 0.220 | 0.220 | | Selection Fd European | | | | | Dynamic Growth | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Schroder International | 280,201.00 | 0.221 | 0.221 | | Selection Fd European | | | | | Special Situations | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Schroder Intl Small | 10,033.00 | 0.008 | 0.008 | | Companies LP SISLP - | | | | | Small Companies | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Schroder European | 393,806.00 | 0.311 | 0.311 | | Alpha Plus European | | | | | Equities | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | State of Connecticut | 64,400.00 | 0.051 | 0.051 | -------------------------------------------------------------------------------- | Global Small Companies | 500,000.00 | 0.394 | 0.394 | | Vanguard International | | | | | Explorer International | | | | | Equities | | | | --------------------------------------------------------------------------------

4. Shareholder's complete name

Schroder Investment Management Limited (on behalf of clients listed above).London, 01 May 2007

Taryn O'Donoghue Regulatory Reporting Assistant On behalf of Schroder Investment Management Limited

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa