Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015: Nettovelka laski edelleen, katse kohti kannattavuutta

PÖRSSITIEDOTE                                       29.10.2015 KLO 8.00

 

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015: Nettovelka laski edelleen, katse kohti kannattavuutta

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Heinä-syyskuu 2015 (toimialaraportointi, POC)

  • Liikevaihto laski 19 % 391,7 (485,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 13 %.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 20,3 (33,5) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä oli 5,2 % (6,9 %).
  • Kertaluonteiset erät olivat -10,4 miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta laski 10 % kesäkuun lopun tasolta ja oli 2 314,6 miljoonaa euroa.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 11,9 (40,7) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2015 (toimialaraportointi, POC)

  • Liikevaihto laski 12 % 1 182,7 (1 340,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 6 %.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,4 (95,1) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä oli 5,0 % (7,1 %).
  • Kertaluonteiset erät olivat -10,4 miljoonaa euroa.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 140,3 (12,0) miljoonaa euroa.

Tulosohjeistusta vuodelle 2015 tarkennettu (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä -5 ja 0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan välillä 4 ja 5 %.

Aiemmin YIT arvioi konsernin liikevaihdon kasvun olevan välillä -5 ja 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein, ja liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioitiin jäävän alle vuoden 2014 tason.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Julkistimme syyskuussa päivitetyt strategiset painopistealueemme: kannattavuus, kasvuaihiot ja pääomankäytön tehostaminen. Painopisteen siirtäminen asteittain kannattavuuteen ja kasvuun on mahdollista vahvana jatkuneen kassavirran ja nettovelkatavoitteen saavuttamisen ansiosta. Kolmas vuosineljännes oli viides peräkkäinen neljännes, jolloin operatiivinen kassavirtamme investointien jälkeen oli positiivinen ja nettovelka jatkoi pienenemistään.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä vahvana CEE-maissa. Tulevaisuuden kannalta pidän tärkeänä, että saimme käyntiin kaksi uutta merkittävää aluehanketta Tšekissä ja Slovakiassa. Pyrimme vauhdittamaan CEE-alueen kasvua entisestään perustamalla uuden yksikön Puolaan ja jatkamalla tonttihankintoja alueella aktiivisesti. Suomessa talouden kuva on pitkälti muuttumaton. Kuluttajat ovat edelleen varovaisia, mutta sijoittajapuolen hyvä aktiviteetti jatkuu. Suomessa haemme kasvua aiempaa vahvemmin pääkaupunkiseudulta. Lisäksi panostamme asuntojen kohtuuhintaisuuteen monin eri tavoin. Sijoittajien kanssa tehtyjen kauppojen korkea osuus painaa edelleen toimialan kannattavuutta. Toisaalta valmiiden myymättömien asuntojen määrä Suomessa pieneni merkittävästi.

Asuminen Venäjä -toimialalla tilanne on jatkunut haastavana sekä kysynnän että hintakehityksen osalta. Uudelleenorganisoimme ja sopeutamme toimintaamme vastaamaan paremmin nykytilannetta, ja tavoittelemme nyt ja tammikuussa julkistetuilla toimenpiteillä yhteensä noin 10 miljoonan euron säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

Toimitilat ja infra -toimialalla liikevaihto ja tulos kääntyivät kasvuun ja vahva tilauskanta sekä siihen vielä kuulumattomat merkittävät projektit kuten Tripla ja Tampereen raitiotiehanke antavat hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle. E18 Hamina-Vaalimaa -moottoritiehanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja Tripla-projektin neuvottelut jatkuvat tiiviinä.

Avainlukuja

Toimialaraportointi, POC

Milj. e 7–9/15 7–9/14 Muutos 1–9/15 1–9/14 Muutos 1–12/14
Liikevaihto 391,7 485,7 -19 % 1 182,7 1 340,2 -12 % 1 801,2
Asuminen Suomi ja CEE 165,8 177,4 -7 % 557,0 537,2 4 % 726,5
Asuminen Venäjä 63,9 119,0 -46 % 204,8 344,4 -41 % 474,1
Toimitilat ja infra 161,9 188,8 -14 % 421,1 456,9 -8 % 599,3
Muut erät 0,1 0,5   -0,1 1,7   1,4
Liikevoitto 10,0 33,5 -70 % 49,0 95,1 -48 % 114,0
Liikevoitto-% 2,6 % 6,9 %   4,1 % 7,1 %   6,3 %
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
20,3 33,5 -39 % 59,4 95,1 -38 % 126,4
Asuminen Suomi ja CEE 12,3 13,3 -8 % 42,6 46,3 -8 % 63,7
Asuminen Venäjä 1,7 11,7 -85 % 10,2 37,7 -73 % 55,8
Toimitilat ja infra 7,5 10,3 -27 % 14,5 17,3 -16 % 20,4
Muut erät -1,2 -1,8   -8,0 -6,3   -13,5
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 5,2 % 6,9 %   5,0 % 7,1 %   7,0 %
Asuminen Suomi ja CEE 7,4 % 7,5 %   7,7 % 8,6 %   8,8 %
Asuminen Venäjä 2,7 % 9,9 %   5,0 % 10,9 %   11,8 %
Toimitilat ja infra 4,7 % 5,4 %   3,5 % 3,8 %   3,4 %
Tulos ennen veroja -0,7 22,6   20,9 66,5 -69 % 75,0
Katsauskauden tulos1 -0,8 16,8   15,5 51,0 -70 % 56,6
Osakekohtainen tulos, e -0,01 0,13   0,12 0,41 -70 % 0,45
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 11,9 40,7   140,3 12,0   151,9
Sijoitetun pääoman tuotto,
(viim. 12 kk), %
5,1 % 9,1 %   5,1 % 9,1 %   7,7 %
Omavaraisuusaste
kauden lopussa, %
35,5 % 35,8 %   35,5 % 35,8 %   32,4 %
Korollinen nettovelka
kauden lopussa
529,2 741,6 -29 % 529,2 741,6 -29 % 616,6
Tilauskanta kauden lopussa 2 314,6 2 736,0 -15 % 2 314,6 2 736,0 -15 % 2 125,9

1 Emoyhtiön omistajille

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 7–9/15 7–9/14 Muutos 1–9/15 1–9/14 Muutos 1–12/14
Liikevaihto 363,8 492,4 -26 % 1 220,6 1 249,3 -2 % 1 778,6
Liikevoitto 1,5 28,1 -95 % 53,2 59,6 -11 % 94,8
Liikevoitto-% 0,4 % 5,7 %   4,4 % 4,8 %   5,3 %
Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä
11,8 28,1 -58 % 63,5 59,6 7 % 107,3
Liikevoitto-%
ilman kertaluonteisia eriä
3,3 % 5,7 %   5,2 % 4,8 %   6,0 %
Tulos ennen veroja -5,1 21,3   39,8 43,6 -9 % 74,3
Katsauskauden tulos 1 -4,0 16,3   31,2 33,5 -7 % 55,9
Osakekohtainen tulos, e -0,03 0,13   0,25 0,27 -7 % 0,44
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 11,9 40,7   140,3 12,0   151,9
Tilauskanta kauden lopussa 2 649,0 3 278,5 -19 % 2 649,0 3 278,5 -19 % 2 507,1
Sijoitettu pääoma kauden lopussa 1 204,1 1 551,6 -22 % 1 204,1 1 551,6 -22 % 1 431,0
Sijoitetun pääoman tuotto
(viim.12 kk), %
6,6 % 6,1 %   6,6 % 6,1 %   6,4 %
Efektiivinen verokanta, % 20,8 % 23,9 %   22,1 % 23,3 %   24,9 %

1 Emoyhtiön omistajille

  9/15 9/14 Muutos 9/15 6/15 Muutos 12/14
Korollinen nettovelka, milj. e 574,6 817,9 -30 % 574,6 587,3 -2 % 696,0

Velkaantumisaste, %
106,1 % 127,2 %   106,1 % 98,7 %   129,9 %
Omavaraisuusaste, % 33,1 % 31,9 %   33,1 % 33,8 %   29,2 %

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuussa kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa yli 100 asuntoa (10/14: noin 150), CEE-maissa noin 80 asuntoa (10/14: noin 70) ja Venäjällä noin 200 asuntoa (10/14: noin 400). Venäjällä alustavia kauppoja on lokakuussa solmittu noin 100 asuntoa edellä mainittua enemmän, mutta osaa kaupoista ei ole toistaiseksi päästy rekisteröimään normaalisti. Ongelmat rekisteröinneissä johtuvat asuntokauppalain 214 mukaisesta kuluttajia suojaavien vakuutusten vaatimusten kiristymisestä.

Näkymät vuodelle 2015

Tulosohjeistusta tarkennettu (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä -5 ja 0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan välillä 4 ja 5 %.

Tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: Syyskuun lopussa YIT:n tilauskannasta oli myyty 48 %. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan lähes 60 % vuoden 2015 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta. Loput liikevaihto-odotuksesta perustuu arvioon viimeisen neljänneksen uudesta myynnistä sekä pääomanvapautustoimista.

1.10.2015 voimaan astuneet asuntokauppalain 214 mukaiset kiristyneet vaatimukset kuluttajia suojaavien vakuutusten osalta ovat pysäyttäneet väliaikaisesti asuntokauppojen rekisteröinnit kohteissa, jotka ovat saaneet rakennusluvan 1.1.2014 jälkeen. Tilanteen arvioidaan ratkeavan loppuvuoden aikana.

Liikevoittomarginaalia ilman kertaluonteisia eriä painavat erityisesti Venäjällä vallitsevan vaativan markkinatilanteen lisäksi muun muassa seuraavat tekijät: Suomessa asuntojen kuluttajamyyntiä matalakatteisemman sijoittajakaupan sekä urakoinnin osuuden liikevaihdosta arvioidaan kasvavan. Syksyllä 2013 aloitetusta yli 380 miljoonan euron pääomanvapautusohjelmasta oli syyskuun lopussa toteutettu noin 230 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutusta jatketaan aktiivisesti vuonna 2015, ja pääomanvapautustoimien arvioidaan vaikuttavan liikevoittomarginaalia alentavasti.

Markkinanäkymät

Suomi 

Suomessa makrotalouden epävarmuuden arvioidaan vaikuttavan edelleen asunto- ja toimitilamarkkinoihin vuonna 2015.

Kuluttajat ovat varovaisia, ja kysynnän odotetaan kohdistuvan pieniin asuntoihin kasvukeskuksissa sijoittajakysynnän säilyessä hyvänä. Asuntojen hintakehityksen arvioidaan eriytyvän erityisesti pienten ja suurten asuntojen välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Suomessa toimitilojen kysynnän odotetaan pysyvän vaatimattomana. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän kohtuullisella tasolla kiinnostuksen kohdistuessa erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Urakoinnissa nähdään mahdollisuuksia, mutta kilpailutukseen on tulossa alkuvuotta vähemmän isoja projekteja.

Venäjä

Venäjällä näkyvyys on heikko, ja epävarman taloustilanteen arvioidaan vaikuttavan edelleen negatiivisesti myös asuntomarkkinoihin. Rakentamisen kustannusten odotetaan nousevan, ja asuntojen hintojen odotetaan pysyvän vakaina. Kysynnän odotetaan kohdistuvan erityisesti pieniin, lähellä valmistumista oleviin tai valmiisiin asuntoihin.

Uusille asunnoille myönnettävien asuntolainojen korkotason arvioidaan pysyvän vakaana valtion asuntolainojen korkotukiohjelman ansiosta.

Asuntokauppojen rekisteröinteihin vaikuttavan vakuutusvaatimusten kiristymiseen liittyvän epäselvyyden oletetaan ratkeavan loppuvuoden aikana.

CEE-maat

CEE-maissa asunto- ja toimitilamarkkinan odotetaan saavan tukea parantuneesta taloustilanteesta. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä. Asuntojen hintojen odotetaan nousevan maltillisesti.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 29.10.2015 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 9 8171 0495.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

  Osavuosikatsauksen julkistaminen Tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille, puhelinkonferenssi ja
suora webcast-lähetys
Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EET (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CET (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
GMT (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EDT (New York) 2.00 4.00 6.00

 

Lisätietoja antavat:

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi
Sanna Kaje, johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

 

 

YIT OYJ

 

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä kahdeksassa maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit