YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN LIELAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN LIELAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ


YIT Rakennus Oy ja M-Real Oyj ovat allekirjoittaneet 15.6.2005 Lielahden kaupunginosan kehittämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen. Tavoitteena on kehittää M-Real Oyj:n omistamalle alueelle viihtyisä kaupunkimainen asuinalue yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. 70 hehtaarin kokoinen Lielahden alue sijaitsee Näsijärven rannalla Länsi-Tampereella lähellä Tampereen keskustaa.

Tampereen kaupungille 16.6.2005 esitetyssä kaavoituspyynnössä esitetään, että kaupunki aloittaisi alueen osayleiskaavan laatimisen ja tämän jälkeen asemakaavan laatimisen tavoitteena alueen osoittaminen asuntorakentamiseen. Lielahden alueen rakentaminen aloitetaan välittömästi kaavoituksen valmistuttua.

Alueella on rakennuksia, joilla on rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Museovirasto ja Metsäliitto-Yhtymä ovat arvioineet rakennuskannan. Rakennus- ja kulttuurihistoriaa tullaan hyödyntämään ja vaalimaan alueen identiteettiä kehitettäessä.

Alue toteutetaan YIT:n kehittämällä yhdyskuntarakentamisen konseptilla, johon liittyy keskeisenä osana laaja osallistuminen.
Aluekokonaisuutta - alueen identiteettiä, kaavoitusta, arkkitehtuuria ja palveluita - kehitetään yhdessä tulevien asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Valmistumassa oleva Kanta-Tampellan alue on esimerkki suurien asuinaluekokonaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä Tampereen kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa.
Lielahden alueella tavoitteena on luoda Tampereelle sen vetovoimaa edelleen vahvistavaa asuin- ja elinympäristöä sekä vastata kansalaisten tulevaisuuden kehittyviin asumistarpeisiin.

M-Real Oyj järjestää asiasta infotilaisuuden 16.6.2005 klo 12.30 M-Real Tako Boardin tehtaalla, osoite Kirkkokatu 7, 33100 Tampere.

YIT-YHTYMÄ OYJ

Lisätietoja: YIT Rakennus Oy, aluejohtaja Antti Varpe, puh. 020 433 4606, antti.varpe@yit.fi M-Real Oyj:n puolesta maankäyttöpäällikkö Mikko Nurminen, Metsämannut Oy, puh. 010 465 9341, mikko.nurminen@metsamannut.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa