YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007:LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON KASVU JATKUI VAHVANA

YHTIÖTIE­DOTE OSAVUOSIKATSAUS  26.10.2007 klo 8.00            
                                              
YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007:                     LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON KASVU JATKUI VAHVANA                

YIT-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kasvu jatkui tammi-syyskuussa 2007. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja liikevoitto 33 prosenttia edellisvuotisesta.
Konsernin tilauskanta on vahva.

- Palvelujemme kysyntä jatkui kokonaisuutena hyvänä koko toiminta-alueellamme Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltiassa. Rakentamispalveluiden kannattavuus oli erinomainen. Venäjällä asuntokysyntä parani ja myydyn tuotannon arvo oli edellisvuotista suurempi. Suomessa asuntomyynti laski alkusyksyllä, mutta muun rakentamisen kasvu jatkui vilkkaana. Kiinteistöteknisissä palveluissa jatkettiin kannattavuuden parantamista. Hyvän tuloskehityksen lisäksi myös toimialan liikevaihto on tuntuvassa kasvussa, toteaa konsernijohtaja Hannu Leinonen.

- Kokonaisuutena näkymät ovat edelleen suotuisat. Venäjän suurkaupungeissa asuntojen suuri tarve mahdollistaa asuntotuotannon laajentamisen myös pitkällä aikavälillä. Suomessa asuntokysynnän näkymät ovat lyhyellä aikavälillä heikentyneet, mutta asuntorakentamisen ennakoidaan pysyvän hyvällä, noin 30 000 asunnon vuositasolla. Liike- ja toimitilarakentaminen kasvaa koko toiminta-alueellamme ja lisää myös talotekniikan kysyntää. Vahva tilauskanta ja vallitseva markkinatilanne antavat hyvät mahdollisuudet jatkaa kannattavaa kasvua suunnitelmiemme mukaisesti, Leinonen jatkaa.

Kehitys toimialoittain

Kiinteistöteknisissä palveluissa liikevoitto kasvoi 35 prosenttia ja nousi 71,1 milj. euroon (1-9/2006: 52,6 milj. euroa). Liikevoittoprosentti nousi 6,1 prosenttiin (5,2 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia. Tilauskanta kasvoi 27 prosenttia.

Rakentamispalveluissa liikevoitto kasvoi 24 prosenttia ja nousi 150,0 milj. euroon (120,8 milj. euroa). Liikevoittoprosentti säilyi erinomaisena ja oli 12,5 prosenttia (11,4 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia. Tilauskanta kasvoi 48 prosenttia.

Teollisuus- ja verkkopalveluissa liikevoitto oli 18,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) ja liikevoittoprosentti 5,3 (3,6 %). Kannattavuus säilyi edellisvuotisella tasolla verkkopalvelujen sopeuttamiskustannukset huomioon ottaen. Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja tilauskanta 23 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia

YIT-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi ilman merkittäviä yritysostoja 13 prosenttia ja oli 2 679,5 milj. euroa (1-9/2006: 2 376,3 Me). Liikevaihto Venäjällä kasvoi 23 prosenttia ja oli 203,4 milj. euroa (164,9 Me). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu Venäjällä oli 60 prosenttia (7-9/07: 89 Me, 7-9/06: 55 Me). YIT:n liikevaihdosta 53 prosenttia tuli Suomesta, 33 prosenttia muista Pohjoismaista, 8 prosenttia Venäjältä ja 6 prosenttia Baltian maista.

Liikevoitto kasvoi 33 prosenttia

Liikevoitto kasvoi edellisvuotisesta 33 prosenttia 229,1 milj. euroon (172,4 Me). Liikevoittoprosentti oli 8,6 (7,3 %). Osakekohtainen tulos kasvoi 36 prosenttia ja oli 1,20 euroa (0,88 e). Sijoitetun pääoman tuotto katsauskauden lopussa päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 25,8 prosenttia (25,2 %).

Rahoitusasema säilyi vakaana

Omavaraisuusaste oli 33,8 prosenttia (34,6 %). Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 2 418,4 milj. euroa (1 925,5 Me). Nettovelat nousivat 591,4 milj. euroon (416,8 Me). Velkaantumisaste oli 79,1 prosenttia (68,1 %). Nettorahoituskulut olivat 22,0 milj. euroa (14,3 Me) eli 0,8 prosenttia (0,6 %) liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman määrä Venäjällä lisääntyi liiketoiminnan kasvun, tonttien hankinnan ja käynnissä olevan tuotannon kasvun takia. Kauden lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 30 prosenttia eli 417 milj. euroa.

Tilauskanta kasvoi 41 prosenttia

Konsernin tulouttamaton tilauskanta on vahva. Tilauskanta kauden lopussa oli 41 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja nousi 3 172,5 milj. euroon (2 246,2 Me). Tilauskannan katesisältö on hyvä.

Henkilöstön määrä kasvoi

Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli 23 836 (22 188) henkilöä. YIT:n henkilöstöstä 49 prosenttia työskentelee Suomessa, 36 prosenttia muissa Pohjoismaissa, 8 prosenttia Venäjällä ja 7 prosenttia Baltian maissa.

YIT arvioi aloittavansa 7 500 asuntoa tänä vuonna

YIT arvioi aloittavansa tänä vuonna yhteensä noin 7 500 asunnon rakentamisen (aloituksia 2006: 7 404). Suomessa aloitetaan noin 2 300 (2 818) vapaarahoitteisen asunnon rakentaminen sekä Venäjällä noin 4 500 (3 699) ja Baltian maissa noin 700 (887) asunnon rakentaminen.

Näkymät vuodelle 2007

Arvioimme, että vuoden 2007 liikevaihto on suurempi kuin viime vuonna ja liikevoitto (EBIT) kasvaa selvästi viimevuotisesta.

Liikevaihdon kasvunäkymiä tukevat vahva tilauskanta, talouskasvun jatkuminen ja YIT:n merkittävät panostukset Venäjän markkinoille. Tilauskannan terve katesisältö sekä kannattavuuden parantamiseen tähtäävät omat toimenpiteet ovat pohjana liikevoiton kasvunäkymille. Tiedotustilaisuudet, verkkolähetys ja puhelinkonferenssi

Perjantaina 26.10. järjestetään sijoitusanalyytikoille ja salkunhoitajille tarkoitettu tilaisuus klo 10.00 englanniksi ja lehdistötilaisuus klo 12.30 suomeksi YIT:n pääkonttorissa osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Sijoitusanalyytikot ja salkunhoitajat voivat osallistua tiedotustilaisuuteen myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 2313 9201.

Konsernijohtaja Hannu Leinosen esitys analyytikko- ja salkunhoitajatilaisuudesta on katsottavissa reaaliaikaisesti verkkolähetyksenä osoitteessa http://webcast.magneetto.com/yit/en/. Esityksen päätyttyä nauhoite on katsottavissa samassa osoitteessa noin kello 12 alkaen.

YIT OYJ

Hannu Leinonen konsernijohtaja

Lisätietoja antavat: Sakari Toikkanen, varatoimitusjohtaja, 020 433 2336, sakari.toikkanen@yit.fi Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi

LIITE: Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi YIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 LIIKEVAIHTO KASVOI 13 PROSENTTIA YIT-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi ilman merkittäviä yritysostoja edellisestä vuodesta 13 prosenttia ja oli 2 679,5 milj. euroa (1-9/2006: 2 376,3 Me). Liikevaihto Venäjällä kasvoi 23 prosenttia ja oli 203,4 milj. euroa (164,9 Me). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu Venäjällä oli 60 prosenttia (7-9/07: 89 Me, 7-9/06: 55 Me). YIT:n liikevaihdosta 53 prosenttia tuli Suomesta, 33 prosenttia muista Pohjoismaista, 8 prosenttia Venäjältä ja 6 prosenttia Baltian maista.

Liikevaihto segmenteittäin (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2007 | 1-9/2006 | Muutos, % | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | liike- | | | | | | vaihdosta | | | | | | 1-9/2007, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 1 170,3 | 1 009,2 | 16 | 44 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 1 196,1 | 1 055,9 | 13 | 45 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 359,0 | 352,9 | 2 | 13 | | verkkopalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -45,9 | -41,7 | 10 | -2 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 2 679,5 | 2 376,3 | 13 | 100 | | yhteensä | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

YIT:n palvelut kattavat investointien koko elinkaaren. Elinkaaristrategialla pyritään kokonaisvaltaiseen palveluun, liiketoiminnan kasvuun sekä tasaiseen tuottovirtaan. Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta tulee kiinteistöjen, teollisuuden, tietoliikenneverkkojen ja perinteisen infrastruktuurin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta. Katsauskaudella tämän liiketoiminnan osuus oli 963,5 milj. euroa (919,0 Me), mikä oli 36 prosenttia (39 %) koko liikevaihdosta.

YIT-konsernin strateginen liikevaihdon kasvutavoite on keskimäärin 10 prosenttia vuodessa. Lisäksi YIT on asettanut erilliseksi tavoitteeksi kasvattaa liikevaihtoa Venäjällä keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009.

LIIKEVOITTO KASVOI 33 PROSENTTIA

Liikevoitto kasvoi edellisvuotisesta 33 prosenttia 229,1 milj. euroon (172,4 Me). Liikevoittoprosentti oli 8,6 prosenttia (7,3 %).

Liikevoitto segmenteittäin, milj. euroa

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2007 | 1-9/2006 | Muutos, % | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | liikevoi- | | | | | | tosta | | | | | | 1-9/2007, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 71,1 | 52,6 | 35 | 31 | | palvelut *) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 150,0 | 120,8 | 24 | 65 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 18,9 | 12,8 | 48 | 8 | | verkkopalvelut **) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -10,9 | -13,8 | -21 | -5 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 229,1 | 172,4 | 33 | 100 | | yhteensä | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti segmenteittäin, %

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2007 | 1-9/2006 | 1-12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 6,1 | 5,2 | 6,2 | | palvelut *) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 12,5 | 11,4 | 11,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 5,3 | 3,6 | 3,8 | | verkkopalvelut **) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 8,6 | 7,3 | 7,9 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Kiinteistöteknisissä palveluissa purettiin eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia kaudella 10-12/2006. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.

**) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon 1-3/2007 sisältyy 1,0 milj. euroa ja liikevoittoon 7-9/2006 5,1 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia. Tulos ennen veroja kasvoi 31 prosenttia ja oli 207,1 milj. euroa (158,1 Me). Sijoitetun pääoman tuotto katsauskauden lopussa päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 25,8 prosenttia (25,2 %). Osakekohtainen tulos oli 1,20 euroa (0,88 e). Kasvu edellisvuodesta oli 36 prosenttia.

YIT on asettanut strategiakaudelle 2007 - 2009 tavoitteeksi kasvattaa liikevoitto 9 prosenttiin liikevaihdosta. Strateginen tavoitetaso sijoitetun pääoman tuotolle on 22 prosenttia.

TILAUSKANTA KASVOI 41 PROSENTTIA

Konsernin markkina-asema on vahva. Konsernin tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa kasvoi 41 prosenttia ja oli 3 172,5 milj. euroa (2 246,2 Me). Tilauskannan katesisältö on hyvä.

Tilauskanta segmenteittäin (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 9/2007 | 9/2006 | Muutos, % | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | tilauskan- | | | | | | nasta | | | | | | 9/2007, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 740,5 | 582,7 | 27 | 23 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 2 263,3 | 1 524,4 | 48 | 71 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 221,7 | 180,3 | 23 | 7 | | verkkopalvelut  | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -53,0 | -41,2 | 29 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 3 172,5 | 2 246,2 | 41 | 100 | | yhteensä | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Tilauskanta kattaa tulouttamattoman osuuden asiakkailta saaduista tilauksista ja urakoista sekä myyntiriskillisistä, omaperustaisista asunto- ja toimitilahankkeista. IFRS-sääntelyn mukaan omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella. Omaperustaiset toimitilahankkeet tuloutetaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella kerrottuna vuokrausasteella. Urakat tuloutetaan hankkeiden valmiusasteen mukaisesti.

Rakentamispalveluiden tilauskanta muodostuu urakkatuotannosta sekä omaperustaisista toimitila- ja asuntohankkeista. Urakkamuotoiset hankkeet ovat kokonaisuudessaan myytyjä. Omaperustaiset toimitilojen kehityshankkeet myydään sijoittajille ennen hankkeen rakentamisen käynnistymistä tai rakentamisen alkuvaiheen aikana. Tilauskantaan sisältyvä myyntiriski syntyy valtaosin rakenteilla olevista, myymättömistä asunnoista. Myyntiriskiä hallitaan sopeuttamalla aloitettavien asuntojen lukumäärä myynnin kehittymiseen. Venäjällä asuntojen myynti painottuu hankkeiden loppuvaiheeseen ja rakennusaika on noin 2 vuotta.

Kiinteistöteknisten palvelujen ja Teollisuus- ja verkkopalvelujen liikevaihdosta noin 60 prosenttia on vakaasti kehittyvää huolto- ja kunnossapitotoimintaa. Osa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta on luonteeltaan sellaista, ettei se ole mukana tilauskannassa. Loppuosa näiden toimialojen tilauskannasta muodostuu lähinnä urakkamuotoisista hankkeista, jotka ovat kokonaisuudessaan myytyjä.

YIT VAHVISTI STRATEGISET TAVOITTEET

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 25.9.2007 konsernin strategian ja taloudelliset tavoitteet kaudelle 2008-2010. Taloudelliset tavoitetasot vahvistettiin muuttumattomina. Liikevaihdon kasvutavoite on keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, liikevoittotavoite on 9 prosenttia liikevaihdosta vuoteen 2009 mennessä, sijoitetun pääoman tuottotavoite on 22 prosenttia, omavaraisuusastetavoite on 35 prosenttia ja osingonjakotavoite 40-60 prosenttia tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen. YIT on lisäksi asettanut erilliseksi tavoitteeksi kasvattaa liikevaihtoa Venäjällä keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006-2009.

Lähivuosina vahvistetaan liiketoimintaa nykyisissä toimintamaissa. Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta koko toiminta-alueella: erityisesti Pohjoismaissa sekä lisäksi Baltiassa ja Venäjällä. Rakentamispalveluissa kasvu painottuu Venäjälle sekä toimitilojen omaperustaisten kehittämishankkeiden lisäämiseen. Omaperustaista asuntotuotantoa lisätään Venäjällä vahvistamalla läsnäoloa YIT:n nykyisissä toimintakaupungeissa sekä jatkamalla laajentumista uusiin miljoonakaupunkeihin. Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialalla strategisena painopisteenä ovat teollisuuden kunnossapitopalvelujen ulkoistukset Suomessa.

Strategiakaudella tavoitellaan lisäksi maantieteellisen toiminta-alueen laajentamista. Rakentamispalveluissa tavoitteena on käynnistää omaperustaista asuntotuotantoa Keskisessä Itä-Euroopassa. Kiinteistöteknisissä palveluissa tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa tarjontaa Länsi-Euroopassa.

Strategisten tavoitteiden vahvistamisesta julkaistiin pörssitiedote 26.9.2007.

KONSERNIN RAHOITUSASEMA SÄILYI VAKAANA

Sijoitetun pääoman määrä Venäjällä lisääntyi liiketoiminnan kasvun, tonttien hankinnan ja käynnissä olevan tuotannon kasvun takia. Kauden lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 30 prosenttia eli 417 milj. euroa. Vuoden 2006 lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 23 prosenttia eli 279 milj. euroa. Korolliset luotot kauden lopussa olivat 648,5 milj. euroa (451,1 Me) ja likvidit varat 57,1 milj. euroa (34,3 Me). Nettovelat nousivat 591,4 milj. euroon (416,8 Me). Velkaantumisaste kauden lopussa oli 79,1 prosenttia (68,1 %). Omavaraisuusaste oli 33,8 prosenttia (34,6 %). Osinkoja maksettiin katsauskaudella 82,6 milj. euroa (68,9 Me).

Omavaraisuusasteen tavoitetaso on 35 prosenttia. Strateginen osingonjakotavoite on 40 - 60 prosenttia vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen.

Kauden rahoitustuotot olivat 1,8 milj. euroa (2,3 Me), valuuttakurssitappiot 1,2 milj. euroa (1,8 Me) ja rahoituskulut 22,6 milj. euroa (14,8 Me). Nettorahoituskulut olivat 22,0 milj. euroa (14,3 Me) eli 0,8 prosenttia (0,6 %) liikevaihdosta.

Lyhytaikaisia luottoja konvertoitiin pitkäaikaisiksi maaliskuussa kahdella 50 milj. euron suuruisella listaamattomalla joukkovelkakirjalainalla.

Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin koko lainasalkusta oli 66 prosenttia (36 %). Suoraan pääoma- ja rahamarkkinoilta lainoista oli otettu 58 prosenttia (49 %).

Rahoitusyhtiöille myytyjen rakennusaikaisten urakkasaatavien kokonaismäärä kauden lopussa oli 250,4 milj. euroa (225,4 Me). Niistä 104,8 milj. euroa (115,8 Me) sisältyy taseen korollisiin velkoihin ja loput ovat taseen ulkopuolisia eriä IAS 39 säännösten mukaisesti. Myydyistä saatavista rahoitusyhtiöille maksetut 8,0 milj. euron (7,0 Me) korot sisältyvät kaikki rahoituskuluihin.

Valmiiden myymättömien asuntojen yhtiölainaosuudet 36,7 milj. euroa (22,7 Me) sisältyvät myös korollisiin velkoihin, mutta niiden korot 1,2 milj. euroa (0,5 Me) on yhtiövastikkeisiin sisältyvinä kirjattu projektikuluihin.

Korollisiin velkoihin sisältyviä leasing-vastuita oli 1,9 milj. euroa (3,3 Me).

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 2 418,4 milj. euroa (1 925,5 Me).

INVESTOINNIT JA YRITYSKAUPAT

Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin tammi-syyskuussa olivat 33,5 milj.
euroa (29,9 Me) eli 1,3 prosenttia (1,3 %) liikevaihdosta. Rakennuskalustoon investoitiin 11,0 milj. euroa (11,5 Me) ja tietotekniikkaan 4,4 milj. euroa (3,3 Me). Muut investoinnit sisältäen yrityskaupat olivat 18,1 milj. euroa (15,1 Me).
Hankitut liiketoiminnot on kerrottu osavuosikatsauksen 1-9/2007 liitetiedoissa. Kauden aikana ei ollut liiketoimintojen myyntejä.

MUUTOKSIA KONSERNIJOHDOSSA

Kauppatieteiden maisteri Sakari Ahdekivi (44) nimitettiin 1.6.2007 YIT Oyj:n talousjohtajaksi (CFO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2007 alkaen.

Katsauskauden päätyttyä YIT:n konsernijohdon työnjaossa tehtiin täsmennyksiä talousjohtaja Sakari Ahdekiven, varatoimitusjohtaja Sakari Toikkasen ja hallintojohtaja Antero Saarilahden osalta. Kehitysjohtaja HT, DI Juha Kostiainen (42) nimitettiin viestintä- ja kehitysjohtajaksi. Tehtävämuutokset tulivat voimaan 8.10.2007.

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

YIT:n riskienhallintapolitiikassa on määritelty konsernin merkittävimmät riskit sekä hallintakeinot strategisiin ja hallinnollisiin riskeihin. Rahoitusriskejä ovat likviditeetti-, korko-, valuutta- ja luottoriski, ja niiden hallinta on osa konsernin rahoituspolitiikkaa. Vahinkoriskit on vakuutettu projektikohtaisesti.

Lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.

Yksityiskohtaisempi selvitys YIT:n riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä riskeistä on julkistettu vuoden 2006 tilinpäätöksessä ja vuoden 2006 vuosikertomuksessa. Selvitys rahoitusriskeistä on esitetty vuoden 2006 tilinpäätöksen liitetiedoissa ja osavuosikatsauksen 1-9/2007 liitetiedoissa.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ LÄHES 24 000

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 23 176 (21 704) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstön määrä oli 23 836 (22 188). YIT:n henkilöstöstä 49 prosenttia työskentelee Suomessa, 36 prosenttia muissa Pohjoismaissa, 8 prosenttia Venäjällä ja 7 prosenttia Baltian maissa.

Henkilöstö toimialoittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 9/2007 | 9/2006 | Osuus | | | | | konsernin | | | | | henkilöstöstä | | | | | 9/2007, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 12 513 | 11 456 | 53 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 6 394 | 5 511 | 27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 4 593 | 4 895 | 19 | | verkkopalvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernipalvelut | 336 | 326 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 23 836 | 22 188 | 100 | --------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö maittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 9/2007 | 9/2006 | Osuus | | | | | konsernin | | | | | henkilöstöstä | | | | | 9/2007, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 11 561 | 11 534 | 49 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 4 478 | 4 085 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 2 922 | 2 550 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 1 282 | 1 247 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 1 930 | 1 231 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Viro, Latvia, Liettua | 1 663 | 1 541 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 23 836 | 22 188 | 100 | --------------------------------------------------------------------------------

OSAKKEET, OPTIOT JA OMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

Vuonna 2007 YIT Oyj:n osakkeita voidaan merkitä vuonna 2004 liikkeelle laskettujen E ja F optio-oikeuksien sekä vuonna 2006 liikkeelle laskettujen K ja L optio-oikeuksien perusteella.

Osakepääoma ja osakkeiden määrä

YIT Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden alussa 63 388 536,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä 126 777 072 kappaletta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen myötä yhtiön osakepääomaa korotettiin rahastokorotuksena 82 822 459,92 eurolla 30.3.2007. Korotuksessa ei annettu uusia osakkeita.

Vuoden 2004 E ja F optio-oikeuksien sekä vuoden 2006 K ja L optio-oikeuksien perusteella merkittiin tammi-syyskuussa 129 586 osaketta. Osakemerkintöjen seurauksena osakepääomaa korotettiin 477 848,00 eurolla 30.4.2007 ja 305 047,40 eurolla 26.6.2007 ja 75 992,00 eurolla 20.8.2007.

Kauden lopussa osakepääoma oli 147 069 883,32 euroa ja osakkeiden lukumäärä 126 906 258 kappaletta.

Valtuudet osakepääoman korottamiseen

Kauden aikana ei järjestetty osakeantia eikä laskettu liikkeeseen vaihtovelkakirja- tai optiolainoja. Hallituksella ei ollut kauden päättyessä voimassa valtuutusta osakeantiin eikä vaihtovelkakirja- tai optiolainojen liikkeeseen laskuun.

Omat osakkeet

YIT Oyj:llä oli vuoden 2007 alussa 400 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastasi 0,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. YIT Oyj:n hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ja mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2007.

Katsauskauden päättyessä YIT Oyj:llä ei ollut hallussaan yhtiön omia osakkeita. Emoyhtiön hallituksella ei ollut voimassa olevaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen. Tytäryhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita kauden aikana.

Kaupankäynti osakkeella

Osakkeen keskikurssi tammi-syyskuun aikana oli 23,72 euroa (19,11 e). Kauden ylin kurssi oli 27,90 euroa (23,88 e) ja alin 19,25 euroa (15,20 e). Kauden lopussa päätöskurssi oli 20,84 euroa (18,27 e).

Osakevaihdon arvo katsauskaudella oli 4 122,7 milj. euroa (2 551,2 Me) ja vaihdettujen osakkeiden määrä 173 934 790 (132 841 404) kappaletta. Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 2 644,7 milj. euroa (2 294,4 Me).

Kaupankäynti optio-oikeuksilla

Katsauskauden aikana käytiin kauppaa 72 539 kappaleella E optio-oikeuksia keskihintaan 35,90 euroa/kappale, 106 488 kappaleella F optio-oikeuksia keskihintaan 39,24 euroa/kappale, 34 338 kappaleella K optio-oikeuksia keskihintaan 6,09 euroa/kappale ja 94 615 kappaleella L optio-oikeuksia keskihintaan 6,08 euroa/kappale.

Kansainvälinen omistus kasvoi

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli katsauskauden alussa 14 364 (9 368) ja sen päättyessä 14 772 (13 965).

Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli vuoden alussa yhteensä 45,9 prosenttia (39,9 %) osakkeista ja kauden lopussa yhteensä 52,2 prosenttia (43,3 %) YIT:n koko osakemäärästä.

Schroder Investment Management Compliance Limited lähetti 1.5.2007 ilmoituksen, että sen omistusosuus on noussut 5,36 prosenttiin YIT:n osakemäärästä. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti 3.5.2007, että sen omistusosuus YIT:n osakemäärästä on alittanut 5 prosenttia. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 28.9.2007, että sen omistusosuus YIT:n osakemäärästä on alittanut 5 prosenttia.

TALOUDEN NÄKYMÄT EDELLEEN HYVÄT, VAIKKAKIN EPÄVARMUUDET LISÄÄNTYNEET

Suomen Pankki arvioi suhdanne-ennusteessaan, että kansainvälisen talouskehityksen näkymät ovat edelleen suotuisat, mutta hidastumisen riski on kasvanut. YIT:n toiminta-alueella korkeasuhdanteen huippu ohitettiin Pohjoismaissa viime vuoden aikana, mutta talouskasvu jatkuu Nordean syyskuun katsauksen mukaan lähivuodet noin prosenttiyksikön euroalueen kasvua nopeampana.
Venäjä ja Norja hyötyvät edelleen öljyn korkeista hinnoista. Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa talouden hieman hidastuva kasvuvauhti on edelleen yli kaksinkertainen Pohjoismaihin verrattuna. Nopea inflaatio uhkaa Nordean mukaan varsinkin Latviassa ja Virossa positiivisen talouskehityksen jatkumista. Eurokorkojen nousuodotukset ovat vähentyneet ja markkinat odottavat Euroopan keskuspankin ohjauskoron olevan ensi kesänä nykyisellä tasollaan. Suuri asuntojen tarve Venäjän suurkaupungeissa mahdollistaa asuntotuotannon laajentamisen myös pitkällä aikavälillä. Euroconstruct arvioi, että toimitilarakentamisen kasvu kompensoi ensi vuonna Pohjoismaissa asuntotuotannon vähenemisen. Viennin ja teollisuustuotannon kasvu lisäävät teollisuuden investointien ja kunnossapidon tarvetta kaikissa Pohjoismaissa.

Suomi

Suomen Pankki arvioi lokakuussa BKT:n kasvavan tänä vuonna 4,4 prosenttia ja ensi vuonna 3,1 prosenttia. Työllisyyden paraneminen, positiivinen ansiokehitys ja edelleen maltillinen korkotaso tukevat kotitalouksien kulutusta ja asuntokysyntää. Ansiotasoindeksin kasvu nousee tänä vuonna 3,5 ja ensi vuonna 5,0 prosenttiin. Yksityiset investoinnit kasvavat 5,7 prosenttia ja ensi vuonna 5,4 prosenttia. Talonrakentaminen kasvaa valtiovarainministeriön rakentamisen suhdanneryhmän elokuussa julkaiseman arvion mukaan tänä vuonna 5 - 6 ja ensi vuonna 3 prosenttia. Asuntoja aloitetaan Rakennusteollisuus RT:n lokakuun suhdannekatsauksen mukaan tänä vuonna 32 000 ja ensi vuonna 31 000, kun viime vuonna aloitettiin 34 000 asuntoa. Euroconstruct arvioi kesäkuussa asuntotuotannon vähenevän tänä vuonna 2,4 prosenttia ja muun talonrakentamisen kasvavan 13,1 prosenttia. Kahdelle seuraavalle vuodelle Euroconstruct ennustaa 0,9 ja 0,5 prosentin laskua, jolloin tuotantomäärä pysyisi resursseihin nähden korkealla tasolla. Maa- ja vesirakentaminen lisääntyy vuosina 2007 - 2009 hieman. Rakennuttajaliitto RAKLI:n syyskuun suhdannetiedotteen mukaan toimisto- ja liikerakentaminen jatkuu pääkaupunkiseudulla vilkkaana, mutta aloitusmäärät eivät enää kasva. Korjausrakentaminen kasvaa VTT:n mukaan tällä vuosikymmenellä 2,5 - 3,5 prosentin vuosivauhdilla. Uudis- ja korjausrakentamisen kasvu ylläpitää kysyntää rakennus- ja kiinteistötekniikkamarkkinoilla (lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiourakointi ja kunnossapito). Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kesäkuussa julkaiseman Investointitiedustelun mukaan teollisuusyritysten kiinteiden investointien arvo kasvaa tänä vuonna lähes 3,9 miljardiin euroon, eli runsaalla kahdeksalla prosentilla viimevuotisesta. Teollisuuden, kiinteistöjen ja infrastruktuurin kunnossapitomarkkinat laajentuvat ulkoistamiskehityksen edetessä.

Ruotsi

Konjunkturinstitutet (KI) arvioi elokuussa Ruotsin BKT:n kasvavan tänä vuonna 3,5 prosenttia, 3,8 prosenttia vuonna 2008 ja 3,1 prosenttia vuonna 2009. Hyvän talouskehityksen taustalla ovat teollisuuden korkea kapasiteetin käyttöaste ja hyvät tulokset sekä kotitalouksien positiivinen tulokehitys. Aikapalkat nousevat 4,3, 4,7 ja 4,8 prosenttia vuosina 2007 - 2009. Työllisyys lisääntyy tänä vuonna yhteensä 100 000 hengellä ja kahtena seuraavana vuonna vielä yhteensä 100 000 hengellä. Työttömyysaste laskee tämän vuoden 6,2 prosentista 5,5 prosenttiin vuonna 2009. Inflaatio nopeutuu yli 2,5 prosenttiin. KI odottaa, että Riksbanken jatkaa ohjauskoron nostoja 4,75 prosenttiin jo ensi vuonna. Kansantalouden kasvu on laajalla pohjalla. Vuonna 2007 vienti lisääntyy 5,8 prosenttia ja ensi vuonna 7,1 prosenttia kansainvälisen kysynnän ja suhteellisen heikon kruunun vaikutuksesta. Kiinteät investoinnit kasvavat tänä vuonna 9,6 prosenttia, mutta kasvu hidastuu ensi vuoden aikana 5,6 prosenttiin. Teollisuuden kiinteät investoinnit kasvavat tänä vuonna 12,5 ja ensi vuonna 4,5 prosenttia. Palvelusektorin investoinnit ovat suuremmat kuin teollisuuden. Tänä vuonna kasvua on 7,5 prosenttia ja ensi vuonna 6,9 prosenttia. KI:n syyskuun rakentamisen suhdannebarometrin mukaan tilauskannat, rakentaminen ja työllisyys olivat lisääntyneet ja yritykset odottivat tuotantonsa kasvavan edelleen. Yli 70 prosenttia rakennusyrityksistä ilmoitti, että ammattityövoiman puute hidastaa tuotannon kasvua ja kolmannes rakennusyrityksistä odottaa tarjoushintojen nousevan. Byggindustrin BI arvioi lokakuussa, että asuntoinvestoinnit kasvavat tänä vuonna 13 prosenttia ja ensi vuonna 4 prosenttia. Muiden rakennustyyppien tuotanto kasvaa tänä vuonna 8 prosenttia ja 6 prosenttia vuonna 2008. Valtion tukien poistaminen tämän vuoden alusta lähtien ja muutokset asuntoverossa lisäsivät keinotekoisesti viime vuoden aloitusmäärän 42 100 asuntoon. Tälle vuodelle BI ennustaa 29 000 ja ensi vuodelle 37 000 asunnon aloitusmäärät. Työvoimapulaa on helpotettu ulkomaisella työvoimalla ja voimakkaalla tuottavuuskehityksellä.

Norja

Norjan neljä vuotta jatkunut noususuhdanne on kääntymässä maltillisempaan kasvuun. Norjan tilastokeskuksen syyskuun alussa julkistaman ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 3,5 ja seuraavina vuosina 3,7, 2,2 ja 2,7 prosenttia. Manner-Norjan BKT:n kasvuluvut ovat vastaavasti 5,1 ja 3,1. Kotitalouksien kulutus kasvaa 6,3 prosenttia ja ensi vuonna 3,7 prosenttia. Kiinteät investoinnit kasvavat tänä vuonna 7,8 prosenttia ja ensi vuonna 6,6 prosenttia. Asuntoinvestoinnit kasvavat tänä vuonna 6,8 prosenttia ja vuosina 2008 - 2010 vastaavasti 3,1, 0,5 ja -2,3 prosenttia. Elinkeinoelämän kiinteät investoinnit kasvavat tänä vuonna 8,9 prosenttia ja kolmen seuraavan vuoden aikana vastaavasti 8,2, 3,4 ja 3,3 prosenttia. Öljy- ja kaasusektorin investoinnit vauhdittuvat uudelleen ensi vuodesta alkaen yli 9 prosentin vuosikasvuun. Asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna noin 13 prosenttia kuten viime vuonnakin, mutta ensi vuodelle odotetaan enää 4,5 prosentin nousua. Bergenissä ja Trondheimissä hinnat laskivat syyskuussa. Viime vuonna aloitettiin 33 300 asunnon rakentaminen. Tammi- elokuussa oli aloitettu 20 700 asuntoa eli 4,1 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Aloitettujen asuntojen pinta-ala oli 7,1 ja muiden rakennusten 18,7 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Norjan keskuspankki nosti ohjauskoron 4,75 prosenttiin elokuussa ja tilastokeskus odottaa ohjauskoron nousevan lähikuukausina 5,25 prosenttiin ja jäävän siihen vuoteen 2010 asti. Kohonneet korot, vahvistunut valuutta ja työvoimapula hidastavat kasvua useilla talouden sektoreilla. Silti tilastokeskus arvioi positiivisen talouskehityksen jatkuvan ainakin vuoteen 2010 ja työttömyysasteen painuvan 2,4 prosenttiin.

Tanska

Nordea ennakoi syyskuussa tämän vuoden BKT:n kasvuksi 1,9 prosenttia. Vuonna 2008 kasvu hidastuu 1,4 prosenttiin. Viime vuonna nopeutunut viennin kasvu jatkuu vuosina 2007 - 2009 runsaan 4,5 prosentin vuosivauhdilla. Yksityisen kulutuksen kasvun arvioidaan tänä vuonna hidastuvan 1,8 prosenttiin. Investoinnit kasvavat tänä vuonna 3,5 prosenttia. Asuntojen hinnat nousivat viime vuonna 24,3 prosenttia. Hintojen nopea nousu lisäsi asuntojen tarjontaa, jonka seurauksena asuntojen hintojen nousun odotetaan pysähtyvän. Hinnat ovat laskeneet Kööpenhaminassa. Euroconstruct arvioi kesäkuussa, että uusia asuntoja aloitetaan vuosina 2007 -2009 noin 29 000 vuodessa, kun viime vuonna aloitusmäärä oli 31 000 asuntoa. Reaalitulojen kasvu ja täystyöllisyys ovat vahvistaneet kotitalouksien luottamusta talouteensa, joten asuntojen kysyntämahdollisuudet säilyvät edelleen hyvinä. Asuntojen korjausrakentaminen ei kasva vuosina 2007 - 2009. Muu talojen uudisrakentaminen kasvaa Euroconstructin mukaan 4,7 prosenttia tänä vuonna ja 5,6 ja 5,0 prosenttia vuosina 2008 - 2009 ja niiden korjausrakentaminen 2 prosenttia vuodessa. Rakentamisen korkea taso säilyy lähivuosina ja sen ylläpitäminen edellyttää edelleen uusista EU-maista ja Saksasta tulleen työvoiman lisääntynyttä käyttöä.

Baltia

Latvian, Liettuan ja Viron BKT:n ja investointien kasvu on selvästi nopeampaa kuin Pohjoismaissa. VTT:n kesäkuussa tekemän arvion mukaan Baltian maiden yhteenlaskettu BKT oli 53 miljardia euroa ja rakentamisen arvo 7,2 miljardia euroa vuonna 2006. Nordea arvioi syyskuussa Latvian BKT:n kasvavan tänä vuonna 10,0 prosenttia ja 8,0 prosenttia vuonna 2008. Virossa BKT:n kasvu olisi vastaavasti 7,7 ja 6,4 prosenttia ja Liettuassa 7,8 ja 8,3 prosenttia. Inflaatio on Virossa kaksinkertainen EMU-alueen keskiarvoon verrattuna ja Latviassa kolminkertainen. Investointien kasvu on tänä vuonna Virossa 14 prosenttia, Latviassa 16 ja Liettuassa 17 prosenttia. Vuonna 2008 investointien kasvu jatkuu 12 - 13 prosentin vauhdilla, Liettuassa kasvu on 19 prosenttia. Lainanoton edullisuus, talouskasvu ja väestön vaurastuminen ovat viime vuosina lisänneet uusien asuntojen kysyntää ja korjausrakentamista. VTT arvioi, että tänä vuonna Baltian maissa valmistuu yhteensä noin 22 000 asuntoa. Rakennuslupia on myönnetty valmistuneisiin verrattuna kaksinkertaiselle määrälle. VTT:n kokoamien arvioiden mukaan Virossa valmistui viime vuonna 30 prosenttia enemmän asuntoja ja muita talonrakennuksia kuin vuonna 2005. Latviassa valmistuneiden asuntojen määrä kasvoi 50 prosenttia ja muiden rakennustyyppien tilavuus 40 prosenttia. Liettuassa asuntojen ja muiden rakennusten valmistumismäärät kasvoivat 20 prosenttia. Asuntolainakannan arvo on Virossa noussut 33 prosenttiin verrattuna BKT:n arvoon, mikä on sama lukema kuin Suomessa. Latviassa vastaava lukema on 29 prosenttia ja Liettuassa vain 13 prosenttia. Virossa nopeasti kohonneet asuntojen hinnat ja korkojen nousu ovat vuoden alkupuoliskolla vähentäneet asuntolainojen kysyntää, mikä on heijastunut negatiivisesti asuntomarkkinoille. Virossa ja Latviassa asuntojen hinnat ovat laskeneet vuoden 2007 aikana.

Venäjä

Korkea öljyn hintataso tukee Venäjän talouskasvua. Nordea arvioi syyskuussa Venäjän BKT:n kasvavan tänä vuonna 7,5 prosenttia ja 6,9 prosenttia vuonna 2008.
Venäjä on öljyrahastonsa varoilla viime aikoina lyhentänyt nopeutetussa aikataulussa valtion velkaa ja on valuuttavaranto huomioon ottaen velaton maa. Inflaatio oli viime vuonna 9,7 prosenttia ja se hidastuu tänä vuonna Nordean arvion mukaan 8,3 prosenttiin ja ensi vuonna 7,7 prosenttiin. Investointien kasvuvauhti kiihtyy tänä vuonna 20 prosenttiin ja jatkuu ensi vuonna samalla vauhdilla. Valtaosa investoinneista suuntautuu raaka-ainevaltaiseen tuotantoon ja kuljetusinfrastruktuuriin. Rakentamisen osuus investoinneista on myös nousussa, mutta teollisuuden osuus on laskenut. Investointeja on vauhdittanut yksityisen sektorin lainanotto ja ennätysmäisen suuret suorat ulkomaiset sijoitukset. Investointivauhti on lähivuosina edelleen selvästi nopeampi kuin EU:ssa ja Pohjoismaissa keskimäärin. Merkittävä osa investoinneista kohdistuu asuntotuotantoon. Hyvän työllisyys- ja tulokehityksen ansiosta kotitalouksien kulutuksesta on tullut kasvun päämoottori. Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 12 prosenttia ja se muodostaa puolet BKT:sta. Keskiluokan vaurastuminen on vahvistanut vapaarahoitteisten asuntojen kysyntää Venäjän suurissa kaupungeissa.
Viime vuoden aikana eräissä suurkaupungeissa asuntojen hinnat nousivat poikkeuksellisesti jopa 60 - 100 prosenttia tarjonnan vähentymisen takia, mikä heikensi asunnonostokykyä. Vuoden 2007 aikana asuntojen hintojen nousuvauhti on pysynyt maltillisena.

KEHITYS TOIMIALOITTAIN

KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT

Kiinteistöteknisissä palveluissa jatkettiin kannattavuuden parantamista ja panostettiin liikevaihdon kasvuun. Kiinteistöteknisten palveluiden liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 16 prosenttia 1 170,3 milj. euroon (1-9/2006: 1 009,2 Me). Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan liikevaihdosta oli 63 prosenttia (65 %). Liiketoimintoja on vuoden aikana täydennetty strategian mukaisesti Ruotsissa ja Norjassa tekemällä kuusi pientä yrityshankintaa.

Liikevoitto kasvoi 35 prosenttia ja oli 71,1 milj. euroa (52,6 Me). Liikevoittoprosentti parani 6,1 prosenttiin (5,2 %). Vuoden 2007 kolmannella vuosineljänneksellä liikevoittoprosentti oli 6,8 prosenttia (6,3 %).

Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 27 prosenttia ja oli 740,5 milj. euroa (582,7 Me).

Kauden lopussa toimialan palveluksessa oli 12 513 henkeä (11 456).

Kiinteistötekniset palvelut -toimialan liikevaihto maittain, milj. euroa

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2007 | 1-9/2006 | Muutos, % | Osuus toimialan | | | | | | liikevaihdosta | | | | | | 1-9/2007, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 429,8 | 383,3 | 12 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 313,0 | 249,9 | 25 | 27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 274,4 | 237,8 | 15 | 23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 119,0 | 101,7 | 17 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Viro, | 34,1 | 36,5 | -7 | 3 | | Latvia, | | | | | | Liettua ja | | | | | | Venäjä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 170,3 | 1 009,2 | 16 | 100 | --------------------------------------------------------------------------------

Ruotsissa markkinatilanne jatkui hyvänä

Kiinteistöteknisten palvelujen markkinakehitys jatkui myönteisenä. Uudisrakentaminen jatkui vilkkaana ja erityisesti liike- ja toimitilojen rakentaminen kasvoi. Korjaus- ja kunnossapitotyöt lisääntyivät. Teollisuuden tuotannon kasvu jatkui.

Kauden aikana sovittiin AstraZenecan kanssa kaikkien putkisto- ja sähköasennusten toteuttamisesta Göteborgiin rakennettavaan uuteen laboratorioon.
Övik Energi AB:lle toimitetaan kaikki turbiinien ja vedenkäsittelyn putkistot uuteen lämpövoimalaitokseen.

Wedholms Industrihus AB:n kanssa solmittiin Nyköpingissä kuusivuotinen palvelusopimus, joka kattaa ilmanvaihtojärjestelmien ylläpidon ja taloteknisten järjestelmien modernisointia.

Norjassa markkinat kasvoivat

Kiinteistöteknisten palvelujen markkinat kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Uudisrakentaminen lisääntyi etenkin liike- ja toimitilojen osalta. Korjausrakentamisen kysyntä pysyi hyvänä.

Oslossa YIT vastaa sähköasennuksista NCC:n rakentamassa Akerselva Atrium -keskuksessa, johon kuuluu sekä ostoskeskus että toimistotiloja. Haldenissa tehdään sähkötyöt Statsbyggin toteuttamaan moderniin vankilaan.

ServiFlex-konseptin mukaisia huolto- ja kunnossapitosopimuksia on solmittu useiden kumppanien kanssa. Oslossa Gardermoenin lentokentällä on tasaisesti laajennettu palvelutarjontaa sekä viranomaisille että lentoyhtiöille.

Suomessa hyvä markkinatilanne

Kiinteistöteknisten palveluiden markkinatilanne säilyi hyvänä. Kiinteistöpalvelujen ja kiinteistöjohtamispalvelujen markkinoiden kasvu jatkui. Teollisuuden rakennemuutokset ja kuntien palvelurakenteen uudistukset avaavat markkinoita teknisten palvelujen ulkoistuksille ja kumppanuussopimuksille.

Kansainvälisten kiinteistösijoittajien, Property Groupin ja Reefin kanssa solmittiin palvelusopimuksia kiinteistöjen hallinnoinnista. Kiinteistö-Tapiolan kanssa tehtyä yhteistyösopimusta laajennettiin kattamaan myös Espooseen valmistuvan Business Park Mankkaan tilojen hallinnointi ja ylläpito. Asunto- ja kiinteistöyhtiöille tarjottavien akuuttihuoltopalvelujen saatavuutta laajennettiin uusille paikkakunnille. Teollisuuden energia-analyysien toteuttamisesta sovittiin Huhtamäki Oyj:n ja Elosen leipomon kanssa.

Tanskassa rakentaminen jatkui vilkkaana

Talouden kehitys jatkui hyvänä ja rakentaminen oli edelleen vilkasta. Kiinteistöteknisten palvelujen kysyntä pysyi vakaana sekä teollisuudessa että liiketilojen ja julkisten tilojen rakentamisessa. Yritysten kiinnostus teknisten palvelujen ulkoistamiseen lisääntyi.

Mærsk Olie og Gasin kanssa solmittiin pitkäaikainen palvelusopimus Pohjanmerellä sijaitsevien öljynporauslauttojen sähköjärjestelmien ja mittaristojen huollosta.
Merrild Kaffen kanssa solmittiin Koldingissa toistaiseksi voimassa oleva sopimus kiinteistöjohtamisesta. Danske Bankilta saatiin tilaus uudesta ilmastointijärjestelmästä osana pitkäaikaista palvelusopimusta.

Kööpenhaminan yliopistolle toimitetaan sähköasennukset osana kampusalueen uudelleenjärjestelyä. Novo Nordiskille tehdään toimiston ilmanvaihtojärjestelmien kunnostustöitä. Vejlen kunnalle YIT toteuttaa uuden päiväkodin sähkötyöt.

Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä hyvä markkinatilanne jatkui

Kiinteistöteknisten palveluiden kysyntätilanne säilyi suotuisana Venäjällä. Rakentaminen jatkui vilkkaana ja länsimaiset investoinnit kasvoivat edelleen. Venäjällä ja Baltian maissa kiinteistöjen huoltopalvelujen ja kiinteistöjohtamispalvelujen kysyntä kasvoi.

Venäjällä solmittiin K-Raudan kanssa kaksivuotinen sopimus kiinteistöjohtamisen ja teknisen huollon palveluista. Knauf Hips Novomoskovsk Ltd:n kanssa sovittiin sähköurakoinnista Tulan alueella. Pietarissa sovittiin taloteknisistä töistä YIT:n rakentamaan Kolomagi-asuinkohteeseen.

Liettuassa allekirjoitettiin Baltic Red Management UAB:n kanssa sopimukset kiinteistöjohtamisesta ja teknisestä huollosta kahdessa kohteessa. Elektrenain kaupungissa solmittiin sopimus Maxima XX -supermarketin kokonaistaloteknisestä Design&Build-toimituksesta. Virossa aloitettiin useita sähköurakoita Elion Ettevöttedin, Skanskan ja Eesti Ehituksen toimitila- ja varastokohteisiin.

RAKENTAMISPALVELUT

Rakentamispalveluiden liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 13 prosenttia edellisvuotisesta ja oli 1 196,1 milj. euroa (1 055,9 Me). Kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 3 prosenttia (3 %). Liikevaihdosta 71 prosenttia tuli Suomesta, 16 prosenttia Venäjältä, 13 prosenttia Liettuasta, Latviasta ja Virosta sekä alle prosentti muista maista.

Liikevoitto kasvoi 24 prosenttia ja nousi 150,0 milj. euroon (120,8 Me). Liikevoittoprosentti pysyi erinomaisena ja oli 12,5 prosenttia (11,4 %).

Tilauskanta kasvoi 48 prosenttia ja nousi 2 263,3 milj. euroon (1 524,4 Me).

Toimialan palveluksessa oli kauden lopussa 6 394 henkeä (5 511).

Venäjällä asuntomyynti kääntyi kasvuun

Venäjällä tarve ja kiinnostus uusiin asuntoihin säilyivät vahvoina. YIT:n tammi-syyskuussa myymien asuntojen lukumäärä oli viimevuotista alempi, mutta katsauskauden lopulla asuntomyyntimäärät kääntyivät kasvuun. Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä YIT myi Venäjällä 476 asuntoa (7-9/06: 462).

Asuntojen hinnat nousivat vuoden 2006 aikana eräissä Venäjän suurkaupungeissa poikkeuksellisesti jopa 60 - 100 prosenttia tarjonnan vähentymisen takia, mikä heikensi asunnonostokykyä alkuvuonna 2007. Vuoden 2007 aikana asuntojen hintojen nousuvauhti on pysynyt maltillisena.

YIT rakentaa asuntoja Venäjällä Pietarissa, Moskovassa ja sen ympäristössä, Jaroslavlissa, Jekaterinburgissa ja Kazanissa. Kesäkuussa YIT laajensi toimintaansa strategiansa mukaisesti Donin Rostoviin perustamalla kaupunkiin yhteisyrityksen. Tavoitteena on aloittaa ensimmäisen kohteen rakentamistyöt vuoden 2007 loppuun mennessä.

Baltian maista asuntokysyntä jatkui kohtuullisena Liettuassa. Virossa ja Latviassa kysyntä on heikko ja asuntojen hinnat ovat laskeneet.

YIT:n rakentamien asuntojen keskimääräinen myyntihinta heinä-syyskuussa Venäjällä oli noin 53 prosenttia (7-9/06: 40 %) ja Baltian maissa noin 59 prosenttia (60 %) YIT:n Suomessa myymien vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräisestä myyntihinnasta.

Suomessa asuntomyynti laski hieman

Vuoden 2007 tammi-syyskuussa YIT myi Suomessa 1 935 asuntoa (1-9/06: 2 057). Vuokra-asuntotoimijoille myytyjen asuntojen määrä lisääntyi samalla kun suoraan kuluttajille myytyjen asuntojen määrä pieneni.

Vapaa-ajan asuntokauppoja tehtiin Kolarissa Ylläksen, Sotkamossa Vuokatin, Nilsiässä Tahkon ja Haukiputaalla Virpiniemen kohteissa. Vapaa-ajan asuntojen ja keskusten rakentaminen jatkui suunnitellusti. Kalajoen Hiekkasärkkien alueella allekirjoitettiin uusia yhteistyösopimuksia.

YIT tekee yhteistyötä useiden kaupunkien kanssa kaupallisten ja matkailullisten palvelujen sekä asuntotarjonnan kehittämiseksi. Hankkeita on käynnissä ja suunnitteilla mm. Rovaniemellä, Kemissä ja Loviisassa.

YIT arvioi aloittavansa 7 500 asuntoa tänä vuonna

YIT arvioi aloittavansa tänä vuonna yhteensä noin 7 500 asunnon rakentamisen (aloituksia 2006: 7 404). Suomessa aloitetaan noin 2 300 (2 818) vapaarahoitteisen asunnon rakentaminen sekä Venäjällä noin 4 500 (3 699) ja Baltian maissa noin 700 (887) asunnon rakentaminen. Suomessa asuntojen aloitusmäärää on vähennetty asuntomyynnin hidastuttua alkusyksyllä.

Asuntojen perustajaurakoinnin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän kokonaisuutena hyvinä YIT:n markkina-alueella. Suomessa useita vuosia jatkunut asuntokysynnän kasvu on pysähtynyt. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan asuntorakentamisen määrä pysyy kuitenkin noin 30 000 asunnon vuositasolla. Asuntokysyntää tukevat työllisyyden paraneminen, tulotason ja varallisuuden kehitys, vilkkaana jatkuva muuttoliike sekä edelleen maltillinen korkotaso. Venäjällä ja Baltiassa asuntokysyntää pitävät yllä voimakas talouskasvu, kotitalouksien positiivinen tulokehitys sekä tarpeet parantaa asumisen laatua.

Syyskuun lopussa YIT:llä oli Suomessa 299 valmista myymätöntä asuntoa, kun niitä kesäkuun lopussa oli 291. Venäjällä valmiita myymättömiä asuntoja oli syyskuun lopussa 13 ja Baltiassa 2.

Asuntorakentaminen 1-9/2007 (1-9/2006), kpl

-------------------------------------------------------------------------------- | | Suomi | Suomi | Suomi | Venäjä | Viro, | | | | | | | Latvia, | | | | | | | Liettua | -------------------------------------------------------------------------------- | | Vapaa-rahoit- | Valtion | Yhteensä | Yhteensä | Yhteensä | | | teiset | rahoittamat,| | | | | | (sisältäen | vuokra- | | | | | | vapaa-ajan | asunnot | | | | | | asunnot ja | ja | | | | | | sijoittaja- | kilpailu- | | | | | | kaupat) | urakat | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytyjä | 1 935 (2 057) | - (-) | 1 935 | 1 168 | 346 (502) | | | | | (2 057) | (1 633) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aloitet- | 1 747 (2 425) | 156 (158) | 1 903 | 1 510 | 506 (500) | | tuja | | | (2 583) | (974) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raken- | 2 733 (3 453) | 244 (158) | 2 977 | 7 320 | 1 779 | | teilla | | | (3 611) | (4 696) | (1 790) | | kauden | | | | | | | lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistui | 2 224 (2 389) | 98 (153) | 2 322 | 1 258 | 600 (238) | | | | | (2 542) | (1 522) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiita | 299 (174) | - (-) | 299 | 13 (6) | 2 (-) | | myymät- | | | (174) | | | | tömiä | | | | | | | kauden | | | | | | | lopussa | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Venäjällä asuntolukujen kirjaamista on muutettu. Asunnot kirjataan valmistuneiksi kolme kuukautta viranomaisten käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Aikaisemmin asunto kirjattiin valmistuneeksi vasta ostajan rekisteröityä omistuksensa viranomaisille. Venäjällä rakenteilla olevien, valmistuneiden ja valmiiden myymättömien asuntojen lukumäärät kausilta 1-9/2007 ja 1-9/2006 on esitetty uuden kirjaustavan mukaisesti. Venäjällä ja Baltian asuntomäärissä voi tapahtua vähäisiä muutoksia rakentamisaikana johtuen asuntojen jakamisesta tai yhdistämisestä.

Suomessa myytyihin asuntoihin on lisätty omaperustaiset, vapaarahoitteiset sijoittajakaupat.

Tonttivaranto 30.9.2007 (30.9.2006) Rakennusoikeudet ja kaavoitusmahdollisuudet, 1 000 krs-m2

-------------------------------------------------------------------------------- | | Suomi | Venäjä | Viro, Latvia, | | | | | Liettua | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntotontit | 1 700 (1 793) | 2 559 (784) | 382 (308) | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimitilatontit | 853 (969) | 521 (444) | 23 (33) | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 553 (2 762) | 3 080 (1 228) | 405 (341) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tonttivarantoon | 332,2 (297,5) | | 58,5 (43,3) | | sidottu pääoma, | | 127,3 (58,4) | | | milj. euroa | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Tonttivaranto sisältää valmiiksi kaavoitetut tontit sekä arvion kaavakehitysvaiheessa olevien alueiden mahdollisesti toteutuvasta rakennusoikeudesta. Yhteistyössä maanomistajien kanssa tehtävien aluekehittämissopimusten tuomat rakennusoikeudet ovat YIT:n taseen ulkopuolella siihen asti, kun toteutuvan kaavan osat vuorollaan tulevat rakennettaviksi.

Liike- ja toimitilarakentaminen jatkui vilkkaana

Suomessa toimisto-, kauppa- ja logistiikkatilojen rakentaminen oli vilkasta ja näkymät pysyivät edelleen suotuisina. Toimistojen kysyntä jatkui pääkaupunkiseudulla hyvänä. Myös Venäjällä ja Baltiassa toimitilarakentaminen on vilkasta.

YIT on vuoden 2007 aikana käynnistänyt ja myynyt useita omaperustaisia kiinteistökehityshankkeita; Liikekeskus Grandiksen Vantaalla, Kauppakeskus Entressen Espoossa, Kauppakortteli Atomin Riihimäellä sekä YIT:n pääkonttorin ja Duetto Business Parkin Helsingissä. Syyskuussa YIT myi rakenteilla olevan omaperustaisen Joensuu Shopping Centerin tanskalaiselle kiinteistösijoittajalle I/S EjendomsInvestille.

Heinä-syyskuun aikana YIT aloitti AviaLine 1 -toimistotalon rakentamisen Vantaalla. Espoossa solmittiin vuokrasopimus Koskelo Trade Parkin ja Vantaalla Viinikkalan logistiikka-alueen pääkäyttäjän kanssa ja hankkeiden rakentamista jatkettiin.

Venäjällä jatkuivat Pietarissa EPI Russian omistukseen toteutettavien toimisto- ja logistiikkatilojen sekä Atrian tuotantolaitoksen rakennustyöt. Liettuassa valmistui Kaunasissa FEZ-logistiikkahankkeen viimeinen vaihe sekä Vilnassa Parlamenttitalon laajennus.

Infrarakentamisen kysyntä jatkui hyvänä

Maa- ja vesirakentamisen markkinatilanne säilyi hyvänä. Kuntien palvelurakenteen uudistukset avaavat markkinoita teknisten palvelujen ulkoistuksille ja kumppanuussopimuksille. Kauden aikana Lahden ja Oulun kaupunkien kanssa solmittiin kolme- ja nelivuotiset sopimukset alueiden kunnossapidosta.

Tiehallinnon Lapin tiepiiriltä saatiin mittava urakka kahden sillan rakentamisesta valtatie 4:lle Kemissä. Espoon kaupungin kanssa sovittiin Lintulaaksontien rakentamisesta. Helsingissä sovittiin liikuntakeskuksen rakentamisesta Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle. Seinäjoella saatiin Fortum Lämpö Oy:ltä tilaus kattilalaitoksen rakentamisesta.

TEOLLISUUS- JA VERKKOPALVELUT

Teollisuus- ja verkkopalveluiden liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2 prosenttia ja oli 359,0 milj. euroa (352,9 Me). Kunnossapitoliiketoiminnan osuus oli 58 prosenttia liikevaihdosta (60 %). Liikevaihdosta 91 prosenttia tuli Suomesta ja 9 prosenttia muista maista.

Liikevoitto oli 18,9 milj. euroa (12,8 Me). Liikevoittoprosentti oli 5,3 prosenttia (3,6 %). Kannattavuus säilyi edellisvuotisella tasolla verkkopalvelujen sopeuttamiskustannukset huomioiden. Liikevoittoon 1-3/2007 sisältyy 1,0 milj. euroa ja liikevoittoon 7-9/2006 5,1 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia.

Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 23 prosenttia ja oli 221,7 milj. euroa (180,3 Me). Verkkopalveluiden tilauskanta perustuu asiakkailta saatuihin ennusteisiin, jotka laskivat viimevuotisesta.

Toimialan palveluksessa oli kauden lopussa 4 593 henkilöä (4 895).

Teollisuuden palvelujen kysyntä jatkui vilkkaana

Teollisuuden kunnossapitopalvelujen markkinatilanne jatkui hyvänä. Katsauskaudella toteutettiin kokonaisvaltaisia kunnossapitotöitä sekä suuria huoltoseisokkeja. Metsäteollisuudelle kunnossapitopalveluja tehtiin StoraEnson tehtailla Imatralla, UPM:n Seikun sahalla Porissa sekä Botnian tehtaalla Kemissä. Energia- ja prosessiteollisuudelle toteutettiin huoltoseisokkeja Neste Oilin öljynjalostamolla ja Borealiksen eteeni- ja fenolilaitoksella Porvoossa, Ovako Barin terästehtaalla Imatralla sekä Pohjolan Voiman voimalaitoksella Meriporissa.

Teollisuuden investointiprojekteissa uusia tilauksia

Teollisuuden investointipalveluissa kysyntä säilyi hyvänä ja kauden aikana saatiin useita uusia tilauksia. Siemens Plc:n kanssa sovittiin kaasukombivoimalaitoksen putkistojen kokonaistoimituksesta Marchwoodiin Englantiin ja Metso Power Oy:n kanssa sooda- ja voimakattilalaitoksen putkistotoimituksesta Brasiliaan. Suomessa sovittiin korkeapaineputkistojen toimittamisesta Porin Prosessivoiman voimalaitokseen sekä säiliö- ja putkistotoimituksesta Talvivaaran kaivoshankkeeseen Sotkamoon. StoraEnson kanssa sovittiin sähköurakasta Varkaudessa ja Vattenfallin kanssa kevytsähköasemien toteutuksesta Hämeenlinnassa.

Kauden aikana käynnissä olivat putkistotoimitukset ja sähkönjakelu- ja instrumentointityöt UPM:n REC08-projektiin Kuusankoskella sekä putkistotoimitukset VALKI-projektiin Valkeakoskella. Torniossa YIT on vastannut kaasukellotoimituksesta Outokummulle.

Verkkopalveluiden markkinatilanne pysyi kireänä

Teleoperaattoreille tarjottavissa kenttäpalveluissa jatkui kireä markkinatilanne. Kauden lopulla mobiiliverkkojen rakentamistyöt lisääntyivät. Sähköverkon ylläpito-, viankorjaus- ja rakennustöissä säilyi hyvä markkinatilanne.

Katsauskauden aikana YIT on solminut Suomessa Elisan kanssa kaksi valtakunnallista sopimusta. YIT vastaa matkapuhelinverkkojen 3G-tukiasemalaitteiden rakentamisesta sekä yritysverkon DSL-pohjaisten liittymien ja niihin liittyvien laitteiden asennuksista ja viankorjauksista.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy osti 1.10.2007 Suomessa Inesco Oy:n, joka on erikoistunut teollisuuden energian- ja materiaalinkäytön tehostamishankkeisiin.

YIT Rakennus Oy ja sen liettualainen tytäryhtiö AB YIT Kausta allekirjoittivat 2.10.2007 sopimuksen omistamiensa UAB Kausta Guderin osakkeiden myynnistä. Yhtiö harjoittaa rakentamisessa tarvittavien pienkoneiden myynti-, vuokraus- ja huoltotoimintaa Liettuassa ja Latviassa. Kaupan toteutuminen edellyttää Liettuan kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla YIT A/S osti 12.10.2007 Tanskassa Monies & Andersens Eftf. A/S:n, joka tarjoaa taloteknisiä urakointi-, asennus- ja kunnossapitopalveluja Kööpenhaminan alueella. Kaupan myötä 40 henkeä siirtyy YIT:n palvelukseen 1.1.2008.

NÄKYMÄT VUODELLE 2007

Arvioimme, että vuoden 2007 liikevaihto on suurempi kuin viime vuonna ja liikevoitto (EBIT) kasvaa selvästi viimevuotisesta.

Liikevaihdon kasvunäkymiä tukevat vahva tilauskanta, talouskasvun jatkuminen ja YIT:n merkittävät panostukset Venäjän markkinoille. Tilauskannan terve katesisältö sekä kannattavuuden parantamiseen tähtäävät omat toimenpiteet ovat pohjana liikevoiton kasvunäkymille.

Helsingissä, 25. lokakuuta 2007

Hallitus OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007: TAULUKKO-OSA Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

1. YIT-konsernin tunnuslukuja

Tunnusluvut Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

2. Konsernitilinpäätös 1.1. - 30.9.2007

Tuloslaskelma 1.1. - 30.9.2007 Tuloslaskelma 1.7. - 30.9.2007 Tase Laskelma oman pääoman muutoksista Rahavirtalaskelma

3. Liitetietoja

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet Rahoitusriskien hallinta Segmenttitiedot Kauden liikevoittoon vaikuttavat poikkeukselliset erät Hankitut liiketoiminnot Aineellisten hyödykkeiden muutokset Vaihto-omaisuus Oman pääoman liitetiedot Korolliset velat Ehdollisten velkojen ja varojen muutokset sekä vastuusitoumukset Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa Tapahtumat katsauskauden jälkeen

1. YIT-KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUVUT

-------------------------------------------------------------------------------- | | 9/2007 | 9/2006 | muutos, | 12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 1,20 | 0,88 | 36 | 1,36 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e, laimennettu | 1,19 | 0,87 | 37 | 1,35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e | 5,85 | 4,83 | 21 | 5,29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen keskikurssi kauden | 23,72 | 19,11 | 24 | 19,24 | | aikana, e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen kurssi kauden lopussa, | 20,84 | 18,27 | 14 | 20,95 | | e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo | 2 644,7 | 2 294,4 | 15 | 2 656,0 | | kauden lopussa, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 126 836 | 125 154 | 1 | 125 357 | | osakeantioikaistun lukumäärän | | | | | | painotettu keskiarvo, 1 000 kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 127 350 | 126 735 | - | 126 773 | | osakeantioikaistun | | | | | | lukumääränpainotettu keskiarvo, | | | | | | 1 000 kpl, laimennettu | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 126 906 | 125 581 | 1 | 126 777 | | osakeantioikaistu lukumäärä | | | | | | kauden lopussa, 1 000 kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka kauden | 591,4 | 416,8 | 42 | 506,5 | | lopussa, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, | 25,8 | 25,2 | - | 24,8 | | viimeiset 12 kk, % 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 33,8 | 34,6 | - | 34,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 79,1 | 68,1 | - | 75,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit pysyviin | 33,5 | 29,9 | 12 | 50,4 | | vastaaviin, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,3 | 1,3 | - | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta kauden lopussa, | 3 172,5 | 2 246,2 | 41 | 2 802,3 | | milj. e 2) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolista | 1 689,3 | 908,5 | 86 | 1 490,0 | | tilauskantaa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 23 176 | 21 704 | 7 | 21 846 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Laskettu ajalta 1.10.2006 - 30.9.2007 käyttäen 30.9.2006 ja 30.9.2007 taseen lukuja.

2) Tulouttamaton osuus saaduista tilauksista sekä omaperustaisista hankkeista

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

-------------------------------------------------------------------------------- | |I/2006 |II/2006| III/ | IV/ | I/2007|II/2007 | III/ | | | | | 2006 | 2006 | | | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, milj. | 768,8 | 818,0 | 789,5 | 908,1 | 833,5 | 939,3 | 906,8 | | e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, milj. | 53,7 | 60,1 | 58,6 | 86,4 | 61,2 | 78,5 | 89,4 | | e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 9,5 | 7,3 | 8,4 | 9,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot, | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | | milj. e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot, milj. | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,9 | -0,1 | -1,6 | 0,5 | | e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut, | -4,3 | -4,6 | -5,9 | -5,7 | -6,9 | -7,6 | -8,1 | | milj. e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen | 50,1 | 55,3 | 52,7 | 80,1 | 54,8 | 69,8 | 82,4 | | veroja, milj. e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 8,8 | 6,6 | 7,4 | 9,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen loppusumma, |1 722,0|1 847,2|1 925,5|2 117,8|2 155,9|2 346,1 |2 418,4 | | milj. e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,48 | 0,31 | 0,42 | 0,47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, | 4,23 | 4,54 | 4,83 | 5,29 | 4,95 | 5,38 | 5,85 | | e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen | 22,38 | 19,17 | 18,27 | 20,95 | 25,80 | 23,35 | 20,84 | | päätöskurssi, e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo, |2 792,9|2 406,7|2 294,4|2 656,0|3 270,8|2 963,1 |2 644,7 | | milj. e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 28,1 | 28,2 | 25,2 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 25,8 | | tuotto, viimeiset | | | | | | | | | 12 kk, % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, | 33,5 | 34,5 | 34,6 | 34,5 | 31,8 | 32,4 | 33,8 | | % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen | 334,2 | 342,5 | 416,8 | 506,5 | 540,9 | 548,9 | 591,4 | | nettovelka kauden | | | | | | | | | lopussa, milj. e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, | 62,7 | 59,5 | 68,1 | 75,1 | 85,6 | 79,8 | 79,1 | | % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 9,1 | 18,7 | 29,9 | 50,4 | 15,8 | 21,5 | 33,5 | | , milj. e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulouttamaton |2 007,2|2 151,3|2 246,2|2 802,3|2 995,4|3 275,2 |3 172,5 | | tilauskanta kauden | | | | | | | | | lopussa, milj. e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden |21 140 |21 873 |22 188 |22 311 |22 418 | 23 474 | 23 836 | | lopussa | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | |I/2006 |II/2006| III/ | IV/ | I/2007|II/2007 | III/ | | | | | 2006 | 2006 | | | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 325,6 | 348,4 | 335,2 | 405,9 | 367,7 | 410,3 | 392,3 | | palvelut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 350,8 | 368,1 | 337,0 | 396,3 | 369,2 | 416,3 | 410,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 107,7 | 116,9 | 128,3 | 124,0 | 110,7 | 129,6 | 118,7 | | verkkopalvelut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -15,3 | -15,4 | -11,0 | -18,1 | -14,1 | -16,9 | -14,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 768,8 | 818,0 | 789,5 | 908,1 | 833,5 | 939,3 | 906,7 | | yhteensä | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | |I/2006 |II/2006| III/ | IV/ |I/2007 |II/2007 | III/ | | | | | 2006 | 2006 | | | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 11,7 | 19,8 | 21,1 | 35,0 | 18,8 | 25,6 | 26,7 | | palvelut *) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 40,7 | 40,5 | 39,6 | 50,0 | 41,2 | 51,5 | 57,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 5,3 | 5,0 | 2,5 | 5,2 | 5,0 | 5,8 | 8,1 | | verkkopalvelut **) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -4,0 | -5,2 | -4,6 | -3,8 | -3,8 | -4,4 | -2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 53,7 | 60,1 | 58,6 | 86,4 | 61,2 | 78,5 | 89,4 | | yhteensä | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

*) Kiinteistöteknisissä palveluissa purettiin eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia kaudella 10-12/2006. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.

**) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon 7-9/2006 sisältyy 5,1 milj. euroa ja liikevoittoon 1-3/2007 1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia.

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | |I/2006 |II/2006| III/ | IV/ |I/2007 |II/2007 | III/ | | | | | 2006 | 2006 | | | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 517,6 | 584,1 | 582,7 | 601,7 | 670,3 | 721,8 | 740,5 | | palvelut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut |1 296,5|1 391,8|1 524,4|2 053,5|2 137,9|2 378,3 |2 263,3 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 219,5 | 208,4 | 180,3 | 184,0 | 228,8 | 213,6 | 221,7 | | verkkopalvelut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -26,4 | -33,0 | -41,2 | -36,9 | -41,6 | -38,5 | -53,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | | | | | | | | | yhteensä |2 007,2|2 151,3|2 246,2|2 802,3|2 995,4|3 275,2 |3 172,5 | --------------------------------------------------------------------------------

2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 30.9.2007

TULOSLASKELMA 1.1. - 30.9.2007 (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2007 | 1-9/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 2 679,5 | 2 376,3 | 13 | 3 284,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 1 268,8 | 1 047,7 | 21 | 1 477,4 | | liiketoiminnan osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -2 432,0 | -2 187,1 | 11 | -3 002,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden | 1,0 | 0,8 | 25 | 1,3 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -19,4 | -17,6 | 10 | -24,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 229,1 | 172,4 | 33 | 258,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 8,6 | 7,3 | - | 7,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 1,8 | 2,3 | -22 | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -1,2 | -1,8 | -33 | -2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -22,6 | -14,8 | 53 | -20,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 207,1 | 158,1 | 31 | 238,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 7,7 | 6,7 | - | 7,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot 3) | -53,0 | -43,6 | 22 | -62,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 154,1 | 114,6 | 34 | 175,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 5,8 | 4,8 | - | 5,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 152,1 | 110,7 | 37 | 171,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 2,0 | 3,9 | -49 | 4,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | kuuluvasta voitosta laskettu | | | | | | osakekohtainen tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 1,20 | 0,88 | 36 | 1,36 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 1,19 | 0,87 | 37 | 1,35 | --------------------------------------------------------------------------------

3) Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden arvioiduista veroista.

TULOSLASKELMA 1.7. - 30.9.2007 (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 7-9/2007 | 7-9/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 906,8 | 789,5 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 451,9 | 354,7 | 27 | | liiketoiminnan osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -811,0 | -725,1 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | 0,4 | 0,4 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -6,8 | -6,2 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 89,4 | 58,6 | 53 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 9,9 | 7,4 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 0,6 | 0,6 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | 0,5 | -0,6 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -8,1 | -5,9 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 82,4 | 52,7 | 56 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 9,1 | 6,7 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot 3) | -20,9 | -16,1 | 30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 61,5 | 36,7 | 68 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 6,8 | 4,6 | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 60,0 | 35,1 | 71 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 1,5 | 1,6 | -6 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | voitosta laskettu osakekohtainen | | | | | tulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,47 | 0,28 | 68 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 0,47 | 0,27 | 74 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

3) Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden arvioiduista veroista.

TASE (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 9/2007 | 9/2006 | muutos, | 12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 95,1 | 85,0 | 12 | 91,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 248,8 | 248,8 | - | 248,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 21,6 | 14,4 | 50 | 15,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 3,6 | 2,6 | 38 | 2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut sijoitukset | 2,9 | 2,8 | 4 | 3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 16,8 | 10,0 | 68 | 13,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 32,0 | 21,5 | 49 | 21,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 1 175,7 | 839,8 | 40 | 1 006,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 764,8 | 666,4 | 15 | 688,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 57,1 | 34,3 | 66 | 25,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 2 418,4 | 1 925,5 | 26 | 2 117,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva | | | | | | oma pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 147,1 | 62,8 | *) | 63,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu oma pääoma | 594,8 | 543,8 | 9 | 607,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 6,0 | 5,2 | 15 | 3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 747,9 | 611,8 | 22 | 674,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 71,7 | 45,0 | 59 | 52,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 7,7 | 10,9 | -29 | 11,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 33,5 | 30,9 | 8 | 32,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 439,3 | 264,6 | 66 | 275,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 3,6 | 5,7 | -37 | 8,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 883,1 | 748,6 | 18 | 788,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 22,4 | 21,5 | 4 | 18,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset velat | 209,2 | 186,5 | 12 | 256,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 2 418,4 | 1 925,5 | 26 | 2 117,8 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- | Vara-| Muut | Muun- | Arvon | Kerty-| Vähem- | Oma | | | pää- | kurs-| ra- | ra- | to- | muu- | neet | mis- | pää- | | | oma | si- | hasto|hastot| ero- | tos- | voit- | tön | oma | | | | ra- | | | rahas-| ra- | to- | osuus | yh- | | | | hasto| | | to | hasto | varat | | teen-| | | | | | | | | | | sä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 63,4 | 83,8 | 0,8 | 13,7 | -4,5 | 1,0 | 512,3 | 3,9 | 674,4 | | pääoma | | | | | | | | | | | 1.1.2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahasto- | 82,8 |-82,8 | - | - | - | - | - | - | - | | anti | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemer-| 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | | kinnät | | | | | | | | | | | optioilla| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoris-| - | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | | kin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -3,1 | - | 0,4 | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | - | - | -0,4 | - | - | 3,0 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tili- | - | - | - | - | - | - | 152,1 | - | - | | kauden | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon- | - | - | - | - | - | - | -82,5 | - | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | -1,0 | 0,1 | 1,0 | - | - | -0,2 | - | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma |147,1 | 0,0 | 0,9 | 14,3 | -7,6 | 2,1 | 585,1 | 6,0 | 747,9 | | pääoma | | | | | | | | | | | 30.9.2007| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- | Vara-| Muut |Muunto-| Arvon | Kerty-| Vähem-| Oma | | | pää- | kurs-| ra- |rahas-| ero | muu- | neet | mis- | pää- | | | oma | si- | hasto| tot | ra- | tos- |voitto-| tön | oma | | | | ra- | | | hasto | ra- | varat | osuus | yh- | | | | hasto| | | | hasto | | | teen- | | | | | | | | | | | sä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 62,4 | 77,2 | 0,7 | 2,5 | -3,0 | -0,1 | 420,0 | 3,7 | 563,5 | | pääoma | | | | | | | | | | | 1.1.2006 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemer-| 0,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | | kinnät | | | | | | | | | | | optioilla| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoris-| - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | | kin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | - | - | 12,1 | - | - | -10,5 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tili- | - | - | - | - | - | - | 110,7 | - | - | | kauden | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon- | - | - | - | - | - | - | -68,6 | - | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | - | 0,1 | - | - | - | -0,4 | - | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 62,8 | 79,6 | 0,8 | 14,6 | -2,6 | 0,2 | 451,2 | 5,2 | 611,8 | | pääoma | | | | | | | | | | | 30.9.2006| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- | Vara-| Muut |Muunto-| Arvon | Kerty-| Vähem-| Oma | | | pää- | kurs-| ra |rahas-| ero- | muu- | neet | mis- | pää- | | | oma | si- | hasto| tot | ra- | tos- |voitto-| tön | oma | | | | ra- | | | hasto | ra- | varat | osuus | yh- | | | | hasto| | | | hasto | | | teen- | | | | | | | | | | | sä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 62,4 | 77,2 | 0,7 | 2,5 | -3,0 | -0,1 | 420,0 | 3,7 | 563,5 | | pääoma | | | | | | | | | | | 1.1.2006 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemer-| 1,0 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | | kinnät | | | | | | | | | | | optioilla| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoris-| - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | | kin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | | arvon | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -1,5 | - | -0,3 | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | 1,0 | - | 11,2 | - | - | -9,6 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tili- | - | - | - | - | - | - | 171,0 | - | - | | kauden | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon- | - | - | - | - | - | - | -68,9 | - | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 63,4 | 83,8 | 0,8 | 13,7 | -4,5 | 1,0 | 512,3 | 3,9 | 674,4 | | pääoma | | | | | | | | | | | 31.12. | | | | | | | | | | | 2006 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2007 | 1-9/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 154,1 | 113,3 | 36 | 175,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoriteperusteisten erien | 94,8 | 75,7 | 25 | 106,8 | | peruminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten saamisten muutos | -74,5 | -115,2 | -35 | -140,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden muutos | -167,9 | -152,9 | 10 | -319,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten velkojen muutos | 80,1 | 54,2 | 48 | 105,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos yhteensä | -162,3 | -213,9 | -24 | -353,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -17,5 | -13,3 | 32 | -24,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 1,8 | 2,1 | -14 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -46,4 | -34,0 | 36 | -54,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 24,5 | -70,1 | *) | -148,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja | -7,6 | -8,2 | -7 | -11,1 | | liiketoimintojen hankinta | | | | | | vähennettynä hankintahetken | | | | | | rahavaroilla | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten hankinta | - | -0,2 | *) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten myynti | 0,5 | - | *) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin | -18,5 | -21,7 | -15 | -33,8 | | hyödykkeisiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineettomiin | -6,1 | -1,9 | *) | -3,1 | | hyödykkeisiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit sijoituksiin | - | -0,1 | *) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja | - | 2,5 | *) | 2,5 | | liiketoimintojen myynti | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten hyödykkeiden | 3,0 | 2,6 | 15 | 3,0 | | myynti | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusten myynti | 0,2 | 0,4 | -50 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | -28,5 | -26,6 | 7 | -42,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannista saadut maksut | 0,9 | 2,8 | -68 | 6,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamisten vähennys | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen muutos | -44,4 | 33,8 | *) | 61,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen nostot | 168,1 | 118,7 | 42 | 175,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -5,7 | -34,5 | -83 | -37,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen maksut | -1,2 | -1,8 | -33 | -1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -82,6 | -68,9 | 20 | -68,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | 35,2 | 50,2 | -30 | 135,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 31,2 | -46,5 | *) | -54,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden alussa | 25,9 | 80,6 | -68 | 80,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttakurssien muutoksen | - | 0,2 | *) | 0,1 | | vaikutus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden lopussa | 57,1 | 34,3 | 66 | 25,9 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

3. LIITETIETOJA

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

YIT Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.9.2007 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. YIT on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2006. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

IFRS-standardien muutosten tai tulkintojen soveltaminen 1.1.2007 alkaen

Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavien standardien tai tulkintojen muutoksia: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Standardi vaikuttaa pääasiassa vuositilinpäätöksen liitetietojen laajuuteen. IAS 1 (Muutos) Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot. Standardin muutoksella ei ole vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen. IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Tulkinnan soveltamisella ei ole vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen.

RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Kaudella 1-3/2007 hallitus muutti valuuttakurssiriskin hallintaa siten, että YIT:n oman pääoman arvoa ei enää suojata valuuttakurssien muutoksilta. Valuuttapositiot raportoidaan kerran vuodessa tarkastusvaliokunnalle.

SEGMENTTITIEDOT

YIT:n liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Kiinteistötekniset palvelut, Rakentamispalvelut ja Teollisuus- ja verkkopalvelut.

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2007 | 1-9/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 1 170,3 | 1 009,2 | 16 | 1 415,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 1 196,1 | 1 055,9 | 13 | 1 452,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut | 359,0 | 352,9 | 2 | 476,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -45,9 | -41,7 | 10 | -59,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 2 679,5 | 2 376,3 | 13 | 3 284,4 | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2007 | 1-9/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 71,1 | 52,6 | 35 | 87,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 150,0 | 120,8 | 24 | 170,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut | 18,9 | 12,8 | 48 | 18,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -10,9 | -13,8 | -21 | -17,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 229,1 | 172,4 | 33 | 258,8 | --------------------------------------------------------------------------------

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 9/2007 | 9/2006 | muutos, | 12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 740,5 | 582,7 | 27 | 601,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 2 263,3 | 1 524,4 | 48 | 2 053,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut | 221,7 | 180,3 | 23 | 184,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -53,0 | -41,2 | 29 | -36,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 172,5 | 2 246,2 | 41 | 2 802,3 | --------------------------------------------------------------------------------

KAUDEN LIIKEVOITTOON VAIKUTTAVAT POIKKEUKSELLISET ERÄT (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2007 | 1-9/2006 | 1-12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varausten purku | - | - | 7,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut |   | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenjärjestelyt | -1,0 | -5,1 | -5,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -1,0 | -5,1 | 2,1 | --------------------------------------------------------------------------------

Kiinteistöteknisissä palveluissa purettiin eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia kaudella 10-12/2006. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.

Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon 7-9/2006 sisältyy 5,1 milj. euroa ja liikevoittoon 1-3/2007 1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia.

HANKITUT LIIKETOIMINNOT (milj. e)

YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy osti 2.4.2007 T. Kanerva Oy:n, joka on prosessi- ja energiateollisuudessa käytettävien erikoistiivisteiden ainoa suomalainen toimittaja.

Kaudella 1-9/2007 Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla liiketoimintoja täydennettiin Ruotsissa ja Norjassa tekemällä kuusi pientä yrityshankintaa.

-------------------------------------------------------------------------------- | | Kirjattu | Kirjanpitoarvo | | | käypä | ennen | | | arvo | yhdistelyä | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus taseen varoihin ja velkoihin: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 3,2 | 2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 4,6 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 1,4 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 3,6 | 3,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 1,3 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | -5,2 | -5,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankittu nettovarallisuus | 8,9 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisvastike | 8,9 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 0,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus rahavirtaan: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahana maksettu vastike | 8,9 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun yrityksen rahavarat | -1,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintojen kassavirta | 7,6 | | --------------------------------------------------------------------------------

AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2007 | 1-9/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 91,8 | 77,1 | 19 | 77,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 19,0 | 22,6 | -16 | 33,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset yritysostojen kautta | 3,2 | 1,2 | *) | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -2,1 | -1,7 | 24 | -2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset yritysmyyntien | - | -1,1 | *) | -0,3 | | kautta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -14,7 | -12,8 | 15 | -18,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirto toiseen tase-erään | -2,1 | 0,1 | - | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 95,1 | 85,4 | 11 | 91,8 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

VAIHTO-OMAISUUS (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 9/2007 | 9/2006 | muutos, | 12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineet ja tarvikkeet | 25,7 | 19,1 | 35 | 19,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskeneräiset työt | 485,5 | 381,1 | 27 | 378,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maa-alueet ja tonttiyhtiöt | 518,0 | 359,4 | 44 | 500,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden asunto- ja | 71,1 | 55,6 | 28 | 64,9 | | kiinteistöosakeyhtiöiden | | | | | | osakkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennakkomaksut | 75,4 | 24,6 | *) | 35,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus yhteensä | 1 175,7 | 839,8 | 40 | 1 006,4 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma ja | Osakkei- | Osake- | Ylikurs-| Omat | Yhteensä| | ylikurssirahasto | den | pääoma | si- | osakkeet| | | | lukumäärä | | rahasto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2007 |126 777 072| 63,4 | 83,8 | 0,0 | 147,2 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastoanti | - | 82,8 | -82,8 | - | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirto muihin | - | - | -1,0 | - | -1,0 | | rahastoihin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden | -400 | - | - | 0,0 | 0,0 | | mitätöinti | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeoptioiden käyttö | 129 586 | 0,9 | - | - | 0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.9.2007 |126 906 258| 147,1 | 0,0 | 0,0 | 147,1 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

KOROLLISET VELAT (milj. e)

Joukkovelkakirjalainat -------------------------------------------------------------------------------- | | Käypä | Tasearvo | Nimellisarvo| | | arvo | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat tilinpäätöksessä | 275,5 | 275,0 | 275,0 | | 31.12.2006 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yllä olevien arvostus per 30.9.2007 | 274,8 | 275,0 | 275,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskaudella nostetut | | | | | joukkovelkakirjalainat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (1) 1/2007 - 2014, kuponkikorko 5,233%, | 49,6 | 50,0 | 50,0 | | EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (2) 2/2007 - 2012 kuponkikorko 5,126%, | 49,6 | 49,9 | 50,0 | | EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat yhteensä | 374,0 | 374,9 | 375,0 | | 30.9.2007 | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Katsauskaudella nostettujen lainojen ehdot lyhyesti

1) Laina-aika 26.3.2007 - 26.3.2014, koronmaksut neljännesvuosittain jälkikäteen, alkaen 26.6.2007. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. ISIN koodi FI0003024216. Lainan korko on 3 kk:n Euribor + 0,51 %. (Private Placement). 2) Laina-aika 29.3.2007 - 29.3.2012, koronmaksut neljännesvuosittain jälkikäteen, alkaen 29.6.2007. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. ISIN koodi SE0001991068. Lainan korko on 3 kk:n Euribor + 0,40 %. (Private Placement).

Korollisiin velkoihin liittyvän korkoriskin hallinta

Korkojohdannaisilla, joihin sovelletaan suojauslaskentaa, on suojattu vaihtuvakorkoisten, 3 kuukauden Euriboriin sidottujen, nimellisarvoltaan 225 milj. euron ja 6 kuukauden Euriboriin sidottujen, nimellisarvoltaan 45 milj. euron määräisten lainojen korkojen uudelleenmäärittelyyn liittyvää riskiä. Suojaukset on todettu tehokkaiksi ja korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset kirjattu tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti omaan pääomaan arvonmuutosrahastoon. Korkojohdannaisilla, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, on suojattu vaihtuvakorkoisten, 1-3 kuukauden Euriboriin sidottujen, nimellisarvoltaan 130 milj. euron määräisten korollisten velkojen korkojen uudelleenmäärittelyyn liittyvää riskiä. Näiden korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset on tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti kirjattu tulosvaikutteisesti. Korkojohdannaiset laskevat koko lainasalkun korkojen painotettua keskiarvoa 0,451 prosenttiyksiköllä.

Katsauskauden lopussa pitkäaikaisten lainojen ja niitä suojaavien korkojohdannaisten duraatio oli 1,27 vuotta (31.12.2006 1,52 vuotta). Korkotason yhden prosenttiyksikön muutoksella olisi välitilinpäätöshetkellä ollut 3,0 milj.
euron (31.12.2006 4,1 milj. euron) vaikutus konsernin vuosittaisiin nettokorkokuluihin.

EHDOLLISTEN VELKOJEN JA VAROJEN MUUTOKSET SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 9/2007 | 9/2006 | muutos, | 12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut | | | | | | vakuudet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut yrityskiinnitykset | 29,3 | 29,3 | - | 29,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantatut arvopaperit | - | 2,0 | *) | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovastuut | 213,8 | 313,6 | -32 | 252,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokravastuut | 267,1 | 192,1 | 39 | 202,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut vuokravastuut | 8,3 | 3,8 | *) | 6,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | 2,4 | 2,3 | 4 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuksista johtuva | | | | | | vastuu | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuksien arvot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotermiinisopimukset | 100,0 | - | *) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korko-optiosopimukset | 27,9 | 28,4 | -2 | 28,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimukset | 300,0 | 95,0 | *) | 145,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinisopimukset | 233,7 | 116,2 | *) | 202,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvät arvot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Korkotermiinisopimukset 0,0 - - -

| Korko-optiosopimukset | 1,1 | 0,7 | 57 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimukset | 2,5 | 0,3 | *) | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinisopimukset | 2,3 | -1,9 | *) | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ehdolliset saatavat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikeudenkäynnit | 11,1 | 11,1 | - | 11,1 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

LIIKETOIMET OSAKKUUSYHTIÖIDEN KANSSA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2007 | 1-9/2006 | muutos, | 1-12/2006 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit osakkuusyhtiöille | 0,5 | 0,4 | 25 | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot osakkuusyhtiöiltä | 3,9 | - | *) | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 0,1 | - | *) | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 1,5 | 0,2 | *) | - | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy osti 1.10.2007 Suomessa Inesco Oy:n ja Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla YIT A/S osti 12.10.2007 Tanskassa Monies & Andersens Eftf. A/S:n. Hankintojen yhteenlasketut hankintahinnat ovat noin 5 milj. euroa ja alustavien laskelmien mukainen niistä syntyvä liikearvo 3 milj. euroa tullaan kokonaisuudessaan kohdistamaan aineettomiin oikeuksiin.

YIT Rakennus Oy ja sen liettualainen tytäryhtiö AB YIT Kausta allekirjoittivat 2.10.2007 sopimuksen omistamiensa UAB Kausta Guderin osakkeiden myynnistä. Kaupan toteutuminen edellyttää Liettuan kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit