YIT HAKEE OSAKKEENSA PÖRSSIERÄN PIENENTÄ

YIT HAKEE OSAKKEENSA PÖRSSIERÄN PIENENTÄMISTÄ 200 KAPPALEESTA 50 KAPPALEESEEN


YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti hakea Helsingin Pörssiltä yhtiön osakkeen pörssierän pienentämistä nykyisestä 200 kappaleesta 50 kappaleeseen. Verrattuna Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden keskimääräiseen pörssierän arvoon YIT:n pörssierä nykyisellään on kallis. 27.10.2003 päätöskurssin mukaan laskettuna YIT:n pörssierän arvo oli 5 180 euroa.

YIT:n tavoitteena on lisätä yksityishenkilöiden ja kotimaisten piensijoittajien kiinnostusta yhtiön osakkeeseen. Sitä kautta pyritään lisäämään yhtiön tunnettuutta ja pienosakkaiden määrää.
Pörssierän pienentämisellä parannetaan edellytyksiä sijoittaa YIT:n osakkeeseen. Pienosakkeenomistajien määrän lisääntyessä yhtiön omistusrakenne monipuolistuu ja osakkeen likviditeetti paranee.

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi Sijoittajasuhdepäällikkö Petra Thorén, puh. 020 433 2635, petra.thoren@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa