YIT ja Mikkeli hakevat ensimmäisenä Suomessa aluetason BREEAM-ympäristösertifiointia

LEHDISTÖTIEDOTE              27.9.2013 klo 9:10

 

YIT ja Mikkeli hakevat ensimmäisenä Suomessa aluetason BREEAM-ympäristösertifiointia

Graanin Vaneritehtaan alueelle Mikkelissä tavoitellaan BREEAM-ympäristösertifiointia. Alueelle tulee viiden korttelin korkeatasoinen kaupunkimainen asuinkerrostaloalue, jonka suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti laatuun ja viihtyvyyteen. Alue on saanut nimensä vaneritehtaasta, joka sijaitsi 1980-luvulle asti entisellä teollisuusalueella Saimaan rannalla, kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta.

YIT ja Mikkelin kaupunki ovat yhteistyössä lähteneet kehittämään Vaneritehtaan aluetta Mikkelissä kestävän kehityksen mukaisesti ja hakevat alueelle ensimmäisenä Suomessa BREEAM-ympäristösertifikaattia. Menetelmä varmistaa laadun, viihtyvyyden ja esteettömyyden huomioimisen jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi Vaneritehtaan alueen kevyen liikenteen yhteydet Mikkelin keskustan suuntaan paranevat. Kaavaluonnoksessa on huomioitu sertifioinnin edellytykset, ja nyt ensi vaiheessa tavoitellaan perustason sertifiointia. Sitä pyritään parantamaan rakennussuunnitteluvaiheessa.

”Kaupungin strateginen tavoite on kehittää lähellä keskustaa sijaitsevien Saimaan rantojen maankäyttöä ekologisella ja kaupunkirakennetta eheyttävällä tavalla. Ensimmäisessä vaiheessa Graanin ranta ja Satamalahti muodostavat kokonaisuuden, joka jatkaa keskusta-alueen uudistumista kohti Saimaan rantoja. BREEAM-sertifikaatti ja sen suunnitteluperiaatteet toteuttavat kaupungin ekologisia tavoitteita kansainvälisesti tunnustetulla menetelmällä ja antavat mahdollisuuden vertailla kehitystä muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin. Valmistuttuaan alueella asuu 4 000 uutta asukasta ja Mikkelin kaupunkikuva on muuttunut merkittävästi erityisesti niille 30 miljoonalle matkailijalle, jotka vuosittain ajavat Viitostietä keskustan ohi”, selvittää Mikkelin kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen.

BREEAMin edustajat ovat parhaillaan vierailulla Mikkelissä tutustumassa Vaneritehtaan alueeseen. Vierailun tarkoituksena on esittää väliarvio alueesta.

”Tämä on ensimmäinen Suomessa rekisteröity BREEAM Communities -projekti. BREEAM-sertifioinnin hakeminen on osoitus Mikkelin kaupungin ja YIT:n tahdosta suunnitella kestävän kehityksen mukaisia hankkeita, jotka ovat kansainvälisesti tunnetun standardin mukaisia. Olemme iloisia, että voimme työskennellä YIT:n ja Mikkelin kaupungin kanssa, jotta konsepti saadaan toteutumaan Mikkelissä”, toteaa BREEAMin edustaja, BREEAM Communities Manager Helen Pineo.

YIT haluaa edistää rakennetun ympäristön kestävää kehitystä yhteistyössä asiakkaittensa kanssa.

”Aluetasolla voidaan kestävää kehitystä toteuttaa paremmin kuin yksittäisessä kiinteistössä. Kaavoitusvaiheessa tehdään keskeisimmät ratkaisut tulevan käytön kannalta ja me haluamme olla mukana kehitystyössä jo tässä vaiheessa. Yhteistyö Mikkelin kaupungin kanssa on ollut hedelmällistä ja molemmat osapuolet ovat jo nyt oppineet merkittävästi”, kertoo YIT:n kaupunkikehitysjohtaja Juha Kostiainen.

YIT tulee järjestämän Vaneritehtaan alueella marraskuussa Graani-päivän, jossa asukkailla on mahdollisuus osallistua uuden alueen suunnitteluun.

Havainnekuva Vaneritehtaan uudesta alueesta:
http://yit.materialbank.net/NiboWEB/YIT/showCartPublicContent.do?uuid=4927641&random=132661&lang=en

Lisätietoja:

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, Mikkelin kaupunki, puh. 050 311 7130, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Pentti Karhu, aluejohtaja, Talonrakennus Saimaa, YIT, puh. 050 68979, pentti.k.karhu@yit.fi

Juha Kostiainen, kaupunkikehitysjohtaja, YIT, puh. 0400 721 475, juha.kostiainen@yit.fi

Helen Pineo, BREEAM Communities Manager, BRE Global, puh. +44 (0) 75289 76288, pineoh@bre.co.uk

  

 

YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo vetovoimaisempaa ja kestävämpää kaupunkiympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. YIT rakentaa asuntoja, toimitiloja ja infrastruktuuria, kehittää kokonaisia alueita sekä tarjoaa kuluttajille asumisen ratkaisuja. YIT:llä on yli 100 vuoden kokemus ja vahva markkina-asema: Suomessa se on suurin asuntojen rakentaja ja Venäjällä merkittävin ulkomainen asuntorakentaja. Suomessa YIT on myös yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista. Yhtiö työllistää yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on englantilainen, maailman johtava vihreiden kiinteistöjen ja alueiden luokitusjärjestelmä. BREEAM ohjaa alueiden ja rakennuksen suunnittelua, rakentamista sekä käyttöä. Ympäristöluokitusten avulla alueita voidaan vertailla yhtenäisin menetelmin ja läpinäkyvästi. Suomessa käytetyimpiä rakennusten ympäristöluokituksia ovat kotimaassa laadittu PromisE sekä kansainvälisesti käytössä olevat BREEAM ja LEED.

BREEAM tarkastelee alueen ympäristövaikutuksia painottaen mm. maankäyttöä, liikennejärjestelyjä ja palvelui-den sijoittumista sekä energiatehokkuutta. Eri tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle tai alueelle voidaan myöntää BREEAM-arvosana läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen. BREEAM on selkeästi suurin vihreiden rakennusten ja alueiden luokitusjärjestelmä maailmassa.

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa