KAUPANKÄYNTI JA OSAKKEIDEN MERKINTÄ YIT:N C-, D- JA E-OPTIO-OIKEUKSILLA

YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSI-ILMOITUS        14.3.2006      KLO 10.30


KAUPANKÄYNTI JA OSAKKEIDEN MERKINTÄ YIT:N C-, D- JA E-OPTIO- OIKEUKSILLA


YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuonna 2004 liikkeelle laskettujen E-optio-oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin päälistalle siten, että kaupankäynti niillä alkaa 3.4.2006. YIT:n vuonna 2002 liikkeelle lasketut C- ja D-optio- oikeudet ovat listattuina Helsingin Pörssissä ja niiden perusteella on vuonna 2006 mahdollisuus merkitä osakkeita 3.4.
alkaen.

Edelleen YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt hakea yhtiön osakkeen lisäerän ottamista Helsingin Pörssin päälistalle. Hakemus koskee vuoden 2006 aikana C-, D- ja E-optio-oikeuksien perusteella merkittäviä uusia osakkeita.

Osakkeiden merkintä

Kukin C- ja D-optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään neljä (4) YIT-Yhtymä Oyj:n 0,50 euron nimellisarvoista osaketta.
Osakkeita voidaan merkitä siten, että osakepääoma voi nousta enintään 2.800.000 eurolla.

Kukin E-optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään kaksi (2) YIT-Yhtymä Oyj:n 0,5 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 360.000 kpl ja osakepääoma voi nousta enintään 180.000 eurolla.

C-optio-oikeuden perusteella merkittävän osakkeen merkintähinta on 3,2725 euroa osakkeelta, D-optio-oikeuksien perusteella merkittävän osakkeen merkintähinta on 2,9225 euroa osakkeelta ja E- optio-oikeuksien perusteella merkittävän osakkeen merkintähinta 6,80 euroa osakkeelta.

Osakkeiden merkintäaika on C- ja D-optioilla 1.4.-30.11.2006 ja E- optioilla 1.4.-30.11. vuosina 2006 ja 2007.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet rekisteröintipäivästä alkaen.

Merkinnät vastaanotetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttoreissa.

Optioehdot kokonaisuudessaan ovat luettavissa YIT:n Internet- sivuilla osoitteessa www.yit.fi

Osakepääoman korotukset

Merkintöjen perusteella tehtävät osakepääoman korotukset on vuonna 2006 tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:

Osakemerkinnät Merkintä Uudet osakkeet viimeistään kaupparekisteriin listalle 24.4. 28.4. 2.5.
16.6. 22.6. 26.6.
11.8. 18.8. 21.8.
23.10. 30.10. 31.10.
30.11. 7.12. 8.12.

Yleiset tiedot liikkeeseenlaskijasta

Nimi: YIT-Yhtymä Oyj (13.3.2006 varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa nimen YIT Oyj:ksi)

Kotipaikka: Helsinki

Rekisteröimispäivä: 31.8.1940

Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki: Julkinen osakeyhtiö, Suomen laki

Konserni, johon liikkeeseenlaskija kuuluu ja asema siinä: YIT- konsernin emoyhtiö

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on rakennusalan tuotantotoiminta, rakennustarvikkeiden ja rakennusvalmisosien valmistus, vuokraus ja kauppa sekä talotekniikka,(13.3.2006 varsinainen yhtiökokous päätti lisätä ”verkkopalvelut”) ja teollisuuden mekaaninen urakointi sekä edellä mainittuihin liittyvä käyttö-, huolto- ja kunnossapito kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiön toimialana on edellä mainittujen liiketoimintojen lisäksi ostaa ja myydä kiinteistöjä ja asunto- ja kiinteistöosakkeita sekä vuokrata ja huoltaa huoneistoja ja kiinteistöjä rakennuksineen ja laitoksineen sekä harjoittaa muutakin toimintaa, joka liittyy edellä mainittuihin toimintoihin.
Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa välittömästi yhtiön toimesta ja/tai tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja yhteisyritysten välityksellä.
Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, henkilöstöasioista, rahoituksesta, taloudesta, lakiasioista ja viestinnästä sekä muista yhteisistä palveluista ja tehtävistä.

Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty ja yritystunnus: Kaupparekisteri, y-tunnus 0112650-2

YIT-Yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestykseen voi tutustua yhtiön Internet- sivuilla. Hallinnointiperiaatteet on esitetty vuosikertomuksessa sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi.YIT-Yhtymä OyjVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

LISÄTIETOJA: hallintopäällikkö Marja Salo, puh. 020 433 2470, marja.salo@yit.fi rahoitusjohtaja Jaakko Mäkynen,puh. 020 433 2307, jaakko.makynen@yit.fi

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa