YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010: TILAUSKANTA KASVOI - MARKKINA-ASEMAA VAHVISTETTIIN KESKI-EUROOPASSA YRITYSKAUPALLA

OSAVUOSIKATSAUS    23.7.2010 klo 8.00               
YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010:	                      TILAUSKANTA KASVOI - MARKKINA-ASEMAA VAHVISTETTIIN KESKI-EUROOPASSA       YRITYSKAUPALLA                                 

Toimialaraportointi huhti-kesäkuussa: Tilauskanta, liikevoitto ja liikevaihto edellistä neljännestä korkeammat

Toimialojen yhteenlaskettu tilauskanta kasvoi 8 prosenttia maaliskuun lopusta nousten kesäkuun lopussa 3 067,4 milj. euroon (3/10: 2 837,0 Me). Suomen rakentamispalveluissa tilauskanta kasvoi 28 prosentilla maaliskuun lopusta YIT:n käynnistäessä uusia asunto- ja toimitilakohteita. Kiinteistö- ja teollisuuspalvelujen tilauskanta nousi 6 prosentilla maaliskuun lopusta aktiivisen markkina-aseman parantamisen ja markkinatilanteen hienoisen elpymisen ansiosta. Kansainvälisissä rakentamispalveluissa tilauskanta säilyi lähes maaliskuun lopun tasolla.

Toimialojen yhteenlaskettu liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 28 prosenttia suurempi kuin tammi-maaliskuussa nousten 57,1 milj. euroon (1-3/10: 44,5 Me). Liikevoitto oli kaikilla toimialoilla huhti-kesäkuussa selvästi suurempi kuin tammi-maaliskuussa.

Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 11 prosenttia suurempi kuin tammi-maaliskuussa nousten 914,3 milj. euroon (1-3/10: 820,8 Me). Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä kaikilla toimialoilla.

Konserniraportointi tammi-kesäkuussa: Vuoden 2010 näkymät ennallaan

Vuoden 2010 alussa käyttöönotetun uuden laskentasäännön seurauksena omaperustaisten rakentamiskohteiden valmistumisajankohdat vaikuttavat konsernin liikevaihdon tuloutumiseen. Tämän vuoksi konserniraportoinnissa on suurta vaihtelua eri vuosineljännesten välillä ja konsernin liikevaihto ja tulos painottuvat vuonna 2010 selvästi loppuvuoteen.

Konsernin liikevaihto laski 5 prosenttia edellisvuodesta 1 620,0 milj. euroon (1-6/09: 1 706,0 Me) Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 39 prosenttia edellisvuodesta 54,6 milj. euroon (1-6/09: 39,2 Me). Konsernin osakekohtainen tulos nousi 48 prosenttia edellisvuodesta 0,31 euroon (1-6/09: 0,21 e).

YIT Oyj arvioi, että vuonna 2010 konsernin liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi vuoteen 2009 verrattuna. Arviota ei ole muutettu 4.2.2010 julkistetun tilinpäätöstiedotteen jälkeen. Omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan konserniraportoinnissa vasta kohteen valmistuessa, mutta toimialaraportoinnissa jo rakentamisen edetessä. Sekä Suomessa että Venäjällä valmistui tammi-kesäkuussa 2010 selvästi edellisvuotta vähemmän omaperustaisia asuntoja - Suomessa 375 (1-6/09: 819) ja Venäjällä 641 (1-6/09: 2 461). Loppuvuonna asuntoja valmistuu erityisesti Venäjällä huomattavasti enemmän kuin alkuvuonna 2010 on valmistunut.

Kiinteistöteknisissä palveluissa YIT:stä Saksan toiseksi suurin toimija

YIT on alkuvuonna vahvistanut asemaansa kiinteistöteknisten palvelujen markkinoilla useilla yrityskaupoilla. Kesäkuussa YIT sopi ostavansa kiinteistöteknisiä palveluja tarjoavan Caverion GmbH:n liiketoiminnan. Caverionin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 440 milj. euroa ja henkilöstömäärä 1 900. Yrityskauppa kaksinkertaistaa YIT:n liiketoiminnan Keski-Euroopassa ja nostaa YIT:n Saksan toiseksi suurimmaksi kiinteistöteknisten palvelujen tarjoajaksi. YIT on toteuttanut yrityskauppoja kuluvana vuonna myös Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa.

YIT:n tavoitteena on kasvattaa kiinteistötekniikan ja teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluja, joiden kysyntä kehittyy vakaasti. Huollon ja kunnossapidon osuus Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialan liikevaihdosta oli tammi-kesäkuussa 62 prosenttia (1-6/09: 53 %) eli 633,3 milj. euroa (1-6/09: 567,9 Me).

Asuntoaloituksia lisättiin

Asuntokauppa jatkui suotuisana sekä Suomessa että Venäjällä. YIT myi huhti-kesäkuussa Suomessa yhteensä 755 asuntoa (1-3/10: 623), joista suoraan kuluttajille myytiin 471 (1-3/10: 506) asuntoa. Venäjällä YIT myi huhti-kesäkuussa 682 (1-3/10: 817) asuntoa. Venäjällä YIT:n asuntohintojen nousu paransi kannattavuutta toisella vuosineljänneksellä ja pienensi kappalemääräistä myyntiä.

Omaperustaisia asuntoaloituksia on lisätty vuoden edetessä ja uusia asuntoja on aloitettu selvästi viimevuotista enemmän. YIT aloitti huhti-kesäkuussa Suomessa 1 067 (1-3/10: 570) asunnon rakentamisen. Suomessa rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä on ennätyksellisen korkea, 4 292 asuntoa. Venäjällä YIT aloitti huhti-kesäkuussa 1 074 (1-3/10: 798) ja Baltian maissa 122 (1-3/10: 111) asunnon rakentamisen.

Suomessa YIT on vahvistanut asemaansa myös toimitilamarkkinoilla. Alkuvuonna käynnistettiin Hyvinkäällä hankkeita, joissa YIT:n rakennus- ja kiinteistötekniikkatöiden arvo on yhteensä noin 100 milj. euroa. Lisäksi sovittiin muutamista merkittävistä toimitilojen rakentamisurakoista.

AVAINLUKUJA

YIT soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaneelta tilikaudelta lukien IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset IFRS-tulkintaohjetta. Tulkintaohjeen käyttöönoton myötä konserniraportointi ja toimialaraportointi eroavat toisistaan. Laskentatapojen välinen ero raportoidaan IFRIC 15 -muunnoksena.

Toimialojen ja konsernin kehitys -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/2 | 1-3/2 | muuto | | 1-6/20 | 1-6/20 | muutos | | | 010 | 010 | s | | 10 | 09 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 547,4 | 477,0 | 15 % | | 1 | 1 | -4 % | | teollisuuspalvelut | | | | | 024,4 | 067,1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 275,2 | 252,9 | 9 % | | 528,1 | 492,8 | 7 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 112,1 | 106,9 | 5 % | | 219,0 | 148,8 | 47 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -20,4 | -16,0 | 28 % | | -36,4 | -31,9 | 14 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat | 914,3 | 820,8 | 11 % | | 1 | 1 | 3 % | | yhteensä | | | | | 735,1 | 676,8 | | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | -59,6 | -55,5 | 7 % | | -115,1 | 29,2 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 854,7 | 765,3 | 12 % | | 1 | 1 | -5 % | | yhteensä | | | | | 620,0 | 706,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 28,2 | 21,6 | 31 % | | 49,8 | 56,8 | -12 % | | teollisuuspalvelut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 26,4 | 23,1 | 14 % | | 49,5 | 40,8 | 21 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 7,6 | 4,6 | 65 % | | 12,2 | -29,0 | - | | rakentamispalvelut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -5,1 | -4,8 | 6 % | | -9,9 | -8,4 | 18 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat | 57,1 | 44,5 | 28 % | | 101,6 | 60,2 | 69 % | | yhteensä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | -21,2 | -10,6 | 100 % | | -31,8 | 11,8 |  - | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 35,9 | 33,9 | 6 % | | 69,8 | 72,0 | -3 % | | yhteensä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 1 | 964,2 | 6 % | | 1 | 984,7 | 4 % | | teollisuuspalvelut | 025,3 | | | | 025,3 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 1 | 905,4 | 28 % | | 1 | 846,9 | 36 % | | rakentamispalvelut | 154,7 | | | | 154,7 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 946,8 | 1 | -7 % | | 946,8 | 1 | -16 % | | rakentamispalvelut | | 013,2 | | | | 126,8 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -59,4 | -45,8 | 30 % | | -59,4 | -42,0 | 41 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat | 3 | 2 | 8 % | | 3 | 2 | 5 % | | yhteensä | 067,4 | 837,0 | | | 067,4 | 916,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | 261,8 | 315,5 | -17 % | | 261,8 | 203,6 | 29 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 3 | 3 | 6 % | | 3 | 3 | 7 % | | yhteensä | 329,2 | 152,5 | | | 329,2 | 120,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- Konserniraportoinnin tunnuslukuja (IFRIC) -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/2 | 1-3/ | muuto | | 1-6/2 | 1-6/20 | muutos | | | 010 | 2010 | s | | 010 | 09 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja, | 27,9 | 26,7 | 4 % | | 54,6 | 39,2 | 39 % | | milj. e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos, | 20,4 | 18,9 | 8 % | | 39,4 | 26,6 | 48 % | | milj. e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen | 0,16 | 0,15 | 7 % | | 0,31 | 0,21 | 48 % | | tulos, e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 10,7 | 11,3 | - | | 10,7 | 11,5 | - | | tuotto (viim. 12 | | | | | | | | | kk),% | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste | 64,7 | 65,0 | - | | 64,7 | 98,1 | - | | kauden lopussa, % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen | 31,7 | 33,8 | -6 % | | 65,5 | 59,7 | 10 % | | kassavirta | | | | | | | | | investointien | | | | | | | | | jälkeen, milj. e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden | 23 | 23 | 3 % | | 23 877 | 24 763 | -4 % | | lopussa | 877 | 211 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

YIT järjestää tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja tiedotusvälineille perjantaina 23.7.2010 klo 10.00 (Suomen aikaa, EEST) YIT:n pääkonttorissa osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tiedotustilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi. Esitysaineisto on saatavilla englanniksi ja suomeksi.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin kello 12 alkaen. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään klo 9.55 (Suomen aikaa, EEST) eli 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (0)9 2313 9201.

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

-------------------------------------------------------------------------------- | | Osavuosikatsauk | Tilaisuus | Webcast-lähetyk | | | sen | sijoittajille ja | sen tallenne | | | julkaiseminen | analyytikoille, | saatavilla | | | | puhelinkonferenssi | | | | | ja | | | | | suora | | | | | webcast-lähetys | | -------------------------------------------------------------------------------- | EEST (Helsinki) | 08.00 | 10.00 | 12.00 | -------------------------------------------------------------------------------- | CEST (Pariisi, | 07.00 | 09.00 | 11.00 | | Tukholma) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | BST (Lontoo) | 06.00 | 08.00 | 10.00 | -------------------------------------------------------------------------------- | US EDT (New York) | 01.00 | 03.00 | 05.00 | --------------------------------------------------------------------------------

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy YIT:n internet-sivuilta osoitteesta www.yit.fi/sijoittajat. Aineistoja voi tilata kotisivujen kautta, sähköpostitse InvestorRelations@yit.fi tai puhelimitse 020 433 2467.

YIT OYJ

Juhani Pitkäkoski toimitusjohtajaLisätietoja antavat: Timo Lehtinen, talousjohtaja, 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010

SISÄLTÖ Uuden IFRS-tulkinnan käyttöönotto 1.1.2010 alkaen Konsernin taloudellinen kehitys Kehitys toimialoittain Henkilöstö Yhtiökokouksen päätökset Osakkeet, optiot ja omistajat Arvio tulevasta kehityksestä Näkymät vuodelle 2010 Osavuosikatsauksen taulukko-osa

UUDEN IFRS-TULKINNAN KÄYTTÖÖNOTTO 1.1.2010 ALKAEN

YIT soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaneelta tilikaudelta lukien IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset IFRS-tulkintaohjetta. Tulkintaohjeen käyttöönoton myötä konserniraportointi ja toimialaraportointi eroavat toisistaan. Keskeisin ero on, että omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan konserniraportoinnissa vasta kohteen valmistuessa, mutta toimialaraportoinnissa jo rakentamisen edetessä. Laskentatapojen välinen ero raportoidaan IFRIC 15 -muunnoksena.

YIT julkisti IFRIC15-tulkintaohjeen mukaisesti lasketut vertailuluvut tilikaudelta 2009 pörssitiedotteessa 23.3.2010. Tulkinnan soveltamisen vaikutukset tuloslukuihin on selostettu tarkemmin osavuosikatsauksen 1-6/2010 liitetiedoissa.

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin taloudellista kehitystä kuvataan sekä konserniraportoinnin mukaisin luvuin että toimialaraportoinnin mukaisin luvuin, jolloin puhutaan toimialat yhteensä -luvusta. Vuosien 2010 ja 2009 luvut ovat vertailukelpoisia.

LIIKEVAIHTO VIIME VUODEN TASOLLA

YIT:n toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto pysyi tammi-kesäkuussa viime vuoden tasolla ja oli 1 735,1 milj. euroa (1-6/09: 1 676,8 Me). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat liikevaihtoa 69,8 milj. eurolla verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Suurin osa liikevaihdosta muodostui Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialalla, joka kattaa kaikki YIT:n toimintamaat. Toimialan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa suurempi kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta koko alkuvuoden liikevaihto jäi edellisvuotista alhaisemmaksi. Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi edellisvuodesta Kansainvälisissä rakentamispalveluissa ja nousi myös Suomen rakentamispalveluissa.

IFRIC 15 -muunnoksen jälkeen YIT-konsernin liikevaihto oli 1 620,0 milj. euroa (1-6/09: 1 706,0 Me). Konsernin liikevaihto laski 5 prosenttia edellisvuodesta. Omaperustaisten rakentamiskohteiden valmistumisajankohdat vaikuttavat konsernin liikevaihdon tuloutumiseen. Konserniraportoinnissa on siten suurta vaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Sekä Suomessa että Venäjällä valmistui tammi-kesäkuussa 2010 selvästi edellisvuotta vähemmän omaperustaisia asuntoja - Suomessa 375 (1-6/09: 819) ja Venäjällä 641 (1-6/09: 2 461). Loppuvuonna asuntoja valmistuu erityisesti Venäjällä huomattavasti enemmän kuin alkuvuonna 2010 on valmistunut.

Liikevaihto, milj. e

-------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/201 | 1-3/20 | | 1-6/201 | 1-6/2009 | muutos | | | 0 | 10 | | 0 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 547,4 | 477,0 | | 1 024,4 | 1 067,1 | -4 % | | teollisuuspalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 275,2 | 252,9 | | 528,1 | 492,8 | 7 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 112,1 | 106,9 | | 219,0 | 148,8 | 47 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -20,4 | -16,0 | | -36,4 | -31,9 | 14 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat | 914,3 | 820,8 | | 1 735,1 | 1 676,8 | 3 % | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | -59,6 | -55,5 | | -115,1 | 29,2 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 854,7 | 765,3 | | 1 620,0 | 1 706,0 | -5 % | --------------------------------------------------------------------------------

YIT:n strategian päätavoitteena on kannattava kasvu. Liikevaihdon kasvua tavoitellaan siten, että konsernin rakenne on maantieteellisesti ja liiketoiminnallisesti tasapainoinen. Tavoitteena on kasvattaa etenkin Kiinteistö- ja teollisuuspalveluissa huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa, jonka kysyntä kehittyy vakaasti.

Tammi-kesäkuussa 2010 konsernin liikevaihdosta 44 prosenttia (46 %) tuli Suomesta, 17 prosenttia (15 %) Ruotsista, 14 prosenttia (12 %) Norjasta, 10 prosenttia (11 %) Keski-Euroopasta, 9 prosenttia (7 %) Venäjältä, 4 prosenttia (5 %) Tanskasta ja 1 prosentti (2 %) Baltian maista.

Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 658,6 milj. euroa (1-6/09: 592,4 Me) eli 41 prosenttia (35 %) koko liikevaihdosta. Konsernin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta suurin osa liittyy kiinteistöteknisiin järjestelmiin ja teollisuuden prosesseihin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa ja osa teiden kunnossapitoon Suomessa. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminta lisääntyi viimevuotisesta Kiinteistö- ja teollisuuspalveluissa.

TOIMIALOJEN TULOS JA KANNATTAVUUS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI

YIT:n toimialojen yhteenlaskettu liikevoitto kasvoi 69 prosenttia edellisvuodesta ja nousi 101,6 milj. euroon (1-6/09: 60,2 Me). Toimialojen luvuista laskettu liikevoittoprosentti oli 5,9 (3,6 %).

Kiinteistö- ja teollisuuspalveluissa liikevoitto parani huhti-kesäkuussa toimintavolyymien kasvaessa, mutta alkuvuoden liikevoitto jäi edellisvuotista alhaisemmaksi. Suomen rakentamispalveluissa liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuotisesta toiminnan painottuessa omaperustaiseen asuntorakentamiseen. Kansainvälisissä rakentamispalveluissa kannattavuus on parantunut asuntomyynnin suotuisan kehityksen myötä. Venäjällä YIT:n asuntohintojen nousu paransi kannattavuutta toisella vuosineljänneksellä ja pienensi kappalemääräistä myyntiä.

Omaperustaiset asuntohankkeet tuloutuvat konserniraportoinnissa vasta kohteiden valmistuttua. IFRIC 15 -muunnoksen jälkeen konsernin liikevoitto laski 3 prosenttia edellisvuodesta ja oli 69,8 milj. euroa (72,0 Me). Konsernin liikevoittoprosentti oli 4,3 (4,2 %).

Liikevoitto, milj. e

-------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/201 | 1-3/20 | | 1-6/201 | 1-6/2009 | muutos | | | 0 | 10 | | 0 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 28,2 | 21,6 | | 49,8 | 56,8 | -12 % | | teollisuuspalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 26,4 | 23,1 | | 49,5 | 40,8 | 21 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 7,6 | 4,6 | | 12,2 | -29,0 | - | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -5,1 | -4,8 | | -9,9 | -8,4 | 18 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat | 57,1 | 44,5 | | 101,6 | 60,2 | 69 % | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | -21,2 | -10,6 | | -31,8 | 11,8 |  - | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 35,9 | 33,9 | | 69,8 | 72,0 | -3 % | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti

-------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/2010 | 1-3/2010 | | 1-6/2010 | 1-6/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 5,2 % | 4,5 % | | 4,9 % | 5,3 % | | teollisuuspalvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 9,6 % | 9,1 % | | 9,4 % | 8,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 6,8 % | 4,3 % | | 5,6 % | -19,5 % | | rakentamispalvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat yhteensä | 6,2 % | 5,4 % | | 5,9 % | 3,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 4,2 % | 4,4 % | | 4,3 % | 4,2 % | --------------------------------------------------------------------------------

OSAKEKOHTAINEN TULOS PARANI

Konsernin tulos ennen veroja nousi 39 prosenttia edellisvuotisesta ja oli 54,6 milj. euroa (1-6/09: 39,2 Me). Osakekohtainen tulos nousi 48 prosenttia ja oli 0,31 euroa (0,21 e).

Rahoituskustannukset laskivat edellisvuoden vertailukaudesta johtuen ruplan suojauskustannusten ja nettovelkojen pienenemisestä sekä alhaisemmasta yleisestä korkotasosta.

TILAUSKANTA KASVOI ALKUVUONNA

YIT:n toimialojen yhteenlaskettu tilauskanta oli kesäkuun lopussa 3 067,4 milj. euroa (6/09: 2 916,4 Me) kasvaen 8 prosenttia maaliskuun lopusta, jolloin se oli 2 837,0 milj. euroa.

Kiinteistö- ja teollisuuspalvelujen tilauskanta kääntyi alkuvuonna kasvuun YIT:n aktiivisen markkina-aseman parantamisen ja markkinatilanteen hienoisen elpymisen ansiosta. Suomen rakentamispalveluissa tilauskanta on kasvanut selvästi YIT:n käynnistäessä uusia asunto- ja toimitilakohteita.

Kansainvälisissä rakentamispalveluissa tilauskanta säilyi lähes maaliskuun lopun tasolla. Toimialan tilauskannasta poistui toisella neljänneksellä noin 40 milj. euron arvoinen sopimus kahden tornitalon rungon ja julkisivujen rakentamisesta Latvian Riiassa, kun YIT päätti purkaa urakkasopimuksen asiakkaan kanssa. Sopimuksen purkamisella ei ole kustannusvaikutuksia.

IFRIC 15 -muunnoksen jälkeen YIT-konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 3 329,2 milj. euroa (6/09: 3 120,0 Me) ja maaliskuun 2010 lopussa 3 152,5 milj. euroa.

Tilauskanta, milj. e

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2010 | 3/2010 | | 6/2009 | | Muutos | | | | | | | | 6/2009- | | | | | | | | 6/2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 1 025,3 | 964,2 | | 984,7 | | 4 % | | teollisuuspalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 1 154,7 | 905,4 | | 846,9 | | 36 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 946,8 | 1 013,2 | | 1 126,8 | | -16 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -59,4 | -45,8 | | -42,0 | | 41 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat | 3 067,4 | 2 837,0 | | 2 916,4 | | 5 % | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | 261,8 | 315,5 | | 203,6 | | 29 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 329,2 | 3 152,5 | | 3 120,0 | | 7 % | --------------------------------------------------------------------------------

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA POSITIIVINEN

Liiketoiminnan tuottama kassavirta oli huhti-kesäkuussa positiivinen huolimatta tonttihankinnoista ja uusien omaperustaisten kohteiden käynnistämisestä. Konsernin operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli tammi-kesäkuussa 65,5 milj. euroa (1-6/09: 59,7 Me), josta huhti-kesäkuussa kertyi 31,7 milj. euroa.

Kesäkuun lopussa konsernin sijoitettu pääoma oli 1 582,7 milj. euroa (6/09: 1 603,3 Me) pysyen maaliskuun lopun tasolla, jolloin se oli 1 582,9 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto pysyi selvästi tavoitetasoa alhaisempana ja oli viimeiseltä 12 kuukaudelta 10,7 prosenttia (11,5 %). Sijoitettu pääoma lasketaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomat velat. Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 3 067,9 milj. euroa (2 993,3 Me).

Sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 36 prosenttia (35 %) eli 570,5 milj. euroa (554,3 Me). Vuoden 2010 alussa Venäjälle sijoitettu pääoma oli 557,6 milj. euroa. Ruplan vahvistuminen alkuvuonna kasvatti Venäjälle sijoitettua pääomaa tammi-kesäkuussa 64,5 milj. eurolla. Konsernin Venäjälle sijoitettu pääoma on pääasiassa Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialalla.

KONSERNIN RAHOITUSASEMA SÄILYI HYVÄNÄ

Velkaantumisaste laski edellisvuotisesta ja oli kesäkuun 2010 lopussa 64,7 prosenttia (6/09: 98,1 %). Omavaraisuusaste oli 31,8 prosenttia (28,1 %). Nettorahoitusvelat laskivat vuodentakaisesta 514,8 milj. euroon (699,7 Me). Kassavarat olivat kesäkuun lopussa 271,6 milj. euroa (188,4 Me). Toisella vuosineljänneksellä maksettiin osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteensä 50,0 milj. euroa. Vuoden kolmannella neljänneksellä YIT maksaa Keski-Euroopasta hankitun Caverion GmbH:n osakkeista 73 milj. euroa.

Rahoitusrakennetta vahvistettiin maaliskuussa 2010 perustamalla 400 milj. euron joukkovelkakirjalainaohjelma, jonka puitteissa maaliskuussa laskettiin liikkeeseen 100 milj. euron suuruinen kotimaisille sijoittajille suunnattu joukkovelkakirjalaina. Laina-aika on 5 vuotta, ja kiinteä vuotuinen korko on 4,823 prosenttia.

Nettorahoituskulut laskivat 15,1 milj. euroon (32,8 Me) ja olivat 0,9 prosenttia (2,0 %) konsernin liikevaihdosta. Nettorahoituskuluihin sisältyvät kurssierot, joita oli yhteensä -4,2 milj. euroa (-14,7 Me), olivat lähes kokonaan Venäjälle tehtyjen vieraanpääomanehtoisten sijoitusten suojauskuluja. Kesäkuun 2010 lopussa Venäjälle sijoitetusta pääomasta 190,3 milj. euroa oli vieraanpääomanehtoisia sijoituksia ja 380,2 milj. euroa omanpääomanehtoisia sijoituksia tai sen luonteisia pysyviä nettoinvestointeja.

Rahoitusvelan määrä oli kesäkuun lopussa 786,4 milj. euroa (888,1 Me) ja keskikorko 3,4 prosenttia (3,6 %). Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin rahoitusvelasta oli 62 prosenttia (51 %). Lainoista 37 prosenttia (35 %) oli otettu suoraan pääoma- ja rahamarkkinoilta. Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakauma on tasapainoinen.

Rahoituslaitoksille myytyjen rakennusaikaisten urakkasaatavien kokonaismäärä kasvoi omaperustaisen asuntotuotannon lisääntyessä ja oli 128,6 milj. euroa (76,0 Me). Tästä 119,8 milj. euroa (67,3 Me) sisältyy taseen korollisiin velkoihin ja loput ovat IAS 39 -säännösten mukaisesti taseen ulkopuolisia eriä. Rahoitusyhtiöille myydyistä saamisista maksettiin katsauskaudella korkoja 0,9 milj. euroa (1,2 Me). Korot sisältyvät kokonaisuudessaan kauden rahoituskuluihin.

Valmiiden myymättömien asuntojen yhtiölainaosuudet olivat kesäkuun lopussa 36,5 milj. euroa (48,4 Me), ja ne sisältyivät korollisiin velkoihin. Yhtiölainaosuuksien korot, 0,5 milj. euroa (1,5 Me), sisältyvät yhtiövastikkeisiin ja ne on siten kirjattu projektikuluihin.

INVESTOINNIT JA YRITYSKAUPAT

Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat tammi-kesäkuussa 18,1 milj.
euroa (10,6 Me) eli 1,1 prosenttia (0,6 %) liikevaihdosta. Rakennuskalustoon investoitiin 4,2 milj. euroa (3,6 Me) ja tietotekniikkaan 4,1 milj. euroa (3,6 Me). Muut investoinnit sisältäen yrityskaupat olivat 9,8 milj. euroa (3,4 Me).

Kesäkuussa YIT sopi ostavansa Keski-Euroopassa kiinteistöteknisiä palveluja tarjoavan Caverion GmbH:n liiketoiminnan. Caverionin liikevaihto vuonna 2009 oli 440 milj. euroa, josta 80 prosenttia muodostui Saksassa. Vuoden 2009 liikevoitto oli 10,9 milj. euroa. Muita toimintamaita ovat Tshekki, Unkari ja Puola. Caverionin henkilöstömäärä on 1 900. Yhtiön taloudellinen asema on vakaa ja nettovelka negatiivinen. Caverionin osakkeiden hinta on 73 milj. euroa. Kaupan voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan 31.8.2010 mennessä.

Lisäksi YIT on toteuttanut alkuvuonna muita pienempiä yrityskauppoja Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialalla. Näistä merkittävin on Carl Christensen & Co -yrityksen liiketoiminnan osto Tanskassa, josta sovittiin katsauskauden jälkeen.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 33 milj. euroa.

Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialalla YIT kasvatti tammikuussa omistusosuutensa YIT Donissa 100 prosenttiin.

Yrityskaupoista ja konserniin yhdistellyistä yhtiöistä on kerrottu tarkemmin osavuosikatsaus 1-6/2010 liitetiedoissa.

KEHITYS TOIMIALOITTAIN

Toimialojen kehitystä kuvataan toimialaraportoinnin mukaisin luvuin. Vuosien 2010 ja 2009 luvut ovat vertailukelpoisia.

KIINTEISTÖ- JA TEOLLISUUSPALVELUT

Liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 024,4 milj. euroa (1-6/09: 1 067,1 Me). Liikevaihto jäi alkuvuonna 4 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi talotekniikan ja teollisuuden uudisinvestointien vähenemisen myötä. Valuuttakurssimuutokset kasvattivat liikevaihtoa 51,8 milj. eurolla verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Huhti-kesäkuussa liikevaihto oli 15 prosenttia suurempi kuin tammi-maaliskuussa nousten 547,4 milj. euroon (1-3/10: 477 Me).

Tammi-kesäkuun liikevoitto laski 12 prosenttia edellisvuotisesta 49,8 milj. euroon (1-6/09: 56,8 Me). Liikevoittoprosentti oli 4,9 (1-6/09: 5,3 %). Huhti-kesäkuussa liikevoitto parani toimintavolyymien kasvaessa ja nousi 28,2 milj. euroon (1-3/10: 21,6) eli 31 prosenttia suuremmaksi kuin tammi-maaliskuussa.

Kesäkuun lopun tilauskanta oli 1 025,3 milj. euroa (6/09: 984,7 Me) eli 6 prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa, jolloin se oli 964,2 milj. euroa. Toimialan tilauskannan lasku pysähtyi alkuvuonna ja kääntyi kasvuun YIT:n aktiivisen markkina-aseman parantamisen ja markkinatilanteen hienoisen elpymisen ansiosta.

Markkina-asemaa vahvistettu yrityskaupoin - Keski-Euroopan liikevaihto kaksinkertaistuu

Toimialan tammi-kesäkuun liikevaihdosta 260,2 milj. euroa (1-6/09: 314,7 Me) tuli Suomesta, 270,6 milj. euroa (257,7 Me) Ruotsista, 230,1 milj. euroa (208,7 Me) Norjasta, 163,2 milj. euroa (176,1 Me) Keski-Euroopasta, 62,6 milj. euroa (77,9 Me) Tanskasta, 19,2 milj. euroa (13,9 Me) Baltian maista ja Venäjältä ja 18,5 milj. euroa (18,1 Me) vientimaista. Ruotsin ja Norjan liikevaihdon muutoksia selittää osin valuuttakurssien vahvistuminen.

Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialalla tavoitteena on vahvistaa paikallista markkina-asemaa sekä orgaanisesti että yrityskaupoin. Kesäkuussa YIT sopi ostavansa Keski-Euroopassa kiinteistöteknisiä palveluja tarjoavan Caverion GmbH:n liiketoiminnan. Caverionin osakkeiden hinta on 73 milj. euroa. Caverionin liikevaihto vuonna 2009 oli 440 milj. euroa, josta 80 prosenttia muodostui Saksassa. Yrityskauppa kaksinkertaistaa YIT:n liiketoiminnan Keski-Euroopassa ja nostaa YIT:n Saksan toiseksi suurimmaksi kiinteistöteknisten palvelujen tarjoajaksi. Kaupan voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan 31.8.2010 mennessä.

Lisäksi YIT on toteuttanut alkuvuonna muita pienempiä yrityskauppoja Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialalla. Näistä merkittävin on Carl Christensen & Co -yrityksen liiketoiminnan osto Tanskassa, josta sovittiin katsauskauden jälkeen.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 33 milj. euroa.

Yrityskaupoilla hankittujen yhtiöiden liikevaihto on vuositasolla lähes 500 milj. euroa.

Uusinvestoinnit edelleen alhaisella tasolla

Uusinvestoinnit talotekniikkaan elpyivät hieman, mutta pysyivät edelleen alhaisella tasolla. Suomessa YIT teki sopimuksen kokonaistalotekniikan ja viiden vuoden ylläpidon kattavasta projektista Hyvinkäällä Keskolle rakennettavaan kauppa- ja palvelukeskukseen. Talotekniikkaurakoita toteutetaan mm. Kuntien eläkevakuutuksen omistamaan, ekologiseksi rakennettavaan toimistotorniin Espoon Keilaniemessä, neljään Prisma-liikekiinteistöön ja Turun yliopistollisen keskussairaalan uusiin rakennuksiin. Norjassa YIT toimittaa koko talotekniikan St. Olav-sairaalan osaamiskeskukselle Trondheimissa ja Tanskassa Assensin urheilualueelle.

Saksassa YIT sopi 30 milj. euron suuruisesta ilmanvaihto-, jäähdytys-, saniteetti- ja sprinklerijärjestelmien toimituksesta Euroopan keskuspankin uuteen pääkonttoriin Frankfurt am Mainissa. Tavoitteena on rakentaa toimitiloista 30 prosenttia säännöksiä energiatehokkaammat mm. maa- ja hukkalämpöä sekä luonnollista ilmastointia hyödyntämällä. Lisäksi YIT toimittaa Munchenissa saniteetti- ja sprinkleritekniikkaa Pasing Arcaden -asuin- ja ostoskeskukselle sekä Stuttgartissa ilmastointijärjestelmät koulukeskukselle. Itävallan Wienissä uudistetaan Ramada-hotellien kiinteistötekniikkaa ja toimitetaan LVI-tekniikkaa mm. hoiva- ja palvelukotiin.

Teollisuuden investointien kysyntä pysyi kokonaisuutena vähäisenä. Kauden aikana YIT sai yli 7 milj. euron arvoisen tilauksen LKAB:n malmikaivoshankkeeseen. Tilaus sisältää mm. pumppu-, putkisto- ja venttiiliasennuksia uuteen kaivostasoon Ruotsin Kiirunassa. Suomessa YIT vastaa Kuopion Energian uuden, biopolttoainetta hyödyntävän Haapaniemi 3 -voimalaitoksen turbiinin ja polttoaineenkäsittelyn ilmastointi-, lämmitys-, automaatio-, jäähdytys- ja sähköurakasta.

Huolto ja kunnossapito 62 prosenttia toimialan liikevaihdosta

YIT:n tavoitteena on olla Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa johtava teknisten järjestelmien huoltaja. Huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa pyritään kasvattamaan muuta toimintaa nopeammin. Kiinteistö- ja teollisuuspalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihdosta 62 prosenttia (1-6/09: 53 %) eli 633,3 milj. euroa (567,9 Me) oli huoltoa ja kunnossapitoa.

YIT on parantanut useita teknisiä järjestelmiä kattavien huolto- ja kunnossapitopalvelujen tarjontaa kehittämällä ServiFlex-konseptin, jossa asiakas voi sopia laajasta palvelukokonaisuudesta yhdellä sopimuksella. Konseptin lanseeraus eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti. Suomessa ensimmäiset ServiFlex- palvelusopimukset solmittiin mm. Torniossa Wurthin uuden toimitalon huollosta ja Joensuussa liikekeskus Metropolin teknisestä huollosta. Lisäksi YIT vastaa Suomessa noin 300 Itellan kiinteistön turvajärjestelmien huollosta ja ylläpidosta valtakunnallisesti. Norjassa solmittiin ServiFlex-konseptin mukaisia huolto- ja kunnossapitosopimuksia mm. HeidelbergCementin kanssa.

Ruotsin Solnassa Locum AB jatkoi YIT:n kanssa sopimusta Karoliinisen yliopistosairaalan alueen sairaalatekniikan huollosta ja ylläpidosta. Vähintään viisivuotisessa jatkosopimuksessa YIT vastaa mm. ilmastoinnin, lämmityksen, sähkö- ja varavoiman, hälytysjärjestelmien, sterilisaatiotekniikan ja hissien toimivuudesta lähes 400 000 neliömetrin laajuisella alueella.

Teollisuuden palveluissa YIT toteutti mm. TVO:n Olkiluoto 1-ydinvoimalaitosyksikössä laitoksen historian suurimman huoltoseisokin ja 2-laitoksessa polttoaineenvaihtoseisokin sekä Neste Oilin Porvoon jalostamon kunnossapitoseisokin. Stora Enson Imatran tehtailla vietiin läpi soodakattilan modernisointiprojekti ja Rautaruukin Raahen terästehtaalla saatiin päätökseen masuuni 1:n prosessisähkö-, instrumentointi- ja automaatioasennukset.

Energiansäästöpalveluissa uusia sopimuksia ja jatkohankkeita

YIT:n tavoitteena on olla edelläkävijä kiinteistöihin ja teollisuudelle tarjottavissa energiansäästöpalveluissa, joiden kysynnän arvioidaan tulevina vuosina kasvavan. Energiansäästö voi olla osa sekä uudis- ja korjaushankkeita että kunnossapitosopimuksia.

Suomessa tehtiin katsauskaudella useita ESCO-sopimuksia (Energy Service Company) energiansäästöhankkeen kokonaistoimituksista esimerkiksi Jyväskylän kaupungin kiinteistöjen ilmanvaihdon energiatehokkuuden lisäämiseksi ja Kuopiossa koulun lämmitystavan muuttamisesta maalämpöön. Ruotsissa YIT jatkaa energiankäytön tehostamista Västerbottenin läänin kiinteistöissä aina vuoteen 2016 asti toteuttamalla aiemman energiakartoituksen perusteella sovittuja toimenpiteitä mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Myös Tanskan kaikkien aikojen suurin energiansäästöprojekti, vuonna 2009 käynnistynyt Halsnaesin kunnan ESCO-hanke on edennyt analyysivaiheesta kiinteistötekniikan uusimiseen energiaystävällisemmäksi. Norjassa YIT toimittaa energiatehokasta kiinteistötekniikkaa Slippeniin rakennettavalle Porsgrunn Næringspark -toimistokiinteistölle ja mm. uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja Sørlandsenteret-ostoskeskukselle Kristiansandissa. Saksan Bremenissä sovittiin valtionvarainministeriön toimitilojen energiansäästöhankkeesta.

SUOMEN RAKENTAMISPALVELUT

Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 7 prosenttia edellisvuotisesta 528,1 milj. euroon (1-6/09: 492,8 Me). Liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 9 prosenttia edellistä suurempi ollen 275,2 milj. euroa (1-3/10: 252,9 Me).

Tammi-kesäkuun liikevoitto kasvoi 21 prosenttia edellisvuotisesta 49,5 milj. euroon (1-6/09: 40,8 Me) toiminnan painottuessa omaperustaiseen asuntorakentamiseen. Kannattavuus pysyi hyvänä ja liikevoittoprosentti oli 9,4 (1-6/09: 8,3 %). Huhti-kesäkuussa liikevoitto oli 14 prosenttia suurempi kuin tammi-maaliskuussa nousten 26,4 milj. euroon (1-3/10: 23,1 Me).

Tilauskanta kasvoi 36 prosenttia vuodentakaisesta erityisesti uusien asuntoaloitusten ja muutaman merkittävän toimitilahankkeen ansiosta ja oli kesäkuun lopussa 1 154,7 milj. euroa (6/09: 846,9 Me). Tilauskanta kasvoi 28 prosenttia maaliskuun lopusta, jolloin se oli 905,4 milj. euroa.

Toimialan tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 288,7 milj. euroa (6/09: 354,6 Me). Tonttivaranto sisälsi 1 675 000 (1 711 000) krs-m2 asuntotontteja ja 943 000 (793 000) krs-m2 toimitilatontteja.

Asuntomyynti jatkui hyvänä ja asuntoaloituksia lisättiin

YIT:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa Suomen suurimpana asuntorakentajana. Asuntomyynti jatkui alkuvuonna hyvänä. YIT myi tammi-kesäkuussa suoraan kuluttajille 977 (1-6/09: 677) asuntoa, joista 506 ensimmäisellä ja 471 toisella neljänneksellä. Lisäksi myytiin vuokratalokohteita sijoittajille.

Asuntorakentamisen painopiste on siirretty takaisin omaperustaiseen, suoraan kuluttajille suunnattuun tuotantoon. YIT on alkuvuonna aloittanut yhteensä 1 236 suoraan kuluttajille suunnatun asunnon rakentamisen, joista 453 ensimmäisellä ja 783 toisella neljänneksellä. Kuluttajille suunnattuja omaperustaisia asuntokohteita aloitettiin huhti-kesäkuussa yli 20 paikkakunnalla ympäri Suomea.
Lisäksi YIT on alkuvuoden aikana käynnistänyt 401 vuokra-asunnon rakentamisen eri puolilla Suomea. Niistä noin 120 toteutetaan ICECAPITALille.

Rakenteilla olevien asuntojen määrä pysyi ennätyksellisen korkealla tasolla ja oli kesäkuun lopussa 4 292 (6/09: 2 095). Rakenteilla olevien asuntojen määrä on yli kaksinkertaistunut vuodentakaisesta. Rakenteilla olevista asunnoista yli 70 prosenttia on myyty. YIT:llä oli kesäkuun lopussa myynnissä 1 324 (834) asuntoa.
Valmiiden myymättömien asuntojen lukumäärä on laskenut alhaiselle tasolle ollen 133 (302) kesäkuun lopussa.

Asuntorakentaminen Suomessa, kpl

-------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/20 | 1-3/20 | | 1-6/201 | 1-6/200 | Muutos | | | 10 | 10 | | 0 | 9 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytyjä | 755 | 623 | | 1 378 | 1 332 | 3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | - joista suoraan | 471 | 506 | | 977 | 677 | 44 % | | kuluttajille | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aloitettuja | 1 067 | 570 | | 1 637 | 1 056 | 55 % | -------------------------------------------------------------------------------- | - joista suoraan | 783 | 453 | | 1 236 | 417 | 196 % | | kuluttajille | | | | | | | | suunnattuja | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistui | 751 | 368 | | 1 119 | 849 | 32 % | -------------------------------------------------------------------------------- | - joista suoraan | 272 | 103 | | 375 | 819 | -54 % | | kuluttajille | | | | | | | | suunnattuja | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakenteilla kauden | 4 292 | 3 975 | | 4 292 | 2 095 | 105 % | | lopussa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - joista myytyjä | 3 101 | 3 132 | | 3 101 | 1 563 | 98 % | | kauden lopussa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myymättömiä kauden | 1 324 | 1 011 | | 1 324 | 834 | 59 % | | lopussa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - joista valmiita | 133 | 168 | | 133 | 302 | -56 % | | asuntoja | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Toimitilarakentamisessa uusia hankkeita oman kehitystyön tuloksena

Alkuvuonna käynnistettiin Hyvinkäällä merkittäviä hankkeita, joissa YIT:n rakennus- ja kiinteistötekniikkatöiden arvo on yhteensä noin 100 milj. euroa. Hankkeista myytiin toukokuussa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle lähes 80 milj. eurolla kohde, jonka päävuokralaiseksi tulee Kesko. S-ryhmälle käynnistettiin Prisman rakentamisurakka.

Turussa YIT sopi yliopistollisen keskussairaalan jatkovaiheesta. Urakan arvo on noin 45 milj. euroa ja se käsittää yli 60 000 bruttoneliömetriä kattavan T-sairaalan E-, F- ja G-osien sisävalmistustyöt. YIT on ollut mukana toteuttamassa T-sairaalan runkourakoinnin ja toimii kohteessa myös sähkö- ja sprinkleriurakoitsijana. Kokonaisuudessaan YIT:n töiden arvo kohteessa on noin 70 milj. euroa.

Omaperustaisista hankkeista käynnistettiin mm. Herttoniemen autotalon rakentaminen. Rakennusurakoista Hyvinkäällä aloitettiin Kauniston vanhainkodin rakentaminen. Helsingissä YIT urakoi Finlandia-talon laajennustyöt. The Carlyle Group valitsi YIT:n peruskorjaamaan liikenteen turvallisuusvirasto Trafille toimitilat Helsingin Vallilassa. Invalidiliitolle nousevan koulutuskeskuksen korjausrakentamistyöt käynnistyivät Järvenpäässä.

Inframarkkinoiden kysyntä vakaa

Alkuvuonna YIT:llä oli infrapalveluissa käynnissä jo vuoden 2009 puolella alkaneita isoja väylähankkeita, kuten Kehä I:n parantamiseen liittyvä mittava hanke, silta- ja tietöitä sisältävä hanke Savonlinnassa ja Kehärata-hankkeeseen liittyvä tunneliurakka Vantaalla. Katsauskaudella YIT teki urakkasopimuksia, kuten Otaniemen ajotunnelin rakentamisen Länsimetro-hankkeeseen, ja sai pieniä kuntien teidenhoitourakoita. YIT:n markkina-osuus maanteiden kunnossapidossa on kasvanut.

Infrarakentamisen markkinat olivat alkuvuonna vakaat, mutta kilpailutilanne säilyi kireänä. Markkinoilla avautuu tänä ja ensi vuonna uusia mahdollisuuksia esim. suurissa väylähankkeissa, kalliorakentamisessa, kaivosteollisuuden investoinneissa ja kuntien teknisen toimen ulkoistuksissa.

KANSAINVÄLISET RAKENTAMISPALVELUT

Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 47 prosenttia edellisvuotisesta 219,0 milj. euroon (1-6/09: 148,8 Me). Ruplan kurssimuutokset kasvattivat liikevaihtoa 19,1 milj. eurolla verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 5 prosenttia edellistä suurempi ollen 112,1 milj. euroa (1-3/10: 106,9 Me). Liikevaihtoa kasvattivat etenkin Venäjän alkuvuonna kohtalaisen hyvänä jatkunut asuntomyynti ja kohteiden rakentamisen eteneminen.

Tammi-kesäkuun liikevoitto kasvoi 12,2 milj. euroon (1-6/09: -29,0 Me). Liikevoittoprosentti oli 5,6 (1-6/09: -19,5 %). Liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 65 prosenttia suurempi kuin tammi-maaliskuussa nousten 7,6 milj. euroon (1-3/10: 4,6 Me). Venäjällä YIT:n asuntohintojen nousu paransi kannattavuutta toisella vuosineljänneksellä ja pienensi kappalemääräistä myyntiä.

Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 946,8 milj. euroa (6/09: 1 126,8 Me), kun se maaliskuun lopussa oli 1 013,2 milj. euroa. Toimialan tilauskannasta poistui toisella neljänneksellä noin 40 milj. euron arvoinen sopimus kahden tornitalon rungon ja julkisivujen rakentamisesta Latvian Riiassa, kun YIT päätti purkaa urakkasopimuksen asiakkaan kanssa. Sopimuksen purkamisella ei ole kustannusvaikutuksia. Tilauskanta sisältää asuntoja, joiden rakentaminen keskeytettiin Venäjällä lokakuussa 2008 markkinatilanteen epävarmuuksien vuoksi.
Kesäkuun 2010 lopussa edelleen keskeytettyinä olleiden kohteiden arvo tilauskannassa oli 199 milj. euroa (6/09: 281 Me).

Toimialan tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 294,4 milj. euroa (6/09: 235,4 Me). Tonttivaranto sisälsi 2 394 000 krs-m2 (2 363 000) asuntotontteja ja 699 000 (701 000) krs-m2 toimitilatontteja Venäjällä, Baltian maissa ja Tshekissä.

Venäjän asuntomyynti jatkui kohtuullisen hyvänä - huomattava määrä asuntoja valmistuu loppuvuonna

Toimialan tammi-kesäkuun liikevaihdosta 92 prosenttia (1-6/09: 79 %) tuli Venäjältä. Liikevaihto kasvoi Venäjällä 71 prosenttia edellisvuodesta 201,8 milj. euroon (118,2 Me). Venäjällä tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 217,5 milj. euroa (157,8 Me). Tonttivaranto sisälsi 2 042 000 (2 018 000) krs-m2 asuntotontteja ja 563 000 (565 000) krs-m2 toimitilatontteja.

Toimitilahankkeista toteutuksessa ovat Pietarin lähellä Gorelovossa tuotantotilat Dermosilille sekä Atrian tehtaalle tehtävät laajennustyöt. Gorelovon alueen kehittämistä jatketaan.

Ensimmäisen vuosipuoliskon asuntomyyntimäärät kasvoivat edellisvuotisesta. YIT myi Venäjällä tammi-kesäkuussa 1 499 asuntoa (817). Ensimmäisellä neljänneksellä myytiin 817 asuntoa ja toisella neljänneksellä 682 asuntoa, joista noin 70 asuntoa myytiin teolliselle toimijalle Moskovan Oblastin alueella.

YIT:n hyvä myyntiportfolio valmiista ja lähellä valmistumista olevista kohteista ja hyvä asuntokysyntä mahdollistivat asuntojen hintojen nousun vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla kaikissa toimintakaupungeissa. Markkinoilla asuntojen hintakehitys on epätasaista ja keskimääräiset myyntihinnat ovat laskeneet joissakin kaupungeissa, kun asuntomarkkinoilla käynnistetään uusia kohteita ja jatketaan ennen taloustaantumaa jäädytettyjä hankkeita. Tyypillisesti asuntojen myyntihinnat ovat alhaisempia rakentamisen alkuvaiheessa olevissa kohteissa.

Asuntomyyntiä ovat tukeneet yleisen taloustilanteen vähittäinen parantuminen, laskeneet asuntolainojen korot, asiakkaiden parantuneet lainansaantimahdollisuudet sekä YIT:n omat markkinointi- ja myynninedistämistoimet ja asuntolainayhteistyö pankkien kanssa.

Alkuvuonna valmistui 641 (2 461) asuntoa. Loppuvuoden aikana Venäjällä valmistuu huomattavasti enemmän asuntoja kuin alkuvuonna on valmistunut. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä laski kesäkuun lopussa alhaiselle tasolle, 646 asuntoon.

YIT on lisännyt asuntoaloitusten määrää Venäjällä kysyntää vastaavasti vuoden 2009 loppupuolelta lähtien. Ensimmäisellä neljänneksellä aloitettiin 798 ja toisella neljänneksellä 1 074 asunnon rakentaminen.

Asuntorakentaminen Venäjällä, kpl

-------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/20 | 1-3/20 | | 1-6/201 | 1-6/200 | Muutos | | | 10 | 10 | | 0 | 9 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytyjä | 682 | 817 | | 1 499 | 817 | 83 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Aloitettuja | 1 074 | 798 | | 1 872 | 0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistui | 320 | 321 | | 641 | 2 461 | -74 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakenteilla kauden | 5 425 | 4 671 | | 5 425 | 5 969 | -9 % | | lopussa 1) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - joista myytyjä | 2 094 | 1 986 | | 2 094 | 2 004 | 4 % | | kauden lopussa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myymättömiä kauden | 3 977 | 3 585 | | 3 977 | 4 747 | -16 % | | lopussa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - joista valmiita | 646 | 900 | | 646 | 782 | -17 % | | asuntoja | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

1) YIT:llä oli kesäkuun 2010 lopussa Venäjällä 1 204 (6/09: 2 485) asuntoa kohteissa, joiden rakentaminen keskeytettiin syksyllä 2008. Nämä asunnot eivät sisälly taulukossa rakenteilla oleviin asuntoihin. Asuntomäärissä voi tapahtua muutoksia kohteen rakentamisen käynnistymisen jälkeen asuntojen jakamisesta tai yhdistämisestä johtuen.

Baltiassa lisättiin asuntoaloituksia

Toimialan tammi-kesäkuun liikevaihdosta 7 prosenttia (1-6/09: 21 %) tuli Liettuasta, Virosta, Latviasta ja Tshekistä. Näiden maiden yksiköiden liikevaihto laski 47 prosenttia edellisvuotisesta 16,3 milj. euroon (30,6 Me). Baltian maissa ja Tshekissä tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 76,9 milj. euroa (77,6 Me). Tonttivaranto sisälsi 352 000 (345 000) krs-m2 asuntotontteja ja 136 000 (136 000) krs-m2 toimitilatontteja.

Asuntorakentamisen markkinatilanne Baltian maissa on alkuvuonna elpynyt hieman. YIT aloitti ensimmäisellä neljänneksellä ensimmäiset uudet asuntokohteensa yli kahteen vuoteen ja asuntoaloituksia jatkettiin edelleen toisella neljänneksellä.
Yhteensä tammi-kesäkuussa Baltian maissa käynnistettiin 233 (1-6/09: 0) asunnon rakentaminen, joista 111 ensimmäisellä neljänneksellä ja 122 toisella neljänneksellä. Kesäkuun lopussa rakenteilla oli 233 asuntoa (42).

YIT:n asuntomyyntivaranto on Baltian maissa vähäinen. Alkuvuonna Liettuassa, Virossa ja Latviassa myytiin 20 (200) asuntoa. Myymättömiä asuntoja oli kesäkuun lopussa 253 (96) ja niistä valmiita oli 26 (81). Kauden aikana valmistui 0 (550) asuntoa.

Baltian maissa rakentamisen määrä on kääntynyt lievään nousuun. Toisella neljänneksellä YIT jatkoi muutaman huomattavan toimitilaurakan rakentamista ja sai toteutettavakseen pienempiä urakoita, kuten Kaunaksen yliopiston neurologian laitoksen korttelin modernisoinnin Liettuassa, vedenpuhdistuslaitoksen korjaustyöt Upeslejasissa Latviassa, painotalon rakennustyöt Metaprintille ja LabelPrintille sekä Eesti Energian polttoainesäiliöiden tuotantolaitoksen laajennustyöt Virossa.

YIT:n tavoitteena on hyödyntää rakentamismarkkinoilla avautuvia mahdollisuuksia myös Keskisen Itä-Euroopan maissa.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2010 tammi-kesäkuussa konsernin palveluksessa oli keskimäärin 23 400 (1-6/09: 25 073 ) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 23 877 (6/09: 24 763). YIT:n henkilöstöstä 41 prosenttia (40 %) prosenttia työskenteli Suomessa, 36 prosenttia (35 %) muissa Pohjoismaissa, 10 prosenttia (12 %) Venäjällä, 8 prosenttia (9 %) Keski-Euroopassa ja 4 prosenttia (4 %) Baltian maissa.

YIT:n tavoitteena on varmistaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö panostamalla nykyisen henkilöstönsä kehittymiseen ja työhyvinvointiin sekä työnantajamielikuvaan. Konserniin on palkattu yhteensä noin 1 000 kesätyöntekijää. Tukeakseen alan tutkimus- ja opetustoimintaa YIT lahjoittaa yhteensä noin 500 000 euroa suomalaisille yliopistoille.

Alkuvuonna päätettiin ottaa käyttöön uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka tavoitteena on tukea yhtiön kannattavan kasvun strategiaa ja täydentää yhtiössä käytössä olevia palkitsemismuotoja. Järjestelmä kattaa vuonna 2010 noin 250 henkilöä ja sen kustannusvaikutus oli katsauskaudella noin 0,8 milj. euroa.

Henkilöstö toimialoittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2010 | 3/2010 | | 6/2009 | | Muutos | | | | | | | | 6/2009- | | | | | | | | 6/2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 17 521 | 17 355 | | 18 208 | | -4 % | | teollisuuspalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 3 403 | 3 014 | | 3 208 | | 6 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 2 591 | 2 498 | | 2 965 | | -13 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernipalvelut | 362 | 344 | | 382 | | -5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 23 877 | 23 211 | | 24 763 | | -4 % | --------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö maittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2010 | 3/2010 | | 6/2009 | | Muutos | | | | | | | | 6/2009- | | | | | | | | 6/2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 9 694 | 9 160 | | 9 905 | | -2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 4 222 | 4 149 | | 4 288 | | -2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 3 277 | 3 246 | | 3 207 | | 2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 2 433 | 2 448 | | 2 895 | | -16 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski-Eurooppa | 2 008 | 2 059 | | 2 144 | | -6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 1 211 | 1 224 | | 1 367 | | -11 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Baltian maat | 1 032 | 925 | | 957 | | 8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 23 877 | 23 211 | | 24 763 | | -4 % | --------------------------------------------------------------------------------

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.3.2010. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, vahvisti osingon hallituksen ehdotuksen mukaisesti, vahvisti hallituksen kokoonpanon samana kuin edellisenä vuonna, päätti hallituksen palkkioista ja valitsi tilintarkastajan.

Järjestäytymiskokouksessaan 10.3.2010 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajat ja jäsenet.

YIT julkaisi yhtiökokouksen päätöksistä ja hallituksen järjestäytymisestä pörssitiedotteet 10.3.2010. Pörssitiedotteet, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä hallituksen jäsenten esittely ovat luettavissa YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi.

OSAKKEET, OPTIOT JA OMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

Vuonna 2010 osakkeita voidaan merkitä YIT Oyj:n vuonna 2006 liikkeeseen laskemien N optio-oikeuksien perusteella 1.4.-30.11.2010 välisenä aikana.

Osakepääoma ja osakkeiden määrä

YIT Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden alussa 149 216 748,22 euroa (149 216 748,22 e) ja osakkeiden lukumäärä 127 223 422 kappaletta (127 223 422). Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät katsauskauden aikana muuttumattomina.

Omat osakkeet ja hallituksen valtuudet

Omien osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä osakepääoman muutokseen johtavista päätöksistä päättää osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous.

YIT Oyj:llä oli katsauskauden alussa hallussaan 2 145 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita, jotka oli hankittu yhtiökokouksen 6.10.2008 antaman valtuutuksen perusteella. Yhtiön omistamien osakkeiden määrä ei muuttunut katsauskauden aikana. Tytäryhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita kauden aikana.

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.3.2010 hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta ja osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Kauden aikana ei järjestetty osakeantia eikä laskettu liikkeeseen vaihtovelkakirja- tai optiolainoja. Emoyhtiön hallituksella ei ollut kauden päättyessä voimassa olevaa valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainojen liikkeeseen laskuun.

Kaupankäynti osakkeella ja optio-oikeuksilla

YIT:n osakkeen kurssi oli katsauskauden alussa 14,45 euroa ja päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 14,78 euroa (6/09: 7,40 e). Osakekurssi nousi tammi-kesäkuun aikana 2 prosenttia. Osakkeen ylin kurssi tammi-kesäkuussa 2010 oli 17,96 euroa (8,54 e) ja alin 12,98 euroa (4,31 e). Keskikurssi oli 15,85 euroa (6,03 e).

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 1 848,7 milj. euroa (925,6 Me). Osakekannan markkina-arvo on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun 2010 aikana 76 363 340 (106 083 288) kappaletta. Vaihdon arvo oli 1 210,6 milj. euroa (637,6 Me). Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 620 840 (869 535) osaketta.

Tammi-kesäkuussa käytiin kauppaa yhteensä 23 014 vuonna 2006 liikkeelle lasketulla N optio-oikeudella keskihintaan 1,06 euroa. Optio-oikeuksien perusteella ei merkitty osakkeita.

Osakkeenomistajien määrä

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli katsauskauden alussa 29 678 (25 515) ja sen päättyessä 32 702 (28 940). Yksityissijoittajien määrä kasvoi tammi-kesäkuussa noin 2 600:lla. Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli vuoden alussa yhteensä 38,7 prosenttia (36,5 %) ja sen päättyessä 34,9 prosenttia (36,3 %) osakkeista.

Vuoden 2010 tammi-kesäkuussa tehtiin yksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti, että sen omistusosuus YIT Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 21.5.2010 tehdyn osakekaupan johdosta ylittänyt 5 prosentin rajan. Yhtiön hallussa oli tuolloin 6 570 908 YIT Oyj:n osaketta, mikä vastasi 5,17 prosenttia YIT Oyj:n osakkeista.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Markkinatilanne

Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialalla talotekniikan huolto- ja kunnossapitopalvelujen kysynnän kasvu jatkuu. Huolto- ja kunnossapitopalvelujen tarvetta lisäävät tekniikan lisääntyminen kiinteistöissä sekä uusinvestoinnit. Yritysten ja julkishallinnon tehostamistoimet avaavat mahdollisuuksia kiinteistöpalvelujen ulkoistuksille. Energiatehokkuuspalveluiden kysyntä kasvaa tulevina vuosina erityisesti Pohjoismaissa, Saksassa ja Itävallassa valtioiden tukitoimenpiteiden ja uudistuvan ympäristölainsäädännön myötä. Uusinvestoinnit toimistokiinteistöihin pysyvät vähäisinä. Liikekiinteistöjen rakentaminen jatkuu kohtalaisena. Uudisrakentamisessa toteutetaan julkisen sektorin investointeja. Korjaus- ja saneeraushankkeiden kysynnän kasvu jatkuu. Teollisuudessa investoinnit ovat Suomessa alhaisella tasolla, mutta teollisuuden kunnossapitopalveluiden kysyntä jatkuu suhteellisen vakaana.

Suomen rakentamispalveluissa asuntokysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä, toimitilarakentamisen pysyvän kokonaisuutena vähäisenä ja infrarakentamisen säilyvän suhteellisen vakaana. Omistusasuntojen kysyntää tukevat edelleen alhainen korkotaso ja vahvistunut kuluttajien luottamus. Uudisasuntojen tarvetta ylläpitävät myös asuntokuntien koon pieneneminen, muuttoliike ja väestönkasvu. Asuntojen hintojen nousu on tasaantunut toisella vuosineljänneksellä ja uudisasuntojen tarjonta on markkinoilla lisääntynyt uusien asuntoaloitusten myötä. Korkojen nousu saattaa jatkossa lisätä epävarmuutta asuntomarkkinoilla. Toimitilamarkkinoilla toimisto- ja teollisuusrakentaminen pysyvät vähäisinä. Liike- ja varastotilojen kysyntä jatkuu kohtalaisena. Korjausrakentamisen tarve kasvaa tasaisesti. Kuntatalouden heikko tilanne tuo epävarmuutta julkisen sektorin rakennushankkeiden määrään. Suomen inframarkkinoilla alkaa tänä ja ensi vuonna uusia liikenteeseen liittyviä hankkeita samaan aikaan kun kuntasektorin kysyntä pienenee. Mahdollisuuksia avautuu myös teiden ja alueiden kunnossapitourakoissa. Infrarakentamisen ylikapasiteetti pitää kilpailutilanteen kireänä.

Kansainvälisissä rakentamispalveluissa Venäjän asuntokysynnän arvioidaan jatkuvan tasaisena. Venäjällä asuntojen suuri tarve on edelleen olemassa ja YIT:n asiakaskunnalle suunnattujen asuntojen kysyntänäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät. Venäjän taloustilanne ja kuluttajakäyttäytyminen riippuvat voimakkaasti öljyn hintatasosta sekä ruplan kurssin kehityksestä. Asuntokauppaan vaikuttavat lisäksi asuntolainamarkkinoiden, korkotason, työllisyyden ja ostovoiman kehittyminen sekä inflaatio-odotukset. YIT arvioi asuntokysynnän vahvistumisen jatkuvan. Asuntojen hintakehitys on markkinoilla epätasaista. Venäjällä toimistojen vajaakäyttöaste on korkea ja niiden rakentaminen on vähäistä, mutta teollisuustilojen ja liiketilojen kysyntä on lisääntymässä. Baltiassa asuntokysynnässä on tapahtunut piristymistä ja hintataso on kääntynyt keskeisillä sijainneilla nousuun tarjonnan puutteessa. Myös muun rakentamisen määrä on kääntynyt lievään nousuun. Markkinatilanteen merkittävää parantumista ei ole lähiaikoina odotettavissa. Viron euro-jäsenyyden varmistuminen lisää luottamusta maan talouden myönteiseen kehittymiseen.

Strategiset tavoitteet

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 19.8.2009 konsernin strategian kaudelle 2010-2012. Konsernin strategiset tavoitetasot ovat: liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 prosenttia vuodessa, sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia, operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen, omavaraisuusaste 35 prosenttia ja osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Kiinteistö- ja teollisuuspalveluissa tavoitteena on, että YIT on Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa johtava teknisten järjestelmien huoltaja ja edelläkävijä energiansäästöpalveluissa. Tavoitteena on kasvattaa huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa muuta toimintaa nopeammin. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yrityskaupoin.

Suomen rakentamispalveluissa YIT:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa kaikilla kolmella keskeisellä rakentamisen alueellaan - asunto-, toimitila- ja inframarkkinoilla.

Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialalla YIT:n tavoitteena on kasvattaa asuntotuotantoa markkinoiden kysynnän mukaan. Venäjällä asuntojen suuri tarve ei ole vähentynyt ja YIT:n asiakaskunnalle suunnattujen asuntojen kysyntänäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia. Myös Baltian maissa ja Keskisessä Itä-Euroopassa YIT pyrkii hyödyntämään markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia. Toimialalla tavoitellaan lisäksi parempaa kannattavuutta sekä pääoman käytön tehostamista.

Liiketoiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

YIT on määritellyt merkittävimmät riskitekijät ja niiden hallinnan koko konsernin näkökulmasta huomioiden konsernin liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet. Riskit on jaettu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja tapahtumariskeihin. Yksityiskohtaisempi selvitys YIT:n riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä riskeistä on julkistettu vuoden 2009 vuosikertomuksessa. Rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Liiketoiminnan merkittävimmät operatiiviset lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät kiinteistötekniikan ja teollisuuden projektien kysynnän kehittymiseen sekä asuntomyynnin myönteisen kehityksen jatkumiseen ja pääasiassa myymättömistä asunnoista syntyvään tilauskannan myynti- ja hintariskiin. Kiinteistö- ja teollisuuspalvelujen tilauskanta on alkuvuonna kasvanut. Kesäkuun 2010 lopussa YIT:llä oli rakenteilla olevia ja valmiita myymättömiä asuntoja Venäjällä 3 977 (6/09: 4 747), Suomessa 1 324 (6/09: 834) ja Baltian maissa 253 (6/09: 96). Lisäksi Venäjällä on 1 204 asuntoa kohteissa, joiden rakentaminen on keskeytetty. YIT hallitsee myyntiriskiä sopeuttamalla asuntoaloitusten määrän arvioituun asuntokysyntään ja myymättömien asuntojensa lukumäärään. Asuntotuotannon luvut on esitetty kohdassa Kehitys toimialoittain.

Ruplamääräisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski. Venäjälle sijoitettu pääoma oli katsauskauden lopussa kokonaisuudessaan 570,5 milj. euroa (6/09: 554,3 Me). Omanpääomanehtoisten nettosijoitusten määrä kauden lopussa oli 380,2 milj. euroa (6/09: 317,5 Me). Venäjällä olevien tytäryhtiöihin tehdyt nettosijoitukset ovat rahoituspolitiikan mukaisesti suojaamatta ja niiden osalta ruplan mahdollinen devalvoituminen aiheuttaisi pääomien arvon alentumisen suuruisen negatiivisen muutoksen konsernin omaan pääomaan. Vieraanpääomanehtoisten sijoitusten määrä oli kauden lopussa 190,3 milj. euroa (6/09: 236,9 Me) ja tämä positio oli kokonaisuudessaan suojattu. Euron ja ruplan välinen korkoero vaikuttaa suojauskustannuksiin ja sitä kautta nettorahoituskuluihin.

YIT tarkastaa tonttiensa arvon IFRS-tilinpäätöskäytännön vaatimalla tavalla. Tonttivaranto arvostetaan hankintamenoon, ja arvoa pienennetään, mikäli arvioidaan, että tontille rakennettava kohde myydään tontin hinnan ja rakennuskustannusten summaa alhaisempaan hintaan.

NÄKYMÄT VUODELLE 2010

YIT Oyj arvioi, että vuonna 2010 konsernin liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi vuoteen 2009 verrattuna. (Arviota ei ole muutettu 4.2.2010 julkistetun tilinpäätöstiedotteen jälkeen.)

Konsernin liikevaihto ja tulos painottuvat selvästi loppuvuoteen, koska omaperustaisten rakentamiskohteiden valmistumisajankohdat vaikuttavat konsernin liikevaihdon tuloutumiseen. Vuoden 2010 alussa käyttöönotetun uuden laskentasäännön seurauksena omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan konserniraportoinnissa vasta kohteen valmistuessa. Sekä Suomessa että Venäjällä valmistui tammi-kesäkuussa 2010 selvästi edellisvuotta vähemmän omaperustaisia asuntoja - Suomessa 375 (1-6/09: 819) ja Venäjällä 641 (1-6/09: 2 461). Loppuvuonna asuntoja valmistuu erityisesti Venäjällä huomattavasti enemmän kuin alkuvuonna 2010 on valmistunut.

Asuntojen kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä vuonna 2010 sekä Suomessa että Venäjällä.

Suomessa asuntokysyntää tukevat edelleen alhainen korkotaso, vahvistunut kuluttajien luottamus sekä rakenteelliset tekijät, kuten muuttoliike, väestönkasvu ja perhekoon pieneneminen. Asuntojen hintojen nousu on tasaantunut toisella vuosineljänneksellä ja uudisasuntojen tarjonta on markkinoilla lisääntynyt. YIT:llä oli kesäkuun 2010 lopussa rakenteilla 4 292 (6/09: 2 095) asuntoa, joista yli 70 prosenttia oli myyty. Myynnissä oli 1 324 (6/09: 834) asuntoa, joista valmiita asuntoja oli 133 (6/09: 302). Hyvä tonttivaranto ja maantieteellisesti laaja toiminta mahdollistavat omaperustaisen asuntorakentamisen kasvattamisen vuonna 2010.

Venäjällä uusille asunnoille on suuri tarve, minkä vuoksi YIT:n asiakaskunnalle suunnattujen asuntojen kysyntänäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät. Venäjällä YIT:n asuntohinnat ovat nousseet kaikissa toimintakaupungeissa. Kuluttajien luottamus on parantunut. Asuntojen rahoitus- ja lainoitusmahdollisuuksien lisääntyminen tukee asuntokauppaa. Markkinoilla on käynnistetty uusia asuntohankkeita, mutta valmiiden ja lähiaikoina valmistuvien asuntojen tarjonta on edelleen rajallista. Kesäkuun 2010 lopussa YIT:llä oli rakenteilla 5 425 (6/09: 5 969) asuntoa. Myynnissä oli 3 977 (6/09: 4 747) asuntoa, joista valmiita asuntoja oli 646 (6/09: 782). Asuntoaloituksia kasvatetaan vuonna 2010 kysyntää vastaavasti.

Asuntojen kysyntään vaikuttaa sekä Suomessa että Venäjällä kuluttajien luottamuksen ja korkotason kehitys. Venäjällä asuntokysyntä on riippuvaista myös öljyn hintatasosta ja ruplan kurssista. Kiinteistö- ja teollisuuspalveluissa orgaanisen kasvun mahdollisuuksia tukevat huolto- ja kunnossapitopalvelujen tarve sekä korjaus- ja julkisen sektorin hankkeet. Kiinteistöteknisten palvelujen markkinoilla toimii paljon pieniä yrityksiä ja markkinoiden konsolidoituminen tuo mahdollisuuksia yritysostoihin. Teollisuudessa investoinnit ovat Suomessa alhaisella tasolla, mutta teollisuuden kunnossapitopalveluiden kysyntä jatkuu suhteellisen vakaana. Talotekniikan uusinvestoinnit pysyvät vähäisinä YIT:n koko markkina-alueella erityisesti toimitilarakentamisen vähäisyydestä johtuen. YIT:llä on toiminta-alueellaan laaja paikallinen toimipaikkaverkosto ja vahva markkina-asema talotekniikan ja teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluissa, projekteissa ja energiatehokkuutta parantavissa palveluissa.

Suomen inframarkkinoilla alkaa tänä ja ensi vuonna uusia liikenteeseen liittyviä hankkeita samaan aikaan kun kuntasektorin kysyntä pienenee. Mahdollisuuksia avautuu myös teiden ja alueiden kunnossapitourakoissa. YIT:llä on infrapalveluissa käynnissä isoja väylähankkeita. Konsernilla on infra-alan erityisosaamista sekä vahva asema Suomen suurimpana yksityisenä teidenhoitajana.

Helsingissä 23. heinäkuuta 2010

Hallitus OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010: TAULUKKO-OSA Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia 1. YIT-konsernin tunnuslukuja

Tunnusluvut Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

2. Konsernitilinpäätös 1.1. - 30.6.2010

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 Laaja tuloslaskelma Tuloslaskelma 1.4. - 30.6.2010 Tase Laskelma oman pääoman muutoksista Rahavirtalaskelma

3. Liitetietoja

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet Rahoitusriskien hallinta Segmenttitiedot Kauden liikevoittoon vaikuttavat poikkeukselliset erät Hankitut ja myydyt liiketoiminnot Aineellisten hyödykkeiden muutokset Vaihto-omaisuus Oman pääoman liitetiedot Korolliset velat Ehdollisten velkojen ja varojen muutokset sekä vastuusitoumukset Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa

1. YIT-KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

Konserniraportoinnissa sovelletaan 2010 alusta lukien uutta IFRIC 15 -tulkintaohjetta, jonka myötä omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan kohteen valmistuttua ja omaperustaiset toimitilahankkeet joko osatuloutuksen mukaisesti tai kohteen valmistuttua. Vuosien 2010 ja 2009 luvut ovat vertailukelpoisia.

TUNNUSLUVUT

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2010 | 6/2009 | muutos, | 12/2009 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,31 | 0,21 | 48 | 0,55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e, laimennettu | 0,31 | 0,21 | 48 | 0,55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e | 6,35 | 5,67 | 12 | 6,09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen keskikurssi kauden | 15,85 | 6,03 | 129 | 8,52 | | aikana, e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen kurssi kauden lopussa, | 14,78 | 7,40 | 100 | 14,45 | | e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo | 1 848,7 | 925,6 | 100 | 1 807,4 | | kauden lopussa, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 125 078 | 125 255 | 0 | 125 167 | | osakeantioikaistun lukumäärän | | | | | | painotettu keskiarvo, 1 000 kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 125 078 | 125 255 | 0 | 125 167 | | osakeantioikaistun lukumäärän | | | | | | painotettu keskiarvo, 1 000 | | | | | | kpl, laimennettu | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 125 078 | 125 078 | 0 | 125 078 | | osakeantioikaistu lukumäärä | | | | | | kauden lopussa, 1 000 kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka kauden | 514,8 | 699,7 | -26 | 529,1 | | lopussa, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, | 10,7 | 11,5 | -7 | 11,0 | | viimeiset 12 kk, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 31,8 | 28,1 | 13 | 32,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 64,7 | 98,1 | -34 | 69,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit pysyviin | 18,1 | 10,6 | 71 | 27,9 | | vastaaviin, milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,1 | 0,6 | 83 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta kauden lopussa, | 3 329,2 | 3 120,0 | 7 | 2 983,3 | | milj. e 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolista | 1 769,8 | 1 826,4 | -3 | 1 885,7 | | tilauskantaa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 23 400 | 25 073 | -7 | 24 497 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Tulouttamaton osuus saaduista tilauksista sekä omaperustaisista hankkeista

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/200 | II/20 | III/20 | IV/200 | I/2010 | II/201 | | | 9 | 09 | 09 | 9 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, milj. e | 843,2 | 862,8 | 754,3 | 1 | 765,3 | 854,7 | | | | | | 025,3 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, milj. e | 28,7 | 43,3 | 32,8 | 63,3 | 33,9 | 35,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 3,4 | 5,0 | 4,3 | 6,2 | 4,4 | 4,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot, milj. e | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 1,9 | 0,7 | 1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot, milj. e | -9,6 | -5,1 | -7,8 | -5,9 | -2,3 | -1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut, milj. e | -11,6 | -8,2 | -8,8 | -6,2 | -5,6 | -7,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja, | 8,8 | 30,4 | 17,1 | 53,1 | 26,7 | 27,9 | | milj. e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,0 | 3,5 | 2,3 | 5,2 | 3,5 | 3,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen loppusumma, milj. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | e | 998,6 | 993,3 | 041,6 | 777,1 | 994,8 | 067,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,26 | 0,15 | 0,16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e | 5,46 | 5,67 | 5,78 | 6,09 | 6,08 | 6,35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen päätöskurssi, e | 5,05 | 7,40 | 13,01 | 14,45 | 17,10 | 14,78 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo, milj. e | 631,6 | 925,6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 627,0 | 807,4 | 138,8 | 848,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 16,5 | 11,5 | 11,1 | 11,0 | 11,3 | 10,7 | | tuotto, viimeiset 12 kk, | | | | | | | | % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 27,0 | 28,1 | 28,2 | 32,4 | 30,2 | 31,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka | 674,1 | 699,7 | 674,4 | 529,1 | 496,0 | 514,8 | | kauden lopussa, milj. e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 98,3 | 98,1 | 92,9 | 69,2 | 65,0 | 64,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, | 6,7 | 3,9 | 5,1 | 12,2 | 9,4 | 8,7 | | milj. e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulouttamaton | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | tilauskanta kauden | 256,3 | 120,0 | 059,6 | 983,3 | 152,5 | 329,2 | | lopussa, milj. e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden | 25 | 24 | 24 003 | 23 480 | 23 211 | 23 877 | | lopussa | 239 | 763 | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

YIT soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaneelta tilikaudelta lukien IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset IFRS-tulkintaohjetta. Tulkintaohjeen käyttöönoton myötä konserniraportointi ja toimialaraportointi eroavat toisistaan.

Toimialaraportoinnissa luvut lasketaan edelleen aikaisemman laskentaperiaatteen mukaisesti eli omaperustaisten asunto- ja toimitilahankkeiden tuloutuksessa sovelletaan osatuloutusta.

Konserniraportoinnissa sovelletaan 2010 alusta lukien uutta tulkintaohjetta. Sen myötä omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan kohteen valmistuttua. Omaperustaiset toimitilahankkeet tuloutetaan pääsääntöisesti osatuloutuksen mukaisesti tai vaihtoehtoisesti kohteen valmistuttua.

Vuosien 2010 ja 2009 luvut ovat vertailukelpoisia.

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/200 | II/200 | III/20 | IV/200 | I/2010 | II/201 | | | 9 | 9 | 09 | 9 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 537,9 | 529,2 | 483,9 | 573,9 | 477,0 | 547,4 | | teollisuuspalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 239,8 | 253,0 | 246,3 | 290,6 | 252,9 | 275,2 | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 61,4 | 87,4 | 97,6 | 113,0 | 106,9 | 112,1 | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -15,5 | -16,4 | -12,8 | -17,0 | -16,0 | -20,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat | 823,7 | 853,2 | 815,0 | 960,5 | 820,8 | 914,3 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | 19,5 | 9,7 | -60,7 | 64,7 | -55,5 | -59,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 843,2 | 862,8 | 754,3 | 1 | 765,3 | 854,7 | | | | | | 025,3 | | | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/200 | II/200 | III/20 | IV/200 | I/2010 | II/201 | | | 9 | 9 | 09 | 9 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 28,6 | 28,2 | 24,9 | 37,6 | 21,6 | 28,2 | | teollisuuspalvelut 1) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 20,9 | 19,9 | 20,8 | 20,3 | 23,1 | 26,4 | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | -23,8 | -5,2 | 3,7 | 7,5 | 4,6 | 7,6 | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -3,6 | -4,8 | -3,8 | -5,7 | -4,8 | -5,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat | 22,1 | 38,1 | 45,6 | 59,7 | 44,5 | 57,1 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | 6,6 | 5,2 | -12,8 | 3,6 | -10,6 | -21,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 28,7 | 43,3 | 32,8 | 63,3 | 33,9 | 35,9 | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti segmenteittäin, %

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/200 | II/200 | III/20 | IV/200 | I/2010 | II/201 | | | 9 | 9 | 09 | 9 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 5,3 % | 5,3 % | 5,1 % | 6,6 % | 4,5 % | 5,2 % | | teollisuuspalvelut 1) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 8,7 % | 7,9 % | 8,4 % | 7,0 % | 9,1 % | 9,6 % | | rakentamispalvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | -38,7 | -5,9 % | 3,8 % | 6,6 % | 4,3 % | 6,8 % | | rakentamispalvelut | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat | 2,7 % | 4,5 % | 5,6 % | 6,2 % | 5,4 % | 6,2 % | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3,4 % | 5,0 % | 4,3 % | 6,2 % | 4,4 % | 4,2 % | --------------------------------------------------------------------------------

1) Välimiesoikeus antoi 30.9.2009 päätöksensä YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n ja Neste Oil Oyj:n välisessä kiistassa, joka koski YIT:n vuosina 2004 - 2006 toteuttamaa Neste Oilin Porvoon öljynjalostamon Tuotantolaitos 4:n mekaanisten asennustöiden urakkaa. Päätöksen vaikutus Kiinteistö- ja teollisuuspalveluiden liikevoittoon 7-9/2009 oli -3,2 milj. euroa.

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/200 | II/20 | III/20 | IV/200 | I/2010 | II/201 | | | 9 | 09 | 09 | 9 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 1 | 984,7 | 946,7 | 850,4 | 964,2 | 1 | | teollisuuspalvelut | 048,3 | | | | | 025,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | 819,8 | 846,9 | 909,9 | 1 | 905,4 | 1 | | rakentamispalvelut | | | | 007,5 | | 154,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 1 | 1 | 998,4 | 960,1 | 1 | 946,8 | | rakentamispalvelut 1) | 239,1 | 126,8 | | | 013,2 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -62,1 | -41,9 | -54,2 | -44,4 | -45,8 | -59,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat yhteensä | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 045,0 | 916,4 | 800,8 | 773,6 | 837,0 | 067,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | 211,3 | 203,6 | 258,8 | 209,7 | 315,5 | 261,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | 256,3 | 120,1 | 059,6 | 983,3 | 152,5 | 329,2 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Venäjällä on lokakuussa 2008 keskeytetty rakentaminen perustusvaiheessa niissä asuntokohteissa, joissa myyntiä ei ollut vielä aloitettu. Kesäkuun 2010 lopussa edelleen keskeytettyinä olleissa kohteissa oli 1 204 (6/09: 2 485) asuntoa ja niiden arvo tilauskannassa oli 199 milj. euroa (6/09: 281 Me).

2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 30.6.2010

Konserniraportoinnissa sovelletaan 2010 alusta lukien uutta IFRIC 15 -tulkintaohjetta, jonka myötä omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan kohteen valmistuttua ja omaperustaiset toimitilahankkeet joko osatuloutuksen mukaisesti tai kohteen valmistuttua. Vuosien 2010 ja 2009 luvut ovat vertailukelpoisia.

TULOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2010 (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2010 | 1-6/2009 | muutos, | 1-12/2009 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 1 620,0 | 1 706,0 | -5 | 3 485,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 908,0 | 902,9 | 1 | 1 885,7 | | liiketoiminnan osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -1 532,8 | -1 616,8 | -5 | -3 283,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden | -0,4 | -0,4 | - | -0,6 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -17,0 | -16,8 | 1 | -33,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto 1) | 69,8 | 72,0 | -3 | 168,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 4,3 | 4,2 | 2 | 4,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 1,8 | 1,7 | 6 | 4,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -4,2 | -14,7 | -71 | -28,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -12,8 | -19,8 | -35 | -34,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 54,6 | 39,2 | 39 | 109,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 3,4 | 2,3 | 240 | 3,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -15,2 | -12,6 | 21 | -41,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 39,4 | 26,6 | 48 | 68,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 2,4 | 1,6 | 1100 | 2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 39,1 | 26,8 | 46 | 68,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomien omistajien | 0,3 | -0,2 | -250 | -0,2 | | osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | kuuluvasta voitosta laskettu | | | | | | osakekohtainen tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,31 | 0,21 | 48 | 0,55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 0,31 | 0,21 | 48 | 0,55 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Liikevoitto 7-9/2009 sisältää -3,2 milj. euroa liittyen välimiesoikeuden 30.9.2009 antamaan päätökseen koskien YIT:n vuosina 2004 - 2006 toteuttamaa Neste Oilin Porvoon öljynjalostamon Tuotantolaitos 4:n mekaanisten asennustöiden urakkaa. LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2010 (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2010 | 1-6/2009 | muutos, | 1-12/2009 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 39,4 | 26,6 | 48 | 68,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut konsernin kirjatut tuotot | | | | | | ja kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Korkoriskin suojaus | -5,3 | -1,0 | 430 | -3,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | -- Laskennallinen vero | 0,7 | 0,3 | 133 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | -- Tuloslaskelmaan siirretty | 2,3 | 1,0 | 130 | 3,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Muuntoerot | 46,0 | -14,9 | - | -5,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Muu muutos | 0,0 | 0,1 | -100 | -0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut konsernin kirjatut tuotot | 43,7 | -14,7 | -397 | -5,8 | | ja kulut, yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden laaja tulos | 83,1 | 11,9 | 598 | 62,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 82,5 | 11,7 | 605 | 63,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomien omistajien | 0,6 | 0,2 | 200 | -0,8 | | osuus | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

TULOSLASKELMA 1.4. - 30.6.2010 (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/2010 | 4-6/2009 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 854,7 | 862,8 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 471,1 | 461,3 | 2 | | liiketoiminnan osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -810,3 | -810,7 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | 0,0 | -0,4 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -8,5 | -8,4 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto 1) | 35,9 | 43,3 | -17 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 4,2 | 5,0 | -16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 1,1 | 0,4 | 175 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -1,9 | -5,1 | -63 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -7,2 | -8,2 | -12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 27,9 | 30,4 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 3,3 | 3,5 | -6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -7,5 | -10,6 | -29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 20,4 | 19,8 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 2,4 | 2,3 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 20,2 | 19,7 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomien omistajien osuus | 0,2 | 0,1 | 100 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | voitosta laskettu osakekohtainen | | | | | tulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,16 | 0,15 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 0,16 | 0,15 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------

TASE (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2010 | 6/2009 | muutos | 31.12.20 | 1.1.200 | | | | | 6/2009-6 | 09 | 9 | | | | | /2010, % | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 97,0 | 99,3 | -2 | 99,8 | 104,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 291,0 | 291,0 | 0 | 291,0 | 291,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat | 36,7 | 33,7 | 9 | 32,8 | 35,1 | | hyödykkeet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet | 2,8 | 3,4 | -18 | 3,2 | 3,8 | | osakkuusyrityksissä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut sijoitukset | 2,0 | 2,6 | -23 | 2,0 | 2,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 15,6 | 12,5 | 25 | 14,4 | 12,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | 53,9 | 42,7 | 26 | 43,1 | 40,4 | | verosaamiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 1 | 1 | -1 | 1 477,6 | 1 715,4 | | | 579,5 | 601,9 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 717,8 | 717,8 | 0 | 640,1 | 731,2 | | saamiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 271,6 | 188,4 | 44 | 173,1 | 201,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 3 | 2 | 2 | 2 777,1 | 3 138,4 | | | 067,9 | 993,3 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | | kuuluva oma pääoma | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 149,2 | 149,2 | 0 | 149,2 | 149,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu oma pääoma | 645,0 | 560,8 | 15 | 612,7 | 615,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomien | 2,0 | 3,2 | -38 | 2,2 | 3,8 | | omistajien osuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 796,2 | 713,2 | 12 | 764,1 | 768,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 75,3 | 62,3 | 21 | 66,8 | 63,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 17,1 | 18,7 | -9 | 17,6 | 19,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 46,3 | 48,7 | -5 | 49,0 | 45,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 580,1 | 525,4 | 10 | 502,0 | 516,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 6,6 | 3,5 | 89 | 3,3 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 1 | 1 | 8 | 1 133,5 | 1 298,2 | | | 301,6 | 208,2 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 38,4 | 50,6 | -24 | 40,6 | 43,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset | 206,3 | 362,7 | -43 | 200,2 | 379,9 | | velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | 3 | 2 | 2 | 2 777,1 | 3 138,4 | | yhteensä | 067,9 | 993,3 | | | | --------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | Osak | Var | Mu | Muu | Arvo | Oma | Ker | Yht | Määr | Oma | | | e | a-r | ut | nto | n- | t | tyn | een | äys- | pääo | | | pääo | aha | ra | ero | muut | osa | eet | sä | vall | ma | | | ma | sto | ha | rah | os-r | kke | voi | | atto | yhte | | | | | st | ast | ahas | et | tto | | mien | ensä | | | | | ot | o | to | | var | | omis | | | | | | | | | | at | | taji | | | | | | | | | | | | en | | | | | | | | | | | | osuu | | | | | | | | | | | | s | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2010 | 149, | 1,7 | 11 | -41 | -1,7 | -10 | 653 | 761 | 2,2 | 764, | | | 2 | | ,6 | ,5 | | ,6 | ,2 | ,9 | | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja | - |  - |  - |  - | - | - | - | - | - | - | | tulos | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden | - | - | - | - | - | - | 39, | - | 0,3 | 39,4 | | voitto | | | | | | | 1 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | tuloksen | | | | | | | | | | | | erät: | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoriskin | - | - | - | - | -5,3 | - | - | - | - | -5,3 | | suojaus | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | 0,7 | | Laskennalline | | | | | | | | | | | | n vero | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | 2,3 | | Tuloslaskelma | | | | | | | | | | | | an kirjattu | | | | | | | | | | | | määrä | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | - | - | - | 44, | - | - | 1,6 | - | 0,3 | 46,0 | | | | | | 1 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu muutos | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja | 0,0 | 0,0 | 0, | 44, | -2,3 | 0,0 | 40, | 82, | 0,6 | 83,1 | | tulos | | | 0 | 1 | | | 7 | 5 | | | | yhteensä | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimet |  - |  - |  - | - |  - | - |  - |  - |  - | - | | omistajien | | | | | | | | | | | | kanssa | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -0,8 | -51, | | | | | | | | | ,5 | | | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | osakkeiden | | | | | | | | | | | | hankinta | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirto | - | 0,3 | - | - | - | - | -0, | - | - | 0,0 | | kertyneistä | | | | | | | 3 | | | | | voittovaroist | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepalkitse | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | | minen | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimet | 0,0 | 0,3 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50 | -50 | -0,8 | -51, | | omistajien | | | 0 | | | | ,5 | ,2 | | 0 | | kanssa | | | | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.6.2010 | 149, | 2,0 | 11 | 2,6 | -4,0 | -10 | 643 | 794 | 2,0 | 796, | | | 2 | | ,6 | | | ,6 | ,4 | ,2 | | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaistu oma | 149, | 1,4 | 13 | -35 | -1,7 | -6, | 643 | 764 | 3,8 | 768, | | pääoma | 2 | | ,9 | ,2 | | 6 | ,8 | ,8 | | 6 | | 1.1.2009 | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja |  - |  - |  - |  - |  - |  - | - |  - | - | - | | tulos | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden | - | - | - | - | - | - | 26, | - | -0,2 | 26,6 | | voitto | | | | | | | 8 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | tuloksen | | | | | | | | | | | | erät: | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoriskin | - | - | - | - | -1,0 | - | - | - | - | -1,0 | | suojaus | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | | Laskennalline | | | | | | | | | | | | n vero | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | | Tuloslaskelma | | | | | | | | | | | | an kirjattu | | | | | | | | | | | | määrä | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | - | - | - | -17 | - | - | 2,0 | - | 0,2 | -14, | | | | | | ,1 | | | | | | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu muutos | - | - | - | - | - | - | -0, | - | 0,2 | -0,1 | | | | | | | | | 3 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja |  - |  - |   | -17 | 0,3 |   | 28, | 11, | 0,2 | 11,9 | | tulos | | | | ,1 | | | 5 | 7 | | | | yhteensä | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimet |  - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | omistajien | | | | | | | | | | | | kanssa | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | - | - | - | - | - | - | -62 | | -0,8 | -63, | | | | | | | | | ,5 | | | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien | - | - | - | - | - | -4, | - | - | - | -4,0 | | osakkeiden | | | | | | 0 | | | | | | hankinta | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirto | - | 0,3 | - | - | - | - | -0, | - | - | 0,0 | | kertyneistä | | | | | | | 3 | | | | | voittovaroist | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioiden | - | - | -2 | - | - | - | 2,3 | - | - | 0,0 | | kirjaus | | | ,3 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimet | 0,0 | 0,3 | -2 | 0,0 | 0,0 | -4, | -60 | 0,0 | -0,8 | -67, | | omistajien | | | ,3 | | | 0 | ,5 | | | 3 | | kanssa | | | | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.6.2009 | 149, | 1,7 | 11 | -52 | -1,4 | -10 | 612 | 710 | 3,2 | 713, | | | 2 | | ,6 | ,5 | | ,6 | ,0 | ,0 | | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 149, | 1,4 | 13 | -35 | -1,7 | -6, | 682 | 803 | 4,6 | 807, | | 1.1.2009 | 2 | | ,9 | ,2 | | 6 | ,1 | ,1 | | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskentaperia | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -38 | -38 | -0,8 | -39, | | atteen | | | | | | | ,3 | ,3 | | 1 | | muutos, IFRIC | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaistu oma | 149, | 1,4 | 13 | -35 | -1,7 | -6, | 643 | 764 | 3,8 | 768, | | pääoma | 2 | | ,9 | ,2 | | 6 | ,8 | ,8 | | 6 | | 1.1.2009 | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2010 | 1-6/2009 | muutos, | 1-12/2009 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 39,4 | 26,6 | 48 | 68,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoriteperusteisten erien | 41,9 | 95,9 | -56 | 166,4 | | peruminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten saamisten muutos | -38,7 | 31,0 | -225 | 98,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden muutos | -6,6 | 48,9 | -113 | 173,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten velkojen muutos | 123,0 | -86,4 | -242 | -154,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos yhteensä | 77,7 | -6,5 | - | 117,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -16,6 | -19,6 | -15 | -35,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoituserät, netto | -35,3 | -2,3 | 14 | -22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 1,7 | 2,0 | -15 | 4,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -28,6 | -19,6 | 46 | -38,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 80,2 | 76,5 | 5 | 260,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja | -5,4 | -7,5 | -28 | -7,5 | | liiketoimintojen hankinta | | | | | | vähennettynä hankintahetken | | | | | | rahavaroilla | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin | -7,6 | -7,3 | 4 | -20,8 | | hyödykkeisiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineettomiin | -3,8 | -3,2 | 19 | -7,2 | | hyödykkeisiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit sijoituksiin | -0,1 | 0 | - | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten ja aineettomien | 2,2 | 1,1 | 100 | 4,1 | | hyödykkeiden myynti | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusten myynti | 0 | 0 | - | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | -14,7 | -16,9 | -13 | -31,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen kassavirta | 65,5 | 59,7 | 10 | 229,8 | | investointien jälkeen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen muutos | 5,5 | -52,1 | -111 | -138,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen nostot | 100,0 | 60,0 | 67 | 60,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -24,1 | -16,2 | 49 | -110,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen maksut | -0,3 | -0,1 | 200 | -0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden hankinta | 0,0 | -4,0 | - | -4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -51,4 | -62,8 | -18 | -63,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | 29,7 | -75,2 | -139 | -256,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 95,2 | -15,6 | -710 | -27,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden alussa | 173,1 | 197,7 | -12 | 197,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttakurssien muutoksen | 2,4 | 0,2 | 12 | 2,5 | | vaikutus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden lopussa | 270,7 | 182,3 | 48 | 173,1 | --------------------------------------------------------------------------------3. LIITETIETOJA

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

YIT Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2010 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. YIT on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2009, kuitenkin siten, että seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin on otettu käyttöön 1.1.2010 alkaen. IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

YIT soveltaa konsernitietojen raportoinnissaan IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset IFRS-tulkintaohjetta. IFRIC 15 -tulkintaohje antaa ohjeistuksen siihen, milloin kiinteistöjen rakentamisesta syntyvien tuottojen kirjaamisessa on noudatettava kohteen luovutukseen perustuvaa tuloutusta, ja milloin tuottojen kirjaamiseen voidaan soveltaa osatuloutusta. Tulkintaohjeen käyttöönotto vaikuttaa YIT-konsernissa omaperustaisten asuntohankkeiden tuloutukseen sekä lisäksi omaperustaisten toimitilahankkeiden tuloutukseen. Tulkintaohjeella ei ole lainkaan vaikutusta rakennusurakoihin ja kiinteistö- ja teollisuuspalveluihin.

YIT:n konserniraportoinnissa omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan jatkossa kohteen valmistuttua, eli kun se on luovutettavissa ostajalle. Hankkeen tuloista ja menoista tuloutetaan jatkossakin osuus, joka saadaan kertomalla valmiusaste myyntiasteella. Aikaisemmin osatuloutus aloitettiin hankkeen rakentamisen käynnistyttyä. Omaperustaisissa toimitilahankkeissa tuloutustapa arvioidaan sopimusehtojen perusteella hankekohtaisesti. Myydyt hankkeet tuloutetaan joko hankkeen rakentamisen käynnistyttyä tai kohteen valmistuttua. Hankkeen tuloista ja menoista tuloutetaan jatkossakin osuus, joka saadaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella kerrottuna vuokrausasteella. Aikaisemmin myydyn hankkeen tuloutus voitiin aloittaa aina heti hankkeen rakentamisen käynnistyttyä. YIT myy omaperustaiset toimitilahankkeet sijoittajille tavallisesti ennen hankkeen rakentamisen käynnistymistä tai rakentamisen alkuvaiheen aikana, mikä yhdessä muiden seikkojen kanssa johtaa pääsääntöisesti siihen, että hankkeiden tuloutuksessa voidaan jatkaa aikaisemmin voimassa ollutta käytäntöä.

Suomessa YIT rahoittaa omaperustaisia hankkeita myymällä rakennusaikaisia urakkasaatavia rahoituslaitoksille. Uuden tulkintaohjeen mukaan myydyt omaperustaiset asunnot tuloutetaan kohteen valmistuttua. Tämän seurauksena rahoituslaitoksille rakennusaikana myydyt urakkasaatavat, jotka liittyvät asuntotuotantoon, raportoidaan kokonaisuudessaan taseen korollisessa velassa. Aikaisemmin raportoinnissa osa asuntoihin liittyvistä rakennusaikaisista myydyistä urakkasaatavista on käsitelty taseen ulkopuolisina erinä.

Tulkinnan käyttöönoton johdosta aikaisempien kausien tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman eriä on muutettu vertailukelpoisiksi seuraavasti:

Tuloslaskelman muutokset (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-12/ | | 1-3/ | 1-6/ | 1-9/ | 1-12/ | | | 200 | 200 | 200 | 2009 | | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | | | 9 | 9 | 9 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaih | 19,5 | 9,7 | -60, | 64,7 | | 19,5 | 29,2 | -31,5 | 33,2 | | to | | | 7 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoit | 6,6 | 5,2 | -12, | 3,6 | | 6,6 | 11,8 | -1,0 | 2,6 | | to | | | 8 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | 6,6 | 5,2 | -12, | 3,6 | | 6,6 | 11,8 | -1,0 | 2,6 | | ennen | | | 8 | | | | | | | | veroja | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennal | -1,3 | -1,1 | 2,8 | -1,1 | | -1,3 | -2,4 | 0,4 | -0,7 | | liset | | | | | | | | | | | verot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden | 5,3 | 4,1 | -10, | 2,5 | | 5,3 | 9,4 | -0,6 | 1,9 | | tulos | | | 0 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Taseen muutokset (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.2009 | 3/2009 | 6/2009 | 9/2009 | 12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 205,5 | 186,1 | 183,0 | 230,8 | 168,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti- ja muut | -46,8 | -33,6 | -33,7 | -43,9 | -20,7 | | saamiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | 5,8 | 6,4 | 6,1 | 8,8 | 3,3 | | verosaamiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | -39,1 | -31,8 | -28,1 | -38,2 | -36,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 49,8 | 38,9 | 28,3 | 34,0 | 31,4 | | rahoitusvelat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osto- ja muut | 157,4 | 149,2 | 152,3 | 197,6 | 162,0 | | velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 1,6 | 5,4 | 5,0 | 4,6 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | -5,2 | -2,8 | -2,1 | -2,3 | -6,8 | | verovelat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen | 164,5 | 158,9 | 155,4 | 195,7 | 150,7 | | loppusumma | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Rahavirtalaskelman muutokset (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2009 | 1-6/2009 | 1-9/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 10,9 | 21,5 | 15,7 | 18,4 | | nettorahavirta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen kassavirta | 10,9 | 21,5 | 15,7 | 18,4 | | investointien jälkeen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -10,9 | -21,5 | -15,7 | -18,4 | --------------------------------------------------------------------------------

Tuloutustavan muutoksen myötä YIT-konsernin liikevaihto- ja tuloskehityksessä tulee olemaan aikaisempaa suurempaa vaihtelua eri vuosineljännesten välillä omaperustaisten rakentamiskohteiden valmistumisajankohdasta riippuen. Uuden tuloutuskäytännön myötä tuotannon volyymimuutokset heijastuvat aikaisempaa hitaammin konsernin taloudellisiin lukuihin. Tulkintaohjeen käyttöönotto ei vaikuta YIT:n toimialoistaan julkistamiin lukuihin, koska segmentti-informaatio raportoidaan jatkossakin aikaisemman laskentaperiaatteen mukaisesti.

YIT julkisti vertailukelpoiset tuloslaskelma-, tase-, rahavirta- ja tunnuslukutiedot vuodelta 2009 pörssitiedotteella 23.3.2010.

Muut standardit ja tulkinnat Muita 1.1.2010 käyttöönotettuja standardeja ja tulkintoja, joilla on ollut vähäinen tai ei ole ollut lainkaan vaikutusta raportointikaudella ovat : IFRS3 (uudistettu): Liiketoimintojen yhdistäminen. Konserni on kirjannut kauden hankintoihin liittyvät kustannukset kuluksi. Vaikutus raportointikaudella on vähäinen. IAS 27 (uudistettu): Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös IFRIC 12: Palvelutoimilupajärjestelyt IFRIC 16: Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset IFRIC 17: Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille IFRIC 18: Omaisuuserien siirrot asiakkailta IFRIC 9 ja IAS 39 (muutos): Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi IAS 39 (muutos): Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät IFRS 2 (muutos): Osakeperusteiset maksut Parannukset IFRS-standardeihin 2009

Osavuosikatsauksen laadinnassa käytetyt valuuttakurssit

-------------------------------------------------------------------------------- | | | Keskikurssi | Tasekurssit | | Keskikurssi | Tasekurssit | | | | t | 30.6.2010 | | t | 30.6.2009 | | | | 1-6/2010 | | | 1-6/2009 | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 EUR | SEK | 9,7944 | 9,5259 | | 10,8585 | 10,8125 | | = | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | NOK | 8,0070 | 7,9725 | | 8,8956 | 9,0180 | -------------------------------------------------------------------------------- | | DKK | 7,4418 | 7,4488 | | 7,4493 | 7,4470 | -------------------------------------------------------------------------------- | | EEK | 15,6466 | 15,6466 | | 15,6466 | 15,6466 | -------------------------------------------------------------------------------- | | LVL | 0,7028 | 0,7028 | | 0,7028 | 0,7028 | -------------------------------------------------------------------------------- | | LTL | 3,4528 | 3,4528 | | 3,4528 | 3,4528 | -------------------------------------------------------------------------------- | | RUB | 39,9143 | 38,2820 | | 44,0807 | 43,8810 | -------------------------------------------------------------------------------- | | HUF | 271,63 | 286,00 | | 289,92 | 271,55 | -------------------------------------------------------------------------------- | | CZK | 25,7320 | 25,6910 | | 27,1350 | 25,8820 | -------------------------------------------------------------------------------- | | PLN | 4,0025 | 4,1470 | | 4,4727 | 4,4520 | --------------------------------------------------------------------------------

RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Rahoitusriskejä ovat likviditeetti-, korko-, valuutta- ja luottoriski, ja niiden hallinta on osa konsernin rahoituspolitiikkaa. Hallitus on hyväksynyt noudatettavan rahoituspolitiikan, jonka käytännön toteutuksesta vastaa konsernin rahoitusosasto yhdessä toimialojen ja liiketoimintayksiköiden kanssa.

Konsernin strategiset taloudelliset tavoitetasot ohjaavat konsernin pääoman käyttöä ja hallintaa. Strategisten tavoitteiden saavuttamista tuetaan pitämällä konsernin pääomarakenne optimaalisena. Pääomarakenteeseen vaikutetaan ensisijaisesti ohjaamalla investointeja ja liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää.

Yksityiskohtaisempi selvitys rahoitusriskeistä on julkistettu vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

SEGMENTTITIEDOT

YIT soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaneelta tilikaudelta lukien IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset IFRS-tulkintaohjetta. Tulkintaohjeen käyttöönoton myötä konserniraportointi ja toimialaraportointi eroavat toisistaan.

Toimialaraportoinnissa luvut lasketaan edelleen aikaisemman laskentaperiaatteen mukaisesti eli omaperustaisten asunto- ja toimitilahankkeiden tuloutuksessa sovelletaan osatuloutusta.

Konserniraportoinnissa sovelletaan 2010 alusta lukien uutta tulkintaohjetta. Sen myötä omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan kohteen valmistuttua. Omaperustaiset toimitilahankkeet tuloutetaan pääsääntöisesti osatuloutuksen mukaisesti tai vaihtoehtoisesti kohteen valmistuttua.

Vuosien 2010 ja 2009 luvut ovat vertailukelpoisia.

Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista, on nimetty YIT-konsernin johtoryhmä.

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/201 | 1-6/2009 | muutos, | 1-12/2009 | | | 0 | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 1 024,4 | 1 067,1 | -4 | 2 124,9 | | teollisuuspalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - konsernin sisäinen | -33,6 | -30,3 | 11 | -58,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | - ulkoinen | 990,8 | 1 036,8 | -4 | 2 066,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 528,1 | 492,8 | 7 | 1 029,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | - konsernin sisäinen | -0,6 | -1,0 | -40 | -1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | - ulkoinen | 527,5 | 491,8 | 7 | 1 028,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 219,0 | 148,8 | 47 | 359,4 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - konsernin sisäinen | -2,6 | -1,7 | 53 | -3,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | - ulkoinen | 216,4 | 147,1 | 47 | 356,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | 0,4 | 1,1 | -64 | 1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat yhteensä | 1 735,1 | 1 676,8 | 3 | 3 452,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | -115,1 | 29,2 | -494 | 33,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä - ulkoinen | 1 620,0 | 1 706,0 | -5 | 3 485,6 | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2010 | 1-6/2009 | muutos, | 1-12/2009 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 49,8 | 56,8 | -12 | 119,3 | | teollisuuspalvelut 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 49,5 | 40,8 | 21 | 81,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 12,2 | -29,0 | 142 | -17,8 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -9,9 | -8,4 | 18 | -17,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat yhteensä | 101,6 | 60,2 | 69 | 165,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | -31,8 | 11,8 |  - | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 69,8 | 72,0 | -3 | 168,1 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Välimiesoikeus antoi 30.9.2009 päätöksensä YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n ja Neste Oil Oyj:n välisessä kiistassa, joka koski YIT:n vuosina 2004 - 2006 toteuttamaa Neste Oilin Porvoon öljynjalostamon Tuotantolaitos 4:n mekaanisten asennustöiden urakkaa. Päätöksen vaikutus Kiinteistö- ja teollisuuspalveluiden liikevoittoon 7-9/2009 oli -3,2 milj. euroa.

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2010 | 6/2009 | muutos, | 12/2009 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 1 025,3 | 984,7 | 4 | 850,4 | | teollisuuspalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 1 154,7 | 846,9 | 36 | 1 007,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 946,8 | 1 126,8 | -16 | 960,1 | | rakentamispalvelut 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -59,4 | -42,0 | 41 | -44,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT:n toimialat yhteensä | 3 067,4 | 2 916,4 | 5 | 2 773,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | IFRIC 15 -muunnos | 261,8 | 203,6 | 29 | 209,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 329,2 | 3 120,0 | 7 | 2 983,3 | --------------------------------------------------------------------------------

1) Venäjällä on lokakuussa 2008 keskeytetty rakentaminen perustusvaiheessa niissä asuntokohteissa, joissa myyntiä ei ollut vielä aloitettu. Kesäkuun 2010 lopussa edelleen keskeytettyinä olleissa kohteissa oli 1 204 (6/09: 2 485) asuntoa ja niiden arvo tilauskannassa oli 199 milj. euroa (6/09: 281 Me).

KAUDEN LIIKEVOITTOON VAIKUTTAVAT POIKKEUKSELLISET ERÄT (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2010 | 1-6/2009 | muutos, | 1-12/2009 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 0 | - | - | -3,2 | | teollisuuspalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 0 | - | - | -3,2 | --------------------------------------------------------------------------------

Välimiesoikeus antoi 30.9.2009 päätöksensä YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n ja Neste Oil Oyj:n välisessä kiistassa, joka koski YIT:n vuosina 2004 - 2006 toteuttamaa Neste Oilin Porvoon öljynjalostamon Tuotantolaitos 4:n mekaanisten asennustöiden urakkaa. Päätöksen vaikutus Kiinteistö- ja teollisuuspalveluiden liikevoittoon 7-9/2009 oli -3,2 milj. euroa.

HANKITUT JA MYYDYT LIIKETOIMINNOT (milj. e)

YIT on toteuttanut katsauskaudella Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialalla muita pieniä yrityshankintoja. Ruotsissa hankitut yhtiöt olivat Eltjänst Br Björk Installation AB, Fristads Rör-El AB, G:sson Teleteknik AB ja Ferm VVS, Norjassa Ugelvik Nesset AB ja Haug og Ruud AS ja Tanskassa Brdr. Petersens Eftf. A/S.

Lisäksi YIT sopi kesäkuussa ostavansa Keski-Euroopassa kiinteistöteknisiä palveluja tarjoavan Caverion GmbH:n liiketoiminnan. Caverionin liikevaihto vuonna 2009 oli 440 milj. euroa, josta 80 prosenttia muodostui Saksassa. Muita toimintamaita ovat Tshekki, Unkari ja Puola. Caverionin henkilöstömäärä on 1 900. Vuoden 2009 liikevoitto oli 10,9 milj. euroa. Yhtiön taloudellinen asema on vakaa ja nettovelka negatiivinen. Caverionin osakkeiden hinta on 73 milj. euroa. Kaupan voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan 31.8.2010 mennessä

Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialalla YIT kasvatti tammikuussa omistusosuutensa YIT Donissa 100 prosenttiin.

Katsauskaudella ei ollut yritysmyyntejä.

Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo:

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2010 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Maksettu vastike | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteisvarat | 6,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omanpääomanehtoiset instrumentit | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ehdollinen vastike | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luovutettu vastike yhteensä | 6,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvausvelvoitteeseen perustuva omaisuuserä | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aiemmin omistetun osuuden käypä arvo | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastike yhteensä | 6,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintaan liittyvät menot (kirjattu kuluksi) | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista | | | kirjatut määrät | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Asiakassuhteet ja sopimuskannat | 4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Patentoimaton teknologia | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 2,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat netto | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | -2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ehdollinen velka | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä | 6,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomien omistajien osuus | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisarvo | 6,4 | --------------------------------------------------------------------------------

AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2010 | 1-6/2009 | muutos, | 1-12/2009 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 99,8 | 104,6 | -5 | 104,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 7,7 | 8,9 | -13 | 21,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset yritysostojen kautta | 0,6 | 0,0 | - | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -1,8 | -2,2 | -18 | -3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -11,7 | -11,5 | 2 | -22,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirto toiseen tase-erään | 2,4 | -0,5 | - | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 97,0 | 99,3 | -2 | 99,8 | --------------------------------------------------------------------------------

VAIHTO-OMAISUUS (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2010 | 6/2009 | muutos, | 12/2009 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineet ja tarvikkeet | 22,2 | 18,1 | 23 | 18,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskeneräiset työt | 747,6 | 797,2 | -6 | 610,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maa-alueet ja tonttiyhtiöt | 583,2 | 590,0 | -1 | 572,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden asunto- ja | 177,4 | 159,5 | 11 | 224,8 | | kiinteistöosakeyhtiöiden | | | | | | osakkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennakkomaksut | 48,0 | 36,6 | 31 | 51,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu vaihto-omaisuus | 1,1 | 0,5 | 120 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus yhteensä | 1 579,5 | 1 601,9 | -1 | 1 477,6 | --------------------------------------------------------------------------------

OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT

-------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma ja ylikurssirahasto | Osakkeiden | Osakepääoma | Omat | | | lukumäärä | (milj. e) | osakkeet | | | | | (milj. e) | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2010 | 125 078 422 | 149,2 | -10,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.6.2010 | 125 078 422 | 149,2 | -10,6 | --------------------------------------------------------------------------------

KOROLLISET VELAT (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | Käypä arvo | Tasearvo | Nimellisar | | | | | vo | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat | 189,2 | 199,9 | 200,0 | | tilinpäätöksessä 31.12.2009 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yllä olevien arvostus 30.6.2010 | 188,0 | 196,3 | 200,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskaudella nostetut | | | | | joukkovelkakirjalainat: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteäkorkoiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1/2010 -2015, kuponkikorko 4,823 %, | 101,0 | 99,8 | 100,0 | | EUR 1) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat yhteensä | 289,0 | 296,1 | 300,0 | | 30.6.2010 | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Katsauskaudella nostettujen lainojen ehdot lyhyesti: 1) Laina-aika 26.3.2010 - 26.3.2015, koronmaksut vuosittain 26.3. jälkikäteen. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. ISIN koodi FI4000012067.

EHDOLLISTEN VELKOJEN JA VAROJEN MUUTOKSET SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2010 | 6/2009 | muutos, | 12/2009 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut | | | | | | vakuudet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Annetut yrityskiinnitykset | 29,3 | 29,3 | 0 | 29,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Muut annetut vakuudet | 0 | 51,4 | - | 45,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Ostovastuut | 124,7 | 119,3 | 5 | 106,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Vuokravastuut | 306,7 | 335,7 | -9 | 321,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Annetut vuokravastuut | 12,6 | 9,2 | 37 | 9,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Muut vastuusitoumukset | 0,5 | 0,6 | -17 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Annetut takaukset | 5,2 | - | -100 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuksista johtuva | | | | | | vastuu | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Kohde-etuuksien arvot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | --Korkojohdannaiset | 308,6 | 213,8 | 44 | 362,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | --Valuuttajohdannaiset | 283,7 | 131,2 | 117 | 375,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | --Hyödykejohdannaiset | 0,7 | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | - Käyvät arvot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | -- Korkojohdannaiset | -11,1 | -6,7 | 66 | -5,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | -- Valuuttajohdannaiset | -4,7 | 1,9 | -347 | -9,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | -- Hyödykejohdannaiset | 0,0 | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön takaukset | 1 021,0 | 920,3 | 11 | 943,3 | | tytäryhtiöiden puolesta | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

LIIKETOIMET OSAKKUUSYHTIÖIDEN KANSSA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2010 | 1-6/2009 | muutos, | 1-12/2009 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit osakkuusyhtiöille | 0,9 | 4,0 | -78 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot osakkuusyhtiöiltä | 0,1 | 1,6 | -94 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 0,0 | 0,1 | -100 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 0,1 | 0,0 | 100 | 0,1 | --------------------------------------------------------------------------------

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit