YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007: LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON KASVU JATKUI

YIT-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kasvu jatkui vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja liikevoitto 14 prosenttia  
edellisvuotisesta. Konsernin tilauskanta on kaikkien aikojen korkein.      

Kiinteistöteknisissä palveluissa jatkettiin kannattavuuden parantamista ja    panostettiin liikevaihdon kasvuun. Toimialan liikevoitto nousi 5,1 prosenttiin  (1-3/2006: 3,6 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia. Tilauskanta kasvoi 30 prosenttia ja oli 670,3 milj. euroa (517,6 Me).            

Rakentamispalveluiden kannattavuus säilyi erinomaisena. Liikevoitto oli 11,2 prosenttia (11,6 %) liikevaihdosta. Tilauskanta oli 65 prosenttia edellisvuotista suurempi ja nousi 2 137,9 milj. euroon (1 296,5 Me).

Teollisuus- ja verkkopalveluissa liikevoitto heikkeni verkkopalveluiden heikosta markkinatilanteesta ja vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien loppuunsaattamisesta johtuen. Sopeutuskuluja kirjattiin liikevoittoon kaudella 1,0 milj. euroa. Liikevoittoprosentti oli 4,5 (4,9 %). Tilauskanta kasvoi 4 prosenttia ja oli 228,8 milj. euroa (219,5 Me).

- Rakentaminen ja kiinteistöteknisten palvelujen kysyntä ovat jatkuneet kokonaisuutena hyvänä koko toiminta-alueellamme. Suomessa uusien asuntojen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Venäjällä YIT:n myymien asuntojen kappalemäärää vuodentakaiseen verrattuna väheni, mutta myynnin arvo pysyi samana. Teollisuus- ja verkkopalveluissa kehitys oli myönteistä teollisuuden projekteissa ja kunnossapidossa. Verkkopalveluissa markkinatilanne on jatkunut haastavana, toteaa konsernijohtaja Hannu Leinonen

- Kokonaisuutena näkymät vuodelle 2007 ovat edelleen suotuisat. Asuntojen suuri tarve Venäjän suurkaupungeissa mahdollistaa asuntotuotannon laajentamisen myös pitkällä aikavälillä. Ennätyksellisen vahva tilauskanta ja hyvä markkinatilanne antavat hyvät mahdollisuudet jatkaa kannattavaa kasvua suunnitelmiemme mukaisesti, Leinonen jatkaa.

Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia

YIT-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuulta kasvoi ilman merkittäviä yritysostoja 8 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 833,5 milj. euroa (1-3/2006: 768,8 Me). Liikevaihto Venäjällä pysyi alkuvuonna viime vuoden tasolla ja oli 48,1 milj. euroa (50,3 Me). Liikevaihdosta 55 prosenttia (57 %) tuli Suomesta, 33 prosenttia (31 %) muista Pohjoismaista, 6 prosenttia (7 %) Venäjältä ja 6 prosenttia (5 %) Baltian maista.

Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 36 prosenttia (35 %) eli 299,7 milj. euroa (269,8 Me).

YIT seuraa liikevaihdon kehityksessä myös kuluttajapalvelujen, pitkäjänteisten palvelusopimusten, omaperustaisten kehityshankkeiden sekä kilpailu-urakoiden osuuksien kehitystä. Tammi-maaliskuun liikevaihdosta kuluttajapalvelujen osuus oli 26 prosenttia, pitkien palvelusopimusten osuus 28 prosenttia, omaperustaisten kehityshankkeiden osuus 9 prosenttia ja kilpailu-urakoiden osuus 37 prosenttia. YIT:n strategisena tavoitteena on lisätä kuluttajapalvelujen, pitkäjänteisten palvelusopimusten sekä omaperustaisten kehityshankkeiden suhteellista osuutta liikevaihdosta.

Liikevoitto kasvoi 14 prosenttia

Liikevoitto kasvoi edellisvuotisesta 14 prosenttia 61,2 milj. euroon (53,7 Me). Liikevoittoprosentti oli 7,3 (7,0 %). Tulos ennen veroja kasvoi 9 prosenttia ja oli 54,8 milj. euroa (50,1 Me). Osakekohtainen tulos kasvoi 7 prosenttia ja oli 0,31 euroa (0,29 e). Osakekohtainen oma pääoma oli 4,95 euroa (4,23 e). Sijoitetun pääoman tuotto katsauskauden lopussa päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 25,4 prosenttia (28,1 %).

Rahoitusasema säilyi vakaana

Sijoitetun pääoman määrä Venäjällä lisääntyi liiketoiminnan kasvun, tonttien hankinnan ja käynnissä olevan tuotannon kasvun takia. Kauden lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 26 prosenttia eli 314 milj. euroa. Vuoden 2006 lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 23 prosenttia eli 279 milj. euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi vakaana. Nettovelat olivat 540,9 milj. euroa (334,2 Me). Velkaantumisaste nousi 85,6 prosenttiin (62,7 %). Omavaraisuusaste oli 31,8 prosenttia (33,5 %). Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 2 155,9 milj. euroa (1 722,0 Me).

Tilauskanta kasvoi 49 prosenttia

Konsernin tulouttamaton tilauskanta nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle.
Tilauskanta kauden lopussa oli 49 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja nousi 2 995,4 milj. euroon (2 007,2 Me). Vuoden 2006 lopussa tilauskanta oli 2 802,3 milj. euroa. Tilauskannan katesisältö on hyvä. Osa konsernin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta on luonteeltaan sellaista, ettei se ole mukana tilauskannassa.

Henkilöstön määrä 22 400

YIT:n henkilöstömäärä on kasvanut vuodentakaisesta. Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 22 444 (21 131) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstön määrä oli 22 418 (21 140). Henkilöstöstä 51 prosenttia työskentelee Suomessa, 36 prosenttia muissa Pohjoismaissa, 7 prosenttia Baltian maissa ja 6 prosenttia Venäjällä.

Korkeasuhdanne jatkuu Pohjois-Euroopassa

Pohjoismaissa korkeasuhdanteen huippu ohitettiin viime vuoden aikana, mutta talouskasvu jatkuu lähivuodet noin prosenttiyksikön euroalueen kasvua nopeampana. Venäjä ja Norja hyötyvät edelleen öljyn korkeista hinnoista. Virossa, Latviassa ja Liettuassa talouden kasvuvauhti on edelleen lähes kolminkertainen Pohjoismaihin verrattuna ja Venäjällä kaksinkertainen. Varsinkin Venäjällä ja Latviassa nopea kasvu on aiheuttanut myös nopean inflaation.

Eurokorot nousevat maltillisesti. Positiivinen tulokehitys ja työllisyyden paraneminen vahvistavat kotitalouksien luottamusta kaikissa YIT:n toimintamaissa. Suomessa ennätyksellisen suurena jatkuva maan sisäinen muuttoliike pitää uusien asuntojen tuotantotarpeen vakaana ja lisää vanhojen asuntojen korjaustoimintaa. Toimitilarakentaminen kasvaa asuntotuotantoa nopeammin. Venäjän suurkaupungeissa asuntojen suuri tarve mahdollistaa asuntotuotannon laajentamisen myös pitkällä aikavälillä. Viennin ja teollisuustuotannon kasvu lisäävät teollisuuden investointien ja kunnossapidon tarvetta kaikissa Pohjoismaissa.

YIT arvioi aloittavansa viimevuotista enemmän asuntoja

YIT arvioi aloittavansa tänä vuonna Suomessa noin 2 700 (aloituksia 2006: 2 818) vapaarahoitteisen asunnon rakentamisen, Venäjällä noin 4 500 (3 699) ja Baltian maissa noin 900 (887) asunnon rakentamisen.

Näkymät vuodelle 2007

Arvioimme, että vuoden 2007 liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) kasvavat viimevuotisista.

Liikevaihdon kasvunäkymiä tukevat ennätysmäisen suuri tilauskanta, korkeasuhdanteen jatkuminen ja YIT:n merkittävät panostukset Venäjän markkinoille. Tilauskannan terve katesisältö sekä kannattavuuden parantamiseen tähtäävät omat toimenpiteet ovat pohjana liikevoiton kasvunäkymille. Julkistus 26.4. ja seuraavat osavuosikatsaukset

Torstaina 26.4. järjestetään sijoitusanalyytikoille ja salkunhoitajille tarkoitettu tilaisuus klo 10.00 YIT:n pääkonttorissa osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Lehdistötilaisuus järjestetään samassa paikassa klo 13.00.

YIT:n internet-sivuilla on nähtävissä suomeksi ja englanniksi verkkolähetys, jossa konsernijohtaja Hannu Leinonen esittelee tammi-maaliskuun 2007 tuloksen. Suora osoite on http://webcast.magneetto.com/yit/fi

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkistetaan 27.7.2007 ja tammi-syyskuulta 26.10.2007. YIT noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkistamista. Sinä aikana yhtiön edustajat eivät kommentoi yhtiön taloudellista tilaa eivätkä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.

Osavuosikatsaukset julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.yit.fi. Kopion osavuosikatsauksesta voi tilata kotisivujen kautta, sähköpostitse InvestorRelations@yit.fi tai puhelimitse 020 433 2467.

YIT OYJHannu Leinonen konsernijohtaja

Lisätietoja antavat: Sakari Toikkanen, varatoimitusjohtaja, 020 433 2336, sakari.toikkanen@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 020 433 2635, petra.thoren@yit.fi

LIITTEET Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2007 1) Konsernitilinpäätös, 2) Liitetietoja, 3) Muita YIT-konsernin tunnuslukuja

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007 LIIKEVAIHTO KASVOI 8 PROSENTTIA

YIT-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuulta kasvoi ilman merkittäviä yritysostoja 8 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 833,5 milj. euroa (1-3/2006: 768,8 Me). Liikevaihto Venäjällä pysyi alkuvuonna viime vuoden tasolla ja oli 48,1 milj. euroa (50,3 Me).

Liikevaihto segmenteittäin (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2007 | 1-3/2006 | Muutos, % | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | |liikevaihdos-| | | | | | ta | | | | | | 1-3/2007, %| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 367,7 | 325,6 | 13 | 44 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 369,2 | 350,8 | 5 | 44 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 110,7 | 107,7 | 3 | 14 | | verkkopalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -14,1 | -15,3 | -8 | -2 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 833,5 | 768,8 | 8 | 100 | | yhteensä | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

YIT:n palveluketju kattaa investointien koko elinkaaren. Elinkaaristrategialla pyritään parempaan palvelukykyyn, liiketoiminnan kasvuun sekä tasaisempaan tuottovirtaan. Osa konsernin liikevaihdosta tulee teollisuuden, kiinteistöjen, tietoliikenneverkkojen ja perinteisen infrastruktuurin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta. Katsauskaudella tämän liiketoiminnan osuus oli 299,7 milj. euroa (269,8), joka oli 36 prosenttia (35 %) koko liikevaihdosta.

YIT seuraa liikevaihdon kehityksessä myös kuluttajapalvelujen, pitkäjänteisten palvelusopimusten, omaperustaisten kehityshankkeiden sekä kilpailu-urakoiden osuuksien kehitystä. Tammi-maaliskuun liikevaihdosta kuluttajapalvelujen osuus oli 26 prosenttia, pitkien palvelusopimusten osuus 28 prosenttia, omaperustaisten kehityshankkeiden osuus 9 prosenttia ja kilpailu-urakoiden osuus 37 prosenttia. YIT:n strategisena tavoitteena on lisätä kuluttajapalvelujen, pitkäjänteisten palvelusopimusten sekä omaperustaisten kehityshankkeiden suhteellista osuutta liikevaihdosta.

Liikevaihdosta 55 prosenttia (57 %) tuli Suomesta, 33 prosenttia (31 %) muista Pohjoismaista, 6 prosenttia (7 %) Venäjältä ja 6 prosenttia (5 %) Baltian maista.

YIT-konsernin strateginen liikevaihdon kasvutavoite on keskimäärin 10 prosenttia vuodessa. Lisäksi YIT on asettanut erilliseksi tavoitteeksi kasvattaa liikevaihtoa Venäjällä keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009.

LIIKEVOITTO KASVOI 14 PROSENTTIA

Liikevoitto kasvoi edellisvuotisesta 14 prosenttia 61,2 milj. euroon (53,7 Me). Liikevoittoprosentti oli 7,3 (7,0 %).

Liikevoitto segmenteittäin (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2007 | 1-3/2006 | Muutos, % | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | |liikevoitos- | | | | | | ta | | | | | | 1-3/2007, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 18,8 | 11,7 | 61 | 31 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 41,2 | 40,7 | 1 | 67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 5,0 | 5,3 | -6 | 8 | | verkkopalvelut *) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -3,8 | -4,0 | -5 | -6 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 61,2 | 53,7 | 14 | 100 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon 1-3/2007 sisältyy 1,0 milj. euron loppuosa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksista. Aikaisemmin YIT arvioi vuoden 2007 alkupuoliskolla kirjattavien lisäkustannusten olevan enintään noin 3 milj. euroa.

Tulos ennen veroja kasvoi 9 prosenttia ja oli 54,8 milj. euroa (50,1 Me). Tulos verojen jälkeen oli 40,1 milj. euroa (37,7 Me). Osakekohtainen tulos kasvoi 7 prosenttia ja oli 0,31 euroa (0,29 e). Osakekohtainen oma pääoma oli 4,95 euroa (4,23 e). Sijoitetun pääoman tuotto katsauskauden lopussa päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 25,4 prosenttia (28,1 %).

YIT on asettanut strategiakaudelle 2007 - 2009 tavoitteeksi kasvattaa liikevoitto 9 prosenttiin liikevaihdosta. Strateginen tavoitetaso sijoitetun pääoman tuotolle on 22 prosenttia.

TILAUSKANTA KASVOI 49 PROSENTTIA

Konsernin tulouttamaton tilauskanta nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle.
Tilauskanta kauden lopussa oli 49 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja nousi 2 995,4 milj. euroon (2 007,2 Me). Vuoden lopussa tilauskanta oli 2 802,3 milj. euroa. Tilauskannan katesisältö on hyvä. Osa konsernin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta on luonteeltaan sellaista, ettei se ole mukana tilauskannassa.

Tilauskanta segmenteittäin (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 3/2007 | 3/2006 | Muutos, % | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | |tilauskannas-| | | | | | ta | | | | | | 3/2007, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 670,3 | 517,6 | 30 | 22 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 2 137,9 | 1 296,5 | 65 | 71 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 228,8 | 219,5 | 4 | 8 | | verkkopalvelut  | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -41,6 | -26,4 | 58 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 2 995,4 | 2 007,2 | 49 | 100 | | yhteensä | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN RAHOITUSASEMA SÄILYI VAKAANA

Sijoitetun pääoman määrä Venäjällä lisääntyi liiketoiminnan kasvun, tonttien hankinnan ja käynnissä olevan tuotannon kasvun takia. Kauden lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 26 prosenttia eli 314 milj. euroa. Vuoden 2006 lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 23 prosenttia eli 279 milj. euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi vakaana. Korolliset luotot kauden lopussa olivat 580,3 milj. euroa (366,8 Me) ja likvidit varat 39,4 milj. euroa (32,6 Me). Nettovelat olivat 540,9 milj. euroa (334,2 Me). Velkaantumisaste kauden lopussa nousi 85,6 prosenttiin (62,7 %). Omavaraisuusaste oli 31,8 prosenttia (33,5 %).

Omavaraisuusasteen tavoitetaso on 35 prosenttia. Strateginen osingonjakotavoite on 40 - 60 prosenttia vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen.

Lyhytaikaisia luottoja konvertoitiin pitkäaikaisiksi maaliskuussa kahdella 50 milj. euron suuruisella listaamattomalla joukkovelkakirjalainalla.

Kauden rahoitustuotot olivat 0,6 milj. euroa (1,3 Me), valuuttakurssitappiot 0,1 milj. euroa (0,6 Me) ja rahoituskulut 6,9 milj. euroa (4,3 Me). Nettorahoituskulut olivat 6,4 milj. euroa (3,6 Me) eli 0,8 prosenttia (0,5 %) liikevaihdosta.

Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin koko lainasalkusta oli 58 prosenttia (44 %). Suoraan pääoma- ja rahamarkkinoilta lainoista oli otettu 65 prosenttia (35 %).

Rahoitusyhtiöille myytyjen rakennusaikaisten urakkasaatavien kokonaismäärä kauden lopussa oli 239,1 milj. euroa (274,8 Me). Niistä 105,4 milj. euroa (117,3 Me) sisältyy taseen korollisiin velkoihin ja loput ovat taseen ulkopuolisia eriä IAS 39 säännösten mukaisesti. Myydyistä saatavista rahoitusyhtiöille maksetut 2,7 milj. euron (2,2 Me) korot sisältyvät kaikki rahoituskuluihin.

Valmiiden myymättömien asuntojen yhtiölainaosuudet 30,6 milj. euroa (15,6 Me) sisältyvät myös korollisiin velkoihin, mutta niiden korot 0,4 milj. euroa (0,2 Me) on yhtiövastikkeisiin sisältyvinä kirjattu projektikuluihin.

Korollisiin velkoihin sisältyviä leasing-vastuita oli 2,8 milj. euroa (4,4 Me).

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 2 155,9 milj. euroa (1 722,0 Me).

INVESTOINNIT JA YRITYSKAUPAT

Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin tammi-maaliskuussa olivat 15,8 milj. euroa (9,1 Me) eli 1,9 prosenttia (1,2 %) liikevaihdosta. Rakennuskalustoon investoitiin 5,8 milj. euroa (5,5 Me) ja tietotekniikkaan 1,3 milj. euroa (1,1 Me). Muut investoinnit sisältäen yritysostot olivat 8,7 milj. euroa (2,5 Me).

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

YIT:n riskienhallintapolitiikan tavoitteena on YIT:n liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet huomioon ottaen merkittävimpien riskitekijöiden tunnistaminen ja kokonaisriskitason optimaalinen hallinta siten, että yhtiön strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. YIT:n riskienhallinta on integroitu osa konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä.

YIT on määritellyt konsernin merkittävimmät riskit sekä hallintakeinot strategisiin ja hallinnollisiin riskeihin. YIT:n merkittävimmät strategiset riskitekijät liittyvät orgaanisen ja yritysostojen kautta tapahtuvan kasvun toteuttamiseen, pääoman hallintaan, kilpailu-urakoiden hallintaan, henkilöstön riittävyyden ja osaamisen varmistamiseen sekä yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Hallinnollisissa riskeissä kiinnitetään huomiota menestyksekkään yrityskulttuurin ja johtamisjärjestelmän edelleen kehittämiseen.

YIT-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat likviditeetti-, korko-, valuutta- ja luottoriskit. Selvitys rahoitusriskeistä on esitetty vuoden 2006 tilinpäätöksen liitetiedoissa ja osavuosikatsauksen 1-3/2007 liitetiedoissa.

Vahinkoriskien hallinnassa YIT:n keskeinen tavoite on minimoida tunnistetuista riskeistä YIT:lle aiheutuvat menetykset ja siten turvata yhtiön taloudellinen tulos ja toiminnan jatkuvuus.

Yksityiskohtaisempi selvitys YIT:n riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta on julkistettu vuoden 2006 tilinpäätöksessä ja vuoden 2006 vuosikertomuksessa. Tiedot löytyvät myös osoitteesta www.yit.fi. Riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 22 400

YIT:n henkilöstömäärä on kasvanut vuodentakaisesta. Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 22 444 (21 131) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstön määrä oli 22 418 (21 140). Henkilöstöstä 51 prosenttia työskentelee Suomessa, 36 prosenttia muissa Pohjoismaissa, 7 prosenttia Baltian maissa ja 6 prosenttia Venäjällä.

Henkilöstö toimialoittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 3/2007 | 3/2006 | Osuus | | | | | konsernin | | | | | henkilöstöstä | | | | | 3/2007, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 11 569 | 11 011 | 52 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 5 734 | 5 118 | 26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 4 787 | 4 700 | 21 | | verkkopalvelut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernipalvelut | 328 | 311 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 22 418 | 21 140 | 100 | --------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö maittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 3/2007 | 3/2006 | Osuus | | | | | konsernin | | | | | henkilöstöstä | | | | | 3/2007, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 11 536 | 11 168 | 51 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 3 946 | 3 962 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 2 660 | 2 477 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 1 259 | 1 147 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Viro, Latvia, Liettua | 1 662 | 1 448 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 1 355 | 938 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 22 418 | 21 140 | 100 | --------------------------------------------------------------------------------

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2007. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin 0,65 euroa osakkeelta (0,55 euroa vuodelta 2005 huomioiden 24.3.2006 voimaan tullut osakkeen nimellisarvon puolittaminen) eli yhteensä 82,4 milj. euroa (68,6 Me). Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi päätettiin 21.3.2007 ja osingonmaksupäiväksi 28.3.2007.

Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen kokoonpano päätettiin pitää ennallaan: puheenjohtaja Reino Hanhinen, varapuheenjohtaja Eino Halonen ja jäsenet Sari Baldauf, Antti Herlin ja Teuvo Salminen. Järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2007 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Eino Halosen ja jäseniksi Teuvo Salmisen ja Reino Hanhisen.

Yhtiökokous valitsi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajaksi tarkastamaan kulumassa olevan tilikauden hallintoa ja tilejä.
PricewaterhouseCoopers Oy on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ekonomi Göran Lindellin, KHT.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen muutokset merkittiin kaupparekisteriin 30.3.2007.

Yhtiöjärjestyksen 3 § päätettiin muuttaa siten, että maininta enimmäis- ja vähimmäispääomasta sekä nimellisarvosta poistettiin. Tilalle tuli maininta yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään päätettiin lisätä kahteen eri paikkaan selventävä maininta siitä, että puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen ao. tehtävänsä hoitaa varapuheenjohtaja.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:ssä on määräys yhtiön toiminimenkirjoittamisesta ja prokuroista. Uudessa OyL:ssa on säännös yhtiön edustamisesta. Uusi laki ei tunne käsitettä toiminimen kirjoittaminen. Uuden lain säännökset päätettiin ottaa huomioon ehdotuksen sanamuodossa. Itse sisältöä ei muutettu.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:ään, jossa määrätään mm. kokouskutsutavasta, päätettiin lisätä sana muutoin.

Yhtiöjärjestyksen 9 § päätettiin muuttaa siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luettelossa otetaan huomioon uuden OyL:n säännökset kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöjärjestyksen 10 § päätettiin muuttaa siten, että siitä poistetaan määräykset liittyen osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään ja tilalle tulee määräys siitä, että osakeyhtiölain soveltamista koskevat riita-asiat käsitellään välimiesmenettelyssä.

Yhtiöjärjestyksen 11 §, jossa on säännökset velvollisuudesta tarjoutua lunastamaan yhtiön osakkeet tietyn omistusrajan ylityttyä, päätettiin poistaa.

Sen seurauksena, että yhtiöjärjestys muutettiin em. tavalla, päätettiin ottaa optio-ohjelmien osakemerkintöjen ehtojen osalta huomioon, että yhtiön osakkeilla ei ole enää nimellisarvoa ja että optio-oikeuksien perusteella merkittäessä osakkeita koko merkintähinta kirjataan osakepääomaan. Tämän vuoksi ehtojen määräys enimmäisosakepääoman korotuksen määrästä päätettiin poistaa.

Yhtiön osakepääomaa päätettiin korottaa rahastokorotuksena 82.822.459,92 eurolla 146.210.995,92 euroon siirtämällä ylikurssirahaston määrä 82.822.459,92 euroa osakepääomaan. Korotuksessa ei annettu uusia osakkeita. Korotus merkittiin kaupparekisteriin 30.3.2007.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

YIT Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden alussa 63 388 536,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä 126 777 072 kappaletta. Varsinaisen yhtiökokouksen päättämästä osakepääoman korotuksesta johtuen osakepääoma kauden lopussa oli 146 210 995,92 euroa. Osakkeiden lukumäärä ei muuttunut ja oli kauden lopussa 126 777 072.

Valtuudet osakepääoman korottamiseen

Kauden aikana ei järjestetty osakeantia eikä laskettu liikkeeseen vaihtovelkakirja- tai optiolainoja. Hallituksella ei ollut kauden päättyessä voimassa valtuutusta osakeantiin eikä vaihtovelkakirja- tai optiolainojen liikkeeseen laskuun.

Markkina-arvo nousi lähes 3,3 miljardiin euroon

Osakkeen keskikurssi tammi-maaliskuun aikana oli 23,73 euroa (20,52 e). Kauden ylin kurssi oli 27,45 euroa (23,17 e) ja alin 19,81 euroa (17,64 e). Kauden lopussa päätöskurssi oli 25,80 euroa (22,38 e).

Osakevaihdon arvo katsauskaudella oli 1 597,9 milj. euroa (868,8 Me) ja vaihdettujen osakkeiden määrä 67 591 489 (42 236 012) kappaletta. Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 3 270,8 milj. euroa (2 792,9 Me).

Omat osakkeet

YIT Oyj:llä oli vuoden 2007 alussa 400 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastasi 0,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. YIT Oyj:n hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet välittömästi sen jälkeen kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin. Osakkeiden mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2007. YIT hankki omat osakkeet joulukuussa 2005. Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen. Tytäryhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita kauden aikana. Kansainvälisen omistuksen osuus kasvoi 50 prosenttiin

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli katsauskauden alussa 14 364 (9 368) ja sen päättyessä 13 635 (9 928).

Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli vuoden alussa yhteensä 45,9 prosenttia (39,9 %) osakkeista ja kauden lopussa yhteensä 50,3 prosenttia (46,1 %) YIT:n koko osakemäärästä.

KORKEASUHDANNE JATKUU POHJOIS-EUROOPASSA

Maailmantalouden kasvu on alkanut tämän vuoden alkupuoliskolla ennakoitua myönteisemmin. Yhdysvaltain kasvun hidastumisen vastapainoksi Euroopan ja Japanin kasvu on elpynyt ja Aasian uusissa teollisuusmaissa Kiinassa ja Intiassa jatkuu erittäin nopea kasvu matalan inflaation vallitessa. Pohjoismaissa korkeasuhdanteen huippu ohitettiin viime vuoden aikana, mutta talouskasvu jatkuu lähivuodet noin prosenttiyksikön euroalueen kasvua nopeampana. Venäjä ja Norja hyötyvät edelleen öljyn korkeista hinnoista. Virossa, Latviassa ja Liettuassa talouden kasvuvauhti on edelleen lähes kolminkertainen Pohjoismaihin verrattuna ja Venäjällä kaksinkertainen. Varsinkin Venäjällä ja Latviassa nopea kasvu on aiheuttanut myös nopean inflaation. Inflaatio on keskeinen syy Baltian maiden EMU-jäsenyyden siirtymiseen ilmeisesti vuoden 2010 jälkeiseen aikaan.

Eurokorot nousevat maltillisesti. Positiivinen tulokehitys ja työllisyyden paraneminen vahvistavat kotitalouksien luottamusta kaikissa YIT:n toimintamaissa. Suomessa ennätyksellisen suurena jatkuva maan sisäinen muuttoliike pitää uusien asuntojen tuotantotarpeen vakaana ja lisää vanhojen asuntojen korjaustoimintaa. Toimitilarakentaminen kasvaa asuntotuotantoa nopeammin. Venäjän suurkaupungeissa asuntojen suuri tarve mahdollistaa asuntotuotannon laajentamisen myös pitkällä aikavälillä. Viennin ja teollisuustuotannon kasvu lisäävät teollisuuden investointien ja kunnossapidon tarvetta kaikissa Pohjoismaissa.

Suomi

ETLA arvioi maaliskuussa Suomen BKT:n kasvavan tänä vuonna 2,7 prosenttia. Jaksolla 2006 - 2011 keskimääräinen kasvuvauhti olisi 2,8 prosenttia. Työllisyyden paraneminen, positiivinen ansiokehitys ja edelleen maltillinen korkotaso tukevat kotitalouksien kulutusta ja asuntokysyntää. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu nousee tänä vuonna 3,7 ja ensi vuonna 4,3 prosenttiin. Muutos heijastuu kotitalouksien kulutukseen. Kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat 2,3 prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia ilman energiainvestointeja. Ydinvoimalan laitteistoasennukset nostavat sektorin investointivauhdin 13,2 prosenttiin.

Rakentamisen määrä kasvaa Rakennusteollisuus RT:n huhtikuussa julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan tänä vuonna 3,5 ja ensi vuonna 3 prosenttia. Asuntojen rakentaminen pysyy hyvällä tasolla. Korjaustoiminta pysyy vilkkaana. Asuntoja aloitetaan RT:n mukaan tänä vuonna 33 000, kun viime vuonna aloitettiin 33 400 asuntoa. Valtiovarainministeriö arvioi maaliskuussa asuntojen aloitusmääräksi 32 000 - 33 000 ja ennusti koko talonrakentamisen kasvavan tänä vuonna 4 - 5 prosenttia. Toimistorakentaminen lisääntyy erityisesti pääkaupunkiseudulla. Myös liikerakentaminen jatkuu vilkkaana. Korjausrakentaminen kasvaa tällä vuosikymmenellä 2 - 3,5 prosentin vuosivauhdilla. Uudis- ja korjausrakentamisen kasvu ylläpitää kysyntää rakennus- ja kiinteistötekniikkamarkkinoilla (lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiourakointi ja kunnossapito). Teollisuuden, kiinteistöjen ja infrastruktuurin kunnossapitomarkkinat laajentuvat ulkoistamiskehityksen edetessä. Laajakaistayhteyksien määrän kasvu on hidastunut, ja kiinteän ja matkapuhelinverkon laajennusinvestoinnit pysyvät vähäisinä.

Ruotsi

Konjunkturinstitutet (KI) arvioi maaliskuussa Ruotsin BKT:n kasvavan tänä vuonna 3,9 prosenttia ja 3,4 prosenttia vuonna 2008. Positiivisen kehityksen taustalla on teollisuuden korkea kapasiteetin käyttöaste ja hyvät tulokset sekä kotitalouksien positiivinen tulokehitys ja matalat korot. Työttömyysaste laskee 4,3 prosenttiin. Inflaatio nopeutuu 2,1 ja ensi vuonna 2,4 prosenttiin. Riksbanken on indikoinut nostavansa ohjauskoron 3,5 prosenttiin kesällä. KI odottaa ohjauskoron nousujen jatkuvan 4,75 prosenttiin vuonna 2009. Kansantalouden kasvu on laajalla pohjalla. Vuonna 2007 vienti lisääntyy 7,1 prosenttia kansainvälisen kysynnän ja suhteellisen heikon kruunun vaikutuksesta.
Kiinteät investoinnit kasvavat tänä vuonna 9,1 prosenttia, mutta kasvu hidastuu ensi vuoden aikana 4,7 prosenttiin. Teollisuuden kiinteät investoinnit kasvavat tänä vuonna 7 ja ensi vuonna 2,9 prosenttia. Palvelusektorin investoinnit ovat suuremmat ja ne kasvavat nopeammin kuin teollisuudessa. Tänä vuonna kasvua on 7,1 prosenttia ja ensi vuonna 6,6 prosenttia.

KI:n maaliskuun suhdannebarometrin mukaan rakennusyritysten tilauskannat ja työllisyys olivat kasvaneet ja yritykset odottivat tuotantonsa kasvavan edelleen. Kaksi kolmasosaa rakennusyrityksistä ilmoitti, että ammattityövoiman puute hidastaa tuotannon kasvua ja 40 prosenttia rakennusyrityksistä odottaa tarjoushintojen nousevan. Byggindustrin (BI) arvioi huhtikuun alussa, että asuntoinvestoinnit kasvavat tänä vuonna 10 prosenttia ja ensi vuonna 2 prosenttia. Muiden rakennustyyppien tuotanto kasvaa tänä vuonna 9 prosenttia ja 5 prosenttia vuonna 2008. Rakentamisen osuus BKT:sta oli 8 prosenttia ja se vastasi 20 prosenttia BKT:n kasvusta. Työvoimapulaa on korvattu ulkomaisella työvoimalla ja voimakkaalla tuottavuuskehityksellä.

Norja

Norjan korkeasuhdanne jatkuu. Norjan tilastokeskuksen helmikuisen ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 3,3 ja ensi vuonna 2,6 prosenttia. Kotitalouksien kulutus kasvaa 3,8 prosenttia ja ensi vuonna 3,5 prosenttia. Vuonna 2004 alkanut voimakas kiinteiden investointien kasvu hidastuu 5,8 prosenttiin asuntoinvestointien kasvun hidastuessa kapasiteettiongelmien takia tänä vuonna 4,4 prosenttiin ja vuosina 2008 - 2010 vastaavasti 0,3, 0,9 ja 3,5 prosenttiin. Viime vuonna aloitettiin 33 300 asunnon rakentaminen. Asuntotuotanto pysyy kuitenkin vilkkaana, sillä tämän vuoden tammi-helmikuussa aloitettiin 6 079 asunnon rakentaminen, mikä oli 21,4 prosenttia enemmän kuin samalla aikavälillä viime vuonna. Samaan aikaan aloitettujen elinkeinorakennusten pinta-ala oli 20,9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaava aloitusmäärä. Elinkeinoelämän investoinnit kasvavat tänä vuonna 6,6 prosenttia ja kolmen seuraavan vuoden aikana noin 2,5 - 3 prosenttia vuodessa.

Tilastokeskus odottaa Norjan keskuspankin ohjauskoron vielä tämän vuoden aikana nousevan prosenttiyksikön 5 prosenttiin ja jäävän siihen pidemmäksi aikaa. Korkoero euroon on tämän vuoden lopulla noin 1 prosenttiyksikkö, mikä johtaa Norjan kruunun vahvistumiseen. Kohonneet korot, vahvempi valuutta ja työvoimapula useilla talouden sektoreilla hidastaa kasvua. Silti tilastokeskus arvioi korkeasuhdanteen jatkuvan ainakin vuoteen 2010 ja työttömyysasteen painuvan 3 prosenttiin. Inflaatio jää alle 2,5 prosentin ja reaaliansioiden kasvu on neljän vuoden jaksolla yhteensä 15 prosenttia.

Tanska

Tanskan talousnäkymät ovat edelleen hyvät. Nordea ennakoi tammikuussa tämän vuoden BKT:n kasvuksi 2,1 prosenttia. Vuonna 2008 kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Viime vuonna nopeutunut viennin kasvu jatkuu tänä vuonna 6 ja ensi vuonna 5,6 prosentin vauhdilla. Yksityisen kulutuksen kasvun arvioidaan tänä vuonna hidastuvan 2,6 prosenttiin. Investoinnit kasvavat tänä vuonna 5,8 prosenttia. Asuntojen hinnat nousivat viime vuonna 23,9 prosenttia ja nousu hidastuu tänä vuonna noin 2,8 prosenttiin hidastuen edelleen ensi vuonna. Hintojen nopea nousu on lisännyt asuntojen tarjontaa, jonka seurauksena asuntomarkkinat ovat normalisoitumassa. Dansk Byggeri arvioi huhtikuun alussa, että uusia asuntoja aloitetaan tänä vuonna 30 500 ja ensi vuonna 28 500, kun kahtena viime vuonna aloitusmäärät olivat 31 000 asuntoa vuodessa. Reaalitulojen kasvu ja täystyöllisyys ovat vahvistaneet kotitalouksien luottamusta talouteensa, joten asuntojen kysyntämahdollisuudet säilyvät kuitenkin edelleen hyvinä. Asuntojen korjausrakentaminen ei näinä vuosina kasva. Muu talojen uudisrakentaminen kasvaa Euroconstructin mukaan 3,7 prosenttia tänä vuonna ja 3,8 ja 3,9 prosenttia vuosina 2008 - 2009.

Baltia

Latvian, Liettuan ja Viron BKT:n ja investointien kasvu on selvästi nopeampaa kuin Pohjoismaissa. VTT:n arvion mukaan rakentamisen arvo oli 5,8 miljardia euroa vuonna 2005. IMF arvioi huhtikuussa Latvian BKT:n kasvan 10,5 prosenttia vuonna 2007. Vuosina 2007 ja 2008 Virossa BKT:n kasvu olisi IMF:n ennusteen mukaan 9,9 ja 7,9 prosenttia ja Liettuassa vastaavasti 7 ja 6,5 prosenttia. Inflaatio on Virossa kaksinkertainen EMU-alueen keskiarvoon verrattuna ja Latviassa kolminkertainen. Liettuassa inflaatiovauhti on alueen maltillisin - tänä ja ensi vuonna noin 3,5 prosenttia. Korkea koulutustaso sekä Viron, Latvian ja Liettuan EU-jäsenyys tukevat maiden talouksien kasvua. Investointien kasvu on tänä vuonna Virossa 14 prosenttia, Latviassa 18 ja Liettuassa 15 prosenttia. Vuonna 2008 investointien kasvu jatkuu näissä maissa yli 10 prosentin vauhdilla, ja Liettuassa kasvu on peräti 17 prosenttia. Lainanoton edullisuus, talouskasvu ja väestön vaurastuminen ovat viime vuosina lisänneet uusien asuntojen kysyntää ja korjausrakentamista. VTT arvioi, että tänä vuonna Baltian maissa valmistuu yhteensä noin 21 000 asuntoa. Rakennuslupia on myönnetty valmistuneisiin verrattuna yli kaksinkertaiselle määrälle.

Venäjä

Korkea öljyn hintataso tukee Venäjän talouskasvua. Nordea arvioi tammikuussa Venäjän BKT:n kasvavan tänä vuonna 6,5 prosenttia ja 6,0 prosenttia vuonna 2008.
Venäjän taloudellisen kehityksen ministeriö korotti huhtikuun alussa BKT-ennusteitaan vuosille 2007 - 2010. Kasvuluvut olisivat 6,5, 6,1, 6 ja 6,2 prosenttia. Venäjä on öljyrahastonsa varoilla viime aikoina lyhentänyt nopeutetussa aikataulussa valtion velkaa ja on valuuttavaranto huomioon ottaen käytännössä velaton maa. Inflaatio oli viime vuonna 9,7 prosenttia ja se hidastuu tänä vuonna Nordean arvion mukaan 8,7 prosenttiin. Venäjän valtiovarainministeriö ennustaa inflaation laskevan tänä vuonna 7,2 prosenttiin.
Ruplan vahvistumisen odotetaan jatkuvan. Investointien kasvuvauhti kiihtyy tänä vuonna 18 prosenttiin ja jatkuu ensi vuonna 12 prosentin vauhdilla. Investointivauhti on lähivuosina edelleen selvästi nopeampi kuin EU:ssa ja Pohjoismaissa keskimäärin. Merkittävä osa investoinneista kohdistuu asuntotuotantoon.

Hyvän tulokehityksen ansiosta kotitalouksien kulutuksesta on tullut kasvun päämoottori. Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 15 prosenttia ja se muodostaa puolet BKT:sta. Keskiluokan vaurastuminen on vahvistanut vapaarahoitteisten asuntojen kysyntää suurissa kaupungeissa kuten Moskovassa ja Pietarissa. Viime vuoden aikana eräissä suurkaupungeissa asuntojen hinnat nousivat poikkeuksellisesti jopa 60 - 100 prosenttia tarjonnan vähentymisen takia. Rosstroin mukaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä aloitettiin 50 prosenttia enemmän asuntoja kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

TOIMIALOJEN TULOSKEHITYS

KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT

Kiinteistöteknisissä palveluissa jatkettiin kannattavuuden parantamista ja panostettiin liikevaihdon kasvuun. Toimialan liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 13 prosenttia ja nousi 367,7 milj. euroon (1-3/2006: 325,6 Me). Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan liikevaihdosta oli 62 prosenttia (62 %) eli 226,8 milj. euroa (200,7 Me). Liiketoimintoja täydennettiin Ruotsissa ja Norjassa tekemällä neljä pientä yrityshankintaa.

Toimialan liikevoitto kasvoi 61 prosenttia 18,8 milj. euroon (11,7 Me). Liikevoittoprosentti parani 5,1 prosenttiin (3,6 %).

Tilauskanta oli kaikkien aikojen korkein. Tilauskanta kasvoi 30 prosenttia edellisvuodesta ja nousi 670,3 milj. euroon (517,6 Me).

Kauden lopussa toimialan palveluksessa oli 11 569 henkeä (11 011).

Kiinteistötekniset palvelut -toimialan liikevaihto maittain (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2007 | 1-3/2006 | Muutos, % | Osuus toimialan | | | | | | liikevaihdosta | | | | | | 1-3/2007, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 130,1 | 121,8 | 7 | 35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 102,1 | 81,4 | 25 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 86,6 | 80,2 | 8 | 24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 36,3 | 33,2 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Viro, | 12,6 | 9,0 | 39 | 3 | | Latvia, | | | | | | Liettua ja | | | | | | Venäjä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 367,7 | 325,6 | 13 | 100 | --------------------------------------------------------------------------------

Ruotsissa jatkui hyvä talouskehitys

Taloudellinen tilanne jatkui Ruotsissa hyvänä. Teollisuuden tuotanto lisääntyi ja teollisuusyhtiöiden odotetaan käynnistävän lähiaikoina merkittäviä investointeja. Rakentamisen arvioidaan kehittyvän vakaasti. Kotitalouksien kulutus ja työllisyystilanne piristyivät edelleen.

YIT solmi Ludvikan ja Strängnäsin kaupunkien kanssa sopimukset energiansäästöohjelmista koskien kaupunkien omistamia kiinteistöjä. Ohjelmien tavoitteena on vähentää energiakustannuksia taloteknisten kokonaisratkaisujen avulla.

AstraZenecan kanssa sovittiin Lundin tutkimusaseman taloteknisten järjestelmien arvioinnista ja ylläpidosta. Kemianteollisuuden yhtiö Yaralle toimitetaan putkisto- ja laitteistoasennukset Köpingissä sijaitsevan tehtaan laajennukseen.

Norjassa markkinatilanne jatkui hyvänä

Kiinteistöteknisten palvelujen markkinakehitys jatkui Norjassa myönteisenä. Rakentaminen oli alkuvuonna selvästi viimevuotista vilkkaampaa. Alueelliset erot liiketilojen rakennusmäärissä ovat kuitenkin suuria. Liiketilojen modernisointien ja korjausrakentamisen kysyntä pysyi hyvänä.

YIT ja Norjan puolustusvoimat solmivat kolmivuotisen sopimuksen kaikkien sähköjärjestelmien ylläpidosta Norjan eteläpuoliskon alueella. Seabrokers Eiendomilta saatiin tilaus taloteknisistä kokonaisratkaisuista Stavangerissa sijaitsevaan Statoilin toimitaloon. Bergenissä toteutetaan talotekninen kokonaisratkaisu Nistad-ryhmän toimitaloon.

Suomessa taloteknisten kokonaisratkaisujen kysyntä lisääntyi

Talotekniikan markkinatilanne kehittyi Suomessa myönteisesti kaikkien palveluiden osalta. Erityisesti taloteknisten kokonaisratkaisujen sekä niitä täydentävän erityistekniikan, kuten turva- ja kylmätekniikan kysyntä lisääntyi.

Kauden aikana Metsä-Botnian kanssa solmittiin puitesopimus kiinteistöteknisten palvelujen tuottamisesta yhtiön tehtaille Suomessa. Sopimus kattaa kiinteistöteknisten järjestelmien huollon ja ylläpidon sekä rakennusteknisen kunnossapidon. UPM:n kanssa sovittiin mm. kiinteistöjen ylläpidosta, järjestelmien vuosihuolloista ja talotekniikan ennakkohuollosta Lappeenrannassa, Kuusankoskella ja Kajaanissa. Kansaneläkelaitoksen kanssa solmittiin sopimus, joka kattaa kuuden eri puolilla Suomea sijaitsevan toimitalon sähkölaitteistojen käytön johtamisen vuosina 2007-2010.

Kiinteistö Oy Ylläs Resort Centeriin toteutetaan keskusrakennus yhdessä YIT Rakentamispalveluiden kanssa. Vuokatissa YIT:n rakentamaan vapaa-ajankohteeseen tehdään LVIS-työt. Lappeenrannassa toteutetaan LVI-urakka liikekeskus Galleriaan ja Kuopiossa tehdään Prisman laajennus- ja muutostöihin liittyvät LVIS- ja sprinklerityöt.

Tanskassa ulkoistettiin teknisiä huolto- ja asennustöitä

Taloudellinen tilanne säilyi Tanskassa hyvänä. Rakentamisessa ja teollisuudessa kehityksen arvioidaan tasaantuvan hieman vuoden alkupuoliskolla. Kiinteistöteknisten järjestelmien ja huollon kysyntä säilyi hyvänä teollisuus- ja liikerakentamisessa sekä julkisissa tiloissa. Julkisen sektorin odotetaan lisäävän investointeja uuden alue- ja kuntajaon aiheuttamien muutosten päätyttyä. Kiinteistöjen ja tuotantolaitosten teknisten järjestelmien kunnossapidon ulkoistaminen lisääntyy tasaisesti yritysten keskittyessä ydinliiketoimintaansa.

Tanskan rautateiden kanssa solmittiin pitkäaikainen palvelusopimus, joka kattaa maan kaikkien rautatieasemien ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmien kausihuollot, korjaustyöt sekä hälytystehtävät. Fredericiassa Shell ulkoisti kaikkien tuotantoteknisten järjestelmien huollon ja kunnossapidon YIT:lle. Grundfosin kanssa aloitettiin yhteistyö sopimalla Bjerringbrossa sijaitsevan laitoksen automaattiporttien kunnossapidosta. EU-direktiivin myötä YIT on sopinut useista sähköjärjestelmiin liittyvistä toimituksista räjähdysherkkiin tuotantotiloihin, joilta direktiivi edellyttää erityisiä varotoimenpiteitä.

Tanskan laivastolle toimitetaan sähkö- ja viestintäjärjestelmät Odensessa rakennettavaan kolmeen alukseen. F.L. Schmidtille toimitetaan tuotantolaitokseen kaikki ilmanvaihtojärjestelmät, jotka kuljetetaan Libyaan asennusta varten. Myös Interxionin kanssa sovittiin laajoista asennustöistä tietoliikennetiloihin.

Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä kiinteistöteknisten palvelujen tarve kasvoi

Kiinteistöteknisten palvelujen markkinat kehittyivät edelleen voimakkaasti Baltian maissa ja erityisesti Venäjällä. Kansainväliset investoinnit lisääntyvät YIT:n toiminta-alueella, mikä kasvattaa talotekniikan ja kiinteistöjohtamispalvelujen kysyntää.

Pitkiä palvelusopimuksia jatkettiin vuodelle 2007 Mega- ja Akropolis-kauppakeskuksissa sekä Maxima-ketjun kaupoissa Liettuassa, Rimin toimisto- ja logistiikkakeskuksessa Riikassa Latviassa sekä McDonald's ravintoloissa, Rolf-autoliikkeissä, Mega-Chimki -kauppakeskuksessa ja Grundfosin tuotantolaitoksessa Moskovassa Venäjällä.

Liettuassa toteutetaan Vilnassa taloteknisiä ratkaisuja teleyhtiö TEO LT:n hallintorakennukseen ja Panevezysissä LVIS-asennukset YIT:n rakentamaan viihde- ja kauppakeskukseen. Venäjällä Moskovassa aloitettiin YIT:n rakentaman asuintalon LVISA-työt.

RAKENTAMISPALVELUT

Rakentamispalveluiden liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5 prosenttia edellisvuotisesta ja oli 369,2 milj. euroa (350,8 Me). Kunnossapitoliiketoiminnan osuus oli 4 prosenttia (4 %) eli 15,1 milj. euroa (12,3 Me). Liikevaihdosta 77 prosenttia tuli Suomesta, 12 prosenttia Venäjältä, 10 prosenttia Virosta, Latviasta ja Liettuasta sekä alle prosentti muista maista.

Liikevoitto pysyi viime vuoden tasolla ja oli 41,2 milj. euroa (40,7 Me). Liikevoittoprosentti pysyi erinomaisena ja oli 11,2 (11,6 %).

Tulouttamaton tilauskanta oli kaikkien aikojen korkein. Tilauskanta oli 65 prosenttia edellisvuotista suurempi ja nousi 2 137,9 milj. euroon (1 296,5 Me).

Toimialan palveluksessa oli kauden lopussa 5 734 henkeä (5 118).

Asuntokysyntä hyvällä tasolla

Uusien asuntojen kysyntä säilyi Suomessa hyvällä tasolla ja asuntojen hinnat nousivat maltillisesti. Baltian maissa ja erityisesti Venäjällä hintojen nousu oli voimakasta viime vuonna. Venäjällä YIT:n myymien asuntojen kappalemäärää vuodentakaiseen verrattuna väheni, mutta myynnin arvo pysyi samana.

YIT:n rakentamien asuntojen keskimääräinen myyntihinta tammi-maaliskuussa Venäjällä oli noin 49 prosenttia (27 %) ja Baltian maissa noin 55 prosenttia (46 %) YIT:n Suomessa myymien vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräisestä myyntihinnasta.

Vapaa-ajanasuntojen rakentamisessa edettiin suunnitelmien mukaan. Vuokatin, Tahkon, Meri-Teijon ja Sappeen vapaa-ajan hankkeiden markkinointi käynnistettiin kauden aikana. Uusien vapaa-ajankeskusten kehittämistä jatkettiin erityisesti Etelä-Suomen alueella.

Katsauskaudella YIT solmi SATO Oyj:n ja YH-Suomi Oy:n kanssa esisopimuksen 42 asunnon myynnistä Pietarissa. Lisäksi YIT myi SATO:lle ja YH-Suomelle 51 uudisasuntoa pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntokäyttöön.

YIT arvioi aloittavansa viimevuotista enemmän asuntoja

YIT arvioi aloittavansa tänä vuonna Suomessa noin 2 700 (aloituksia 2006: 2 818) vapaarahoitteisen asunnon rakentamisen, Venäjällä noin 4 500 (3 699) ja Baltian maissa noin 900 (887) asunnon rakentamisen.

Asuntojen perustajaurakoinnin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvänä kaikilla YIT:n markkina-alueilla. Suomessa asuntokysyntää pitävät yllä mm. muuttoliike ja työllisyyden paraneminen. Kuluttajien näkemykset oman taloutensa kehittymisestä ovat myönteiset ja asunnonostoaikeet korkealla korkotason noususta huolimatta. Venäjällä ja Baltiassa asuntokysyntää pitävät yllä voimakas talouskasvu, kotitalouksien positiivinen tulokehitys sekä tarpeet parantaa asumisen laatua. Maaliskuun lopussa YIT:llä oli Suomessa 244 valmista myymätöntä asuntoa. Venäjällä valmiita myymättömiä asuntoja oli 5 ja Baltiassa ei yhtään.

Venäjällä kasvatetaan asuntorakentamista lisäämällä aloituksia nykyisillä toiminta-alueilla sekä laajentumalla Moskovan ympärillä sijaitseviin satelliittikaupunkeihin. Lisäksi tavoitteena on laajentaa toimintaa lähivuosina Venäjällä myös muihin yli miljoonan asukkaan kaupunkeihin.

YIT rakentaa asuntoja tällä hetkellä Pietarissa, Moskovassa ja Moskovan ympäristössä, Jaroslavlissa ja Jekaterinburgissa. Tavoitteena on käynnistää asuntorakentaminen myös Kazanissa vuoden 2007 aikana.

Asuntorakentaminen 1-3/2007 (1-3/2006), kpl -------------------------------------------------------------------------------- | | Suomi | Suomi | Suomi | Venäjä | Viro, | | | | | | | Latvia, | | | | | | | Liettua | -------------------------------------------------------------------------------- | Vapaa-ra- | Valtion | Yhteensä | Yhteensä | Yhteensä | | | hoitteiset |rahoittamat | | | | | | (sisältäen |vuokra-asun-| | | | | | vapaa-ajan | not ja | | | | | | asunnot) | kilpailu- | | | | | | | urakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytyjä | 651 (657) | - (-) | 651 (657) | 289 (628) | 122 (188) | -------------------------------------------------------------------------------- |Aloitettuja | 234 (444) | 20 (-) | 254 (444) | 637 (280) | 123 (81) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakenteilla| 2581 (3301)| 136 (153) | 2717 (3454)| 9018 (5630)| 1771 (1 612)| | lopussa kauden | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistui | 863 (560) | 70 (-) | 933 (560) | - (-) | 225 (-) | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiita | 244 (112) | - (-) | 244 (112) | 5 (-) | - (-) | |myymättömiä | | | | | | | kauden | | | | | | | lopussa | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Tonttivaranto 31.3.2007 (31.3.2006) Rakennusoikeudet ja kaavoitusmahdollisuudet, 1 000 krs-m2 -------------------------------------------------------------------------------- | | Suomi | Venäjä | Viro, Latvia, | | | | | Liettua | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntotontit | 1 738 (1 790) | 1 814 (545) | 411 (241) | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimitilatontit | 983 (705) | 400 (26) | 35 (33) | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 721 (2 495) | 2 214 (571) | 446 (274) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tonttivarantoon | 333,9 (310,5) | 89,1 (23,6) | 66,8 (23,3) | | sidottu pääoma, | | | | | milj. euroa | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Tonttivaranto sisältää valmiiksi kaavoitetut tontit sekä arvion kaavakehitysvaiheessa olevien alueiden mahdollisesti toteutuvasta rakennusoikeudesta. Yhteistyössä maanomistajien kanssa tehtävien aluekehittämissopimusten tuomat rakennusoikeudet ovat YIT:n taseen ulkopuolella siihen asti, kun toteutuvan kaavan osat vuorollaan tulevat rakennettaviksi.

Suomessa maanhallinnassa panostettiin hyvään tonttivarantoon ja sen nopeaan kiertoon sekä pitkäaikaisiin aluekehityshankkeisiin yhteistyössä maanomistajien ja kuntien kanssa. Venäjällä tonttivarantoa vahvistettiin voimakkaasti vuoden 2006 aikana ja alkuvuonna 2007 osa tästä tonttivarannosta otettiin käyttöön. Tonttivarantoa vahvistettiin myös Latviassa Riikassa sekä Virossa Tallinnan alueella ja Tartossa.

Toimisto-, liike- ja logistiikkarakentamisessa hyvä kysyntä

Uusien toimistotilojen kysyntä jatkui Suomessa hyvänä pääkaupunkiseudulla ja tilojen vajaakäyttö laski yleisesti. Myös kauppa- ja logistiikkatilojen markkinatilanne säilyi hyvänä. Uudisrakentaminen lisääntyi kauden aikana. Lisäksi useat kiinteistönomistajat muuttavat toimistokiinteistöjä muihin käyttötarkoituksiin kuten asunnoiksi tai hotelleiksi. Teollisuuden rakennusinvestoinnit pysyivät vähäisinä. Kilpailu-urakoina toteutettavissa kohteissa markkinatilanne säilyi kireänä erityisesti korjausrakentamisessa.

Alkuvuonna YIT käynnisti Helsingin Käpylässä pääkonttorinsa laajennustyöt. Laajennusosa rakennetaan RBS Nordisk Rentingin omistukseen. Lisäksi Käpylässä käynnistettiin Duetto-toimistotalon rakentaminen.

Pietarin kansainvälisen lentokentän läheisyydessä, Gorelovon alueella, käynnistyivät työt Atrian tuotantolaitoksen rakentamista varten. Liettuassa aloitettiin Genestan kanssa sovitun logistiikkahankkeen viimeisen vaiheen rakennustyöt.

Infrarakentamisessa markkinatilanne säilyi hyvänä

Infrarakentamisessa kysyntä jatkui hyvänä. Helsingin Veden kanssa sovittiin Pitkäkosken vedenottamon varayhteyden rakentamisesta ja YTV:n kanssa Ämmässuon kaatopaikan laajennukseen liittyvien suotovesien tasausaltaiden rakentamisesta. Tuusulan kunnalta saatiin Kievarin vesitornin rakentamisurakka.

Romanian valtion kanssa tehtiin sopimus puhdasvesilaitoksen saneeraamisesta Drobetan kaupungissa.

Kauden päätyttyä YIT sai hoitaakseen Helsingissä Kulosaaren, Herttoniemen ja Laajasalon teiden kunnossapidon.

TEOLLISUUS- JA VERKKOPALVELUT

Teollisuus- ja verkkopalveluiden liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 110,7 milj. euroa (107,7 Me). Kunnossapitoliiketoiminnan osuus oli 57 prosenttia liikevaihdosta (60 %) eli 63,5 milj. euroa (64,4 Me). Liikevaihdosta 93 prosenttia tuli Suomesta ja 7 prosenttia muista maista.

Liikevoitto oli 5,0 milj. euroa (5,3 Me) ja liikevoittoprosentti oli 4,5 (4,9 %). Kehitys oli myönteistä teollisuuden projekteissa ja kunnossapidossa. Toimialan liikevoitto heikkeni verkkopalveluiden heikosta markkinatilanteesta ja vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien loppuunsaattamisesta johtuen. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon kirjattiin loppuosa, 1,0 milj. euroa, henkilöstövähennyksistä aiheutuneista kustannuksista. Aikaisemmin YIT arvioi vuoden 2007 alkupuoliskolla kirjattavien lisäkustannusten olevan enintään noin 3 milj. euroa. Henkilöstövähennysten aiheuttamista kustannuksista pääosa, 5,1 milj. euroa, kirjattiin Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan vuoden 2006 kolmannen neljänneksen liikevoittoon.

Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 4 prosenttia 228,8 milj. euroon (219,5 Me). Verkkopalveluiden tilauskanta perustuu asiakkailta saatuihin ennusteisiin, jotka laskivat viimevuotisesta.

Toimialan palveluksessa oli kauden lopussa 4 787 henkilöä (4 700).

Teollisuuden kunnossapitopalveluiden kysyntä jatkui vilkkaana

Teollisuuden tuotantolaitosten käyttöaste on ollut korkea ja kunnossapitopalveluiden kysyntä on jatkunut vilkkaana. YIT tavoittelee kasvua erityisesti kokonaisvaltaisista kunnossapidon kumppanuussopimuksista, joissa vastuu kattaa kunnossapitotoiminnan johtamisen ja kehittämisen sekä operatiiviset kunnossapitotyöt.

YIT:n ja Metsä-Botnian yhteisyritys Botnia Mill Service on vastannut vuoden alusta Botnian kaikkien Suomen tehtaiden kokonaisvaltaisesta kunnossapidosta. Botnian Rauman ja Äänekosken sellutehtaiden kunnossapito siirtyi Botnia Mill Servicelle tammikuun alussa ja yhtiön palvelukseen siirtyi noin 100 henkilöä.

Teollisuuden projekteissa markkinatilanne säilyi suotuisana

Teollisuuden investointiprojektien markkinatilanne säilyi suotuisana ja alkuvuoden aikana sovittiin useista uusista toimituksista.

Suomessa UPM:ltä saatiin tilaus valkaisulaitoksen putkistojen toimittamisesta Tervasaaren tehtaille Valkeakoskelle. Borealis Polymers Oy:lle toteutetaan eteeni- ja fenoliyksiköiden tehon nostoon liittyvä vaativa korkeapaineputkisto- ja laiteasennusprojekti. Stora Enson kanssa sovittiin ilmanvaihtoratkaisujen toteuttamisesta Varkauden tehtaalle ja Fortum Sähkönsiirto Oy:n kanssa sähköaseman uusimisesta Taalintehtaalle.

Venäjällä International Paperin omistaman OAO Svetogorskin kanssa sovittiin PCTMB-laitoksen putkistojen asennusprojektista Svetogorskiin. Ruotsissa Södra Cellin kanssa sovittiin Mörrumin sellutehtaan soodakattilan korjausprojektista. Andritz Oy:ltä saatiin tilaus soodakattilan sisäisen kierron putkistojen toimittamisesta ENCE:lle Espanjaan ja Foster Wheeleriltä korkeapaineputkistojen toimittamisesta Votorantim Metais Niquel S.A.:lle Brasiliaan.

Kauden aikana käynnistyivät toimitukset UPM:n Kuusankosken tehtaiden Kymi REC 08 -projektiin. Laitokseen toimitetaan kuluvan vuoden aikana korkeapaine- ja prosessiputkistojen lisäksi säiliöitä sekä sähköautomaatioon ja ilmanvaihtoon liittyviä töitä. Siemens AG:lle Norjan Kårstöön toteutettiin kokonaistoimituksena kaasukombilaitoksen putkistoprojektia.

Verkkopalveluiden markkinatilanne jatkui kireänä

Teleoperaattoreille tarjottavissa kenttäpalveluissa jatkui kireä markkinatilanne. Laajakaistaliittymien kysynnän hiipuminen vaikuttaa edelleen markkinatilanteeseen.

Vuoden alussa tehtiin avaus energiaverkkojen palveluihin, kun Vattenfall Verkko Oy:n kanssa solmittiin kumppanuussopimus, jossa Vattenfallin tähän saakka itse hoitamat sähköverkon ylläpito-, viankorjaus- ja rakennustyöt siirtyivät YIT:lle.
Sopimuksen myötä YIT:lle siirtyi noin 100 Vattenfall Verkon työntekijää. Vattenfallin kumppanuussopimuksen kautta YIT:stä tuli merkittävä toimija kasvaville sähköverkon rakentamisen ja ylläpidon markkinoille.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy osti 2.4.2007 T. Kanerva Oy:n, joka on prosessi- ja energiateollisuudessa käytettävien erikoistiivisteiden ainoa suomalainen toimittaja. T. Kanerva Oy:n henkilöstö siirtyi YIT:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja konepaja jatkaa toimintaansa Piikkiössä.

Vuonna 2004 liikkeelle lasketut F optio-oikeudet sekä vuonna 2006 liikkeelle lasketut K ja L optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 2.4.2007 alkaen.

YIT Oyj:n 400 oman osakkeen mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2007.

NÄKYMÄT VUODELLE 2007

Arvioimme, että vuoden 2007 liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) kasvavat viimevuotisista.

Liikevaihdon kasvunäkymiä tukevat ennätysmäisen suuri tilauskanta, korkeasuhdanteen jatkuminen ja YIT:n merkittävät panostukset Venäjän markkinoille. Tilauskannan terve katesisältö sekä kannattavuuden parantamiseen tähtäävät omat toimenpiteet ovat pohjana liikevoiton kasvunäkymille.

Helsingissä, 25. huhtikuuta 2007 Hallitus OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007: TAULUKKO-OSA Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

1. Konsernitilinpäätös 1.1. - 31.3.2007

Tuloslaskelma Tase Laskelma oman pääoman muutoksista Rahavirtalaskelma

2. Liitetietoja

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet Rahoitusriskien hallinta Korolliset velat Segmenttitiedot Hankitut liiketoiminnot Vaihto-omaisuus Vastuusitoumukset

3. Muita YIT-konsernin tunnuslukuja

Tunnusluvut Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

1. KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.3.2007

TULOSLASKELMA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | muutos, % | IFRS | | | 1-3/2007 | 1-3/2006 | | 1-12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 833,5 | 768,8 | 8 | 3 284,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Suomen ulkopuolisen | 371,9 | 326,9 | 14 | 1 477,4 | | liiketoiminnan osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja | -766,3 | -709,4 | 8 | -3 002,8 | | kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden | 0,2 | - | - | 1,3 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | -6,2 | -5,7 | 9 | -24,1 | | arvonalentumiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 61,2 | 53,7 | 14 | 258,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 7,3 | 7,0 | - | 7,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 0,6 | 1,3 | -54 | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -0,1 | -0,6 | -83 | -2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -6,9 | -4,3 | 60 | -20,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 54,8 | 50,1 | 9 | 238,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 6,6 | 6,5 | - | 7,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot 1) | -14,7 | -12,4 | 19 | -62,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 40,1 | 37,7 | 6 | 175,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 4,8 | 4,9 | - | 5,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 39,6 | 36,4 | 9 | 171,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 0,5 | 1,3 | -62 | 4,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | kuuluvasta voitosta | | | | | | laskettu osakekohtainen | | | | | | tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e **) | 0,31 | 0,29 | 7 | 1,36 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e, | 0,31 | 0,29 | 7 | 1,35 | | laimennettu **) | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

**) Osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä on huomioitu 24.3.2006 voimaan tullut osakkeen nimellisarvon puolittaminen (split).

1) Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden arvioiduista veroista.

TASE (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | muutos, % | IFRS | | | 3/2007 | 3/2006 | | 12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 95,5 | 80,2 | 19 | 91,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 248,8 | 248,8 | - | 248,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat | 17,3 | 12,9 | 34 | 15,6 | | hyödykkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet | 3,0 | 2,0 | 50 | 2,9 | | osakkuusyrityksissä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut sijoitukset | 3,4 | 3,1 | 10 | 3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 14,4 | 10,5 | 37 | 13,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | 23,1 | 22,2 | 4 | 21,1 | | verosaamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 967,0 | 717,4 | 35 | 1 006,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 744,0 | 592,3 | 26 | 688,9 | | saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 39,4 | 32,6 | 21 | 25,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 2 155,9 | 1 722,0 | 25 | 2 117,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | kuuluva oma pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 146,2 | 62,4 | *) | 63,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu oma pääoma | 481,4 | 465,7 | 3 | 607,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 4,4 | 5,0 | -12 | 3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 632,0 | 533,1 | 19 | 674,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 57,1 | 37,9 | 51 | 52,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 10,9 | 10,9 | - | 11,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 34,2 | 30,0 | 14 | 32,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 374,4 | 170,8 | *) | 275,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 10,0 | 8,5 | 18 | 8,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 814,2 | 719,0 | 13 | 788,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 17,2 | 15,8 | 9 | 18,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset | 205,9 | 196,0 | 5 | 256,6 | | velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | 2 155,9 | 1 722,0 | 25 | 2 117,8 | | yhteensä | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- |Vara- | Muut Muunto-| Arvon |Kerty- |Vähem- | Oma | | | pää- |kurs- |rahas-| rahas-| ero- |muutos-| neet |mistön |pääoma | | | oma | si- | to | tot |rahas- |rahas- |voitto-| osuus |yhteen-| | | |rahas-| | | to | to | varat | |nsä | | | to | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 63,4 | 83,8 | 0,8 | 13,7 | -4,5 | 1,0 | 512,3 | 3,9 | 674,4 | | pääoma | | | | | | | | | | |1.1.2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahasto | 82,8 | -82,8| - | - | - | - | - | - | - | | anti | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -1,2 | - | - | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikau-| - | - | - | - | - | - | 39,6 | - | - | | den | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon | - | - | - | - | - | - | -82,5 | - | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | -1,0 | 0,2 | 1,0 | - | 0,3 | -0,3 | - | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 146,2| - | 1,0 | 14,7 | -5,7 | 1,3 | 470,1 | 4,4 | 632,0 | | pääoma | | | | | | | | | | | 31.3. | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- | Vara-| Muut |Muunto-| Arvon |Kerty- |Vähem- | Oma | | | pää- |kurs- |rahas-| rahas-|ero- |muutos-| neet |mistön |pääoma | | | oma | si- | to | tot |rahas- |rahas- |voitto-| osuus |yhteen-| | | |rahas-| | |to |to |varat | | sä | | | | to | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 62,4 | 77,2 | 0,7 | 2,5 | -3,0 | -0,1 | 420,0 | 3,7 | 563,5 | | pääoma | | | | | | | | | | |1.1.2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- |Korkojoh-| - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | | dannais-| | | | | | | | | | | ten | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- |Tilikau- | - | - | - | - | - | - | 36,4 | 1,3 | - | | den | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon | - | - | - | - | - | - | -68,6 | - | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 62,4 | 77,2 | 0,8 | 2,5 | -2,8 | 0,2 | 387,8 | 5,0 | 533,1 | | pääoma | | | | | | | | | | | 31.3. | | | | | | | | | | | 2006 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- |Vara- | Muut |Muunto-| Arvon |Kerty- |Vähem- | Oma | | | pää- | kurs-|rahas-|rahas- | ero |muutos-| neet |mistön | pääoma| | | oma | si- | to | tot |rahasto| rahas-|voitto-|osuus |yhteen-| | | |rahas-| | | | to |varat | | sä | | | | to | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 62,4 | 77,2 | 0,7 | 2,5 | -3,0 | -0,1 | 420,0 | 3,7 | 563,5 | | pääoma | | | | | | | | | | |1.1.2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- |Osakemer-| 1,0 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | | kinnät | | | | | | | | | | | optioil-| | | | | | | | | | | la | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korko- | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | | riskin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | | arvon | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -1,5 | - | -0,3 | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | 1,0 | - | 11,2 | - | - | -9,6 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikau-| - | - | - | - | - | - | 171,0 | - | - | | den | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon | - | - | - | - | - | - | -68,9 | - | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 63,4 | 83,8 | 0,8 | 13,7 | -4,5 | 1,0 | 512,3 | 3,9 | 674,4 | | pääoma | | | | | | | | | | | 31.12. | | | | | | | | | | | 2006 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | muutos, % | IFRS | | | 1-3/2007 | 1-3/2006 | | 1-12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 40,1 | 37,7 | 6 | 175,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoriteperusteisten erien | 27,6 | 21,6 | 28 | 106,8 | | peruminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Lyhytaikaisten saamisten| -55,0 | -48,2 | 14 | -140,0 | | muutos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Vaihto-omaisuuden muutos| 41,8 | -32,2 | - | -319,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Lyhytaikaisten velkojen | 22,1 | 31,3 | -29 | 105,6 | | muutos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | 8,9 | -49,1 | - | -353,9 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -4,2 | -4,1 | 2 | -24,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 0,6 | 1,2 | -50 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -10,9 | -10,4 | 5 | -54,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 62,1 | -3,1 | *) | -148,3 | | nettorahavirta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja | -4,3 | - | - | -11,1 | | liiketoimintojen hankinta | | | | | | vähennettynä | | | | | | hankintahetken | | | | | | rahavaroilla | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten | - | -0,2 | - | - | | hankinta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin | -8,8 | -8,2 | 7 | -33,8 | | hyödykkeisiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineettomiin | -1,9 | -0,7 | *) | -3,1 | | hyödykkeisiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit sijoituksiin | -0,5 | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja | - | - | - | 2,5 | | liiketoimintojen myynti | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten myynti | 0,4 | - | - | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten hyödykkeiden | 0,4 | 1,1 | -64 | 3,0 | | myynti | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusten myynti | - | - | - | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien | -14,7 | -8,0 | 84 | -42,0 | | nettorahavirta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannista saadut | - | - | - | 6,6 | | maksut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamisten vähennys | - | 0,1 | - | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen | -50,9 | - | - | 61,9 | | muutos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen | 99,9 | 33,5 | *) | 175,0 | | nostot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | - | -1,1 | - | -37,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen | -0,3 | -0,7 | -57 | -1,9 | | maksut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -82,5 | -68,6 | 20 | -68,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen | -33,8 | -36,8 | -8 | 135,4 | | nettorahavirta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 13,6 | -47,9 | *) | -54,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden | 25,9 | 80,6 | -68 | 80,6 | | alussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttakurssien | -0,1 | -0,1 | - | 0,1 | | muutoksen vaikutus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden | 39,4 | 32,6 | 21 | 25,9 | | lopussa | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

2. LIITETIETOJA

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

YIT Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2007 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. YIT on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2006. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

IFRS-standardien muutosten tai tulkintojen soveltaminen 1.1.2007 alkaen

Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavien standardien tai tulkintojen muutoksia: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Standardi vaikuttaa pääasiassa vuositilinpäätöksen liitetietojen laajuuteen. IAS 1 (Muutos) Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot. Standardin muutoksella ei ole vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen. IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Tulkinnan soveltamisella ei ole vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen.

SEGMENTTIJAKO

YIT:n liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Kiinteistötekniset palvelut, Rakentamispalvelut ja Teollisuus- ja verkkopalvelut.

RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Valuuttariski

Katsauskaudella hallitus muutti valuuttakurssiriskin hallintaa siten, että YIT:n oman pääoman arvoa ei enää suojata valuuttakurssien muutoksilta.

Valuuttapositiot raportoidaan kerran vuodessa tarkastusvaliokunnalle.

KOROLLISET VELAT

Joukkovelkakirjalainat (1 000 e) -------------------------------------------------------------------------------- | | Käypä | Tasearvo | Nimellis- | | | arvo | | arvo | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat tilinpäätöksessä | 275 462 | 275 008 | 275 000 | | 31.12.2006 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yllä olevien arvostus per 31.3.2007 | 275 870 | 275 007 | 275 000 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskaudella nostetut | | | | | joukkovelkakirjalainat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtuvakor- | kuponkikor-| valuutta | | | | | koiset | ko % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1/2007-2014 | 4,412 | EUR | 49 999 | 49 938 | 50 000 | | (1) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 2/2007-2012 | 4,309 | EUR | 49 950 | 49 950 | 50 000 | | (2) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat yhteensä | 375 819 | 374 895 | 375 000 | | 31.3.2007 | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Katsauskaudella nostettujen joukkovelkakirjalainojen ehdot lyhyesti: 1) Laina-aika 26.3.2007 - 26.3.2014, koronmaksut neljännesvuosittain jälkikäteen, alkaen 26.6.2007. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. ISIN koodi FI0003024216. Lainan korko on 3 kk:n Euribor + 0,51 %. (Private placement) 2) Laina-aika 29.2.2007 - 29.3.2012, koronmaksut neljännesvuosittain jälkikäteen, alkaen 29.6.2007. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. ISIN koodi SE0001991068. Lainan korko on 3 kk:n Euribor + 0,40 %. (Private placement)

Lainoihin liittyvän korkoriskin hallinta Koronvaihtosopimuksilla on suojattu vaihtuvakorkoisten, 3 kuukauden Euriboriin sidottujen, nimellisarvoltaan 225 milj. euron ja 6 kuukauden Euriboriin sidottujen, nimellisarvoltaan 45 milj. euron määräisten lainojen korkojen uudelleenmäärittelyyn liittyvää riskiä. Suojaukset on todettu tehokkaiksi ja koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutokset kirjattu tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti omaan pääomaan arvonmuutosrahastoon. Koronvaihtosopimukset nostavat koko lainasalkun korkojen painotettua keskiarvoa 0,057 prosenttiyksiköllä.

Katsauskauden lopussa pitkäaikaisten lainojen ja niitä suojaavien korkojohdannaisten duraatio oli 1,64 vuotta (31.12.2006 1,52 vuotta). Korkotason yhden prosenttiyksikön muutoksella olisi välitilinpäätöshetkellä ollut 2,9 milj.
euroa (31.12.2006 4,1 Me) vaikutus konsernin vuosittaisiin nettokorkokuluihin.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | muutos, % | IFRS | | | 1-3/2007 | 1-3/2006 | | 1-12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 367,7 | 325,6 | 13 | 1 415,1 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 369,2 | 350,8 | 5 | 1 452,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 110,7 | 107,7 | 3 | 476,9 | | verkkopalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -14,1 | -15,3 | -8 | -59,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 833,5 | 768,8 | 8 | 3 284,4 | --------------------------------------------------------------------------------

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | muutos, % | IFRS | | | 1-3/2007 | 1-3/2006 | | 1-12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 18,8 | 11,7 | 61 | 87,6 | | palvelut *) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 41,2 | 40,7 | 1 | 170,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 5,0 | 5,3 | -6 | 18,0 | | verkkopalvelut **) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -3,8 | -4,0 | -5 | -17,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 61,2 | 53,7 | 14 | 258,8 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia purettiin Kiinteistöteknisissä palveluissa kaudella 10-12/2006. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.

**) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon 7-9/2006 sisältyy 5,1 milj. euroa ja liikevoittoon 1-3/2007 1,0 milj. euroa kustannuksia, jotka johtuvat Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutetuista henkilöstövähennyksistä.

TILAUSKANTA SEGMENTEITTÄIN KAUDEN LOPUSSA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | muutos, % | IFRS | | | 3/2007 | 3/2006 | | 12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 670,3 | 517,6 | 30 | 601,7 | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 2 137,9 | 1 296,5 | 65 | 2 053,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 228,8 | 219,5 | 4 | 184,0 | | verkkopalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -41,6 | -26,4 | 58 | -36,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 2 995,4 | 2 007,2 | 49 | 2 802,3 | --------------------------------------------------------------------------------

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Kaudella 1-3/2007 YIT-konserni teki neljä pientä yrityshankintaa Ruotsissa ja Norjassa Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla. Hankintojen yhteenlasketut hankintahinnat olivat 5,1 milj. euroa. Hankinnoista ei syntynyt kohdistamatonta liikearvoa. Liikearvo kohdistettiin aineettomiin oikeuksiin. VAIHTO-OMAISUUS (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | muutos, % | IFRS | | | 3/2007 | 3/2006 | | 12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineet ja tarvikkeet | 20,4 | 19,3 | 6 | 19,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskeneräiset työt | 325,8 | 279,5 | 17 | 378,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maa-alueet ja tonttiyhtiöt | 520,3 | 345,3 | 51 | 500,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden asunto- ja | 62,9 | 47,7 | 32 | 64,9 | | kiinteistöosakeyhtiöiden | | | | | | osakkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennakkomaksut | 32,1 | 22,1 | 45 | 35,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu vaihto-omaisuus | 5,5 | 3,5 | 57 | 8,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus yhteensä | 967,0 | 717,4 | 35 | 1 006,4 | --------------------------------------------------------------------------------

VASTUUSITOUMUKSET (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | muutos, % | IFRS | | | 3/2007 | 3/2006 | | 12/2006 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut | | | | | | vakuudet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Annetut | 29,3 | 29,3 | - | 29,3 | | yrityskiinnitykset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Pantatut arvopaperit | 1,5 | 1,6 | -6 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Ostovastuut | 246,7 | 249,0 | -1 | 252,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Vuokravastuut | 226,3 | 192,0 | -19 | 202,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Annetut vuokravastuut | 6,6 | 6,9 | -4 | 6,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Muut vastuusitoumukset | 0,8 | 0,4 | *) | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuksista | | | | | | johtuva vastuu **) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Kohde-etuuksien arvot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | -- Korko-optiosopimukset | 28,2 | 28,4 | -1 | 28,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | -- Koronvaihtosopimukset | 270,0 | 60,0 | *) | 145,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | -- | 242,6 | 46,7 | *) | 202,7 | | Valuuttatermiinisopimukset| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Käyvät arvot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | -- Korko-optiosopimukset | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | -- Koronvaihtosopimukset | 1,6 | 0,3 | *) | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | -- | 0,5 | -0,3 | - | 1,7 | |Valuuttatermiinisopimukset | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ehdolliset saatavat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Oikeudenkäynnit | 11,1 | 11,1 | - | 11,1 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 %.

**) Johdannaissopimusten käyvät arvot on siirrytty esittämään nettoarvoisina. Vertailukaudet on muutettu uuden esitystavan mukaisiksi.

3. MUITA YIT-KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUVUT

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | muutos, % | IFRS | | | 3/2007 | 3/2006 | | 12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e **) | 0,31 | 0,29 | 7 | 1,36 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e, | 0,31 | 0,29 | 7 | 1,35 | | laimennettu **) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e **) | 4,95 | 4,23 | 17 | 5,29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen keskikurssi | 23,73 | 20,52 | 16 | 19,24 | | kauden aikana, e **) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen kurssi kauden | 25,80 | 22,38 | 15 | 20,95 | | lopussa, e **) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo | 3 270,8 | 2 792,9 | 17 | 2 656,0 | | kauden lopussa, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 126 777 | 124 794 | 2 | 125 357 | | osakeantioikaistun | | | | | | lukumäärän | | | | | | painotettu keskiarvo, | | | | | | 1 000 kpl **) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 127 361 | 126 695 | 1 | 126 772 | | osakeantioikaistun | | | | | | lukumäärän | | | | | | painotettu keskiarvo, | | | | | | 1 000 kpl, laimennettu | | | | | | **) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 126 777 | 124 794 | 2 | 126 777 | | osakeantioikaistu | | | | | | lukumäärä | | | | | | kauden lopussa, 1 000 kpl | | | | | | **) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka | 540,9 | 334,2 | 62 | 506,5 | | kauden lopussa, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 25,4 | 28,1 | - | 24,8 | | tuotto, viimeiset 12 kk, | | | | | | % 2) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 31,8 | 33,5 | - | 34,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 85,6 | 62,7 | - | 75,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 15,8 | 9,1 | 74 | 50,4 | | pysyviin vastaaviin, | | | | | | milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,9 | 1,2 | - | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta kauden | 2 995,4 | 2 007,2 | 49 | 2 802,3 | | lopussa, | | | | | | milj. e 3) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta Suomen | 1 609,0 | 836,7 | 92 | 1 490,0 | | ulkopuolista tilauskantaa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 22 444 | 21 131 | 6 | 21 846 | --------------------------------------------------------------------------------

**) Osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä on huomioitu 24.3.2006 voimaan tullut osakkeen nimellisarvon puolittaminen (split).

2) Laskettu ajalta 1.4.2006 - 31.3.2007 käyttäen 31.3.2006 ja 31.3.2007 taseen lukuja.

3) Tulouttamaton osuus sitovasti saaduista tilauksista.

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN I/2006-I/2007

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | | | I/ | II/ | III/ | IV/ | I/ | | | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, milj. e | 768,8 | 818,0 | 789,5 | 908,1 | 833,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, milj. e | 53,7 | 60,1 | 58,6 | 86,4 | 61,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | - prosenttia | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 9,5 | 7,3 | | liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot, milj. e | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot, milj. e | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,9 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut, milj. e | -4,3 | -4,6 | -5,9 | -5,7 | -6,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja, | 50,1 | 55,3 | 52,7 | 80,1 | 54,8 | | milj. e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - prosenttia | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 8,8 | 6,6 | | liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen loppusumma, milj. | 1 722,0 | 1 847,2 | 1 925,5 | 2 117,8 | 2 155,9 | | e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e **) | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,48 | 0,31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e **) | 4,23 | 4,54 | 4,83 | 5,29 | 4,95 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen päätöskurssi, e | 22,38 | 19,17 | 18,27 | 20,95 | 25,80 | | **) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo, milj. e | 2 792,9 | 2 406,7 | 2 294,4 | 2 656,0 | 3 270,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 28,1 | 28,2 | 25,2 | 24,8 | 25,4 | | tuotto, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 33,5 | 34,5 | 34,6 | 34,5 | 31,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka | 334,2 | 342,5 | 416,8 | 506,5 | 540,9 | | kauden lopussa, milj. e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 62,7 | 59,5 | 68,1 | 75,1 | 85,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, | 9,1 | 18,7 | 29,9 | 50,4 | 15,8 | | milj. e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulouttamaton | 2 007,2 | 2 151,3 | 2 246,2 | 2 802,3 | 2 995,4 | | tilauskanta kauden | | | | | | | lopussa, milj. e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden | 21 140 | 21 873 | 22 188 | 22 311 | 22 418 | | lopussa | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

**) Osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä on huomioitu 24.3.2006 voimaan tullut osakkeen nimellisarvon puolittaminen (split).

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | | | I/ | II/ | III/ | IV/ | I/ | | | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 325,6 | 348,4 | 335,2 | 405,9 | 367,7 | | palvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 350,8 | 368,1 | 337,0 | 396,3 | 369,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 107,7 | 116,9 | 128,3 | 124,0 | 110,7 | | verkkopalvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -15,3 | -15,4 | -11,0 | -18,1 | -14,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 768,8 | 818,0 | 789,5 | 908,1 | 833,5 | --------------------------------------------------------------------------------

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | | | I/ | II/ | III/ | IV/ | I/ | | | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 11,7 | 19,8 | 21,1 | 35,0 | 18,8 | | palvelut *) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 40,7 | 40,5 | 39,6 | 50,0 | 41,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 5,3 | 5,0 | 2,5 | 5,2 | 5,0 | | verkkopalvelut **) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -4,0 | -5,2 | -4,6 | -3,8 | -3,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 53,7 | 60,1 | 58,6 | 86,4 | 61,2 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia purettiin Kiinteistöteknisissä palveluissa kaudella 10-12/2006. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.

**) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon 7-9/2006 sisältyy 5,1 milj. euroa ja liikevoittoon 1-3/2007 1,0 milj. euroa kustannuksia, jotka johtuvat Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutetuista henkilöstövähennyksistä.

TILAUSKANTA SEGMENTEITTÄIN KAUDEN LOPUSSA (milj.e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | | | I/ | II/ | III/ | IV/ | I/ | | | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 517,6 | 584,1 | 582,7 | 601,7 | 670,3 | | palvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 1 296,5 | 1 391,8 | 1 524,4 | 2 053,5 | 2 137,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 219,5 | 208,4 | 180,3 | 184,0 | 228,8 | | verkkopalvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -26,4 | -33,0 | -41,2 | -36,9 | -41,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 2 007,2 | 2 151,3 | 2 246,2 | 2 802,3 | 2 995,4 | --------------------------------------------------------------------------------

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa