YIT:LLE VOITTO VALTAKUNNALLISESSA TYÖTURVALLISUUSKILPAILUSSA - MENESTYSTÄ MYÖS PAIKALLISESTI

LEHDISTÖTIEDOTE        21.1.2011 KLO 10:00

 

 

YIT:LLE VOITTO VALTAKUNNALLISESSA TYÖTURVALLISUUSKILPAILUSSA - MENESTYSTÄ MYÖS PAIKALLISESTI

 YIT:n kohde Asunto Oy Kuopion Ratavahti on voittanut rakennusalan valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun. Voittajatyömaa palkittiin kunniakirjalla 20.1.2011 Kuopiossa järjestetyssä tilaisuudessa. ”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailuun osallistui 32 työmaata eri puolilta Suomea ja Kuopion Ratavahti nousi voittajaksi yhteensä 15 karsinnoista jatkoon selvinneen työmaan joukosta.

 Kuopion Ratavahdin työmaan vahvuutena oli tasaisen varma suoritus kaikilla arvioinnin osa-alueilla: työmaan turvallisuustasoa mittaavassa TR-mittauksessa, kaikkien työmaalla työskentelevien työtapaturmien määrässä kilpailun aikana ja rakennuttajan turvallisuustoiminnan tasossa. Työmaiden turvallisuusarvioinnin suorittivat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen tarkastajat, jotka tekivät loppukilpailussa mukana olleille työmaille yhteensä neljä tarkastusta kevään ja syksyn 2010 aikana.

”Työturvallisuusasioiden jatkuva esillä pitäminen koko työmaan keston ajan on tuottanut hyvää tulosta. Olemme toimineet työmaalla YIT:n normaalien ohjeiden ja työturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Työntekijöillä on ollut hyvä asenne ja myönteinen suhtautuminen työturvallisuudesta huolehtimiseen”, kiittää Ratavahdin vastaava mestari Marko Piiroinen työmaaporukkaansa.

 Kuopion Ratavahti on KVR-periaatteella toteutettava suuri työmaa, kokonaislaajuudeltaan noin 10 800 brm2. Kohteen kahteen asuinkerrostaloon valmistuu vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Työmaan rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2009 ja kohde valmistuu kesäkuussa 2011.

”Vaikka runkotyövaihe ajoittui pääosin kovaan talveen 2009-2010, silti työmaalla onnistuttiin työskentelemään turvallisesti kovien pakkasten, pimeän vuodenajan ja runsaiden lumisateiden tuomista lisähaasteista huolimatta”, kertoo kohteen rakennuspäällikkö Markku Martikainen.

 Kuopion Ratavahdin työmaan turvallisuuskoordinaattorina toimi rakennuttamisesta vastaava YIT:n projektipäällikkö Marjo Puolakka, joka sovelsi työmaalla ensimmäistä kertaa Valtioneuvoston uutta asetusta rakennustyön turvallisuutta ja turvallisuuskoordinaattoria koskien. Turvallisuuskoordinaattorin mukanaolo jo suunnittelunohjauksessa mahdollisti turvallisuusnäkökohtien ennakoinnin suunnitteluvaiheessa ja läpikäynnin yhteistyössä eri osapuolten kanssa.

” Ratavahti hankkeena on jo kooltaan sekä yksikkömme että koko Kuopion mittakaavassa erittäin suuri. Lisäksi hanke sijaitsee toiminnassa olevan VR:n ratapiha-alueen vieressä, mikä osaltaan toi merkittävästi lisää normaalista hankkeesta poikkeavia riskitekijöitä ja turvallisuusmääräyksiä huomioon otettavaksi turvallisuussuunnittelussa. Hyvällä yhteistyöllä työmaan vastaavan mestarin ja Ratahallintokeskuksen edustajan kanssa nämäkin asiat pystyttiin huomioimaan työturvallisuusohjeissa ja -suunnitelmissa”, Marjo Puolakka kertoo.  

 Valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun toteuttivat yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriö, Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueet, Talonrakennusteollisuus ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Infra ry, Rakennusliitto ry, Ammattiliitto Pro ja Työturvallisuuskeskus.

  PARAS YRITYS POHJANMAAN RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKILPAILUSSA

 YIT Rakennus Oy on voittanut yrityssarjan Pohjanmaan rakennusalan turvallisuuskilpailussa 2009-2010. Voiton perusteiksi nostettiin turvallisuustason korkea taso kaikilla työmailla ja turvallisuustason tasalaatuisuus. Työmaa-sarjassa YIT:n asuinkerrostalotyömaa As Oy Valkolinna Vaasassa palkittiin kunniamaininnalla.   

 ”Työturvallisuus lähtee pienistä asioista ja jokaisen omasta henkilökohtaisesta panoksesta. Työturvallisuusasiat ovat keskeisessä roolissa kaikessa toiminnassamme. On tärkeää havainnoida riskejä jo ennen kuin tapaturmia sattuu. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, sanoo Timo Ketola, aluejohtaja Suomen rakentamispalveluiden Talonrakennuksen Pohjanmaan yksikössä.

 Kilpailun ohjausryhmän muodostivat Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan piiri, Rakennusliitto ja aluehallintovirasto.

JAETTU ENSIMMÄINEN SIJA ITÄ-SUOMEN TURVALLISUUSKILPAILUSSA

 YIT Rakennus Oy sijoittui jaetulle ensimmäiselle sijalle rakennuskonsernien sarjassa Itä-Suomen rakennusalan turvallisuuskilpailussa 2010. YIT menestyi tasaisen vahvalla työmaaturvallisuudellaan ja oli paras turvallisuusjohtamisessa sekä TR-indeksissä. YIT:n yksittäisistä työmaista Oy Yara Suomen Kunnossapito ylsi täyteen sataan pisteeseen TR-indeksissä ja työturvallisuusjohtamisessa.

 ”Viime vuoden aikana olemme YIT:llä kiristäneet työturvallisuustavoitteita entisestään. Kilpailumenestys perustuu kuitenkin pitkäjänteiseen toimintakulttuuriin, johon koko henkilöstömme on sitoutunut. Tärkeintä on aktiivinen asenne”, kertoo Risto Pennanen, YIT Suomen rakentamispalveluiden Talonrakennuksen Kuopion yksikön aluejohtaja.

 Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen alueen lisäksi kilpailussa olivat mukana Rakennusliiton Itä-Suomen aluejärjestö, Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelunvastuualue, Kuopion kaupunki, vakuutusyhtiö OP-Pohjola ja Senaattikiinteistöt.

  Lisätietoja

 Tero Kiviniemi, toimialajohtaja, YIT Suomen rakentamispalvelut, puh. 040 519 0112.
Risto Pennanen, aluejohtaja, YIT Suomen rakentamispalvelut, Talonrakennus Kuopio, puh. 040 551 5939
Timo Ketola, aluejohtaja, YIT Suomen rakentamispalvelut, Talonrakennus Pohjanmaa, puh. 040 532 2179

 YIT OYJ

 

Virva Salmivaara
Viestintäjohtaja

 

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

  YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Vuonna 2009 YIT:n liikevaihto oli 3,5 miljardia euroa. Konsernin henkilöstömäärä on lähes 26 000. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

 

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa