YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO VIIMEVUOTISTA SUUREMMAT

YHTIÖTIEDOTE  OSAVUOSIKATSAUS  25.7.2008   klo 8.00      

YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008:                     LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO VIIMEVUOTISTA SUUREMMAT               

Tammi-kesäkuussa: - Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oli 1 918,2 milj. euroa (1-6/2007: 1 772,8 Me). - Liikevoitto kasvoi 7 prosenttia ja oli 149,1 milj. euroa (139,7 Me). - Liikevoittoprosentti oli 7,8 (7,9 %). - Voitto ennen veroja kasvoi 5 prosenttia ja oli 130,8 milj. euroa (124,6 Me). - Sijoitetun pääoman tuotto oli 25,6 prosenttia (25,7 %). - Tilauskanta kasvoi 12 prosenttia ja oli 3 670,4 milj. euroa (3 275,2 Me). - Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa noin 1 500 henkilöä vuodentakaista suurempi eli 24 978 (23 474).

Toisella vuosineljänneksellä: - Liikevaihto oli 6 prosenttia edellisvuotista suurempi eli 991,2 milj. euroa (4-6/2007: 939,3 Me). - Voitto ennen veroja oli 60,5 milj. euroa (69,8 Me).

Arvioimme, että vuoden 2008 liikevaihto ja voitto ennen veroja kasvavat viimevuotisista. Yleiseen talouskehitykseen liittyvät epävarmuudet ovat kuitenkin lisääntyneet ja se voi heikentää loppuvuoden tuloksen kehittymistä.

- YIT:n liikevaihto ja liikevoitto muodostuivat alkuvuonna edellisvuotista suuremmiksi. Kiinteistöteknisissä palveluissa jatkui vahva kehitys. Myös Teollisuuden palveluiden kannattavuus parani. Venäjän liiketoiminta kasvoi tavoitteen mukaisesti. Toisella vuosineljänneksellä liikevoittomme heikkeni johtuen Pietarissa Gorelovon alueella rakenteilla olevien isojen kiinteistökehityshankkeiden viivästymisestä sekä Baltian maiden heikosta markkinatilanteesta, toteaa toimitusjohtaja Hannu Leinonen.

- Kesää kohti yleinen markkinailmapiiri on muuttunut epävarmemmaksi. Liiketoiminnastamme yli kolmannes on vakaampaa huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa ja yli neljännes pitkiin palvelusopimuksiin perustuvia töitä. Liiketoimintarakenne tasaa konsernin liikevaihdon ja tuloksen kehitystä samoin kuin laaja maantieteellinen läsnäolo. Koska toimialojemme tilauskannat ovat vahvat, arvioidun tulostason toteutuminen riippuu loppuvuonna erityisesti asuntomyynnistä Venäjällä sekä korkojen nousun vaikutuksesta Suomen asuntomarkkinoihin, jatkaa Leinonen.

Tiedotustilaisuus, verkkolähetys ja puhelinkonferenssi

Perjantaina 25.7. järjestetään sijoitusanalyytikoille ja salkunhoitajille tarkoitettu tilaisuus klo 10.00 englanniksi Radisson SAS Royal -hotellissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Sijoitusanalyytikot ja salkunhoitajat voivat osallistua tiedotustilaisuuteen myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 2313 9201.

Toimitusjohtaja Hannu Leinosen esitys analyytikko- ja salkunhoitajatilaisuudesta on katsottavissa reaaliaikaisesti verkkolähetyksenä osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Esityksen päätyttyä nauhoite on katsottavissa samassa osoitteessa noin kello 12 alkaen.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 29.10.2008. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy YIT:n internet-sivuilta osoitteesta www.yit.fi/sijoittajat. Kopion osavuosikatsauksesta voi tilata kotisivujen kautta, sähköpostitse InvestorRelations@yit.fi tai puhelimitse 020 433 2467.

YIT OYJ

Hannu Leinonen toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat: Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi YIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

LIIKEVAIHTO KASVOI 8 PROSENTTIA

YIT-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta kasvoi ilman merkittäviä yritysostoja 8 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 1 918,2 milj. euroa (1-6/2007: 1 772,8 Me). Liikevaihdoltaan suurin toimiala on Kiinteistötekniset palvelut. Liikevaihto kasvoi Kansainvälisissä rakentamispalveluissa sekä Kiinteistöteknisissä palveluissa.

Liikevaihdosta 49 prosenttia (54 %) tuli Suomesta, 35 prosenttia (33 %) muista Pohjoismaista, 11 prosenttia (7 %) Venäjältä ja 5 prosenttia (6 %) Liettuasta, Virosta ja Latviasta. Nopeinta kasvu oli Venäjällä, jossa liikevaihto kasvoi 81 prosenttia ja nousi 207,3 milj. euroon (114,7 Me).

Liikevaihto segmenteittäin (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | Muutos, % | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | liikevaih- | | | | | | dosta | | | | | | 1-6/200 | | | | | | 8, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 898,6 | 778,0 | 16 % | 47 % | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 593,5 | 598,5 | -1 % | 31 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 273,8 | 194,5 | 41 % | 14 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut | 201,8 | 240,3 | -16 % | 11 % | | *) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -49,5 | -38,5 | 29 % | -3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 1 918,2 | 1 772,8 | 8 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

*) Liikevaihto 1-6/2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. Verkkopalveluiden liikevaihto 1-12/2007 oli 77 milj. euroa.

YIT:n palveluketju kattaa investointien koko elinkaaren. Toiminnan laajentaminen koko elinkaaren mittaiseksi mahdollistaa kattavammat palvelukokonaisuudet ja tukee liiketoiminnan vakautta. Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta tulee kiinteistöjen, teollisuuden ja perinteisen infrastruktuurin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta, jotka kehittyvät tasaisesti talouden suhdannevaihteluista riippumatta. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminta on lisääntynyt ja sen osuus on säilynyt vakaana konsernin liikevaihdon kasvaessa. Tammi-kesäkuussa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 662,5 milj. euroa (645,3 Me), mikä oli 35 prosenttia (36 %) koko liikevaihdosta.

YIT-konsernin strateginen liikevaihdon kasvutavoite on keskimäärin 10 prosenttia vuodessa. Lisäksi YIT on asettanut erilliseksi tavoitteeksi kasvattaa liikevaihtoa Venäjällä keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009.

LIIKEVOITTO KASVOI 7 PROSENTTIA

Konsernin liikevoitto kasvoi edellisvuotisesta 7 prosenttia ja nousi 149,1 milj.
euroon (139,7 Me). Liikevoittoprosentti oli 7,8 prosenttia (7,9 %). Sijoitetun pääoman tuotto oli 25,6 prosenttia (25,7 %).

YIT:n liikevoitto muodostui alkuvuonna edellisvuotista suuremmaksi, mutta toisella vuosineljänneksellä liikevoitto heikkeni. Liikevoitto kasvoi ja kannattavuus parani Kiinteistöteknisissä palveluissa ja Teollisuuden palveluissa. Kansainvälisten rakentamispalveluiden liikevoittoa heikensivät toisella vuosineljänneksellä Pietarissa Gorelovon alueella rakenteilla olevien isojen kiinteistökehityshankkeiden viivästyminen sekä Baltian maiden heikko markkinakehitys. Suomen rakentamispalveluissa liikevoitto pieneni edellisvuotisesta.

Liikevoitto segmenteittäin (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/ | 1-6/ | Muutos | Osuus | | | 2008 | 2007 | | konsernin | | | | | |liikevoitos- | | | | | | ta | | | | | | 1-6/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 58,9 | 44,4 | 33 % | 40 % | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 64,8 | 71,1 | -9 % | 43 % | | rakentamispalvelut 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 22,2 | 21,6 | 3 % | 15 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut | 13,7 | 10,8 | 27 % | 9 % | | 2) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -10,5 | -8,2 | 28 % | -7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 149,1 | 139,7 | 7 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti segmenteittäin

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 6,6 % | 5,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut 1) | 10,9 % | 11,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset rakentamispalvelut | 8,1 % | 11,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut 2) | 6,8 % | 4,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 7,8 % | 7,9 % | --------------------------------------------------------------------------------

1) Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus Suomen rakentamispalveluiden liikevoittoon 1-3/2008 oli 3,5 milj. euroa.

2) Teollisuuden palvelut -toimialan liikevoittoon 1-3/2007 sisältyy -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän sopeuttamiskustannuksia. Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmä myytiin 31.12.2007.

Liikevoittoprosentin strateginen tavoitetaso on 9 prosenttia. Strateginen tavoitetaso sijoitetun pääoman tuotolle on 22 prosenttia.

TULOS ENNEN VEROJA KASVOI 5 PROSENTTIA

Tulos ennen veroja kasvoi 5 prosenttia ja oli 130,8 milj. euroa (124,6 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,73 euroa (0,73 e).

Rahoituskustannukset nousivat korkotason nousun, lainamäärän kasvun sekä Venäjälle sijoitetun pääoman lisääntymisen seurauksena.

TILAUSKANTA KASVOI 12 PROSENTTIA

Konsernin tulouttamaton tilauskanta on vahva. Tilauskanta kauden lopussa oli 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja nousi 3 670,4 milj. euroon (3 275,2 Me). Maaliskuun 2008 lopussa tilauskanta oli 3 627,0 milj. euroa.

Tilauskanta vahvistui kaikilla toimialoilla. Suurin osa tilauskannasta muodostuu Kansainväliset rakentamispalvelut ja Suomen rakentamispalvelut -toimialoilla, joissa projektit ja palvelusopimukset ovat pitkiä ja niiden arvo suuri. Venäjällä asuntohankkeiden kesto on noin kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Kansainvälisten rakentamispalveluiden tilauskanta on suurimmaksi osaksi omaperustaista asuntotuotantoa. Suomen rakentamispalveluissa tilauskanta on jakautunut laajasti ja tasapainoisesti eri liiketoiminta-alueille. Nopeimmin tilauskanta kasvoi Kansainvälisissä rakentamispalveluissa.

Tilauskanta segmenteittäin (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/ | 6/ | Muutos | Osuus | | | 2008 | 2007 | | konsernin | | | | | | tilauskannas-| | | | | | ta | | | | | | 6/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 799,9 | 721,8 | 11 % | 22 % | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 1 264,8 | 1 193,1 | 6 % | 35 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 1 483,7 | 1 185,2 | 25 % | 40 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut | 222,8 | 213,6 | 4 % | 6 % | | *) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -100,8 | -38,5 | **) | -3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 670,4 | 3 275,2 | 12 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

*) Tilauskanta 6/2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. **) Muutos yli 100 %.

Tilauskanta sisältää tulouttamattoman osuuden asiakkailta saaduista tilauksista sekä käynnissä olevista omaperustaisista hankkeista. IFRS-laskentaperiaatteiden mukaan omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella. Omaperustaiset toimitilahankkeet tuloutetaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella kerrottuna vuokrausasteella.
Urakat tuloutetaan hankkeiden valmiusasteen mukaisesti.

Suomen rakentamispalvelut ja Kansainväliset rakentamispalvelut toimialoilla tilauskanta muodostuu urakkatuotannosta sekä myyntiriskillisistä omaperustaisista toimitila- ja asuntohankkeista. Urakkamuotoiset hankkeet ovat kokonaisuudessaan myytyjä. Omaperustaiset toimitilojen kehityshankkeet myydään sijoittajille tavallisesti ennen hankkeen rakentamisen käynnistymistä tai rakentamisen alkuvaiheen aikana.

Kiinteistöteknisten palvelujen liikevaihdosta 61 prosenttia ja Teollisuuden palvelujen liikevaihdosta 48 prosenttia oli vakaasti kehittyvää huolto- ja kunnossapitotoimintaa. Osa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta on luonteeltaan sellaista, ettei se ole mukana tilauskannassa. Loppuosa näiden toimialojen tilauskannasta muodostuu lähinnä urakkamuotoisista hankkeista, jotka ovat kokonaisuudessaan myytyjä.

KONSERNIN RAHOITUSASEMA PYSYI TASAPAINOISENA

Konsernin rahoitusasema pysyi tasapainoisena. Merkittävä osa YIT:n liiketoiminnasta sitoo vain vähän pääomaa. Pääomaa sitoutui erityisesti Venäjällä tonttikantaan ja sen kehittämiseen sekä käynnissä olevaan tuotantoon.

Velkaantumisaste oli 77,2 prosenttia (79,8 %). Nettovelat nousivat 625,2 milj. euroon (548,9 Me). Osinkoja maksettiin katsauskaudella 101,8 milj. euroa. Viime vuonna osinkoja maksettiin 82,6 milj. euroa kaudella 1-3/2007.

Kauden nettorahoituskulut olivat 18,3 milj. euroa (15,1 Me) eli 1,0 prosenttia (0,9 %) liikevaihdosta.

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 2 605,5 milj. euroa (2 346,1 Me).

Omavaraisuusaste oli 34,5 prosenttia (32,4 %).

Omavaraisuusasteen tavoitetaso on 35 prosenttia. Strategisena tavoitteena on maksaa osinkona 40-60 % vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen.

INVESTOINNIT JA YRITYSKAUPAT

Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin tammi-kesäkuussa olivat 25,8 milj.
euroa (21,5 Me) eli 1,3 prosenttia (1,2 %) liikevaihdosta. Rakennuskalustoon investoitiin 6,9 milj. euroa (7,6 Me) ja tietotekniikkaan 3,6 milj. euroa (3,1 Me). Muut investoinnit sisältäen yrityskaupat olivat 15,3 milj. euroa (10,8 Me).
Hankitut liiketoiminnot on kerrottu osavuosikatsauksen 1-6/2008 taulukko-osassa.

Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla YIT osti MCE AG:n kiinteistöteknisiä palveluita tarjoavat liiketoiminnot Saksassa, Itävallassa, Puolassa, Tshekissä, Unkarissa ja Romaniassa. Näiden liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2007 oli 355 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 1 900. Yrityskaupan arvo oli 55 milj. euroa.
Kaupan voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja sen arvioidaan toteutuvan 31.7.2008 mennessä, jonka jälkeen yhtiö yhdistellään YIT:n lukuihin.

Lisäksi Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla vahvistettiin osaamista energiatehokkuusratkaisujen tarjoajana hankkimalla Suomessa rakennusautomaatioon erikoistunut Computec Oy sekä tehtiin pieniä yritys- ja liiketoimintahankintoja Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa myytiin kiinteistöjohtamisen sijoittaja-, vuokrahallinto- ja taloushallintopalveluihin liittyvät liiketoiminnot. Liiketoimintakauppa tuli voimaan 1.7.2008.

Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialalla tehtiin yrityskauppa, jonka tavoitteena on asuntotuotannon käynnistäminen Tshekissä. Yhtiö yhdistellään YIT-konserniin 1.7.2008 alkaen.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2008. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2007, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,80 euroa osakkeelta, vahvisti hallituksen kokoonpanon sekä valitsi tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. YIT Oyj julkaisi yhtiökokouksen päätöksistä ja hallituksen järjestäytymisestä pörssitiedotteet 13.3.2008 ja 14.3.2008.

OIKEUDENKÄYNNIT

Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen, Kiinteistö Oy Vilhonkatu 7:n, vuonna 1999 valmistuneeseen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus YIT:n tulokseen ennen veroja oli 5,7 milj. euroa. Summa kirjattiin kokonaisuudessaan YIT:n tammi-maaliskuun 2008 tulokseen.

Neste Oilin Porvoon öljynjalostamolle kesällä 2007 valmistuneen tuotantolinja 4:n mekaanisten asennustöiden taloudellisessa loppuselvityksessä syntynyt erimielisyys on välimiesoikeuden käsiteltävänä. YIT antoi asiasta pörssitiedotteen 1.4.2008.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KASVOI

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 23 608 (22 712) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstöä oli 24 978 (23 474). YIT:n henkilöstöstä 46 prosenttia työskenteli Suomessa, 35 prosenttia muissa Pohjoismaissa, 13 prosenttia Venäjällä ja 6 prosenttia Liettuassa, Virossa ja Latviassa. Henkilöstömäärä on kasvanut voimakkaasti erityisesti Venäjällä.

Henkilöstö toimialoittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2008 | 6/2007 | Muutos | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | |henkilöstös-| | | | | | tä 6/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 13 437 | 12 007 | 12 % | 54 % | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 3 823 | 3 628 | 5 % | 15 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 3 554 | 2 743 | 30 % | 14 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut *) | 3 789 | 4 755 | -20 % | 15 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernipalvelut | 375 | 341 | 10 % | 2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 24 978 | 23 474 | 6 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö maittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2008 | 6/2007 | Muutos | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | |henkilöstös-| | | | | | tä 6/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi *) | 11 433 | 11 814 | -3 % | 46 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 4 411 | 4 220 | 5 % | 18 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 3 175 | 1 733 | 83 % | 13 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 3 147 | 2 730 | 15 % | 12 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 1 360 | 1 253 | 9 % | 5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liettua, Viro, Latvia | 1 452 | 1 724 | -16 % | 6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 24 978 | 23 474 | 6 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

*) Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnin seurauksena noin 1 000 henkilöä siirtyi Suomessa pois YIT:n palveluksesta vuoden 2008 alussa Teollisuuden palvelut -toimialalla.

KEHITYS TOIMIALOITTAIN

KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT

- Kiinteistöteknisten palveluiden liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 898,6 milj. euroon (778,0 Me). - Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan liikevaihdosta oli 61 prosenttia (63 %). - Liikevoitto kasvoi 33 prosenttia 58,9 milj. euroon (44,4 Me). - Liikevoittoprosentti parani 6,6 prosenttiin (5,7 %). - Tilauskanta kasvoi 11 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 799,9 milj. euroa (721,8 Me). - Kesäkuun lopussa toimialan palveluksessa oli 13 437 henkilöä (12 007).

YIT Oyj ja MCE AG allekirjoittivat 29.5.2008 sopimuksen, jonka myötä YIT ostaa MCE:n kiinteistöteknisiä palveluita tarjoavat liiketoiminnot Saksassa, Itävallassa, Puolassa, Tshekissä, Unkarissa ja Romaniassa. Näiden liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2007 oli 355 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 1 900. Kaupan voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja sen arvioidaan toteutuvan 31.7.2008 mennessä.

Lisäksi Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla vahvistettiin osaamista energiatehokkuusratkaisujen tarjoajana hankkimalla Suomessa rakennusautomaatioon erikoistunut Computec Oy sekä tehtiin pieniä yritys- ja liiketoimintahankintoja Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa myytiin kiinteistöjohtamisen sijoittaja-, vuokrahallinto- ja taloushallintopalveluihin liittyvät liiketoiminnot. Liiketoimintakauppa tuli voimaan 1.7.2008.

Kiinteistötekniset palvelut -toimialan liikevaihto maittain, milj. euroa

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/ | 1-6/ | Muutos | Osuus toimialan | | | 2008 | 2007 | | liikevaihdosta | | | | | | 1-6/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 326,8 | 284,8 | 15 % | 36 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 247,6 | 209,6 | 18 % | 28 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 209,6 | 182,6 | 15 % | 23 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 82,7 | 76,6 | 8 % | 9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liettua, | 31,9 | 24,4 | 31 % | 4 % | | Viro, Latvia | | | | | | ja Venäjä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 898,6 | 778,0 | 16 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

Taloteknisten järjestelmien kysyntä jatkui hyvänä

Pohjoismaissa ja Venäjällä kiinteistöteknisten palveluiden kysyntä jatkui hyvänä. Baltian maissa toimisto- kauppa- ja logistiikkainvestoinnit toivat edelleen kysyntää kiinteistöteknisille palveluille, mutta kapasiteetin vapautuessa asuntorakentamisesta hintakilpailu on kiristynyt.

Useita taloteknisiä järjestelmiä sisältävien ratkaisujen toteuttamisesta sovittiin mm. Ruotsissa Nyköpingissä sijaitsevaan ostoskeskukseen sekä LKAB-kaivosyhtiölle Malmbergetissä ja Gällivaressa, Suomessa Levin Koutalaelle rakennettavaan hotelliin sekä Helsingissä Meilahden sairaalaan ja Tanskassa IT-palveluyritys KMD:lle. Lisäksi Tanskassa tehdään järjestelmien uudistustöitä Novo Nordiskille ja Danske Bankille. Norjassa sovittiin taloteknisten kokonaisratkaisujen toteuttamisesta Seabrokerille rakennusyhtiö Kruse Smithin kanssa, Total E&P Norgelle ja Vennatrø Næringsutviklingille. Venäjällä sovittiin tekojääradan kylmäteknologian toimituksesta Lobnyaan Moskovan Oblastissa.

Palvelusopimusten kysyntä lisääntyi

Pohjoismaissa ja Venäjällä taloteknisten korjaus- ja kunnossapitotöiden sekä erilaisten palvelusopimusten kysyntä kasvoi. Myös kiinteistöjohtamispalvelujen kysyntä oli hyvä.

Pitkäaikaisia kunnossapito- ja palvelusopimuksia solmittiin mm. Ruotsissa RegionFastigheterin kanssa Skånessa ja Suomessa Keskon kanssa. Norjassa palvelusopimusten määrä kasvoi edelleen. Tanskassa Brødrene Hartmann A/S ja Odense Steel Shipyard A/S ulkoistivat teknisiä kunnossapitotöitä YIT:lle.

Energiapalvelujen kysyntä kasvoi

Energiaa säästävien taloteknisten järjestelmien kysyntä lisääntyy ja vaihtoehtoisiin energiamuotoihin ollaan aiempaa valmiimpia investoimaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuuden parantaminen lisää korjaus- ja modernisointihankkeita sekä kiinteistöjen käyttöpalvelujen tarvetta.

Pohjoismaissa solmittiin useita sopimuksia energiatehokkuutta parantavista taloteknisistä investoinneista, joiden kustannukset rahoitetaan syntyvillä energiansäästöillä. Ruotsissa tehtiin sopimus Västerbottenin läänin maakuntapäivien kanssa, Suomessa Genencor International Oy:n kanssa ja Tanskassa Kööpenhaminan kaupungin kanssa. Lisäksi Tanskassa toimitettiin energiankulutusta säästävä automaatiojärjestelmä Hededanmark A/S:n omistamaan rakennukseen Viborgissa. Norjassa on valtionrahoitukseen oikeuttavan ENOVA-sopimuksen puitteissa käynnissä useita energiansäästöhankkeita.

SUOMEN RAKENTAMISPALVELUT

- Suomen rakentamispalveluiden liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 593,5 milj. euroa (598,5 Me). - Kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 5 prosenttia (3 %). - Liikevoitto laski 9 prosenttia ja oli 64,8 milj. euroa (71,1 Me). - Liikevoittoprosentti oli 10,9 (11,9 %). - Tilauskanta kasvoi 6 prosenttia ja oli 1 264,8 milj. euroa (1 193,1 Me). - Suomen rakentamispalvelujen tonttivarantoon sidottu pääoma oli kesäkuun lopussa 344,4 milj. euroa (322,0 Me). - Toimialan palveluksessa oli kesäkuun lopussa 3 823 henkilöä (3 628).

Luvut vuodelta 2007 ovat vertailulukuja, jotka on laskettu toimialajaon muututtua 1.1.2008.

Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus Suomen rakentamispalveluiden liikevoittoon 1-3/2008 oli 3,5 milj. euroa.

Toimitilarakentaminen jatkui vilkkaana

Toimisto-, kauppa- ja logistiikkatilojen rakentaminen oli vilkasta. Huhti-kesäkuun aikana käynnistettiin omaperustaisina kiinteistökehityshankkeina Vantaalla Maalitori-toimistotalon, Mikkelissä Graanintie 6:n liiketilan sekä Espoossa Koskelo Trade Park -logistiikkakeskuksen toisen ja kolmannen vaiheen rakentaminen. Lisäksi sovittiin Seinäjoen Joupin alueen sekä Ikaalisten Nummenrinteen alueen kehittämisestä kaupallisiksi keskuksiksi. Kesäkuussa Maalitori ja Graanintien kiinteistö myytiin Tapiolalle.

Suomen Pankin kanssa solmittiin esisopimus, jonka mukaan YIT ostaa osan Suomen Pankin Vantaalla sijaitsevasta tontista rakentaakseen sille logistiikkakeskuksen.

Lisäksi sovittiin mm. Lindström Invest Oy:n toimistotalon rakennusurakasta Helsingissä ja Duo-liikekiinteistön laajennuksesta Lahdessa.

Toukokuussa Riihimäen matkakeskuksen työmaalla syttyi tulipalo, joka viivästyttää hankkeen valmistumista. Matkakeskuksen oli määrä valmistua marraskuussa.

Asuntomyynti pieneni viime vuoteen verrattuna

Myytyjen asuntojen määrä pieneni viime vuoteen verrattuna. Vuoden toisella neljänneksellä asuntomyynti jatkui alkuvuoden tasolla. YIT:llä oli myynnissä poikkeuksellisen paljon arvokohteita, mikä piti myynnin arvon lähes viime vuoden tasolla. Korkojen nousu lisää kuitenkin epävarmuutta asuntomarkkinoiden loppuvuoden kehityksessä.

Asuntoja myytiin Suomessa tammi-kesäkuussa 1 032 (1 434), aloitettiin 945 (1 374) ja valmistui 1 201 (1 636) kappaletta. Kesäkuun lopussa rakenteilla oli 2 553 (3 134) asuntoa ja valmiita myymättömiä asuntoja oli 267 (291).

YIT aloitti Tampereen Ratinan-asuinalueen rakentamisen. Hämeenlinnassa sovittiin Vanajanlinnan alueen kehittämisyhteistyöstä. Alueelle toteutetaan noin 100 vapaa-ajan asuntoa. Rovaniemellä kaupunki ja YIT järjestivät suunnittelukilpailun noin 500 asuntoa kattavan Fenix-alueen kehittämiseksi.

Espooseen rakennetaan uuden ratkaisumallin mukaisia, erityisesti ikääntyvän väestön asumistarpeisiin sopivia asuntoja palvelutalo Merikartanon viereen. Matalaenergiatalojen kehittäminen jatkui. Kaikki YIT Kodit, joiden suunnittelu aloitetaan vuonna 2008 tai tämän jälkeen, rakennetaan matalaenergiataloiksi.

Maa- ja vesirakentamisessa jatkui hyvä kysyntä

Infrarakentamisessa kysyntä jatkui hyvänä. Lähivuosina on odotettavissa merkittäviä investointeja liikenteen infrastruktuuriin.

Huhti-kesäkuussa tehtiin Gasum Oy:n kanssa sopimus maakaasulinjan perusparannuksesta 27 kilometrin matkalla välillä Pajari-Valkeala sekä Helsingin kaupungin kanssa urheiluhallin rakentamisesta Myllypuroon.

KANSAINVÄLISET RAKENTAMISPALVELUT

Tammi-kesäkuussa: - Kansainvälisten rakentamispalveluiden liikevaihto kasvoi 41 prosenttia edellisvuotisesta ja oli 273,8 milj. euroa (194,5 Me). - Liikevoitto oli 22,2 milj. euroa (21,6 Me). - Liikevoittoprosentti heikkeni ja oli 8,1 (11,1 %). - Tilauskanta kasvoi 25 prosenttia ja nousi 1 483,7 milj. euroon (1 185,2 Me). - Kansainvälisten rakentamispalvelujen tonttivarantoon sidottu pääoma oli kesäkuun lopussa 254,6 milj. euroa (198,2 Me). - Toimialan palveluksessa oli kesäkuun lopussa 3 554 henkilöä (2 743).

Toisella vuosineljänneksellä: - Kansainvälisten rakentamispalveluiden liikevaihto oli 119,5 milj. euroa (115,2 Me). - Liikevoitto oli 6,1 milj. euroa (16,0 Me).

Luvut vuodelta 2007 ovat vertailulukuja, jotka on laskettu toimialajaon muututtua 1.1.2008.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja liikevoittoa heikensivät Baltian heikko markkinatilanne sekä Pietarissa Gorelovon alueelle rakennettavien isojen kiinteistökehityshankkeiden viivästyminen aikatauluista mm. vesi- ja viemäriliittymien vuoksi.

YIT Rakennus Oy allekirjoitti 29.5.2008 sopimuksen yritysostosta, jonka tavoitteena on asuntotuotannon käynnistäminen Tshekissä. Yritysostolla saavutetaan jalansija uudella markkina-alueella YIT:n strategian mukaisesti. YIT:n omistusosuus ostetusta YIT Stavo -yhtiöstä on alkuvaiheessa 85 prosenttia ja yhtiössä työskentelevien henkilöosakkaiden omistusosuus 15 prosenttia. Ensimmäisten kohteiden rakentaminen on tarkoitus käynnistää keväällä 2009.

Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan liikevaihto maittain, milj. euroa

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/ | 1-6/ | Muutos | Osuus toimialan | | | 2008 | 2007 | | liikevaihdosta | | | | | | 1-6/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 191,6 | 100,1 | 91 % | 70 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liettua, | 80,4 | 91,5 | -12 % | 29 % | | Viro, Latvia | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut maat | 1,8 | 2,9 | -38 % | 1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 273,8 | 194,5 | 41 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

Venäjällä asuntomyynti jatkui vahvana

Asuntokysyntä jatkui Venäjällä vahvana. Kysyntää tukevat kotitalouksien positiivinen tulokehitys sekä tarpeet parantaa asumisen laatua.

Tammi-kesäkuussa asuntomyynti oli hyvällä tasolla. Venäjällä myytiin 1 724 (692), aloitettiin 1 973 (1 141) ja valmistui 977 (894) asuntoa. Kesäkuun lopussa rakenteilla oli 10 856 (7 315) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 52 (16). Asuntomäärissä voi tapahtua muutoksia kohteen rakentamisen käynnistymisen jälkeen asuntojen jakamisesta tai yhdistämisestä johtuen.

Rakentamisen edetessä YIT:n myytävissä olevien asuntojen lukumäärä kasvaa loppuvuotta kohden erityisesti Pietarissa. Moskovan alueella YIT aloitti uusia kohteita mm. Zhukovskissa ja Ramenskojessa. Asuntotonttivarantoa vahvistettiin huutokaupoissa tehdyillä hankinnoilla.

YIT:llä on käynnissä omaperustaista asuntorakentamista Pietarin, Moskovan ympäristön kaupunkien ja Moskovan lisäksi Jaroslavlissa, Jekaterinburgissa, Donin Rostovissa ja Kazanissa.

Pietarin kiinteistökehityshankkeissa viivästymisiä

Pietarin läheisyydessä Gorelovon alueelle toteutettavat isot kiinteistökehityshankkeet ovat viivästyneet aikatauluistaan. Kaudella Gorelovoon rakennetun logistiikkakeskuksen ensimmäinen vaihe luovutettiin tilaajalle. YIT:n uusi toimistotalo Pietarissa valmistui ja se otettiin käyttöön kauden aikana.

Moskovan alueella tehtiin esisopimuksia koskien muutaman suuren maa-alueen hankkimista asuntotuotantoa sekä liike- ja toimitilarakentamista varten. Kohteiden rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2009 aikana.

Baltian maissa heikko markkinakehitys

Baltian maissa markkinakehitys oli laskeva. Virossa ja Latviassa heikko markkinatilanne jatkui. Liettuassa kehitys heikkeni edelleen. Asuntokysyntä pysyi alhaisena ja rakennusyhtiöiden toiminta on suuntautunut kilpailu-urakoihin. Kokonaisuutena rakennusmäärät ovat laskeneet.

YIT on toiminut aktiivisesti pienentääkseen myymättömien asuntojensa määriä. Uusien asuntojen rakentamista ei ole aloitettu. Tammi-kesäkuussa Liettuassa, Virossa ja Latviassa myytiin 550 (264), aloitettiin 0 (350) ja valmistui 487 (325) asuntoa. Kesäkuun lopussa rakenteilla oli 841 (1 898) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 122 (0).

TEOLLISUUDEN PALVELUT

- Teollisuuden palveluiden liikevaihto oli 201,8 milj. euroa (240,3 Me). - Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus oli 48 prosenttia liikevaihdosta (58 %). - Liikevaihdosta 91 prosenttia tuli Suomesta, 2 prosenttia Venäjältä ja 7 prosenttia Englannista, Ruotsista sekä muista vientikohteista. - Liikevoitto kasvoi 27 prosenttia 13,7 milj. euroon (10,8 Me). - Liikevoittoprosentti parani 6,8 prosenttiin (4,5 %). - Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 222,8 milj. euroa (213,6 Me). - Toimialan palveluksessa oli kesäkuun lopussa 3 789 henkilöä (4 755).

Vuoden 2007 luvut sisältävät 31.12.2007 myydyn Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän luvut. Verkkopalveluiden liikevaihto 1-12/2007 oli 77 milj. euroa. Liikevoittoon 1-3/2007 sisältyy -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän sopeuttamiskustannuksia. Noin 1 000 henkilöä siirtyi pois YIT:n palveluksesta Verkkopalveluiden myynnin seurauksena.

Teollisuuden kunnossapitopalveluissa huoltoseisokkeja

Kunnossapitopalvelujen kysyntä oli hyvä. Vuosihuoltoseisokkeihin osallistuttiin mm. Neste Oilin biodiesel-tehtaalla, Teollisuuden Voiman Olkiluodon ydinvoimalassa, AGA:n Harjavallan tehtaalla, Fortumin Meriporin voimalaitoksella, Forchemin mäntyöljytehtaalla, UPM:n Seikun sahalla sekä Botnian Joutsenon, Kaskisten ja Rauman sellutehtailla.

Uusia kunnossapitosopimuksia tehtiin lihajalostaja Poutun ja Raisio-konserniin kuuluvan Melian kanssa.

Teräs- ja kaivosteollisuudessa investoinnit jatkuivat vilkkaina

Investointiprojektien kysyntä pysyi hyvänä, ja Suomessa hankkeita oli erityisesti teräs- ja kaivosteollisuudessa. Teräsyhtiöistä Rautaruukin kanssa sovittiin putkistotoimituksista ja Ovako Wiren kanssa hankkeesta laitoksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kaivoksille toimitetaan lipeäsäiliö Talvivaaraan ja rikastamon putkistot Suurikuusikkoon. Metsäteollisuudessa sovittiin mm. Stora Enson Kaukopään tehtaan soodakattiloiden modernisoinnista ja putkistotoimituksista UPM:n 5 Plus -projektiin Jämsänkoskelle.

Venäjällä sovittiin liimakeittiön säiliö-, putkisto-, automaatio- ja hoitotasojen toteutuksista Modern Lumber Technologiesille sekä säiliö- ja putkistotoimituksista Mondi Syktyvkarille.

Skotlannissa toteutetaan UPM:lle rakennus- ja prosessisähköistykset sekä teollisuusilmanvaihto- ja jäähdytystyöt. Dynean kanssa sovittiin säiliötoimituksista sekä kone- ja laiteasennuksista Ukrainaan. Ruotsissa Alstomin PULS-projektiin sovittiin putkisto- ja laiteasennuksista ja SCA Ortvikeniin varastosäiliöiden toimituksista.

OSAKKEET, OPTIOT JA OMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

YIT Oyj:n osakkeita voidaan merkitä 1.4.-30.11.2008 välisenä aikana vuonna 2006 liikkeelle laskettujen K, L ja M optio-oikeuksien perusteella.

Osakepääoma ja osakkeiden määrä

YIT Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden alussa 149 104 766,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 127 217 872 kappaletta.

Vuoden 2006 K, L ja M-optio-oikeuksien perusteella merkittiin alkuvuonna 5 550 osaketta. Osakemerkintöjen seurauksena osakepääomaa korotettiin 111 981,50 eurolla 29.4.2008.

Kauden lopussa osakepääoma oli 149 216 748,22 euroa ja osakkeiden lukumäärä 127 223 422.

Omat osakkeet

YIT Oyj:llä ei ollut katsauskaudella hallussaan yhtiön omia osakkeita. Tytäryhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita kauden aikana.

Hallituksen valtuudet

Omien osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä osakepääoman muutokseen johtavista päätöksistä päättää osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous.

Kauden aikana ei järjestetty osakeantia eikä laskettu liikkeeseen vaihtovelkakirja- tai optiolainoja. Emoyhtiön hallituksella ei ollut kauden päättyessä voimassa olevaa valtuutusta osakeantiin, vaihtovelkakirja- tai optiolainojen liikkeeseen laskuun eikä omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

Kaupankäynti osakkeella

Osakkeen keskikurssi tammi-kesäkuun aikana oli 16,09 euroa (24,52 e). Kauden ylin kurssi oli 19,99 euroa (27,90 e) ja alin 11,78 euroa (19,81 e). Kauden lopussa päätöskurssi oli 15,98 euroa (23,35 e).

Osakevaihdon arvo katsauskaudella oli 1 840,4 milj. euroa (2 843,6 Me) ja vaihdettujen osakkeiden määrä 114 514 882 (116 127 102) kappaletta. Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 2 033,0 milj. euroa (2 963,1 Me).

Kansainvälinen omistus kasvoi

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli katsauskauden alussa 15 265 (14 364) ja sen päättyessä 15 796 (13 957).

Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli vuoden alussa yhteensä 52,9 prosenttia (45,9 %) osakkeista ja kauden lopussa yhteensä 53,0 prosenttia (52,7 %) YIT:n koko osakemäärästä.

Julius Baer Holding Ltd ilmoitti 19.5.2008, että siihen kuuluvien yhtiöiden omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on noussut 5,06 prosenttiin 7.5.2008 tehdyn osakekaupan johdosta.

MARKKINATILANNE

Euroalueen talouskasvua hidastavat korkeat hyödykkeiden hinnat, korkeat korot ja ammattityövoiman puute. Huhtikuussa julkaistun osavuosikatsauksen jälkeen energian, raaka-aineiden ja ruuan hinnat ovat nousseet maailmanmarkkinoilla ennakoitua nopeammin. Lisäksi eurokorot ovat nousseet EKP:n nostettua ohjauskorkoaan heinäkuun alussa. OECD arvioi euroalueen BKT:n määrän kasvuksi vuosina 2008 ja 2009 1,7 prosenttia ja 1,4 prosenttia ja EKP vastaavasti 1,5 - 2,1 ja 1,0 - 2,0 prosenttia.

Konjunkturinstitutet arvioi kesäkuun katsauksessaan, että vuosien 2008 - 2009 talouden matalasuhdanne jää Pohjoismaissa maltilliseksi. Elpyminen käynnistyy ensi vuoden aikana. 2010 koko vuoden kasvu on edellistä vuotta suurempi. Rakentamisen kasvun Euroconstruct arvioi Pohjoismaissa jatkuvan vuonna 2008 edellisvuotista hitaampana, 1,5 prosentin vauhdilla. Toimitilarakentaminen kasvaa tänä vuonna Pohjoismaissa asuntotuotannon vähentyessä. Suomessa uusien asuntojen aloitukset vähentyvät Rakennusteollisuus RT:n kesäkuun arvion mukaan viime vuoden 30 500 asunnosta tänä vuonna 28 000 asuntoon. Vuonna 2009 rakentaminen vähenee Pohjoismaissa 1,3 prosenttia. Ensi vuonna myös toimitilarakentaminen vähenee. Maa- ja vesirakentaminen ja talojen korjaustoiminta kasvavat tasaisesti. Teollisuustuotannon kasvu hidastuu Pohjoismaissa, mutta modernisointitarve lisää teollisuuden investointien ja kunnossapidon kysyntää.

IMF on korottanut ennustettaan Venäjän talouden tämän vuoden kasvusta 7,8 prosenttiin. Vielä huhtikuussa IMF arvioi vuosien 2008 ja 2009 kasvuluvuiksi 6,8 ja 6,3 prosenttia. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Venäjän BKT:n kasvuvauhti oli Rosstatin tietojen mukaan 8,5 prosenttia. Rakentaminen kasvoi 28 prosenttia ja teollisuustuotanto 8 prosenttia. IMF:n mukaan lähivuosien talouskasvun suurin riski on kiihtyvä inflaatio ja siitä aiheutuvat haittavaikutukset. Inflaatiovauhti oli kesäkuussa 15,1 prosenttia ja useimmat asiantuntijat odottavat inflaation jatkuvan kaksinumeroisena. Ammattityövoimasta on useilla alueilla pulaa. Rosstatin mukaan vuoden 2007 lopussa työttömyysaste oli koko maassa 6,1 prosenttia, mutta Moskovassa alle prosentin ja Pietarissakin vain 2 prosenttia. Reaalipalkkojen nousu oli tammi-toukokuussa 14 prosenttia.

Viron, Latvian ja Liettuan talouksien kasvuennusteet ovat selvästi alentuneet IMF:n huhtikuussa julkistaman katsauksen jälkeen. Konjunkturinstitutet arvioi kesäkuussa, että Baltian maiden kansantaloudet heikentyvät edelleen. Virossa ja Latviassa on taantuman riski. Vuoden 2010 aikana taloudet alkavat elpyä, mutta inflaatio on edelleen nopea.

LIIKETOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät tilauskannan myyntiriskiin, Venäjällä käynnissä oleviin isoihin kiinteistökehityshankkeisiin sekä toimintaympäristön muutosten ennakointiin ja niihin reagointiin.

Tilauskantaan sisältyvä myyntiriski syntyy valtaosin rakenteilla olevista, myymättömistä asunnoista. Myyntiriskiä hallitaan sopeuttamalla asuntoaloitukset myynnin kehittymiseen. Venäjällä asuntojen myynti painottuu hankkeiden loppuvaiheeseen ja rakennusaika on noin 2 vuotta. Suomessa ja Baltiassa rakennusaika on noin vuoden. Tarkempi selvitys tilauskannan rakenteesta on esitetty edellä kohdassa Tilauskanta. Venäjän kiinteistökehityshankkeissa riskit liittyvät hankkeiden luovutusaikatauluihin sekä Gorelovon alueen vesi- ja viemäriliittymien saamiseen. Alueelle rakennettavan elintarviketehtaan viivästymisestä aiheutuvat lopulliset kustannukset täsmentyvät myöhemmin asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

YIT:n riskienhallintapolitiikassa on määritelty konsernin merkittävimmät riskit sekä hallintakeinot strategisiin ja hallinnollisiin riskeihin. YIT:n maantieteellinen ja liiketoimintarakenne tasoittavat suhdannevaihtelujen vaikutusta konsernin liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen.

Yksityiskohtaisempi selvitys YIT:n riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä riskeistä on julkistettu vuoden 2007 vuosikertomuksessa ja rahoitusriskeistä vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2008

Kiinteistöteknisten palvelujen kysyntä on hyvä koko markkina-alueella ja toimialan tilauskanta on vahva. YIT:n tavoitteena on kasvattaa kiinteistöteknisten palvelujen markkinaosuutta kaikissa Pohjoismaissa.

Venäjällä asuntojen suuri tarve jatkuu. YIT:n vahva tilauskanta sekä käynnissä olevan asuntotuotannon määrä antavat hyvät edellytykset Venäjän liiketoiminnan tavoitteen mukaiselle kasvulle.

Suomessa rakentaminen jatkuu kokonaisuutena hyvällä tasolla, mutta painottuu aiempaa enemmän toimitila- ja infrarakentamiseen, joissa tilauskanta on vahva. Asuntotuotannon näkymät ovat viime kesän jälkeen heikentyneet. Korkojen nousu lisää epävarmuutta asuntomarkkinoiden loppuvuoden kehityksessä.

Teollisuuden palveluissa tilauskanta on hyvä. Liiketoimintamahdollisuuksia tarjoutuu erityisesti Suomen teollisuuden kunnossapidon ulkoistuksissa.

Perustuen edellä esitettyihin liiketoimintojen näkymiin arvioimme, että vuoden 2008 liikevaihto ja voitto ennen veroja kasvavat viimevuotisista. Yleiseen talouskehitykseen liittyvät epävarmuudet ovat kuitenkin lisääntyneet ja se voi heikentää loppuvuoden tuloksen kehittymistä.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Julius Baer Holding Ltd ilmoitti 15.7.2008, että siihen kuuluvien yhtiöiden osuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on laskenut 4,99 prosenttiin 10.7.2008 tehdyn osakekaupan johdosta.

Helsingissä, 24. heinäkuuta 2008

Hallitus

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008: TAULUKKO-OSA Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

1. YIT-konsernin tunnuslukuja

Tunnusluvut Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

2. Konsernitilinpäätös 1.1. - 30.6.2008

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2008 Tuloslaskelma 1.4. - 30.6.2008 Tase Laskelma oman pääoman muutoksista Rahavirtalaskelma

3. Liitetietoja

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet Rahoitusriskien hallinta Segmenttitiedot Kauden liikevoittoon vaikuttavat poikkeukselliset erät Hankitut liiketoiminnot Aineellisten hyödykkeiden muutokset Vaihto-omaisuus Oman pääoman liitetiedot Korolliset velat Ehdollisten velkojen ja varojen muutokset sekä vastuusitoumukset Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa Tapahtumat katsauskauden jälkeen

1. YIT-KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUVUT

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2008 | 6/2007 | muutos, | 12/2007 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e 1) | 0,73 | 0,73 | 0 | 1,77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e, laimennettu 1) | 0,73 | 0,72 | 1 | 1,77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e | 6,32 | 5,38 | 17 | 6,40 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen keskikurssi kauden | 16,09 | 24,52 | -34 | 22,15 | | aikana, e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen kurssi kauden lopussa, | 15,98 | 23,35 | -32 | 14,99 | | e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo | 2 033,0 | 2 963,1 | -31 | 1 907,0 | | kauden lopussa, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 127 220 | 126 803 | 0 | 126 872 | | osakeantioikaistun lukumäärän | | | | | | painotettu keskiarvo, 1 000 kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 127 220 | 127 385 | 0 | 127 028 | | osakeantioikaistun | | | | | | lukumääränpainotettu keskiarvo, | | | | | | 1 000 kpl, laimennettu | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 127 223 | 126 899 | 0 | 127 218 | | osakeantioikaistu lukumäärä | | | | | | kauden lopussa, 1 000 kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka kauden | 625,2 | 548,9 | 14 | 514,8 | | lopussa, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, | 25,6 | 25,7 | - | 26,2 | | viimeiset 12 kk, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 34,5 | 32,4 | - | 36,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 77,2 | 79,8 | - | 62,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit pysyviin | 25,8 | 21,5 | 20 | 51,6 | | vastaaviin, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,3 | 1,2 | - | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta kauden lopussa, | 3 670,4 | 3 275,2 | 12 | 3 509,3 | | milj. e 2) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolista | 2 075,3 | 1 730,9 | 20 | 1 999,2 | | tilauskantaa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 23 608 | 22 712 | 4 | 23 394 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Voitto verojen jälkeen 10-12/2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintayksikön myynnistä 31.12.2007 johtuvat kertaluonteiset erät, 9,0 milj. euroa. 2) Tulouttamaton osuus saaduista tilauksista sekä omaperustaisista hankkeista.

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/2007 | II/2007|III/2007|IV/2007 | I/2008 | II/2008 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, milj. e | 833,5 | 939,3 | 906,8 | 1 | 927,0 | 991,2 | | | | | | 027,0 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, milj. e | 61,2 | 78,5 | 89,4 | 108,7 | 78,6 | 70,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 7,3 | 8,4 | 9,9 | 10,6 | 8,5 | 7,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot, milj. | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 3,2 | 0,6 | | e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot, milj. e | -0,1 | -1,6 | 0,5 | -2,6 | -0,8 | -2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut, milj. | -6,9 | -7,6 | -8,1 | -8,4 | -10,7 | -8,0 | | e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja, | 54,8 | 69,8 | 82,4 | 98,5 | 70,3 | 60,5 | | milj. e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 6,6 | 7,4 | 9,1 | 9,6 | 7,6 | 6,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen loppusumma, | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 605,5 | | milj. e | 155,9 | 346,1 | 418,4 | 461,3 | 525,8 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,31 | 0,42 | 0,47 | 0,57 | 0,40 | 0,33 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e | 4,95 | 5,38 | 5,85 | 6,40 | 5,97 | 6,32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen | 25,80 | 23,35 | 20,84 | 14,99 | 17,97 | 15,98 | | päätöskurssi, e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo, milj. | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 033,0 | | e | 270,8 | 963,1 | 644,7 | 907,0 | 286,1 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 25,4 | 25,7 | 25,8 | 26,2 | 28,1 | 25,6 | | tuotto, viimeiset 12 | | | | | | | | kk, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 31,8 | 32,4 | 33,8 | 36,7 | 33,3 | 34,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka | 540,9 | 548,9 | 591,4 | 514,8 | 462,7 | 625,2 | | kauden lopussa, milj. | | | | | | | | e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 85,6 | 79,8 | 79,1 | 62,9 | 60,6 | 77,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, | 15,8 | 5,7 | 12,0 | 18,1 | 11,8 | 14,0 | | milj. e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulouttamaton | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 670,4 | | tilauskanta kauden | 995,4 | 275,2 | 172,5 | 509,3 | 627,0 | | | lopussa, milj. e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden | 22 418 | 23 474 | 23 836 | 24 073 | 23 644 | 24 978 | | lopussa | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/2007 | II/2007|III/2007|IV/2007 | I/2008 | II/2008 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 367,7 | 410,3 | 392,3 | 479,7 | 418,1 | 480,5 | | palvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 291,5 | 307,0 | 272,5 | 287,2 | 284,9 | 308,6 | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 79,3 | 115,2 | 139,6 | 152,0 | 154,3 | 119,5 | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut | 110,7 | 129,6 | 118,7 | 130,8 | 90,9 | 110,9 | | 1) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -14,1 | -22,8 | -16,4 | -22,7 | -21,2 | -28,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 833,5 | 939,3 | 906,7 | 1 | 927,0 | 991,2 | | | | | | 027,0 | | | --------------------------------------------------------------------------------

1) Liikevaihto vuonna 2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. Verkkopalveluiden liikevaihto 1-12/2007 oli 77 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/2007 | II/2007|III/2007|IV/2007 | I/2008 | II/2008 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 18,8 | 25,6 | 26,7 | 41,1 | 26,3 | 32,6 | | palvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 35,6 | 35,5 | 33,4 | 29,0 | 35,4 | 29,4 | | rakentamispalvelut 1) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 5,6 | 16,0 | 23,9 | 21,7 | 16,1 | 6,1 | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut | 5,0 | 5,8 | 8,1 | 22,3 | 5,2 | 8,5 | | 2) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -3,8 | -4,4 | -2,7 | -5,4 | -4,4 | -6,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 61,2 | 78,5 | 89,4 | 108,7 | 78,6 | 70,5 | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti segmenteittäin, %

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/2007 | II/2007|III/2007|IV/2007 | I/2008 | II/2008 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 5,1 % | 6,2 % | 6,8 % | 8,6 % | 6,3 % | 6,8 % | | palvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 12,2 % | 11,6 % | 12,3 % | 10,1 % | 12,4 % | 9,5 % | | rakentamispalvelut 1) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 7,1 % | 13,9 % | 17,1 % | 14,3 % | 10,4 % | 5,1 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut | 4,5 % | 4,5 % | 6,8 % | 17,0 % | 5,7 % | 7,7 % | | 2) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 7,3 % | 8,4 % | 9,9 % | 10,6 % | 8,5 % | 7,1 % | --------------------------------------------------------------------------------

1) Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus Suomen rakentamispalveluiden liikevoittoon 1-3/2008 oli 3,5 milj. euroa.

2) Liikevoitto vuonna 2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. Liikevoitto 1-3/2007 sisältää -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia. Liikevoittoon 10-12/2007 sisältyy +14,4 milj. euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä.

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/2007 |II/2007 |III/2007|IV/2007 | I/2008 | II/2008 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 670,3 | 721,8 | 740,5 | 707,7 | 825,3 | 799,9 | | palvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 264,8 | | rakentamispalvelut | 026,1 | 193,1 | 128,9 | 183,8 | 306,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 483,7 | | rakentamispalvelut | 111,8 | 185,2 | 134,4 | 462,7 | 381,7 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut | 228,8 | 213,6 | 221,7 | 219,2 | 224,3 | 222,8 | | 1) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -41,6 | -38,5 | -53,0 | -64,1 | -110,7 | -100,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 670,4 | | | 995,4 | 275,2 | 172,5 | 509,3 | 627,0 | | --------------------------------------------------------------------------------

1) Tilauskanta I/2007, II/2007 ja III/2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007.

2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 30.6.2008

TULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2008 (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | muutos, | 1-12/2007 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 1 918,2 | 1 772,8 | 8 | 3 706,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 976,7 | 816,9 | 20 | 1 798,5 | | liiketoiminnan osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -1 754,3 | -1 621,0 | 8 | -3 342,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden | 0,1 | 0,6 | -83 | 1,2 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -14,9 | -12,7 | 17 | -27,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 149,1 | 139,7 | 7 | 337,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 7,8 | 7,9 | - | 9,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot 1) | 3,8 | 1,1 | *) | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -3,4 | -1,7 | 100 | -3,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -18,7 | -14,5 | 29 | -31,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 130,8 | 124,6 | 5 | 305,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 6,8 | 7,0 | - | 8,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot 2) | -36,6 | -32,1 | 14 | -77,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 94,2 | 92,5 | 2 | 228,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 4,9 | 5,2 | - | 6,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 93,2 | 92,0 | 1 | 224,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 1,0 | 0,5 | 100 | 3,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | kuuluvasta voitosta laskettu | | | | | | osakekohtainen tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,73 | 0,73 | 0 | 1,77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 0,73 | 0,72 | 1 | 1,77 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Kauden 1-3/2008 rahoitustuottoihin sisältyy +2,2 milj. euroa liittyen korkeimman oikeuden päätökseen SOK:n entisen pääkonttorin saneerauksen urakkariidasta. 2) Tuloverot on jaksotettu katsauskauden tuloksen perusteella. *) Muutos yli 100 %.

TULOSLASKELMA 1.4.-30.6.2008 (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/2008 | 4-6/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 991,2 | 939,3 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 494,2 | 445,0 | 11 | | liiketoiminnan osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -913,1 | -854,7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | 0,1 | 0,4 | -75 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -7,7 | -6,5 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 70,5 | 78,5 | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 7,1 | 8,4 | -15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 0,6 | 0,5 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -2,6 | -1,6 | 63 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -8,0 | -7,6 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 60,5 | 69,8 | -13 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 6,1 | 7,4 | -18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -17,5 | -17,4 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 43,0 | 52,4 | -18 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 4,3 | 5,6 | -22 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 42,6 | 52,4 | -19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 0,4 | 0 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | voitosta laskettu osakekohtainen | | | | | tulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,33 | 0,42 | -21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 0,33 | 0,41 | -20 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 %. TASE (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2008 | 6/2007 | muutos, | 12/2007 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 95,0 | 92,6 | 3 | 92,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 240,6 | 248,8 | -3 | 240,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 33,2 | 19,6 | 69 | 27,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 3,9 | 3,2 | 22 | 3,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut sijoitukset | 2,3 | 2,9 | -21 | 2,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 19,3 | 18,6 | 4 | 15,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 28,0 | 25,6 | 9 | 27,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 1 358,6 | 1 157,2 | 17 | 1 265,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 789,4 | 726,9 | 9 | 727,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 35,2 | 50,7 | -31 | 60,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 2 605,5 | 2 346,1 | 11 | 2 461,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva | | | | | | oma pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 149,2 | 147,0 | 1 | 149,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu oma pääoma | 655,4 | 536,3 | 22 | 665,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 4,9 | 4,5 | 9 | 3,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 809,5 | 687,8 | 18 | 818,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 77,2 | 61,7 | 25 | 71,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 6,9 | 8,4 | -18 | 7,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 35,2 | 34,1 | 3 | 34,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 389,5 | 400,8 | -3 | 356,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 1,6 | 3,0 | -47 | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 990,8 | 931,3 | 6 | 928,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 23,9 | 20,2 | 18 | 24,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset velat | 270,9 | 198,8 | 36 | 218,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 2 605,5 | 2 346,1 | 11 | 2 461,3 | --------------------------------------------------------------------------------LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- | Vara-| Muut | Muun- | Arvon | Kerty-| Vähem | Oma | | | pää- | kurs-| ra- |rahas-| to- | - | neet | - | pää- | | | oma | si- | hasto| tot | ero- | muu- |voitto-| mistön| oma | | | |rahas-| | | rahas-| tos- | varat | osuus |yhteen-| | | | to | | | to | rahas-| | | sä | | | | | | | | to | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 149, | 0,0 | 1,0 | 13,9 | -9,0 | 2,0 | 657,6 | 3,8 | 818,4 | | pääoma | 1 | | | | | | | | | | 1.1.2008 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahasto- | | - | - | - | - | - | - | - | - | | anti | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemer-| 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | kinnät | | | | | | | | | | | optioilla| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoris-| - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | | kin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -3,8 | - | - | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikau- | - | - | - | - | - | - | 93,2 | 1,0 | - | | den | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon- | - | - | - | - | - | - | -101, | | - | | jako | | | | | | | 8 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | - | 0,4 | - | - | - | -0,7 | 0,1 | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 149, | 0,0 | 1,4 | 13,9 | -12,8 | 3,0 | 649,9 | 4,9 | 809,5 | | pääoma | 2 | | | | | | | | | | 30.6.2008| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- |Vara- | Muut |Muunto-| Arvon | Kerty-| Vähem-| Oma | | | pää- | kurs-| ra- |rahas-| ero- | - | neet | - | pääoma| | | oma | si- | hasto| tot | ra- |muutos-|voitto-| mistön| yh- | | | |rahas-| | | hasto | ra- | varat | osuus | teensä| | | | to | | | | hasto | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 63,4 | 83,8 | 0,8 | 13,7 | -4,5 | 1,0 | 512,3 | 3,9 | 674,4 | | pääoma | | | | | | | | | | | 1.1.2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahasto- | 82,8 | -82,8| - | - | - | - | - | - | - | | anti | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemer-| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | | kinnät | | | | | | | | | | | optioilla| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoris-| - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | | kin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -1,4 | - | - | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikau- | - | - | - | - | - | - | 92,0 | 0,5 | - | | den | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon- | - | - | - | - | - | - | -82,4 | | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | -1,0 | 0,2 | 0,9 | - | - | -0,1 | 0,1 | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 147,0| 0,0 | 1,0 | 14,6 | -5,9 | 3,0 | 523,6 | 4,5 | 687,8 | | pääoma | | | | | | | | | | | 30.6.2007| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- |Vara- | Muut |Muunto-| Arvon | Kerty-|Vähem- | Oma | | | pää- | kurs-|rahas-|rahas-| ero | muu- | neet | - | pää- | | | oma | si- | to | tot |rahas- | tos- |voitto-|mistön | oma | | | |rahas-| | | to | ra- | varat | osuus |yhteen-| | | | to | | | | hasto | | | sä | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 63,4 | 83,8 | 0,8 | 13,7 | -4,5 | 1,0 | 512,3 | 3,9 | 674,4 | | pääoma | | | | | | | | | | | 1.1.2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahasto- | 82,8 | -82, | - | - | - | - | - | - | - | | anti | | 8 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemer-| 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | | kinnät | | | | | | | | | | | optioilla| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoris-| - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | | kin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -4,5 | - | -1,3 | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | - | - | 0,2 | - | - | 4,2 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tili- | - | - | - | - | - | - | 224,9 | 3,0 | - | | kauden | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon- | - | - | - | - | - | - | -82,4 | -0,1 | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | -1,0 | 0,2 | 0,0 | - | - | -0,1 | -2,9 | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 149, | 0,0 | 1,0 | 13,9 | -9,0 | 2,0 | 657,6 | 3,8 | 818,4 | | pääoma | 1 | | | | | | | | | |31.12.2007| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | muutos, | 1-12/2007 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 94,2 | 92,5 | 2 | 228,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoriteperusteisten erien | 70,4 | 60,3 | 17 | 120,5 | | peruminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten saamisten muutos | -63,6 | -37,6 | 69 | -32,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden muutos | -92,2 | -149,7 | -38 | -259,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten velkojen muutos | 33,3 | 123,6 | -73 | 118,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos yhteensä | -122,5 | -63,7 | 92 | -174,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -8,6 | -7,9 | 9 | -27,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 3,9 | 1,1 | *) | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -24,1 | -26,1 | -8 | -66,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 13,3 | 56,2 | -76 | 83,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja | -9,3 | -5,1 | 82 | -14,1 | | liiketoimintojen hankinta | | | | | | vähennettynä hankintahetken | | | | | | rahavaroilla | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten myynti | 0 | 0,5 | *) | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin | -7,8 | -12,7 | -39 | -28,7 | | hyödykkeisiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineettomiin | -8,5 | -2,7 | *) | -6,4 | | hyödykkeisiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit sijoituksiin | -0,1 | 0 | *) | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja | 0 | 0 | - | 31,7 | | liiketoimintojen myynti | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten myynti | 0 | 0 | - | 4,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten ja aineettomien | 2,5 | 2,3 | 9 | 0 | | hyödykkeiden myynti | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusten myynti | 0,2 | 0,0 | *) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | -23,0 | -17,7 | 30 | -12,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannista saadut maksut | 0,1 | 0,8 | -88 | 2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamisten vähennys | 0 | 0,1 | *) | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen muutos | 49,4 | -54,9 | *) | -49,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen nostot | 40,0 | 128,5 | -69 | 168,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -2,5 | -4,6 | -46 | -74,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen maksut | -0,3 | -1,0 | -70 | -1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -102,0 | -82,6 | 23 | -82,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -15,3 | -13,7 | 12 | -36,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -25,0 | 24,8 | *) | 34,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden alussa | 60,2 | 25,9 | *) | 25,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden lopussa | 35,2 | 50,7 | -31 | 60,2 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

3. LIITETIETOJA

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

YIT Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2008 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. YIT on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita ja IFRS-standardeja sekä tulkintoja kuin vuositilinpäätöksessään 2007. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Arvio uusien standardien ja tulkintojen vaikutuksesta tulevaisuudessa

IFRIC on julkaissut heinäkuussa 2008 uuden tulkintaohjeen IFRIC15: Agreements for the Construction of Real Estate, joka YIT konsernissa tulee vaikuttamaan lähinnä omaperustaisen rakennustuotannon tulouttamiskäytäntöihin. Tulkintaohjetta tulee soveltaa 1.1.2009 alkaen, mikäli EU-komissio on hyväksynyt sen siihen mennessä. Konsernin johto on selvittämässä tulkintaohjeen soveltamisen vaikutusta konsernin raportoitaviin taloudellisiin tietoihin.

RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Rahoitusriskien hallinnassa on sovellettu vuositilinpäätöksessä 2007 kuvattuja periaatteita.

SEGMENTTITIEDOT

YIT:n liiketoiminta jakautuu neljään liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Kiinteistötekniset palvelut, Suomen rakentamispalvelut, Kansainväliset rakentamispalvelut ja Teollisuuden palvelut.

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | muutos, | 1-12/2007 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 898,6 | 778,0 | 16 | 1 650,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 593,5 | 598,5 | -1 | 1 158,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 273,8 | 194,5 | 41 | 486,1 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut 1) | 201,8 | 240,3 | -16 | 489,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -49,5 | -38,5 | 29 | -77,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 1 918,2 | 1 772,8 | 8 | 3 706,5 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Liikevaihto vuonna 2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. Verkkopalveluiden liikevaihto 1-12/2007 oli 77 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | muutos, | 1-12/2007 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 58,9 | 44,4 | 33 | 112,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut 1) | 64,8 | 71,1 | -9 | 133,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 22,2 | 21,6 | 3 | 67,2 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut 2) | 13,7 | 10,8 | 27 | 41,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -10,5 | -8,2 | 28 | -16,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 149,1 | 139,7 | 7 | 337,8 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus Suomen rakentamispalveluiden liikevoittoon 1-3/2008 oli 3,5 milj. euroa.

2) Liikevoitto vuonna 2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. Liikevoitto 1-3/2007 sisältää -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia. Liikevoittoon 10-12/2007 sisältyy +14,4 milj. euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä.

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2008 | 6/2007 | muutos, | 12/2007 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 799,9 | 721,8 | 11 | 707,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 1 264,8 | 1 193,1 | 6 | 1 183,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 1 483,7 | 1 185,2 | 25 | 1 462,7 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut 1) | 222,8 | 213,6 | 4 | 219,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -100,8 | -38,5 | *) | -64,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 670,4 | 3 275,2 | 12 | 3 509,3 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Tilauskanta 6/2007 sisältää Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän, joka myytiin 31.12.2007. *) Muutos yli 100 prosenttia.

KAUDEN LIIKEVOITTOON VAIKUTTAVAT POIKKEUKSELLISET ERÄT (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuuden palvelut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenjärjestelyt | - | -1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 3,5 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3,5 | -1,0 | --------------------------------------------------------------------------------

Teollisuuden palvelujen liikevoitto 1-3/2007 sisältää -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia. Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmä myytiin 31.12.2007.

Korkein oikeus antoi 10.3.2008 päätöksensä koskien erimielisyyksiä, jotka liittyivät SOK:n entisen pääkonttorirakennuksen saneeraukseen. Päätöksen positiivinen vaikutus Suomen rakentamispalveluiden liikevoittoon 1-3/2008 oli 3,5 milj. euroa.

HANKITUT LIIKETOIMINNOT (milj. e)

Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla vahvistettiin osaamista energiatehokkuusratkaisujen tarjoajana hankkimalla Suomessa rakennusautomaatioon erikoistunut Computec Oy sekä tehtiin pieniä yritys- ja liiketoimintahankintoja Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Kauden yhteenlasketut hankintahinnat olivat 10,4 milj. euroa. Hankintojen liikearvo kohdistettiin aineettomiin oikeuksiin.

-------------------------------------------------------------------------------- | | Kirjattu | Kirjanpitoarvo | | | käypä | ennen | | | arvo | yhdistelyä | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus taseen varoihin ja velkoihin: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 0,8 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 8,0 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 1,3 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 2,4 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 1,0 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | -3,1 | -3,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankittu nettovarallisuus | 10,4 | 2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisvastike | 10,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus rahavirtaan: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahana maksettu vastike | 10,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun yrityksen rahavarat | -1,1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintojen kassavirta | 9,3 | | --------------------------------------------------------------------------------

AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 92,5 | 91,8 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 14,5 | 13,0 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset yritysostojen kautta | 0,8 | 0,9 | -11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -2,3 | -1,4 | 64 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -10,2 | -9,6 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirto toiseen tase-erään | -0,3 | -2,1 | -86 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 95,0 | 92,6 | 3 | --------------------------------------------------------------------------------

VAIHTO-OMAISUUS (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2008 | 6/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineet ja tarvikkeet | 22,7 | 25,8 | -12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskeneräiset työt | 582,8 | 493,3 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maa-alueet ja tonttiyhtiöt | 599,0 | 520,2 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden asunto- ja | 79,0 | 66,1 | 20 | | kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennakkomaksut | 75,0 | 47,4 | 58 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu vaihto-omaisuus | 0,1 | 4,4 | -98 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus yhteensä | 1 358,6 | 1 157,2 | 17 | --------------------------------------------------------------------------------

OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma ja ylikurssirahasto | Osakkeiden | Osake-pä | Yhteensä | | | lukumäärä | äoma | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2008 | 127 217 872 | 149,1 | 149,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeoptioiden käyttö | 5 550 | 0,1 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.6.2008 | 127 223 422 | 149,2 | 149,2 | --------------------------------------------------------------------------------

KOROLLISET VELAT (milj. e)

Katsauskaudella ei laskettu liikkeelle joukkovelkakirjalainoja.

EHDOLLISTEN VELKOJEN JA VAROJEN MUUTOKSET SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2008 | 6/2007 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut vakuudet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut yrityskiinnitykset | 31,3 | 29,3 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut kiinteistökiinnitykset | 1,0 | - | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantatut arvopaperit | - | 1,5 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovastuut | 205,6 | 231,8 | -11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokravastuut | 291,1 | 259,0 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut vuokravastuut | 9,0 | 8,6 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | 0,6 | 0,8 | -25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut takaukset | 8,3 | 0 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuksista johtuva vastuu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuksien arvot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannaiset | 273,6 | 298,1 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannaiset | 265,8 | 181,9 | 46 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvät arvot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannaiset | 5,5 | 5,2 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannaiset | 0,8 | -1,0 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ehdolliset saatavat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikeudenkäynnit | 0 | 11,1 | *) | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

LIIKETOIMET OSAKKUUSYHTIÖIDEN KANSSA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | muutos, | 1-12/2007 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit osakkuusyhtiöille | 1,8 | 0,5 | 260 | 4,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot osakkuusyhtiöiltä | 2,4 | 2,0 | 20 | 40,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 0 | 0 | - | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 0,4 | 0,5 | -20 | 0,8 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Julius Baer Holding Ltd ilmoitti 15.7.2008, että siihen kuuluvien yhtiöiden osuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on laskenut 4,99 prosenttiin 10.7.2008 tehdyn osakekaupan johdosta.

YIT Kiinteistötekniikka Oy myi kiinteistöjohtamisen sijoittaja-, vuokrahallinto- ja taloushallintopalveluihin liittyvät liiketoiminnot. Liiketoimintakauppa tuli voimaan 1.7.2008.

YIT Rakennus Oy solmi 29.5.2008 sopimuksen yritysostosta, jolla hankitaan 85 % osuus tshekkiläisestä Euro Stavokonsult s.r.o:sta. Yhtiö yhdistellään YIT-konserniin 1.7.2008 alkaen.

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit