YIT HAKEE OSAKKEENSA PÖRSSIERÄN PIENENTÄ

YIT HAKEE OSAKKEENSA PÖRSSIERÄN PIENENTÄMISTÄ 200 KAPPALEESTA 50 KAPPALEESEEN

YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti hakea Helsingin Pörssiltä yhtiön osakkeen pörssierän pienentämistä nykyisestä 200 kappaleesta 50 kappaleeseen. Verrattuna Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden keskimääräiseen pörssierän arvoon YIT:n pörssierä nykyisellään on kallis. 27.10.2003 päätöskurssin mukaan laskettuna YIT:n pörssierän arvo oli 5 180 euroa.

YIT:n tavoitteena on lisätä yksityishenkilöiden ja kotimaisten piensijoittajien kiinnostusta yhtiön osakkeeseen. Sitä kautta pyritään lisäämään yhtiön tunnettuutta ja pienosakkaiden määrää.
Pörssierän pienentämisellä parannetaan edellytyksiä sijoittaa YIT:n osakkeeseen. Pienosakkeenomistajien määrän lisääntyessä yhtiön omistusrakenne monipuolistuu ja osakkeen likviditeetti paranee.

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi Sijoittajasuhdepäällikkö Petra Thorén, puh. 020 433 2635, petra.thoren@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa