YIT ja Mikkeli hakevat ensimmäisenä Suomessa aluetason BREEAM-ympäristösertifiointia

Graanin Vaneritehtaan alueelle Mikkelissä tavoitellaan BREEAM-ympäristösertifiointia. Alueelle tulee viiden korttelin korkeatasoinen kaupunkimainen asuinkerrostaloalue, jonka suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti laatuun ja viihtyvyyteen. Alue on saanut nimensä vaneritehtaasta, joka sijaitsi 1980-luvulle asti entisellä teollisuusalueella Saimaan rannalla kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta.

YIT ja Mikkelin kaupunki ovat yhteistyössä lähteneet kehittämään Vaneritehtaan aluetta Mikkelissä kestävän kehityksen mukaisesti ja hakevat alueelle ensimmäisenä Suomessa BREEAM-ympäristösertifikaattia. Menetelmä varmistaa laadun, viihtyvyyden ja esteettömyyden huomioimisen jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi Vaneritehtaan alueen kevyen liikenteen yhteydet Mikkelin keskustan suuntaan paranevat. Kaavaluonnoksessa on huomioitu sertifioinnin edellytykset, ja nyt ensi vaiheessa tavoitellaan perustason sertifiointia. Sitä pyritään parantamaan rakennussuunnitteluvaiheessa.

”Kaupungin strateginen tavoite on kehittää lähellä keskustaa sijaitsevien Saimaan rantojen maankäyttöä ekologisella ja kaupunkirakennetta eheyttävällä tavalla. Ensimmäisessä vaiheessa Graanin ranta ja Satamalahti muodostavat kokonaisuuden, joka jatkaa keskusta-alueen uudistumista kohti Saimaan rantoja.
BREEAM-sertifikaatti ja sen suunnitteluperiaatteet toteuttavat kaupungin ekologisia tavoitteita kansainvälisesti tunnustetulla menetelmällä ja antavat mahdollisuuden vertailla kehitystä muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin. Valmistuttuaan alueella asuu 4 000 uutta asukasta ja Mikkelin kaupunkikuva on muuttunut merkittävästi erityisesti niille 30 miljoonalle matkailijalle, jotka vuosittain ajavat Viitostietä keskustan ohi”, selvittää Mikkelin kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen.

BREEAMin edustajat ovat parhaillaan vierailulla Mikkelissä tutustumassa Vaneritehtaan alueeseen. Vierailun tarkoituksena on esittää väliarvio alueesta.

”Tämä on ensimmäinen Suomessa rekisteröity BREEAM Communities -projekti.
BREEAM-sertifioinnin hakeminen on osoitus Mikkelin kaupungin ja YIT:n tahdosta suunnitella kestävän kehityksen mukaisia hankkeita, jotka ovat kansainvälisesti tunnetun standardin mukaisia. Olemme iloisia, että voimme työskennellä YIT:n ja Mikkelin kaupungin kanssa, jotta konsepti saadaan toteutumaan Mikkelissä”, toteaa BREEAMin edustaja, BREEAM Communities Manager Helen Pineo.

YIT haluaa edistää rakennetun ympäristön kestävää kehitystä yhteistyössä asiakkaittensa kanssa.

”Aluetasolla voidaan kestävää kehitystä toteuttaa paremmin kuin yksittäisessä kiinteistössä. Kaavoitusvaiheessa tehdään keskeisimmät ratkaisut tulevan käytön kannalta ja me haluamme olla mukana kehitystyössä jo tässä vaiheessa. Yhteistyö Mikkelin kaupungin kanssa on ollut hedelmällistä ja molemmat osapuolet ovat jo nyt oppineet merkittävästi”, kertoo YIT:n kaupunkikehitysjohtaja Juha Kostiainen.

YIT tulee järjestämän Vaneritehtaan alueella marraskuussa Graani-päivän, jossa asukkailla on mahdollisuus osallistua uuden alueen suunnitteluun.

Lisätietoja:

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, Mikkelin kaupunki, puh. 050 311 7130, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Pentti Karhu, aluejohtaja, Talonrakennus Saimaa, YIT, puh. 050 68979, pentti.k.karhu@yit.fi

Juha Kostiainen, kaupunkikehitysjohtaja, YIT, puh. 0400 721 475, juha.kostiainen@yit.fi

Helen Pineo, BREEAM Communities Manager, BRE Global, puh. +44 (0) 75289 76288, pineoh@bre.co.uk 

Avainsanat:

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia