Palvelutalo Onnelanpolku Lahdessa käyttää uusiutuvaa energiaa lähes nollaenergiakonseptilla

Palvelutalo Onnelanpolku on suunnannäyttäjä sekä energiatehokkuuden että edistyksellisen palvelukonseptinsa osalta Suomessa.
Onnelanpolussa talon esteettömyys ja lukuisat palvelut tukevat ikäihmisten asumista. Energiakonseptissa korostuu energiatehokkuuden hallinta kokonaisuutena. EU edellyttää, että uudisrakentamisessa siirrytään lähes nollaenergiatasoon vuonna 2021. Onnelanpolku edustaa tuota vaatimustasoa jo nyt.

Palvelutalo Onnelanpolku käsittää 224 asuntoa, joista 94 on tehostetun palveluasumisen kotia ja 130 ikäihmisille suunnattua vuokra-asuntoa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu erilaisia palveluja kuten hammashoito-, kuntoutus- ja ateriapalveluita sekä erillinen 103 autopaikan pysäköintilaitos.

”Palvelukeskus Onnelanpolku on elämänkaaritalo, joka toimii ikääntyneiden asumisen ja elämisen ympäristönä. Taloon voi muuttaa aktiivisena seniorina ja elää heikentyvän toimintakyvyn tuomien rajoitteidenkin jälkeen talon palveluiden turvin elämänsä loppuun asti. Sen tulevat asukkaat odottavat hyvää, elämänmakuista ja turvallista arkea. Talo on tehostetun palveluasumisen osalta merkittävä osa vanhusten sairaalamuotoisen asumisen purkamisen tavoitetta Lahden kaupungissa. Keskeisellä sijalla ovat ikääntyneiden omat voimavarat ja heidän omannäköisensä arjen tukeminen”, kertoo Sanna Mäkinen, Lahden vanhusten asuntosäätiön toiminnanjohtaja.

Katettu sisäpiha toimii rakennuksen energia-akkuna

Ikäihmisten asuminen on asettanut hankkeessa erityisvaatimuksia sisäilmastolle, koska vanhemmiten aktiviteetti ja aineenvaihdunta pienenevät sekä osalla asukkaista on muistisairaus. Erityisenä tavoitteena on ollut varmistaa sisälämpötilojen tasaisuus eri vuodenaikoina, tilojen vedottomuus ja käyttäjien kannalta miellyttävä lämmönjakotapa sekä sisäilman hyvä laatu. Sähkönkulutusta on minimoitu energiatehokkailla IV-laitteilla ja pumpuilla, tehokkaalla LED-valaistuksella, sekä läsnäoloon perustuvalla ja päivänvalon mukaan säätyvällä yleisten tilojen valaistuksella.

”Onnelanpolku näyttää suuntaa seniorien ja erityisryhmien asumisen kehittämiselle Suomessa. Haastava palvelukonsepti yhdistettynä lähes nollaenergiatasoon on mahdollista toteuttaa korkeatasoisella suunnittelulla ja huolellisella toteutuksella. Uusiutuvan energian käyttö ja ekologisuus ovat tätä päivää rakentamisessa. Hyvällä rakenteellisella suunnittelulla on päästy pieneen ulkoseinäpinta-alaan ja kehitetty viihtyisä atrium-piha, joka toimii rakennuksen ”energia-akkuna”, toteaa YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.

”Palvelutalo Onnelanpolku on ensimmäinen laaja palvelutalohanke, jonka energiaratkaisu perustuu monipuoliseen uusiutuvan energian käyttöön, erittäin hyvään energiatehokkuuteen sekä ilmais- ja hukkaenergiavirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Aurinkoenergialla katetaan noin 20 prosenttia kokonaisenergian kulutuksesta”, sanoo Caverion Suomen toimitusjohtaja Jarno Hacklin.   

Lahden Onnelanpolku on ollut myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n yksi kärkihankkeista. Ylijohtaja Hannu Rossilahden mukaan kehittämistyön tuloksia tullaan hyödyntämään tulevissa hankkeissa. Rossilahden mukaan kunnalla on tärkeä rooli siinä, millaisia hankkeita toteutetaan ja miten asumista kehitetään.

Hankkeen kokonaisarvo on 36 miljoonaa euroa. Palvelutalo Onnelanpolun rakentaminen on työllistänyt lähes 300 työntekijää Lahdessa. Onnelanpolku liitetään Caverionin kiinteistövalvomoon energian käytön optimoimiseksi.

Lisätietoja:

Jukka Pohjola, aluejohtaja, YIT Rakennus Oy, Talonrakennus Kaakkois-Suomi,
puh. 0400 216 618, jukka.pohjola@yit.fi

Sanna Mäkinen, toiminnanjohtaja, Lahden vanhusten asuntosäätiö, puh. 0400 543 828, sanna.makinen@lvas.fi

Jarno Hacklin, toimitusjohtaja, Caverion Suomi Oy, puh.
040 864 4401, jarno.hacklin@caverion.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia