KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

8.2.2008 KLO 08:05                  
YHTIÖTIEDOTE       YHTIÖKOKOUS                      KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13. päivänä maaliskuuta 2008 alkaen klo 13.00 Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti M1 ja K1).

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkavat klo 12.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Asialuettelo on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla www.yit.fi/yhtiokokous. 1.Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päätettäväksi maksaa osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 2.4.2008.

2. Hallitus Yhtiön tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 20 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä ja että hallitukseen valitaan: puheenjohtajaksi Reino Hanhinen, varapuheenjohtajaksi Eino Halonen ja jäseniksi Kim Gran, Antti Herlin ja Teuvo Salminen. Samat tahot tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan eli hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6.000 e/kk (72.000 e/v), varapuheenjohtaja 4.500 e/kk (54.000 e/v), jäsen 3.500 e/kk (42.000 e/v) sekä kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan jäsenille samoin kokouspalkkiota 500 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta ja että koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

3. Tilintarkastaja Yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokousasiakirjat

Vuoden 2007 tilinpäätösinformaatio on osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, Helsinki sekä internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodesta 2007 postitetaan osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta. Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön kotisivuilla viikosta 8/2008 lähtien.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään 3.3.2008.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään 6.3.2008 jollakin seuraavista tavoista: YIT Oyj:n Internet-sivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous noudattaen siellä annettuja ohjeita Telefaksilla numeroon 020 433 2077 Puhelimitse Marja Salolle numeroon 020 433 2470 tai Pirkko Pesoselle numeroon 020 433 2453 Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.

Internetin välityksellä, puhelimitse, kirjeitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 6.3.2008 klo 16.00.

Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.

Helsinki 7.2.2008

YIT OYJ HallitusJakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa