YIT:LLE TOINEN PERÄTTÄINEN VOITTO VALTAKUNNALLISESSA TYÖTURVALLISUUSKILPAILUSSA

LEHDISTÖTIEDOTE             13.12.2011 KLO 13.30

 

 

YIT:LLE TOINEN PERÄTTÄINEN VOITTO VALTAKUNNALLISESSA TYÖTURVALLISUUSKILPAILUSSA

 YIT:n kohde Asunto Oy Kuopion Kaijankulma on voittanut jaetun ensimmäisen sijan rakennusalan valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa. Kuopion alueyksikön vahva panos työturvallisuudessa toi voiton YIT:lle jo toistamiseen, sillä viime vuoden kilpailun voittajana oli Asunto Oy Kuopion Ratavahti. Tämänvuotisen kilpailun kärkityömaiden vahvuudeksi nousi tasaisen varma suoritus kaikilla osa-alueilla, sillä kaksi voittajatyömaata saivat 98 pistettä suurimmasta mahdollisesta 100 pisteestä. Mukana erittäin tasaisessa viiden työmaan loppukilpailussa oli myös YIT:n Asunto Oy Lapuan Jokihovi, joka palkittiin kunniamaininnalla muiden finalistien kanssa. YIT:n työmaiden edustus kilpailussa oli vahva, sillä niukasti loppukilpailun ulkopuolelle jäivät kuudenneksi sijoittunut Asunto Oy Oulun Merijalinväylä sekä seitsemännen sijan saanut Asunto Oy Tampereen Espantori. ”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailussa oli mukana yhteensä 39 työmaata eri puolilta maata. YIT:n voittajatyömaa palkitaan kunniakirjalla 19.12.2011 Kuopiossa järjestettävässä tilaisuudessa.

Haluamme olla alan ykköstoimija työturvallisuudessa. Saamamme kilpailumenestys laajalla rintamalla kertoo pitkäjänteisen toimintakulttuurimme tuloksista ja työmailla turvallisuuden eteen tehtävistä oikeista toimenpiteistä sekä aktiivisesta asenteesta. Työturvallisuudella on erittäin tärkeä sija kaikessa toiminnassamme. Meillä jokaisella YIT:läisellä on vastuu niin omasta kuin muidenkin työturvallisuudesta”, sanoo Tero Kiviniemi, Suomen rakentamispalveluiden toimialajohtaja.

Kilpailutyömaiden työturvallisuutta arvioitiin työmaiden kohdalla kolmella eri osa-alueella, jotka ovat työmaan yleistä turvallisuustasoa mittaava TR-mittaus, kaikkien työmaalla työskentelevien työtapaturmien määrä kilpailun aikana sekä rakennuttajavelvoitteiden hoidon arviointi. ”Olemme saaneet hyviä tuloksia pitämällä työturvallisuusasioita jatkuvasti esillä ja jakamalla työturvallisuusvastuita kaikkien työnjohtajien kesken. Työntekijät ovat suhtautuneet hyvällä asenteella työturvallisuudesta huolehtimiseen”, kiittää Kaijankulman vastaava mestari Pekka Levy työmaaporukkaansa.

Voittajatyömaa Kuopion Kaijankulma on perustajaurakointihanke, jonka kokonaislaajuus on 7 785 brm2. Kohteeseen valmistuu 55 vapaarahoitteisia asuntoa sekä kaksi liikehuoneistoa. Lisäksi kellarikerrokseen rakentuu puolilämmin autohalli, jonka laajuus on 1 558 htm2. Työmaan rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2010 ja kohde valmistuu maaliskuussa 2012. ”Vaikka työmaa sijaitsee vilkkaiden katujen varrella, silti työmaalla onnistuttiin työskentelemään turvallisesti ja hoitamaan logistiikka hienosti. Kohteen kaikki työntekijät ja työnjohto sekä aliurakoitsijat olivat sitoutuneita työturvallisuusasioiden hoitamiseen”, kertoo kohteen työpäällikkö Jukka Tengvall.

Turvallisuuskoordinaattorina Kaijankulman työmaalla toimi rakennuttamisesta vastaava YIT:n projektipäällikkö Marjo Puolakka. Turvallisuuskoordinaattorin mukanaolo jo suunnittelunohjauksessa mahdollisti turvallisuusnäkökohtien ennakoinnin suunnitteluvaiheessa ja läpikäynnin yhteistyössä eri osapuolten kanssa.”Kaijankulman sijainti keskeisellä paikalla ruutukaava-alueella vilkkaasti liikennöityjen katujen varrella toi kohteelle normaalista hankkeesta poikkeavia riskitekijöitä. Rakennuksen rakentaminen kiinni katualueeseen ja kellarin sijoittuminen olemassa olevaa katupintaa alemmas vaati erityistä suunnittelua kaivantojen tuentaan. Hyvällä yhteistyöllä suunnittelijoiden ja työmaan työsuojelupäällikkö Petteri Ovaskan kanssa nämäkin asiat pystyttiin huomioimaan työturvallisuusohjeissa ja –suunnitelmissa”, Marjo Puolakka kertoo.

”Viime vuosien aikana olemme YIT:llä kiristäneet työturvallisuustavoitteita entisestään. Saavutettu kilpailumenestys perustuu kuitenkin pitkäjänteiseen turvallisuustyöhön, johon koko henkilöstömme on sitoutunut. Tärkeintä on oma asenne turvallisuuteen ja että turvallisuuden laiminlyönteihin puututaan välittömästi”, sanoo Risto Pennanen, YIT Suomen rakentamispalveluiden Talonrakennuksen Kuopion yksikön aluejohtaja.

Työmailla tehtävän käytännön turvallisuustyön lisäksi YIT on aktiivinen toimija rakennusalan turvallisuutta edistävissä eri foorumeissa sekä Rakennusteollisuuden aluejärjestöissä. Työturvallisuuskäytäntöjen kehittämistyön toimivat ratkaisut tuodaan myös alan muiden toimijoiden hyödyksi. YIT:n puuttumiskäytäntö työturvallisuusrikkomuksiin otettiin viime vuonna käyttöön koko Rakennusteollisuuden puuttumismallina.

Valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun toteuttivat yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriö, Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueet, Talonrakennusteollisuus ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Infra ry, Rakennusliitto ry, Ammattiliitto Pro ja Työturvallisuuskeskus.

Lisätietoja
Tero Kiviniemi, toimialajohtaja, YIT Suomen rakentamispalvelut, puh. 040 519 0112.
Risto Pennanen, aluejohtaja, YIT Suomen rakentamispalvelut, Talonrakennus Kuopio, puh. 040 551 5939

YIT OYJ

 

Virva Salmivaara
Viestintäjohtaja

 

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä Pohjoismaissa, Venäjällä, Baltian maissa sekä Keski-Euroopassa. Vuonna 2010 YIT:n liikevaihto oli noin 3,8 miljardia euroa. Konsernin henkilöstömäärä on noin 26 000. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa