YIT JA MIKKELIN KAUPUNKI LAAJENTAVAT YHTEISTYÖTÄÄN KIINTEISTÖTEKNISIIN PALVELUIHIN

LEHDISTÖTIEDOTE     28.12.2010 klo 10:00

 

YIT JA MIKKELIN KAUPUNKI LAAJENTAVAT YHTEISTYÖTÄÄN KIINTEISTÖTEKNISIIN PALVELUIHIN

 YIT Kuntatekniikka Oy ja Mikkelin kaupunki ovat tänään 28.12.2010 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka myötä kaupungin tilojen tekniset ylläpitopalvelut ja korjausrakentaminen siirtyvät liikkeenluovutuksella YIT Kuntatekniikka Oy:n hoidettaviksi vuoden 2011 alusta lähtien. YIT Kuntatekniikka Oy on Mikkelin kaupungin ja YIT:n omistama yhteisyritys, joka on vastannut kaupungin katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta kahden vuoden ajan.

 YIT Kuntatekniikka Oy valittiin toteuttamaan palvelut kilpailutuksen tuloksena. Liikkeenluovutuksen yhteydessä 34 Mikkelin kaupungin työntekijää siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä YIT Kuntatekniikka Oy:n palvelukseen.

 - Mikkelin kaupungin teknisellä toimella on ollut strategisena tavoitteena kehittää omia tuotantopalvelujaan yhdistämällä kaupungin oman henkilökunnan pitkä kokemus yksityisen yrityksen vahvan ammatillisen osaamisen kanssa. Samalla mahdollistetaan palveluiden tarjonta vapailla markkinoilla muillekin asiakkaille kuin kaupungille. Kaupunki pääsee tilaajana vähitellen kilpailuttamaan tuotannolliset palvelut ja saamaan aikaan säästöjä palveluiden hankinnassa. Mikkelin kaupungin kokemukset yhteisyrityksen toiminnasta kunnallisteknisten palveluiden tuottajana ovat olleet myönteisiä ja nyt odotetaan vähintään samanlaista kehitystä tilapalveluiden osalta, Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jorma Holopainen toteaa.

 Samassa yhteydessä YIT Kuntatekniikan palvelukykyä ja osaamista vahvistetaan siirtämällä yhtiöön liikkeenluovutuksella YIT:n paikallinen kiinteistötekniikan ylläpidon liiketoiminta ja 17 työntekijää ns. vanhoina työntekijöinä. YIT Kuntatekniikka kasvaa Mikkelin alueen suurimmaksi kiinteistöteknisiä ylläpitopalveluja tuottavaksi yritykseksi, joka tarjoaa aktiivisesti palveluitaan sekä yksityisille että julkisille asiakkaille. Yhtiö vastaa jatkossa Mikkelin kaupungin katujen ja yleisten alueiden hoidosta sekä kiinteistöjen teknisestä kunnossapidosta ja korjausrakentamisesta ja jatkaa Mikkelin talousalueella palvelusopimuksia ja toimeksiantoja, jotka siirtyvät YIT Kiinteistötekniikka Oy:ltä.

 - Yhteistyömme Mikkelin kaupungin kanssa on jatkunut jo yli kaksi vuotta katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidossa ja rakentamisessa. Olemme pystyneet tuottamaan merkittäviä säästöjä kaupungille. Toiminnan laajentuessa haluamme varmistaa uudella liiketoimintojen järjestelyllä tekniselle kunnossapidolle riittävät resurssit ja parhaan osaamisen. YIT Kuntatekniikasta muodostuu alueellinen vahva toimija, jonka henkilöstömäärä on noin 110 henkeä. Kasvanut yritys tarjoaa myös siirtyvälle henkilöstölle laajemmat ja monipuolisemmat työmahdollisuudet, YIT Kuntatekniikka Oy:n toimitusjohtaja Kari Piispanen toteaa.

 YIT Kuntatekniikan ja Mikkelin kaupungin välisen sopimuksen yhtenä tavoitteena on saada Mikkelin kaupungin kiinteistöjen ylläpitokustannukset hallintaan ja kääntymään laskusuuntaan. Asiantuntevalla ylläpidolla varmistetaan kiinteistöjen toimivuus, oikeat olosuhteet ja teknisten järjestelmien toiminta. Kiinteistön ja järjestelmien oikeanlaisella käytöllä pystytään parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja saamaan aikaan merkittäviä säästöjä sähkön, lämmön ja veden kulutuksessa.  

 YIT:llä on kokemusta kunnan teknisten palveluiden hoitamisesta myös Inkoossa ja Varkaudessa. Inkoo ulkoisti vuonna 2007 kunnan tekniset palvelut liikkeenluovutuksella YIT:lle. Palvelukokonaisuudella on saavutettu keskimäärin 17 prosentin vuotuinen säästö.

 

Lisätietoja antavat:
Kari Piispanen, toimitusjohtaja, YIT Kuntatekniikka Oy, puhelin 040 8437868, kari.piispanen@yit.fi

Jorma Holopainen, tekninen johtaja, Mikkelin kaupunki, puhelin 044 794 2170, jorma.holopainen@mikkeli.fi

 YIT OYJ

Virva Salmivaara
Viestintäjohtaja

 Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet, paikallismediat, www.yit.fi

 YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Vuonna 2009 YIT:n liikevaihto oli 3,5 miljardia euroa. Konsernin henkilöstömäärä on lähes 26 000. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.YIT Kiinteistötekniset palvelut tuottaa Suomessa alansa markkinajohtajana kaikki taloteknisten järjestelmien asennuksiin, ylläpitoon ja korjauksiin sekä kiinteistöjen käyttöön ja energiatehokkuuteen liittyvät elinkaaripalvelut.

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa