Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

OSAVUOSIKATSAUS                                 28.4.2015 KLO 8.00

 

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi, POC)

  • Liikevaihto laski 7 % 374,9 (403,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 1 %.
  • Liikevoitto oli 20,5 (26,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 5,5 % (6,7 %).
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 15,1 (-12,3) miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta kasvoi 2 % joulukuun lopun tasolta ja oli 2 169,8 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus vuodelle 2015 ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä -5 ja 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän alle vuoden 2014 tason.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Vuonna 2015 olemme jatkaneet työtä pääomankäytön tehostamiseksi ja vahvan kassavirran ylläpitämiseksi. Samalla olemme rakentaneet tulevaisuuttamme viemällä aktiivisesti eteenpäin lupaavia hankkeitamme kuten Pasilan Tripla-projektia ja investoimalla uusiin tontteihin muun muassa Prahassa, Tšekissä. Ensimmäisen vuosineljänneksen osalta olen myös erityisen tyytyväinen siihen, että saimme pidettyä nettovelkamme laskutrendillä, ja rahoitusasemamme parani.

Liiketoimintaympäristö on säilynyt odotetusti haasteellisena päämarkkinoillamme Suomessa ja Venäjällä, mutta alkuvuoteen on mahtunut siitä huolimatta useita onnistumisia. YIT:n ja Meridiamin muodostama konsortio valittiin E18 Hamina-Vaalimaa -moottoritiehankkeen ensisijaiseksi tarjoajaksi, minkä lisäksi olemme voittaneet useita toimitilaurakoita Suomessa ja CEE-maissa. Myös sijoittajakauppa on ollut aktiivista sekä toimitilapuolella että asumisessa. Kaiken kaikkiaan olemme varmistaneet viime vuoden lopulla ja 2015 ensimmäisellä neljänneksellä yli 500 miljoonalla eurolla projekteja, jotka vahvistavat tilauskantaamme tulevien kvartaaleiden aikana.

Asumisen osalta liiketoimintamme kehittyi erityisen hyvin CEE-maissa. Siellä kappalemääräinen myynti ja liikevaihto kasvoivat vahvasti, ja kannattavuus parani selvästi vertailukaudesta.

Venäjällä YIT:n maine luotettavana toimijana kantoi hedelmää, ja asuntomyynti jatkui olosuhteisiin nähden kohtuullisella tasolla. Pidimme asuntoaloitukset vertailukautta alemmalla tasolla; aloitimme kolmen uuden kohteen rakentamisen toimintavolyymin ylläpitämiseksi.

Olen myös erittäin iloinen, että liiketoimintaympäristön haasteista huolimatta henkilöstömme on katsauskaudella valmistuneen henkilöstötutkimuksen mukaan entistäkin sitoutuneempaa ja esimiestyön laatu yhtiössä on parantunut laajasti.

Avainlukuja

Toimialaraportointi, POC

Milj. e 1–3/15 1–3/14 Muutos 1–12/14
Liikevaihto 374,9 403,1 -7 % 1 801,2
Asuminen Suomi ja CEE 183,6 172,9 6 % 726,5
Asuminen Venäjä 71,3 108,5 -34 % 474,1
Toimitilat ja infra 120,1 121,1 -1 % 599,3
Muut erät -0,1 0,6   1,4
Liikevoitto 20,5 26,9 -24 % 114,0
Liikevoitto-% 5,5 % 6,7 %   6,3 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 20,5 26,9 -24 % 126,4
Asuminen Suomi ja CEE 14,2 16,8 -15 % 63,7
Asuminen Venäjä 6,2 12,2 -49 % 55,8
Toimitilat ja infra 3,1 0,2 yli tuhat % 20,4
Muut erät -3,0 -2,3   -13,5
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 5,5 % 6,7 %   7,0 %
Asuminen Suomi ja CEE 7,7 % 9,7 %   8,8 %
Asuminen Venäjä 8,7 % 11,2 %   11,8 %
Toimitilat ja infra 2,6 % 0,2 %   3,4 %
Tulos ennen veroja 10,3 18,2 -43 % 75,0
Katsauskauden tulos1 7,8 14,3 -45 % 56,6
Osakekohtainen tulos, e 0,06 0,11 -45 % 0,45
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 15,1 -12,3   151,9
Sijoitetun pääoman tuotto, (viim. 12 kk), % 7,5 % 10,2 %   7,7 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 35,2 % 35,0 %   32,4 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa 600,7 766,6 -22 % 616,6
Tilauskanta kauden lopussa 2 169,8 2 696,7 -20 % 2 125,9

1 Emoyhtiön omistajille

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 1–3/15 1–3/14 Muutos 1–12/14
Liikevaihto 394,0 403,2 -2 % 1 778,6
Liikevoitto 27,1 23,2 17 % 94,8
Liikevoitto-% 6,9 % 5,8 %   5,3 %
Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä
27,1 23,2 17 % 107,3
Liikevoitto-%
ilman kertaluonteisia eriä
6,9 % 5,8 %   6,0 %
Tulos ennen veroja 22,4 18,8 19 % 74,3
Katsauskauden tulos 1 17,5 14,6 20 % 55,9
Osakekohtainen tulos, e 0,14 0,12 17 % 0,44
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 15,1 -12,3   151,9
Tilauskanta kauden lopussa 2 550,1 3 146,4 -19 % 2 507,1
Sijoitettu pääoma kauden lopussa 1 374,3 1 555,8 -12 % 1 431,0
Sijoitetun pääoman tuotto (viim.12 kk), % 6,8 % 7,0 %   6,4 %
Efektiivinen verokanta, % 22,1 % 22,4 %   24,9 %

1 Emoyhtiön omistajille

  3/15 3/14 Muutos 12/14
Korollinen nettovelka, milj. e 678,0 840,3 -19 % 696,0
Velkaantumisaste, % 117,3 % 132,1 %   129,9 %
Omavaraisuusaste, % 32,1 % 31,6 %   29,2 %

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Huhtikuussa kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa noin 140 asuntoa, CEE-maissa noin 70 asuntoa ja Venäjällä noin 250 asuntoa.

Näkymät vuodelle 2015

Tulosohjeistus (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä -5 ja 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän alle vuoden 2014 tason.

Tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: 2015 ensimmäisen vuosi-neljänneksen lopussa YIT:n tilauskannasta oli myyty 42 %, minkä lisäksi yhtiö oli allekirjoittanut merkittävän määrän esisopimuksia. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan noin 40 % Q2-Q4/2015 liikevaihdosta. Loput liikevaihto-odotuksesta perustuu arvioon kuluvan vuoden uudesta myynnistä sekä pääomanvapautustoimista.

Liikevoittomarginaalia ilman kertaluonteisia eriä painavat vaativan markkinatilanteen lisäksi muun muassa seuraavat tekijät: Asuminen Venäjä -toimialan osuuden liikevaihdosta arvioidaan pienevän ruplan heikentymisen ja tuotantovolyymin laskun myötä, mikä vaikuttaa alentavasti konsernin liikevoittomarginaaliin. Lisäksi Suomessa asuntojen kuluttajamyyntiä matalakatteisemman sijoittajakaupan sekä urakoinnin osuuden liikevaihdosta arvioidaan kasvavan. Syksyllä 2013 aloitetusta yli 380 miljoonan euron pääomanvapautusohjelmasta oli maaliskuun lopussa toteutettu noin puolet. Ohjelman toteutusta jatketaan aktiivisesti vuonna 2015, ja pääomanvapautustoimien arvioidaan vaikuttavan liikevoittomarginaalia alentavasti.

Markkinanäkymät

Suomi

Suomessa makrotalouden epävarmuuden arvioidaan vaikuttavan edelleen asunto- ja toimitilamarkkinoihin vuonna 2015.

Kuluttajat ovat varovaisia, ja kysynnän odotetaan kohdistuvan pieniin asuntoihin kasvukeskuksissa sijoittajakysynnän säilyessä hyvänä. Asuntojen hintakehityksen arvioidaan eriytyvän erityisesti pienten ja suurten asuntojen välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Suomessa toimitilojen kysynnän odotetaan pysyvän vaatimattomana. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan piristyvän kiinnostuksen kohdistuessa erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Urakoinnissa nähdään mahdollisuuksia.

Venäjä

Venäjällä näkyvyys on heikko, ja epävarman taloustilanteen arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti myös asuntomarkkinoihin. Kuluttajien ostovoiman odotetaan heikkenevän, ja rakentamisen kustannusten nousevan. Asuntojen hintakehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Kysynnän odotetaan kohdistuvan erityisesti pieniin, lähellä valmistumista oleviin tai valmiisiin asuntoihin.

Asuntolainojen korkotason arvioidaan pysyvän vakaana valtion asuntolainatukiohjelman ansiosta.

CEE-maat

CEE-maissa asunto- ja toimitilamarkkinan odotetaan saavan tukea parantuneesta taloustilanteesta.

Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä. Asuntojen hintojen odotetaan nousevan maltillisesti.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 28.4.2015 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa numeroon +358 9 817 10495.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

  Osavuosikatsauksen julkistaminen Tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille, puhelinkonferenssi ja
suora webcast-lähetys
Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EEST (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CEST (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
BST (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EDT (New York) 1.00 3.00 5.00
         

 

Lisätietoja antavat:

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

   

YIT OYJ

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

   

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit