VÄLIMIESOIKEUDEN PÄÄTÖS YIT:N JA NESTE OILIN URAKKAKIISTASSA: EI MERKITTÄVÄÄ TULOSVAIKUTUSTA YIT OYJ:LLE

PÖRSSITIEDOTE     1.10.2009      KLO 8.00    VÄLIMIESOIKEUDEN PÄÄTÖS YIT:N JA NESTE OILIN URAKKAKIISTASSA: EI MERKITTÄVÄÄ TULOSVAIKUTUSTA YIT OYJ:LLE

Välimiesoikeus on 30.9.2009 antanut päätöksensä YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n ja Neste Oil Oyj:n välisessä kiistassa, joka koskee YIT:n vuosina 2004 - 2006 toteuttamaa Neste Oilin Porvoon öljynjalostamon Tuotantolaitos 4:n mekaanisten asennustöiden urakkaa. Päätöksellä ei ole YIT Oyj:lle merkittävää tulosvaikutusta.

Välimiesoikeus velvoitti Neste Oilin korvaamaan YIT:lle urakkatöistä 8,7 milj. euroa ja YIT:n korvaamaan Neste Oilille viivästys- ja muita korvauksia 7,4 milj. euroa. Tämän lisäksi välimiesoikeus vahvisti YIT:lle riidattomia eriä 3,3 milj. euroa.

Neste Oil käynnisti Tuotantolinja 4:n mekaanisten asennustöiden taloudellisessa loppuselvityksessä syntynyttä erimielisyyttä koskevan välimiesmenettelyn huhtikuussa 2008. Neste Oilin vaatimukset YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:tä kohtaan olivat yhteensä noin 107 milj. euroa ja ne koostuivat tuotannon menetysten korvaamista sekä YIT:n urakan valmistumisen siirtymisestä johtuvista vahingoista. YIT kiisti Neste Oilin vaatimukset ja esitti Neste Oilia kohtaan vaatimuksia noin 25 milj. euron määrän. Niiden pääasiallisena perusteena olivat urakassa suoritetut työt ja urakan pitkittymisestä johtuneet lisäkustannukset.

YIT on antanut asiasta pörssitiedotteet 1.4.2008 ja 1.9.2008.

Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Pekka Frantti, YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy, puh. 050 390 0932YIT OYJ

Virva Salmivaara ViestintäjohtajaJakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa