YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN LIELAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN LIELAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

YIT Rakennus Oy ja M-Real Oyj ovat allekirjoittaneet 15.6.2005 Lielahden kaupunginosan kehittämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen. Tavoitteena on kehittää M-Real Oyj:n omistamalle alueelle viihtyisä kaupunkimainen asuinalue yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. 70 hehtaarin kokoinen Lielahden alue sijaitsee Näsijärven rannalla Länsi-Tampereella lähellä Tampereen keskustaa.

Tampereen kaupungille 16.6.2005 esitetyssä kaavoituspyynnössä esitetään, että kaupunki aloittaisi alueen osayleiskaavan laatimisen ja tämän jälkeen asemakaavan laatimisen tavoitteena alueen osoittaminen asuntorakentamiseen. Lielahden alueen rakentaminen aloitetaan välittömästi kaavoituksen valmistuttua.

Alueella on rakennuksia, joilla on rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Museovirasto ja Metsäliitto-Yhtymä ovat arvioineet rakennuskannan. Rakennus- ja kulttuurihistoriaa tullaan hyödyntämään ja vaalimaan alueen identiteettiä kehitettäessä.

Alue toteutetaan YIT:n kehittämällä yhdyskuntarakentamisen konseptilla, johon liittyy keskeisenä osana laaja osallistuminen.
Aluekokonaisuutta - alueen identiteettiä, kaavoitusta, arkkitehtuuria ja palveluita - kehitetään yhdessä tulevien asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Valmistumassa oleva Kanta-Tampellan alue on esimerkki suurien asuinaluekokonaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä Tampereen kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa.
Lielahden alueella tavoitteena on luoda Tampereelle sen vetovoimaa edelleen vahvistavaa asuin- ja elinympäristöä sekä vastata kansalaisten tulevaisuuden kehittyviin asumistarpeisiin.

M-Real Oyj järjestää asiasta infotilaisuuden 16.6.2005 klo 12.30 M-Real Tako Boardin tehtaalla, osoite Kirkkokatu 7, 33100 Tampere.

YIT-YHTYMÄ OYJ

Lisätietoja: YIT Rakennus Oy, aluejohtaja Antti Varpe, puh. 020 433 4606, antti.varpe@yit.fi M-Real Oyj:n puolesta maankäyttöpäällikkö Mikko Nurminen, Metsämannut Oy, puh. 010 465 9341, mikko.nurminen@metsamannut.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa