KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖTIEDOTE    YHTIÖKOKOUS   15.9.2008 KLO 15.00            KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 6. päivänä lokakuuta 2008 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti M1 ja K1).

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat klo 9.00.

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asialuettelo on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla www.yit.fi.

I Valtuutus hankkia yhtiön omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12.722.342 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

1. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai hankittaessa liiketoimintaan omaisuutta tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai luovutettaviksi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai mitätöitäviksi.

2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.

3. Osakkeet hankitaan niille OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.

4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus ovat voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

II Valtuutus luovuttaa omia osakkeita

Hallitus ehdottaa että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hallituksen valtuutuksen perusteella hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen kohteena on enintään 12.722.342 yhtiölle hankittavaa ja yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.

2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.

3. Omia osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa omaisuutta tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. 4. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä ne OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Tällöin osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus ovat voimassa 5 vuotta sen myöntämisestä.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Osakeyhtiölain 5 luvun 21 pykälän tarkoittamat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, Helsinki sekä Internet-sivuilla www.yit.fi.

OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.9.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään 26.9.2008.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään 29.9.2008 jollakin seuraavista tavoista: YIT Oyj:n Internet-sivujen kautta www.yit.fi noudattaen siellä annettuja ohjeita Telefaksilla numeroon 020 433 2077 Puhelimitse Marja Salolle numeroon 020 433 2470 tai Pirkko Pesoselle numeroon 020 433 2453 Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621Helsinki.

Internetin välityksellä, puhelimitse, kirjeitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 29.9.2008 klo 16.00.

Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.Helsinki 15.9.2008

YIT Oyj HallitusLIITTEINÄ: Kokouksen asialista Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle Selostus olennaisista tapahtumista osavuosikatsauskauden 1-6/2008 jälkeenJakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi