KAUPANKÄYNTI JA OSAKKEIDEN MERKINTÄ YIT:N E, F, K JA L OPTIO-OIKEUKSILLA VUONNA 2007

PÖRSSITIEDOTE       23.3.2007 

 KAUPANKÄYNTI JA OSAKKEIDEN MERKINTÄ YIT:N E, F, K JA L OPTIO-OIKEUKSILLA VUONNA 2007                                      

YIT Oyj hakee vuonna 2004 liikkeelle laskettujen F optio-oikeuksien sekä vuonna 2006 liikkeelle laskettujen K ja L optio-oikeuksin listaamista Helsingin Pörssissä siten, että kaupankäynti niillä alkaisi 2.4.2007. YIT:n vuonna 2004 liikkeelle lasketut E optio-oikeudet ovat listattuina Helsingin Pörssissä ja niiden perusteella on vuonna 2007 mahdollisuus merkitä osakkeita 2.4. alkaen.

Edelleen YIT Oyj hakee yhtiön osakkeen lisäerän listaamista Helsingin Pörssissä.
Hakemus koskee vuoden 2007 aikana E, F, K ja L optio-oikeuksien perusteella merkittäviä uusia osakkeita.

Osakkeiden merkintä

Kukin E ja F optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään kaksi (2) ja kukin K ja L optio-oikeus yhden (1) YIT Oyj:n osakkeen. Osakkeita voidaan merkitä E optio-oikeuksilla yhteensä enintään 360.000 kpl, F optio-oikeuksilla enintään 840.000 kpl, K optio-oikeuksilla enintään 300.000 kpl ja L optio-oikeuksilla 900.000 kpl.

E optio-oikeuden perusteella merkittävän osakkeen merkintähinta on 6,80 euroa osakkeelta ja F optio-oikeuksien perusteella merkittävän osakkeen merkintähinta 6,15 euroa osakkeelta. K tai L optio-oikeuksien perusteella merkittävän osakkeen merkintähinta 20,53 euroa osakkeelta.

Osakkeiden merkintäaika on vuosittain 1.4. - 30.11. E optioilla osakkeita voi merkitä vuosina 2006 ja 2007, F optioilla vuonna 2007 sekä K ja L optioilla vuosina 2007 ja 2008.

Merkinnät vastaanotetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttoreissa.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon merkintäpäivästä lukien. Muut osakasoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

Osakepääoman korotukset

Merkintöjen perusteella tehtävät osakepääoman korotukset on vuonna 2007 tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:

-------------------------------------------------------------------------------- | Osakemerkinnät | Merkintä | Uudet osakkeet | | viimeistään | kaupparekisteriin | listalle | -------------------------------------------------------------------------------- | 20.4. | 30.4. | 2.5. | -------------------------------------------------------------------------------- | 15.6. | 26.6. | 27.6. | -------------------------------------------------------------------------------- | 10.8. | 20.8. | 21.8. | -------------------------------------------------------------------------------- | 19.10. | 30.10. | 31.10. | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.11. | 10.12. | 11.12. | --------------------------------------------------------------------------------

Yleiset tiedot liikkeeseenlaskijasta

Nimi: YIT Oyj Kotipaikka: Helsinki Rekisteröimispäivä: 31.8.1940 Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki: Julkinen osakeyhtiö, Suomen laki Konserni, johon liikkeeseenlaskija kuuluu ja asema siinä: YIT-konsernin emoyhtiö Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on rakennusalan tuotantotoiminta, rakennustarvikkeiden ja rakennusvalmisosien valmistus, vuokraus ja kauppa sekä talotekniikka, verkkopalvelut ja teollisuuden mekaaninen urakointi sekä edellä mainittuihin liittyvä käyttö-, huolto- ja kunnossapito kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiön toimialana on edellä mainittujen liiketoimintojen lisäksi ostaa ja myydä kiinteistöjä ja asunto- ja kiinteistöosakkeita sekä vuokrata ja huoltaa huoneistoja ja kiinteistöjä rakennuksineen ja laitoksineen sekä harjoittaa muutakin toimintaa, joka liittyy edellä mainittuihin toimintoihin. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa välittömästi yhtiön toimesta ja/tai tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja yhteisyritysten välityksellä. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, henkilöstöasioista, rahoituksesta, taloudesta, lakiasioista ja viestinnästä sekä muista yhteisistä palveluista ja tehtävistä. Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty ja yritystunnus: Kaupparekisteri, y-tunnus 0112650-2 Optioehdot kokonaisuudessaan ja YIT Oyj:n yhtiöjärjestys ovat luettavissa YIT:n internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi. Hallinnointiperiaatteet on esitetty vuosikertomuksessa sekä yhtiön internet-sivuilla.

Lisätietoja: hallintopäällikkö Marja Salo, YIT Oyj, puh. 020 433 2470, marja.salo@yit.fi rahoitusjohtaja Jaakko Mäkynen, YIT Oyj, puh. 020 433 2307, jaakko.makynen@yit.fi

YIT OYJVirva Salmivaara Viestintäjohtajan varamiesJakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa