YIT JA LAHDEN KAUPUNKI YHTEISTYÖHÖN LAUNEEN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI

LEHDISTÖTIEDOTE  16.12.2009 klo 10.30             

 YIT JA LAHDEN KAUPUNKI YHTEISTYÖHÖN LAUNEEN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI        


Lahden kaupungin tekninen lautakunta on valinnut YIT:n johtaman yhteenliittymän Lahden Launeen alueen senioripainotteisen asuinalueen kehittäjäksi. YIT:n lisäksi mukana tarjousyhteenliittymässä ovat Esperi Care Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, ja S-Asunnot Oy. Launeen alueelle on suunniteltu toteutettavaksi noin 200 asuntoa ja senioriasumista tukevia palveluja.

Ensimmäisen vaiheen toteutuksen arvioidaan alkavan vuonna 2011 alueen kaavan vahvistuttua. Suunnitteilla on 30-paikkainen hoivakoti ja vähintään yksi asuinkerrostalo. Suunniteltujen palvelutilojen ja vuokra-asuntojen omistajaksi tulee Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. S-Asunnot Oy omistaa ja hallinnoi alueelle suunniteltuja senioriasumisoikeusasuntoja. Esperi Care Oy tuottaa ikääntyneiden hoiva- ja asumispalvelut.

YIT:n johtamalle yhteenliittymälle varattavan Launeen alueen toiminnallinen konsepti suunnitellaan ja toteutetaan Lahden kaupungin ja yhteenliittymän yhteistyönä. Työnimellä Launeen Lähdepuiston Palvelukylä -niminen alue suunnitellaan kokonaisuutena, joka tarjoaa palveluja myös lähialueen ihmisille. Alueesta kehitetään vetovoimainen, haluttu asuin- ja virkistymisalue ennen kaikkea ikääntyville. Tontti ja rakennukset muodostavat rauhallisen, puistomaisen kyläkokonaisuuden, jossa pihat ja suojaisat kulkureitit turvaavat esteettömän liikkumisen alueella.

Asunnot suunnitellaan varustukseltaan ja toiminnallisuuksiltaan elinkaariasunnoiksi, joihin on mahdollista saada apuvälineitä ja palveluja asukkaan kunnon ja terveydentilan mukaan. Asunnot ovat omistusasuntoja, vapaa-rahoitteisia ja tuettuja vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja.

”Launeen Lähdepuiston palvelukylästä muodostuu nykyaikainen palveleva asuinympäristö, jossa asuminen ja sitä tukevat palvelut täydentävät toisiaan. Erityistä huomiota kiinnitetään senioriasumiseen ja sitä tukeviin palveluihin, palvelujen saavutettavuuteen, esteettömään liikkumiseen sekä ympäristön viihtyisyyteen”, Lahden aluejohtaja Jukka Pohjola YIT:stä kertoo.

”Konseptoinnin tavoitteena on liittää Mustamäenkadun ympäristössä oleva alue olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja luoda yhtenäistä kaupunkikuvaa. Hankkeessa toteutetaan monipuolista, kaikille ikäryhmille suunnattua asumista ja palveluja, joilla voidaan vastata etenkin Lahden senioriväestön asumistarpeisiin entistä paremmin. Vastaavaa yhteistyötä on myös muiden kaupunkiseutujen kanssa mm. Raahessa, Porissa, Seinäjoella, Riihimäellä ja Rovaniemellä”, yksikönjohtaja Arto Pohjonen YIT:n hankekehityksestä sanoo. Lisätietoja antavat: Aluejohtaja Jukka Pohjola, Talonrakennus, Lahti, puh. 0400 216 618 Yksikönjohtaja Arto Pohjonen, Hankekehitys, Helsinki, puh. 040 840 2560

YIT OYJ Virva Salmivaara Viestintäjohtaja

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet, paikallismediat, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa