Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015: Nettovelkatavoite saavutettu etuajassa, tilauskanta kääntyi kasvuun

PÖRSSITIEDOTE                                       28.7.2015 KLO 8.00

 

Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015: Nettovelkatavoite saavutettu etuajassa, tilauskanta kääntyi kasvuun

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Huhti-kesäkuu 2015 (toimialaraportointi, POC)

  • Liikevaihto laski 8 % 416,1 (451,4) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 5 %.
  • Liikevoitto oli 18,6 (34,7) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 4,5 % (7,7 %).
  • Tilauskanta kasvoi 19 % maaliskuun lopun tasolta ja oli 2 573,5 miljoonaa euroa.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 113,3 (-16,4) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2015 (toimialaraportointi, POC)

  • Liikevaihto laski 7 % 791,0 (854,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 2 %.
  • Liikevoitto oli 39,1 (61,5) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 4,9 % (7,2 %).
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 128,4 (-28,7) miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus vuodelle 2015 ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä -5 ja 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän alle vuoden 2014 tason.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Yksi kuluvan strategiakauden tärkeimmistä tavoitteistamme on ollut taloudellisen liikkumavaran lisääminen. Kassavirta oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä jälleen erittäin vahva, ja saavutimme vuoden 2016 loppuun asetetun nettovelkatavoitteemme reilusti etuajassa. Tilauskantamme kääntyi kasvuun kaikilla toimialoilla. Toimenpiteet taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi rasittavat kannattavuuttamme lyhyellä aikavälillä, mutta vahvempi tase, liiketoimintamallimme pääomatehokkuuden parantaminen ja vankka tilauskanta mahdollistavat kannattavan kasvun tulevina vuosina.

Edistyimme toisella vuosineljänneksellä hyvin myös muiden strategisten painopistealueiden saralla. Toimitilat ja infra -toimialalla varmistimme yli 400 miljoonan euron edestä erikoisosaamista vaativia urakoita ja yhteistyöhankkeita. Kesäkuussa allekirjoitimme yhdessä Meridiamin kanssa sopimuksen E18 Hamina-Vaalimaa -moottoritiehankkeesta, minkä lisäksi YIT:n, VR Trackin ja Pöyryn työyhteenliittymä valittiin Tampereen raitiotiehankkeen toteuttajaksi allianssimallilla.

Olemme tyytyväisiä myös liiketoimintamme kehitykseen CEE-maissa. Vahvan kasvun myötä CEE-maiden osuus liikevaihdostamme oli toisella vuosineljänneksellä jo 11 %, ja tasaisesti parantuneen kannattavuuden ansiosta osuus liikevoitosta vielä korkeampi.

Suomen asumisessa asuntoaloitukset olivat hyvällä tasolla. Sijoittajahankkeiden varmistumisen lisäksi aloitimme myös edellisiä vuosineljänneksiä enemmän asuntokohteita kuluttajille.

Venäjällä asuntojen kysyntä on laskenut edellisvuoden tasosta, mutta YIT:n myynnin lasku on ollut maltillisempaa kuin tärkeimmillä kilpailijoillamme. Toimialan nykyiseen kannattavuuteen emme ole tyytyväisiä. Liiketoiminnan sopeuttamista ja kilpailukyvyn vahvistamista jatketaan.

Kannattavuuttamme ovat rasittaneet myös pääomanvapautustoimet ja muutokset Suomen asuntorakentamisen myyntimixissä, jotka ovat toisaalta osaltaan auttaneet taseemme vahvistamisessa. Työ pääomankäytön tehostamiseksi jatkuu, mutta samalla suuntaamme fokuksemme kannattavuuden parantamiseen.

Olemme panostaneet tulevaisuuteen myös palkkaamalla tänä vuonna jo yli 500 innokasta ja sitoutunutta harjoittelijaa. Harjoittelijoihin panostamalla varmistamme, että YIT:llä riittää asiantuntemusta ja osaamista myös tulevina vuosikymmeninä.

 

Avainlukuja

Toimialaraportointi, POC

Milj. e 4–6/15 4–6/14 Muutos 1–6/15 1–6/14 Muutos 1–12/14
Liikevaihto 416,1 451,4 -8 % 791,0 854,5 -7 % 1 801,2
Asuminen Suomi ja CEE 207,6 187,0 11 % 391,2 359,9 9 % 726,5
Asuminen Venäjä 69,6 116,8 -40 % 140,9 225,4 -37 % 474,1
Toimitilat ja infra 139,0 147,0 -5 % 259,1 268,1 -3 % 599,3
Muut erät -0,1 0,6   -0,3 1,2   1,4
Liikevoitto 18,6 34,7 -46 % 39,1 61,5 -37 % 114,0
Liikevoitto-% 4,5 % 7,7 %   4,9 % 7,2 %   6,3 %
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
18,6 34,7 -46 % 39,1 61,5 -37 % 126,4
Asuminen Suomi ja CEE 16,2 16,2 0 % 30,3 32,9 -8 % 63,7
Asuminen Venäjä 2,3 13,8 -84 % 8,5 25,9 -67 % 55,8
Toimitilat ja infra 3,9 6,9 -43 % 7,0 7,1 -1 % 20,4
Muut erät -3,8 -2,1   -6,8 -4,4   -13,5
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,5 % 7,7 %   4,9 % 7,2 %   7,0 %
Asuminen Suomi ja CEE 7,8 % 8,6 %   7,8 % 9,2 %   8,8 %
Asuminen Venäjä 3,2 % 11,8 %   6,0 % 11,5 %   11,8 %
Toimitilat ja infra 2,8 % 4,7 %   2,7 % 2,6 %   3,4 %
Tulos ennen veroja 11,2 25,7 -56 % 21,5 43,9 -51 % 75,0
Katsauskauden tulos1 8,4 20,0 -58 % 16,3 34,2 -53 % 56,6
Osakekohtainen tulos, e 0,07 0,16 -58 % 0,13 0,27 -53 % 0,45
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 113,3 -16,4   128,4 -28,7   151,9
Sijoitetun pääoman tuotto,
(viim. 12 kk), %
6,4 % 9,6 %   6,4 % 9,6 %   7,7 %
Omavaraisuusaste
kauden lopussa, %
36,0 % 36,4 %   36,0 % 36,4 %   32,4 %
Korollinen nettovelka
kauden lopussa
544,9 776,3 -30 % 544,9 776,3 -30 % 616,6
Tilauskanta kauden lopussa 2 573,5 2 923,9 -12 % 2 573,5 2 923,9 -12 % 2 125,9

1 Emoyhtiön omistajille

 

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 4–6/15 4–6/14 Muutos 1–6/15 1–6/14 Muutos 1–12/14
Liikevaihto 462,9 353,7 31 % 856,8 756,9 13 % 1 778,6
Liikevoitto 24,6 8,3 195 % 51,7 31,5 64 % 94,8
Liikevoitto-% 5,3 % 2,4 %   6,0 % 4,2 %   5,3 %
Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä
24,6 8,3 195 % 51,7 31,5 64 % 107,3
Liikevoitto-%
ilman kertaluonteisia eriä
5,3 % 2,4 %   6,0 % 4,2 %   6,0 %
Tulos ennen veroja 22,5 3,5 542 % 44,9 22,3 102 % 74,3
Katsauskauden tulos 1 17,7 2,7 559 % 35,2 17,3 104 % 55,9
Osakekohtainen tulos, e 0,14 0,02 559 % 0,28 0,14 104 % 0,44
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 113,3 -16,4   128,4 -28,7   151,9
Tilauskanta kauden lopussa 2 914,6 3 480,3 -16 % 2 914,6 3 480,3 -16 % 2 507,1
Sijoitettu pääoma kauden lopussa 1 311,0 1 594,9 -18 % 1 311,0 1 594,9 -18 % 1 431,0
Sijoitetun pääoman tuotto
(viim.12 kk), %
8,1 % 5,2 %   8,1 % 5,2 %   6,4 %
Efektiivinen verokanta, % 21,8 % 25,0 %   21,9 % 22,8 %   24,9 %

1 Emoyhtiön omistajille

 

  6/15 6/14 Muutos 6/15 3/15 Muutos 12/14
Korollinen nettovelka, milj. e 587,3 860,2 -32 % 587,3 678,0 -13 % 696,0
Velkaantumisaste, % 98,7 % 130,4 %   98,7 % 117,3 %   129,9 %
Omavaraisuusaste, % 33,8 % 32,2 %   33,8 % 32,1 %   29,2 %

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Heinäkuussa kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa noin 90 asuntoa, CEE-maissa noin 60 asuntoa ja Venäjällä noin 200 asuntoa.

Näkymät vuodelle 2015

Tulosohjeistus (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä -5 ja 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän alle vuoden 2014 tason.

Tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: Kesäkuun lopussa YIT:n tilauskannasta oli myyty 48 %. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan yli 50 % vuoden 2015 toisen vuosipuoliskon liikevaihdosta. Loput liikevaihto-odotuksesta perustuu arvioon kuluvan vuoden uudesta myynnistä sekä pääomanvapautustoimista.

Liikevoittomarginaalia ilman kertaluonteisia eriä painavat erityisesti Venäjällä vallitsevan vaativan markkinatilanteen lisäksi muun muassa seuraavat tekijät: Suomessa asuntojen kuluttajamyyntiä matalakatteisemman sijoittajakaupan sekä urakoinnin osuuden liikevaihdosta arvioidaan kasvavan. Syksyllä 2013 aloitetusta yli 380 miljoonan euron pääomanvapautusohjelmasta oli kesäkuun lopussa toteutettu yli puolet. Ohjelman toteutusta jatketaan aktiivisesti vuonna 2015, ja pääomanvapautustoimien arvioidaan vaikuttavan liikevoittomarginaalia alentavasti.

Markkinanäkymät

Suomi

Suomessa makrotalouden epävarmuuden arvioidaan vaikuttavan edelleen asunto- ja toimitilamarkkinoihin vuonna 2015.

Kuluttajat ovat varovaisia, ja kysynnän odotetaan kohdistuvan pieniin asuntoihin kasvukeskuksissa sijoittajakysynnän säilyessä hyvänä. Asuntojen hintakehityksen arvioidaan eriytyvän erityisesti pienten ja suurten asuntojen välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Suomessa toimitilojen kysynnän odotetaan pysyvän vaatimattomana. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän kohtuullisella tasolla kiinnostuksen kohdistuessa erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Urakoinnissa nähdään mahdollisuuksia, mutta kilpailutukseen on tulossa alkuvuotta vähemmän isoja projekteja.

Venäjä

Venäjällä näkyvyys on heikko, ja epävarman taloustilanteen arvioidaan vaikuttavan edelleen negatiivisesti myös asuntomarkkinoihin. Rakentamisen kustannusten odotetaan nousevan, ja asuntojen hintakehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Kysynnän odotetaan kohdistuvan erityisesti pieniin, lähellä valmistumista oleviin tai valmiisiin asuntoihin.

Uusille asunnoille myönnettävien asuntolainojen korkotason arvioidaan pysyvän vakaana valtion asuntolainatukiohjelman ansiosta.

CEE-maat

CEE-maissa asunto- ja toimitilamarkkinan odotetaan saavan tukea parantuneesta taloustilanteesta.

Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä. Asuntojen hintojen odotetaan nousevan maltillisesti.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 28.7.2015 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 9 817 104 95.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

  Osavuosikatsauksen julkistaminen Tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille, puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EEST (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CEST (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
BST (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EDT (New York) 1.00 3.00 5.00

 

 

Lisätietoja antavat:

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi
Sanna Kaje, johtaja, sijoittajassuhteet ja M&A, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

 

 

YIT OYJ

 

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit