YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2012: Hyvä kehitys rakentamispalveluissa, yli neljän miljardin tilauskanta antaa näkyvyyttä

OSAVUOSIKATSAUS                  26.7.2012 KLO 8.00


YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2012: Hyvä kehitys rakentamispalveluissa, yli neljän miljardin tilauskanta antaa näkyvyyttä

1.4.–30.6.2012: Asuntomyynti jatkui hyvänä vuoden toisella neljänneksellä

 • Toimialojen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 60,5 milj. euroa (4-6/2011: 70,3 milj. e). Suomen rakentamispalveluissa ja Kansainvälisissä rakentamispalveluissa liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla. Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa heikensi projektitoiminnan heikko kannattavuus sekä 2,8 milj. euron negatiivinen kertaluonteinen erä teollisuuden palveluissa. Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa heikensivät toimialan liikevaihdon lasku, Puolan ja Tshekin heikko kannattavuus sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset.
 • Toimialojen liikevaihto säilyi vuoden toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 1 184,5 milj. euroa (4-6/2011: 1 136,9 milj. e). Liikevaihto kasvoi Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa, Suomen rakentamispalveluissa ja Kansainvälisissä rakentamispalveluissa. Liikevaihdon kehitystä tukivat kiinteistöteknisten palveluiden kysynnän hienoinen elpyminen Pohjois-Euroopassa, infraliiketoiminnan hyvä kehitys Suomessa sekä rakentamispalveluiden liikevaihdon kasvu Baltian maissa ja Keskisessä Itä-Euroopassa.
 • Toimialojen tilauskanta oli 15 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin nousten 4 045,4 milj. euroon (6/2011: 3 509,4 milj. e). Tilauskanta säilyi maaliskuun 2012 lopun tasolla.
 • Konsernin toimialaraportoinnin mukainen tulos ennen veroja laski 17 prosenttia huhti-kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 54,5 milj. euroa (4-6/2011: 65,5 milj. e).
 • Konsernin toimialaraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos huhti-kesäkuussa laski 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,33 euroa (4-6/2011: 0,38 e).

1.1.–30.6.2012: Liikevoitto kasvoi Suomen rakentamispalveluissa

 • Toimialojen liikevoitto oli 112,9 milj. euroa (1-6/2011: 120,7 milj. e). Liikevoitto kasvoi Suomen rakentamispalveluissa.
 • Toimialojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 5 prosenttia edellisvuotista suurempi nousten 2 282,8 milj. euroon (1-6/2011: 2 163,8 milj. e). Liikevaihto kasvoi Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa, Suomen rakentamispalveluissa ja Kansainvälisissä rakentamispalveluissa.
 • Konsernin toimialaraportoinnin mukainen tulos ennen veroja laski 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 101,6 milj. euroa (1-6/2011: 111,3 milj. e).
 • Konsernin toimialaraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos laski 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,61 euroa (1-6/2011: 0,64 e).

TULOSOHJEISTUS: Konsernin toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto säilyy vuoden 2011 tasolla ja liikevoitto kasvaa vuoteen 2011 verrattuna

YIT Oyj toistaa vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä antamansa arvion, jonka mukaan vuonna 2012 liikevaihto säilyy vuoden 2011 tasolla ja että liikevoitto kasvaa vuoteen 2011 verrattuna. Tulosohjeistus perustuu toimialaraportointiin eli osatuloutukseen.

Kannattavuuden parantaminen tehostamisohjelman etenemisen myötä Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialalla vuoden toisella puoliskolla tukee YIT:n vuoden 2012 liikevoiton kasvua.

Suuri epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä voi vaikuttaa negatiivisesti myös YIT:n asiakkaiden päätöksentekoon ja siten YIT:n liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen.

 

Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski: Yli neljän miljardin tilauskanta antaa näkyvyyttä loppuvuoteen

Tavoitteenamme on hyödyntää markkinatilanteen luomat mahdollisuudet: vastasimme hyvänä säilyneeseen kysyntään aloittamalla vuoden toisella neljänneksellä lähes 2 500 asunnon rakentamisen. Matala korkotaso tukee asuntokauppaa Suomessa ja asuntolainamarkkinan myönteinen kehitys edistää asuntomyyntiämme Venäjällä.

Olemme tyytyväisiä rakentamispalveluiden hyvään kehitykseen toisella vuosineljänneksellä. Asuntomyynti vauhdittui ensimmäisestä vuosineljänneksestä Suomessa ja jatkui hyvänä Venäjällä.

Jatkamme panostuksiamme Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden kannattavuuden parantamiseksi: toimialalla on käynnissä laajat tehostamistoimenpiteet, joiden ensivaikutuksen uskomme näkyvän vuoden 2012 toisella puoliskolla. Parannamme Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden kannattavuutta toiminnan uudelleenjärjestelyillä.

 

AVAINLUKUJA

Konsernin kehitys toimialaraportoinnin mukaan (osatuloutus)

Liikevaihto, milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 1 051,2 985,6 7 %   538,1 509,4 6 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 339,0 368,2 -8 %   179,5 191,1 -6 %
Suomen rakentamispalvelut 677,4 621,8 9 %   347,9 332,3 5 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 241,3 220,8 9 %   133,4 120,5 11 %
Muut erät -26,0 -32,6     -14,4 -16,4  
Konserni yhteensä 2 282,8 2 163,8 5 %   1 184,5 1 136,9 4 %

 

Liikevoitto, milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 30,0 35,9 -17 %   15,3 18,8 -19 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 11,8 16,1 -27 %   6,6 12,1 -45 %
Suomen rakentamispalvelut 61,7 58,4 6 %   32,0 32,8 -2 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 21,2 20,7 3 %   12,7 12,3 3 %
Muut erät -11,8 -10,4     -6,1 -5,7  
Konserni yhteensä 112,9 120,7 -6 %   60,5 70,3 -14 %

 

Liikevoittoprosentti, % 1-6/12 1-6/11     4-6/12 4-6/11  
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 2,9 3,6     2,8 3,7  
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,5 4,4     3,7 6,3  
Suomen rakentamispalvelut 9,1 9,4     9,2 9,9  
Kansainväliset rakentamispalvelut 8,8 9,4     9,5 10,2  
Konserni yhteensä 4,9 5,6     5,1 6,2  

 

Tilauskanta, milj. e 6/12 6/11 Muutos   6/12 3/12 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 955,1 879,5 9 %   955,1 969,4 -1 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 473,4 554,1 -15 %   473,4 500,5 -5 %
Suomen rakentamispalvelut 1 499,9 1 239,5 21 %   1 499,9 1 428,0 5 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 1 186,7 896,4 32 %   1 186,7 1 142,9 4 %
Muut erät -69,7 -60,2     -69,7 -75,3  
Konserni yhteensä 4 045,4 3 509,4 15 %   4 045,4 3 965,5 2 %

 

Konsernin toimialaraportoinnin mukaisia tunnuslukuja (osatuloutus)

 

  1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Tulos ennen veroja, milj. e 101,6 111,3 -9 %   54,5 65,5 -17 %
Katsauskauden tulos, milj. e 1) 76,3 80,4 -5 %   41,7 47,6 -13 %
Osakekohtainen tulos, e 0,61 0,64 -5 %   0,33 0,38 -13 %
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e 33,6 15,9 111 %   42,6 -0,2  
Henkilöstö kauden lopussa 26 255 26 807 -2 %   26 255 26 807 -2 %

1) Emoyhtiön omistajien osuus

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 26.7.2012 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Tiedotustilaisuutta ja toimitusjohtaja Juhani Pitkäkosken esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 alkaen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon (0)9 2313 9201.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.


Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

  Osavuosikatsauksen  julkistaminen Tilaisuus sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille, puhelinkonferenssi ja
suora webcast-lähetys
Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EEST (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CEST (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
BST (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EDT (New York) 1.00 3.00 5.00

 

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy YIT:n internet-sivuilta osoitteesta www.yit.fi/sijoittajat. Aineistoja voi tilata kotisivujen kautta, sähköpostitse osoitteesta InvestorRelations@yit.fi tai puhelimitse numerosta 020 433 2257.

 

YIT OYJ

Juhani Pitkäkoski
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antavat:

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi
 

 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

 

 

 

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2012

 

SISÄLTÖ

 

 • Konsernin taloudellinen kehitys toimialaraportoinnin mukaisesti
 • Kehitys toimialoittain
 • Henkilöstö
 • Strategiset tavoitteet
 • Konsernin taloudellinen kehitys konserniraportoinnin mukaisesti
 • Yhtiökokouksen päätökset
 • Osakkeet ja omistajat
 • Liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit ja riskienhallinta
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen osana vastuullista yritystoimintaa
 • Näkymät vuodelle 2012
 • Osavuosikatsauksen taulukko-osa

 

 

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS TOIMIALARAPORTOINNIN MUKAISESTI

 

Osavuosikatsauksen laskentaperiaatteet

 

YIT Oyj:n johto seuraa yhtiön liiketoiminnan kehitystä osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti. Tämän johdosta osavuosikatsauksen selostusosa painottuu yhtiön kehityksen kuvaamiseen tämän raportoinnin mukaisesti. YIT raportoi toiminnastaan myös IFRS-säännösten mukaisesti, jolloin yhtiö soveltaa muun muassa IFRIC 15 -tulkintaohjetta. Tuloutusperiaatteiden erojen vaikutukset esitetään yksityiskohtaisesti osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

 

Rakentamispalveluiden kehitys jatkui hyvänä

 

Liikevaihto, milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 1 051,2 985,6 7 %   538,1 509,4 6 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 339,0 368,2 -8 %   179,5 191,1 -6 %
Suomen rakentamispalvelut 677,4 621,8 9 %   347,9 332,3 5 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 241,3 220,8 9 %   133,4 120,5 11 %
Muut erät -26,0 -32,6     -14,4 -16,4  
Konserni yhteensä 2 282,8 2 163,8 5 %   1 184,5 1 136,9 4 %

 

YIT:n toimialojen liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 2 282,8 milj. euroa (1-6/2011: 2 163,8 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto säilyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 1 184,5 milj. euroa (4-6/2011: 1 136,9 milj. e). Liikevaihto kasvoi Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa, Suomen rakentamispalveluissa ja Kansainvälisissä rakentamispalveluissa. Liikevaihdon kehitystä tuki kiinteistöteknisten palveluiden kysynnän hienoinen elpyminen Pohjois-Euroopassa, infraliiketoiminnan hyvä kehitys Suomessa sekä rakentamispalveluiden liikevaihdon kasvu Baltian maissa ja Keskisessä Itä-Euroopassa. Valuuttakurssimuutokset kasvattivat toimialojen tammi-kesäkuun liikevaihtoa 13,9 milj. eurolla ja vuoden toisen neljänneksen liikevaihtoa 8,3 milj. eurolla edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna.

 

Tammi-kesäkuussa konsernin toimialaraportoinnin mukaisesta liikevaihdosta 44 prosenttia tuli Suomesta (1-6/2011:43 %), 15 prosenttia Ruotsista (1-6/2011: 15 %), 13 prosenttia Norjasta (1-6/2011: 12 %), 11 prosenttia Saksasta (1-6/2011: 14 %), 8 prosenttia Venäjältä (1-6/2011: 7 %), 3 prosenttia Tanskasta (1-6/2011: 4 %), 3 prosenttia Itävallasta (1-6/2011: 2 %), 2 prosenttia Baltian maista (1-6/2011: 1 %) sekä 1 prosentti muista maista (1-6/2011: 3 %).

 

Kannattavuus laski edellisvuodesta

 

Liikevoitto, milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 30,0 35,9 -17 %   15,3 18,8 -19 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 11,8 16,1 -27 %   6,6 12,1 -45 %
Suomen rakentamispalvelut 61,7 58,4 6 %   32,0 32,8 -3 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 21,2 20,7 3 %   12,7 12,3 3 %
Muut erät -11,8 -10,4     -6,1 -5,7  
Konserni yhteensä 112,9 120,7 -6 %   60,5 70,3 -14 %

 

Liikevoittoprosentti, % 1-6/12 1-6/11     4-6/12 4-6/11  
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 2,9 3,6     2,8 3,7  
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,5 4,4     3,7 6,3  
Suomen rakentamispalvelut 9,1 9,4     9,2 9,9  
Kansainväliset rakentamispalvelut 8,8 9,4     9,5 10,2  
Konserni yhteensä 4,9 5,6     5,1 6,2  

 

YIT:n toimialaraportoinnin mukainen liikevoitto laski 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli tammi-kesäkuussa 112,9 milj. euroa (1-6/2011: 120,7 milj. e). Toimialaraportoinnin mukainen liikevoittoprosentti oli 4,9 (1-6/2011: 5,6 %). Katsauskauden liikevoittoon sisältyy -5,9 milj. euroa IAS 23:n mukaisia korkokuluja (1-6/2011: -4,4 milj. e).

 

Vuoden toisen neljänneksen liikevoitto laski 14 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 60,5 milj. euroa (4-6/2011: 70,3 milj. e). Toimialaraportoinnin mukainen liikevoittoprosentti oli 5,1 (4-6/2011: 6,2 %). Toisen neljänneksen liikevoittoon sisältyy -2,9 milj. euroa IAS 23:n mukaisia korkokuluja (4-6/2011: -2,4 milj. e). IAS 23 -standardi määrittää vieraan pääoman menojen kirjaustavan pitkäaikaisissa rakennushankkeissa.

 

Vuoden toisen neljänneksen liikevoittomarginaali Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa jäi edellisvuotista alhaisemmaksi johtuen projektitoiminnan heikosta kannattavuudesta sekä 2,8 milj. euron negatiivisesta kertaluonteisesta erästä teollisuuden palveluissa. Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa heikensivät toimialan liikevaihdon lasku, Puolan ja Tshekin heikko kannattavuus sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset. Suomen rakentamispalveluissa ja Kansainvälisissä rakentamispalveluissa liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla.

 

Vahva tilauskanta antaa näkyvyyttä

 

Tilauskanta, milj. e 6/12 6/11 Muutos   6/12 3/12 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 955,1 879,5 9 %   955,1 969,4 -1 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 473,4 554,1 -15 %   473,4 500,5 -5 %
Suomen rakentamispalvelut 1 499,9 1 239,5 21 %   1 499,9 1 428,0 5 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 1 186,7 896,4 32 %   1 186,7 1 142,9 4 %
Muut erät -69,7 -60,2     -69,7 -75,3  
Konserni yhteensä 4 045,4 3 509,4 15 %   4 045,4 3 965,5 2 %

 

YIT:n toimialojen tilauskanta oli kesäkuun lopussa 4 045,4 milj. euroa (6/2011: 3 509,4 milj. e) eli 15 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Tilauskanta pysyi maaliskuun 2012 lopun tasolla, jolloin se oli 3 965,5 milj. euroa.

 

Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden ja Kansainvälisten rakentamispalveluiden tilauskannat pysyivät maaliskuun 2012 lopun tasolla. Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden tilauskanta pieneni hieman ja Suomen rakentamispalveluiden tilauskanta kasvoi hieman maaliskuun 2012 lopusta.

 

Investoinnit ja yrityskaupat

 

Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat tammi-kesäkuussa 24,1 milj. euroa (1-6/2011: 23,3 milj. e) eli 1,1 prosenttia (1-6/2011: 1,1 %) liikevaihdosta. Rakennuskalustoon investoitiin 5,6 milj. euroa (1-6/2011: 7,1 milj. e) ja tietotekniikkaan 5,2 milj. euroa (1-6/2011: 4,9 milj. e). Muut investoinnit sisältäen yrityskaupat olivat 13,3 milj. euroa (1-6/2011: 11,3 milj. e).

 

YIT teki vuoden toisella neljänneksellä kaksi yrityskauppaa Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialalla. Ruotsissa YIT osti sähköasennusyhtiö Dala Elmontage Lindkvist & Bodin AB:n, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 5 milj. euroa. Yhtiössä työskentelee noin 30 henkilöä. Norjassa YIT osti Madla Elektro -nimisen, sähköasennuksia tekevän yhtiön, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 4 milj. euroa. Yhtiöllä on noin 30 työntekijää. Tarkempi kuvaus katsauskaudella tehdyistä yrityskaupoista löytyy osavuosikatsauksen taulukko-osasta.

 

Kassavirta positiivinen toisella vuosineljänneksellä

 

Konsernin tammi-kesäkuun operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 33,6 milj. euroa (1-6/2011: 15,9 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 42,6 milj. euroa (4-6/2011: -0,2 milj. e). Suomen rakentamispalveluissa vuoden toisen neljänneksen operatiivinen kassavirta oli hyvä. Konsernin operatiivista kassavirtaa heikensivät tontti-investoinnit rakentamispalveluissa ja tuotannon kasvu Kansainvälisissä rakentamispalveluissa.

 

Kesäkuun lopussa konsernin sijoitettu pääoma oli 1 883,5 milj. euroa (3/2012: 1 848,7 milj. e). Sijoitetusta pääomasta 27 prosenttia oli Venäjällä (3/2012: 29 %) eli 509,2 milj. euroa (3/2012: 528,7 milj. e). Ruplan kurssimuutos pienensi Venäjälle sijoitettua pääomaa 26,9 milj. eurolla huhti-kesäkuussa. 

 

Venäjälle sijoitettu pääoma säilyi ruplan kurssimuutos huomioiden maaliskuun lopun tasolla kasvaneesta asuntotuotannosta huolimatta. Pienempi hankekoko, asuntojen myyminen rakentamisen aikaisemmassa vaiheessa, parantuneet maksuehdot sekä asuntolainoituksen lisääntynyt osuus tehostavat toimialan pääoman käyttöä.

 

Toimialaraportoinnin mukainen konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli viimeiseltä 12 kuukaudelta 13,7 prosenttia (4/2011-3/2012: 14,8 %). Toimialojen sijoitetun pääoman laskennassa huomioidaan ainoastaan operatiiviset erät.

 

Tulos ennen veroja laski edellisvuodesta

 

Toimialaraportoinnin mukainen tulos ennen veroja laski 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli tammi-kesäkuussa 101,6 milj. euroa (1-6/2011: 111,3 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen tulos ennen veroja laski 17 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 54,5 milj. euroa (4-6/2011: 65,6 milj. e).

 

Toimialaraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa laski 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,61 euroa (1-6/2011: 0,64 e). Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos laski 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,33 euroa (4-6/2011: 0,38 e).

 

 

KEHITYS TOIMIALOITTAIN

 

Toimialojen kehitystä kuvataan toimialaraportoinnin mukaisin luvuin.

 

POHJOIS-EUROOPAN KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT

 

  1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Liikevaihto, milj. e 1 051,2 985,6 7 %   538,1 509,4 6 %
Liikevoitto, milj. e 30,0 35,9 -17 %   15,3 18,8 -19 %
Liikevoittoprosentti, % 2,9 3,6     2,8 3,7  

 

  7/11-6/12 4/11-3/12
Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 21,4 24,5

 

 

  6/12 6/11 Muutos   6/12 3/12 Muutos
Operatiivinen sijoitettu pääoma, milj. e 357,8 323,5 11 %   357,8 339,4 5 %
Tilauskanta, milj. e 955,1 879,5 9 %   955,1 969,4 -1 %

 

Liikevaihto, milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Ruotsi 357,4 325,1 10 %   178,9 169,4 6 %
Suomi 301,0 299,3 1 %   158,8 159,5 0 %
Norja 295,2 255,7 15 %   148,1 128,3 15 %
Tanska 72,7 80,8 -10 %   38,7 39,4 -2 %
Venäjä ja Baltian maat 25,0 24,7 1 %   13,8 12,8 8 %
Yhteensä 1 051,2 985,6 7 %   538,1 509,4 6 %

 

Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 1 051,2 milj. euroa (1-6/2011: 985,6 milj. e). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat katsauskauden liikevaihtoa 12,1 milj. eurolla edellisvuodesta. Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 538,1 milj. euroa (4-6/2011: 509,4 milj. e). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat toisen vuosineljänneksen liikevaihtoa 7,3 milj. eurolla edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi etenkin Ruotsissa ja Norjassa. Liikevaihdon kasvua tuki kiinteistöteknisten palveluiden kysynnän hienoinen elpyminen.

 

Toimialan liikevoitto laski katsauskaudella 17 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 30,0 milj. euroa (1-6/2011: 35,9 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen liikevoitto laski 19 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 15,3 milj. euroa (4-6/2011: 18,8 milj. e). Toimialan kannattavuutta heikensi projektitoiminnan heikko kannattavuus sekä negatiivinen kertaluonteinen erä teollisuuden palveluissa. Teollisuuden palveluiden toiminnallinen kannattavuus parani vuoden toisella neljänneksellä, mutta liiketulos jäi tappiolle johtuen 2,8 milj. euron kertaluonteisesta erästä, joka liittyy vuonna 2011 valmistuneen asiakasprojektin loppuselvitykseen. YIT teki 3,0 milj. euron suuruisen kuluvarauksen liittyen samaan projektiin vuoden 2011 toisella neljänneksellä.

 

Kaikissa Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden toimintamaissa käynnissä oleva liiketoiminnan uudelleenjärjestely eteni katsauskaudella suunnitellusti. Katsauskauden aikana toimialan alueorganisaatioita tehostettiin ja organisaatiorakenteita madallettiin toiminnan ohjattavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Projektiliiketoiminnan kannattavuutta pyritään parantamaan selektiivisemmällä projektivalinnalla, entistä systemaattisemmalla riskien hallinnalla sekä hankintoja tehostamalla. Huoltoliiketoiminnassa tehostetaan kapasiteetin suunnittelua, töiden ennakkovalmistelua, materiaalilogistiikkaa, laskutusprosessia ja mobiilia tiedonsiirtoa asentajille. Järjestelyiden vuositason säästöjen arvioidaan olevan noin 40 milj. euroa vuodesta 2013 alkaen.

 

Kesäkuun lopun tilauskanta kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 955,1 milj. euroa (6/2011: 879,5 milj. euroa). Tilauskanta pysyi maaliskuun 2012 lopun tasolla, jolloin se oli 969,4 milj. e.

 

Huollon ja kunnossapidon liikevaihto jatkoi kasvuaan

 

Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan tammi-kesäkuun liikevaihdosta oli 672,5 milj. euroa (1-6/2011: 610,6 milj. e) eli 64 prosenttia koko liikevaihdosta (1-6/2011: 62 %). Toisella vuosineljänneksellä huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan liikevaihdosta oli 344,4 milj. euroa (4-6/2011: 308,1 milj. e) eli 64 prosenttia koko liikevaihdosta (4-6/2011: 60 %).

 

YIT solmi vuoden toisella neljänneksellä useita huolto- ja kunnossapitosopimuksia Pohjois-Euroopassa. YIT toimittaa kiinteistötekniset palvelut Norjassa Seabroker Eiendomin energiatehokkaaseen rakennukseen. YIT solmi myös Varkauden kaupungin kanssa sopimuksen energiatehokkuuspalveluiden toimittamisesta kaupungin jäähalliin.

 

Vuoden toisella neljänneksellä solmitun sopimuksen mukaisesti YIT ja Finnair jatkavat vuodesta 2006 alkanutta yhteistyötään Finnairin toimitilapalveluiden sekä kiinteistöjen teknisen ylläpidon tehostamiseksi. Sopimus käsittää noin 250 000 kiinteistöneliömetriä Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella ja se jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka.

 

Uusinvestoinnit suhteellisen matalalla tasolla

 

Talotekniikan uusinvestointien elpyminen jatkui hieman vuoden toisella neljänneksellä, mutta investoinnit pysyivät edelleen suhteellisen alhaisella tasolla.

 

YIT solmi vuoden toisella neljänneksellä sopimukset muun muassa Norjassa putkisto-, ilmastointi- ja sprinkleriasennusten toimittamisesta Bodøn kulttuurikeskukseen. YIT toimittaa lisäksi kiinteistötekniikan asennustyöt Deloitten Osloon rakennettavaan pääkonttoriin. Sopimusten arvo on yhteensä noin 11 milj. euroa.

 

Ruotsissa YIT solmi vuoden toisella neljänneksellä sopimuksen kiinteistöteknisten käyttöjärjestelmien asentamisesta Linköpingin yliopistolliseen sairaalaan. Sopimuksen arvo on noin 4 milj. euroa. 

 

 

KESKI-EUROOPAN KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT

 

  1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Liikevaihto, milj. e 339,0 368,2 -8 %   179,5 191,1 -6 %
Liikevoitto, milj. e 11,8 16,1 -27 %   6,6 12,1 -45 %
Liikevoittoprosentti, % 3,5 4,4     3,7 6,3  

 

  7/11-6/12 4/11-3/12
Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 39,4 59,7

 

  6/12 6/11 Muutos   6/12 3/12 Muutos
Operatiivinen sijoitettu pääoma, milj. e 106,5 40,8 161 %   106,5 96,4 10 %
Tilauskanta, milj. e 473,4 554,1 -15 %   473,4 500,5 -5 %

 

Liikevaihto, milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Saksa 261,4 296,8 -12 %   136,7 155,7 -12 %
Itävalta 67,4 46,6 45 %   37,4 24,7 51 %
Puola, Tshekki ja muut maat 10,2 24,8 -59 %   5,5 10,7 -49 %
Yhteensä 339,0 368,2 -8 %   179,6 191,1 -6 %

 

Keski-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa tammi-kesäkuun liikevaihto laski 8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 339,0 milj. euroa (1-6/2011: 368,2 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto laski 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 179,5 milj. euroa (4-6/2011: 191,1 milj. e). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat kysynnän lievä heikentyminen vuoden 2011 lopussa ja 2012 alussa Saksassa, matala aktiviteetti Keskisessä Itä-Euroopassa ja yhtiön päätös luopua kansainvälisistä projekteista.

 

Tammi-kesäkuun liikevoitto laski 27 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 11,8 milj. euroa (1-6/2011: 16,1 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen liikevoitto laski 45 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 6,6 milj. euroa (4-6/2011: 12,1 milj. e). Liikevaihdon lasku, Puolan ja Tshekin heikko kannattavuus sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset heikensivät toimialan toisen vuosineljänneksen kannattavuutta. YIT on aloittanut toiminnan uudelleenjärjestelyt Puolassa ja tähtää toimillaan projektiliiketoiminnan osuuden pienentämiseen ja kannattavamman huollon ja kunnossapitotoiminnan lisäämiseen. Saksassa YIT sulkee heikosti kannattavia yksiköitään. Vuoden 2011 toisen neljänneksen liikevoittoa paransi 5 milj. euron myyntivoitto Unkarin toimintojen myynnistä.

 

Kysyntä Keski-Euroopan kiinteistöteknisillä markkinoilla jatkui katsauskaudella suhteellisen vakaana. Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 473,4 milj. euroa (6/2011: 554,1 milj. e). Kesäkuun lopun tilauskanta laski 15 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja maaliskuun 2012 lopusta 5 prosenttia (3/2012: 500,5 milj. e).

 

Huollon ja kunnossapidon liikevaihto kasvussa

 

Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan tammi-kesäkuun liikevaihdosta oli 99,1 milj. euroa (1-6/2011: 94,3 milj. e) eli 29 prosenttia koko liikevaihdosta (1-6/2011: 26 %). Toisella vuosineljänneksellä huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan liikevaihdosta oli 53,5 milj. euroa (4-6/2011: 49,0 milj. e) eli 30 prosenttia koko liikevaihdosta (4-6/2011: 26 %). Huollon ja kunnossapidon osuus Keski-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa (4-6/2012: 30 %) oli merkittävästi Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisiä palveluita (4-6/2012: 64 %) alhaisempi, ja siten sen kasvattamiselle Keski-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa on hyvät mahdollisuudet.

 

YIT:n kehittämän ServiFlex-konseptin mukaisten sopimusten osuus on kasvussa ja yhtiö solmi vuoden toisella neljänneksellä useita uusia huolto- ja kunnossapitosopimuksia. Saksassa YIT solmi sopimuksen huoltotoimintojen toimittamisesta Saksan ilmailualan keskukseen (DLR) sekä Krones AG:lle. Lisäksi useita pitkäaikaisia sopimuksia uusittiin vuoden toisella vuosineljänneksellä.

 

Uusinvestointien kysyntä säilyi vakaana

 

Kiinteistöteknisten uusinvestointien kysyntä säilyi katsauskaudella vakaana Saksassa ja Itävallassa, mutta suurten projektien aktiviteetti hidastui hieman Saksassa vuoden toisella neljänneksellä. YIT voitti vuoden toisella neljänneksellä useita merkittäviä projekteja. Saksassa YIT toimittaa energiatehokkaan kiinteistötekniikan Müncheniin rakennettavaan Joseph Pschorr Haus -rakennukseen sekä ilmastointijärjestelmät BMW:n Leipzigiin rakennettavaan tehtaaseen.

 

 

SUOMEN RAKENTAMISPALVELUT

 

  1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Liikevaihto, milj. e 677,4 621,8 9 %   347,9 332,3 5 %
Liikevoitto, milj. e 61,7 58,4 6 %   32,0 32,8 -2 %
Liikevoitto ilman IAS 23 -kirjausta, milj. e 64,9 61,5 6 %   33,6 34,4 -2 %
Liikevoittoprosentti, % 9,1 9,4     9,2 9,9  
Liikevoittoprosentti ilman IAS 23 -kirjausta, % 9,6 9,9     9,7 10,4  

 

  7/11-6/12 4/11-3/12
Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 25,0 24,6

 

  6/12 6/11 Muutos   6/12 3/12 Muutos
Operatiivinen sijoitettu pääoma, milj. e 515,3 451,7 14 %   515,3 552,1 -7 %
Tilauskanta, milj. e 1 499,9 1 239,5 21 %   1 499,9 1 428,0 5 %

 

Liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 677,4 milj. euroa (1-6/2011: 621,8 milj. e) ja se kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 347,9 milj. euroa (4-6/2011: 332,3 milj. e).  Liikevaihdon kasvua toisella vuosineljänneksellä tuki infraliiketoiminnan volyymin kasvu.

 

Toimialan tammi-kesäkuun liikevoitto kasvoi 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 61,7 milj. euroa (1-6/2011: 58,4 milj. e). Katsauskauden liikevoittoon sisältyy -3,3 milj. euroa IAS 23:n mukaisia korkokuluja (1-6/2011: -3,1 milj. e). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto säilyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 32,0 milj. euroa (4-6/2011: 32,8 milj. e). Toisen vuosineljänneksen liikevoittoon sisältyy -1,6 milj. euroa IAS 23:n mukaisia korkokuluja (4-6/2011: -1,6 milj. e). Liikevoitto kasvoi infraliiketoiminnassa toisella vuosineljänneksellä.

 

Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 1 499,9 milj. euroa (6/2011: 1 239,5 milj. e). Tilauskanta kasvoi 21 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja 5 prosenttia maaliskuun 2012 lopusta (3/2012: 1 428,0 milj. e).

 

Toimialan tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 279,2 milj. euroa (3/2012: 297,0 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 1 658 000 krs-m² asuntotontteja (3/2012: 1 652 000) ja 628 000 krs-m² toimitilatontteja (3/2012: 634 000).

 

Asuntomyynti kuluttajille jatkui hyvänä

 

Asuntomyynti jatkui vuoden toisella neljänneksellä hyvällä tasolla. Kysyntä painottui erityisesti rakentamisen loppuvaiheessa oleviin sekä valmiisiin asuntoihin. Asuntojen hinnat pysyivät katsauskaudella vakaina. Heinäkuussa asuntojen myynti kuluttajille on jatkunut normaalilla tasolla.

 

Asuntorakentaminen Suomessa, kpl

 

  1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 1-3/12 Muutos
Myytyjä 1 492 1 347 11 %   717 775 -7 %
- joista suoraan kuluttajille 950 1 048 -9 %   497 453 10 %
Aloitettuja 1 555 1 579 -2 %   996 559 78 %
- joista suoraan kuluttajille 1 013 1 280 -21 %   776 237 227 %
Valmistuneita 1 552 2 262 -31 %   936 616 52 %
- joista suoraan kuluttajille 1 346 1 354 -1 %   847 499 70 %
Rakenteilla kauden lopussa 4 109 3 875 6 %   4 109 4 049 1 %
- joista myytyjä kauden lopussa 2 293 2 127 8 %   2 293 2 398 -4 %
Myynnissä kauden lopussa 2 245 1 956 15 %   2 245 1 966 14 %
- joista valmiita asuntoja 429 208 106 %   429 315 36 %

 

Asuntomäärissä voi tapahtua muutoksia kohteen rakentamisen käynnistymisen jälkeen asuntojen jakamisesta tai yhdistämisestä johtuen.

 

YIT:n asuntorakentamisen painopiste on omaperusteisessa, suoraan kuluttajille suunnatussa tuotannossa markkinakysynnän mukaisesti. YIT aloitti vuoden toisella neljänneksellä 776 omaperusteisen asunnon rakentamisen. Lisäksi YIT aloitti toisella vuosineljänneksellä yhteensä noin 200 urakkatuotantona toteutettavan asunnon rakentamisen.  

 

YIT on aktiivisesti täydentänyt tonttivarantoaan hankkimalla tontteja sekä solmimalla tonttien esisopimuksia varmistaakseen hyvät mahdollisuudet asuntoaloituksille myös jatkossa.

 

Valmiiden myynnissä olevien asuntojen lukumäärä on pysynyt suhteellisen alhaisella tasolla. Rakenteilla olevista asunnoista 56 prosenttia on myyty (6/2011: 56 %), mikä pienentää YIT:n myyntiriskiä. Myyntivaranto painottuu keskihintaiseen asuntotuotantoon: noin 75 prosenttia myynnissä olevista asunnoista on hinnaltaan alle 300 tuhatta euroa.

 

YIT:llä on hyvä valmius sopeuttaa asuntotuotantoaan markkinatilanteen mukaisesti. Nykyisen omaperusteisen asuntotuotannon ja myynnissä olevan toimitilatuotannon loppuunsaattamiskustannukset olivat kesäkuun 2012 lopussa 301,4 milj. euroa.

 

Liike- ja toimitilamarkkinoiden kehitys jatkui suotuisana

 

Liike- ja toimitilamarkkinoiden kehitys jatkui suotuisana vuoden toisella neljänneksellä ja YIT:n liike- ja toimitilarakentamisen tilauskanta säilyi hyvällä tasolla. Rakenteilla olevien liike- ja toimitilojen vuokraus eteni hyvin huhti-kesäkuussa: tilojen vuokrasopimuksia allekirjoitettiin noin 5 800 m². Toimitilavuokrat ja sijoittajien tuottovaatimukset säilyivät vakaina toisella vuosineljänneksellä.

 

YIT myi vuoden toisella neljänneksellä Tampereelle rakennettavan toimisto- ja liikerakennus Ratinankaaren Pohjolan hallinnoimalle rahastolle. Kaupan arvo oli noin 37 milj. euroa. Ratinankaaren rakentaminen on aloitettu ja sen arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2013. YIT tiedotti toisella vuosineljänneksellä käynnistävänsä toimistotalo Avia Line 3 rakentamisen Vantaalla. Noin 3 300 m²:n suuruinen toimistotalo on kolmas neljän rakennuksen kokonaisuudesta, joissa on valmistuessaan toimitilaa yhteensä noin 12 000 m². Samassa yhteydessä toteutetaan 250 autopaikan pysäköintitalo kaikkien Avia Line -toimistotalojen vuokralaisten käyttöön. Elokuussa aloitettavien rakennustöiden arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2013.

 

Infrarakentamisen kehitys jatkui hyvänä

 

Infrarakentamisen kysyntä jatkui toisella vuosineljänneksellä hyvänä ja infrapalveluiden kesäkuun 2012 lopun tilauskanta kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

 

YIT voitti vuoden toisella neljänneksellä Liikenneviraston järjestämässä maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakkakilpailutuksessa seitsemän erillistä alueurakkaa eri puolilta Suomea. Solmittavien sopimusten yhteenlaskettu arvo on noin 91 milj. euroa. Urakat alkavat lokakuussa 2012. YIT valittiin vuoden toisella neljänneksellä myös Kehärata-projektiin kuuluvan Vantaan Ruskeasannan aseman sisustusurakan toteuttajaksi. Urakan arvo on noin 28 milj. euroa ja se käsittää rautatieaseman rakentamisen, putki-, ilmanvaihto- ja sähkötyöt sekä tunneliosuuden sisustustyöt. Maan alle rakennettavan aseman rakennustyöt on aloitettu ja ne kestävät noin kaksi vuotta.

 

 

KANSAINVÄLISET RAKENTAMISPALVELUT

 

  1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Liikevaihto, milj. e 241,3 220,8 9 %   133,4 120,5 11 %
Liikevoitto, milj. e 21,2 20,7 3 %   12,7 12,3 3 %
Liikevoitto ilman IAS 23 -kirjausta, milj. e 23,8 22,0 8 %   14,1 13,1 8 %
Liikevoittoprosentti, % 8,8 9,4     9,5 10,2  
Liikevoittoprosentti ilman IAS 23 -kirjausta, % 9,9 10,0     10,6 10,9  

 

  7/11-6/12 4/11-3/12
Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 6,5 6,1

 

  6/12 6/11 Muutos   6/12 3/12 Muutos
Operatiivinen sijoitettu pääoma, milj. e 655,7 668,3 -2 %   655,7 651,8 1 %
Tilauskanta, milj. e 1 186,7 896,4 32 %   1 186,7 1 142,9 4 %

 

Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta etenkin Baltian maiden ja Keskisen Itä-Euroopan liikevaihdon kasvun ansiosta ja oli 241,3 milj. euroa (1-6/2011: 220,8 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 11 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 133,4 milj. euroa (4-6/2011: 120,5 milj. e).  

 

Katsauskauden liikevoitto pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 21,2 milj. euroa (1-6/2011: 20,7 milj. e). Toimialan tammi-kesäkuun liikevoittoon sisältyy -2,6 milj. euroa IAS 23:n mukaisia korkokuluja (1-6/2011: -1,3 milj. e). Myös vuoden toisen neljänneksen liikevoitto pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 12,7 milj. euroa (4-6/2011: 12,3 milj. e). Toisen vuosineljänneksen liikevoittoon sisältyy -1,4 milj. euroa IAS 23:n mukaisia korkokuluja (4-6/2011: -0,8 milj. e). Liikevaihdon ja liikevoiton tuloutumiseen vaikutti edelleen aiempaa aikaisemmassa rakentamisen vaiheessa olevien kohteiden myynti: rakentamisen alkuvaiheessa myydyistä asunnoista tuloutuu myyntihetkellä vain vähän. Kilpailu-urakoinnin omaperusteista asuntotuotantoa heikompi kannattavuus ja sen korkeana pysynyt osuus erityisesti Baltian maiden liikevaihdosta heikensi toimialan kannattavuutta vuoden toisella neljänneksellä.

 

Lukuisten asuntoaloitusten ansiosta kesäkuun lopun tilauskanta kasvoi 32 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 1 186,7 milj. euroa (6/2011: 896,4 milj. e). Tilauskanta säilyi maaliskuun 2012 lopun tasolla, jolloin se oli 1 142,9 milj. e. Toimialan tilauskantaa pienensi osaksi ruplan heikentyminen, jonka vaikutus oli -52,6 milj. euroa huhti-kesäkuussa.

 

Nykyisen omaperusteisen asunto- ja myynnissä olevan toimitilatuotannon loppuunsaattamiskustannukset olivat kesäkuun 2012 lopussa 462,0 milj. euroa.

 

Toimialan tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 362,3 milj. euroa (3/2012: 346,1 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 2 566 000 krs-m² asuntotontteja (3/2012: 2 562 000) ja 689 000 krs-m² toimitilatontteja Venäjällä, Baltian maissa, Tshekissä ja Slovakiassa (3/2012: 689 000).

 

Toimialan operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto viimeiseltä 12 kuukaudelta oli 6,5 prosenttia, mikä on alle konsernin sijoitetun pääoman tuotolle asettaman strategisen tavoitetason (20 prosenttia). YIT pyrkii kasvattamaan toimialan sijoitetun pääoman tuottoa ensisijaisesti kasvattamalla toiminnan volyymiä, parantamalla kannattavuutta sekä tehostamalla edelleen pääoman käyttöä.

 

Asuntomyynti Venäjällä jatkui hyvänä

 

Kansainvälisten rakentamispalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihdosta 77 prosenttia tuli Venäjältä (1-6/2011: 85 %). Liikevaihto Venäjällä pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 185,7 milj. euroa (1-6/2011: 187,4 milj. e).

 

Venäjällä tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 281,2 milj. euroa (3/2012: 260,7 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 2 211 000 krs-m² asuntotontteja (3/2012: 2 200 000) ja 546 000 krs-m² toimitilatontteja (3/2012: 546 000).

 

Asuntorakentaminen Venäjällä, kpl

 

  1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 1-3/12 Muutos
Myytyjä 1 889 1 457 30 %   934 955 -2 %
Aloitettuja 2 663 2 240 19 %   1 123 1 540 -27 %
Valmistuneita 1) 1 358 343 296 %   765 593 29 %
Rakenteilla kauden lopussa 2) 8 670 6 346 37 %   8 670 8 313 4 %
- joista myytyjä kauden lopussa 3 159 1 762 79 %   3 159 2 881 10 %
Myynnissä kauden lopussa 5 987 4 993 20 %   5 987 5 799 3 %
- joista valmiita asuntoja 476 409 16 %   476 367 30 %

 

Rakenteilla kauden lopussa 2) 6/12 6/11 Muutos   6/12 3/12 Muutos
Pietari 2 290 1 801 27 %   2 290 2 102 9 %
Moskovan ympäristö 4 016 3 570 12 %   4 016 3 882 3 %
Jekaterinburg, Kazan, Don Rostov ja Moskova 2 364 975 142 %   2 364 2 329 2 %

 

1) Asuntohankkeiden valmistuminen edellyttää viranomaisten myöntämän käyttöönottoluvan.

2) YIT:llä oli kesäkuun 2012 lopussa Venäjällä 365 asuntoa (6/2011: 365) kohteissa, joiden rakentaminen keskeytettiin syksyllä 2008. Nämä asunnot eivät sisälly taulukossa rakenteilla oleviin asuntoihin. Asuntomäärissä voi tapahtua muutoksia kohteen rakentamisen käynnistymisen jälkeen asuntojen jakamisesta tai yhdistämisestä johtuen.

 

Venäjällä toiminnan painopiste on omaperusteisessa asuntorakentamisessa Pietarissa, Moskovassa, Moskovan ympäristön kaupungeissa, Jekaterinburgissa, Donin Rostovissa ja Kazanissa. Vuoden toisella neljänneksellä YIT jatkoi aktiivisesti tontti-investointeja Pietarissa ja Moskovan alueella.

 

Asuntomyynti Venäjällä painottui katsauskaudella edelleen rakentamisen alkuvaiheessa oleviin kohteisiin, jolloin myydyistä asunnoista tuloutuu myyntihetkellä suhteellisesti vähemmän. Heinäkuussa asuntomyynti Venäjällä on jatkunut normaalilla tasolla.

 

Asuntomyyntiä ovat tukeneet YIT:n vakiintunut asema luotettavana rakennusyhtiönä Venäjällä, YIT:n monipuolinen asuntotarjonta, YIT:n omat markkinointi- ja myynninedistämistoimet sekä laaja asuntolainayhteistyö pankkien kanssa. Lainarahoituksen merkitys on kasvanut Venäjällä ja vuoden toisella neljänneksellä asiakas käytti asuntolainaa 39 prosentissa YIT:n asuntokaupoista. Asuntomyyntiä tukivat lisäksi patoutunut uusien asuntojen kysyntä, hyvänä säilyneet kuluttajaluottamus ja öljyn hintataso sekä maltillisella tasolla pysyneet asuntolainojen korot.

 

Vuoden toisen neljänneksen aikana asuntojen maltillinen hintojen nousu jatkui Venäjällä ja YIT nosti asuntojensa hintoja hieman kaikissa toimintakaupungeissaan Venäjällä.

 

Hyvän kysynnän perusteella YIT on aloittanut Venäjällä aktiivisesti uusia asuntokohteita, ja aloituksia tehtiin vuoden toisella neljänneksellä Pietarissa, Moskovan alueella, Donin Rostovissa ja Jekaterinburgissa. YIT laajensi vuoden toisella neljänneksellä toimintaansa myös Moskovan alueen itäosassa sijaitsevaan Elektrostalin kaupunkiin.

 

Myynnissä olevien asuntojen määrää on kasvatettu hallitusti ja myyntivaranto kesäkuun lopussa oli maantieteellisesti tasapainoinen. Valmiiden myynnissä olevien asuntojen lukumäärä on pysynyt suhteellisen alhaisella tasolla. Rakenteilla olevista asunnoista 36 prosenttia oli myyty (6/2011: 28 %).

 

Asuntokohteiden luovutuksen jälkeen YIT tarjoaa asiakkailleen huolto- ja ylläpitopalvelua. Kesäkuun 2012 lopussa YIT vastasi noin 11 500 asunnon huollosta ja ylläpidosta.

 

YIT:n toimitilarakentamisen volyymi Venäjällä jatkui alhaisella tasolla vuoden toisella neljänneksellä.

 

Asuntomarkkinoiden elpyminen hidasta Baltiassa ja Keskisessä Itä-Euroopassa

 

Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan tammi-kesäkuun liikevaihdosta 23 prosenttia tuli Virosta, Latviasta, Liettuasta, Tshekistä ja Slovakiasta (1-6/2011: 15 %). Näiden maiden liikevaihto nousi 67 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 55,6 milj. euroon (1-6/2011: 33,4 milj. e). Baltian maissa, Tshekissä ja Slovakiassa tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 81,1 milj. euroa (3/2012: 85,4 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 355 000 krs-m² asuntotontteja (3/2012: 362 000) ja 143 000 krs-m² toimitilatontteja (3/2012: 143 000).

 

Kilpailu-urakoinnin omaperusteista asuntotuotantoa heikompi kannattavuus ja sen korkeana pysynyt osuus erityisesti Baltian maiden liikevaihdosta heikensivät edelleen toimialan kannattavuutta vuoden toisella neljänneksellä. YIT:n tavoitteena on siirtää toiminnan painopistettä urakkatuotannosta omaperusteiseen asuntorakentamiseen kannattavuuden parantamiseksi asuntokysynnän elpyessä.

 

Asuntorakentaminen Baltiassa ja Keskisessä Itä-Euroopassa, kpl

 

  1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 1-3/12 Muutos
Myytyjä 167 156 7 %   92 75 23 %
Aloitettuja 284 316 -10 %   284 0  
Valmistuneita 279 81 244 %   47 232 -80 %
Rakenteilla kauden lopussa 615 611 1 %   615 378 63 %
- joista myytyjä kauden lopussa 110 108 2 %   110 104 6 %
Myynnissä kauden lopussa 718 609 18 %   718 526 37 %
- joista valmiita asuntoja 213 106 101 %   213 252 -15 %

 

Asuntomyynti vuoden toisella neljänneksellä oli suhteellisen alhaisella tasolla ja asuntojen hinnat säilyivät vakaina Baltiassa ja Keskisessä Itä-Euroopassa.

 

YIT:n asuntojen myyntivaranto Baltian maissa, Tshekissä ja Slovakiassa on noin 700 asuntoa, ja YIT:n tavoitteena on kasvattaa myynnissä olevien asuntojen määrää kysynnän mukaisesti. Asuntoaloituksia YIT teki Latviassa, Liettuassa, Slovakiassa ja erityisesti Tshekissä. Uusien asuntotonttien hankintaa jatkettiin vuoden toisella neljänneksellä. YIT:n suhteellinen asema alueella on vahvistunut YIT:n vakaan taloudellisen aseman ansiosta.

 

Toimitilarakentaminen Baltiassa ja Keskisessä Itä-Euroopassa

 

YIT allekirjoitti vuoden toisella neljänneksellä sopimuksen, jonka mukaan Capital Mill ostaa YIT:n 90 prosentin osuuden Tallinnassa sijaitsevasta toimistotalosta. YIT:n rakentama toimistotalo on suuruudeltaan noin 8 300 m² ja sen arvioidaan valmistuvan elokuussa 2012. 

 

 

HENKILÖSTÖ

 

Henkilöstö toimialoittain 6/12 6/11 Muutos   6/12 3/12 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 15 736 16 269 -3 %   15 736 15 640 1 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3 465 3 597 -4 %   3 465 3 505 -1 %
Suomen rakentamispalvelut 3 918 3 730 5 %   3 918 3 438 14 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 2 713 2 785 -3 %   2 713 2 730 -1 %
Konsernipalvelut 423 426 -1 %   423 390 8 %
Konserni yhteensä 26 255 26 807 -2 %   26 255 25 703 2 %

 

Henkilöstö maittain 6/12 6/11 Muutos   6/12 3/12 Muutos
Suomi 9 652 10 031 -4 %   9 652 8 967 8 %
Ruotsi 4 629 4 681 -1 %   4 629 4 690 -1 %
Norja 3 617 3 423 6 %   3 617 3 621 0 %
Saksa 2 530 2 706 -7 %   2 530 2 577 -2 %
Venäjä 2 596 2 465 5 %   2 596 2 579 1 %
Tanska 1 160 1 369 -15 %   1 160 1 169 -1 %
Baltian maat 963 1 074 -10 %   963 989 -3 %
Muut maat (Keski-Eurooppa pl. Saksa) 1 108 1 058 5 %   1 108 1 111 0 %
Konserni yhteensä 26 255 26 807 -2 %   26 255 25 703 2 %

 

Vuoden 2012 tammi-kesäkuussa konsernin palveluksessa oli keskimäärin 25 919 henkilöä (1-6/2011: 25 754). Kesäkuun lopussa henkilöstömäärä oli 26 255 (6/2011: 26 807).

 

YIT palkkasi kesäksi 2012 lähes tuhat kesätyöntekijää Suomen liiketoimintoihinsa. Kesätyöntekijät työskentelevät YIT:llä erilaisissa tuotannon ja hallinnon tehtävissä rakentamisen, kiinteistötekniikan, teollisuuden ja konsernipalveluiden toiminnoissa.

 

YIT:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kustannusvaikutus oli tammi-kesäkuussa noin 2,5 milj. euroa (1-6/2011: 2,7 milj. e).

 

 

STRATEGISET TAVOITTEET

 

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 21.9.2011 konsernin strategian kaudelle 2012-2014. Strategian päätavoitteena on tasapainoinen, kannattava kasvu. Konsernin pitkän aikavälin strategiset tavoitetasot on pidetty ennallaan ja ne ovat: liikevaihdon yli 10 prosentin vuosittainen keskimääräinen kasvu, 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto, operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen, 35 prosentin omavaraisuusaste ja osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta. Tavoitetasoja määritettäessä oletuksena on ollut, että talouskasvu jatkuu YIT:n markkina-alueella.

 

Liiketoiminnoista YIT:n kasvun painopisteinä ovat edelleen kiinteistötekniikan huolto- ja kunnossapitopalvelut sekä asuntorakentaminen. Kasvua haetaan sekä yrityskaupoin että orgaanisesti. Kiinteistöteknisiä palveluja kasvatetaan Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa ja asuntorakentamista Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa ja Keskisessä Itä-Euroopassa. Konsernin potentiaalisia uusia markkina-alueita ovat kiinteistöteknisissä palveluissa Sveitsi sekä rakentamispalveluissa Puola. Erityisiä kasvun painopistealueita ovat Venäjän asuntorakentaminen ja Saksan kiinteistötekniset palvelut.

 

YIT julkisti strategian vahvistamisesta pörssitiedotteen sekä strategian painopisteisiin keskittyvän pääomamarkkinapäivän aineistot 22.9.2011.

 

 

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS KONSERNIRAPORTOINNIN MUKAISESTI (IFRS)

 

  1-6/12 1-6/11 Muutos   4-6/12 4-6/11 Muutos
Liikevaihto, milj. e 2 317,3 2 106,9 10 %   1 218,9 1 137,2 7 %
Liikevoitto, milj. e 122,8 107,1 15 %   67,7 67,9 0 %
Liikevoittoprosentti, % 5,3 5,1     5,6 6,0  
Tulos ennen veroja, milj. e 111,5 97,7 14 %   61,6 63,0 -2 %
Katsauskauden tulos, milj. e 1) 83,6 71,0 18 %   46,6 46,1 1 %
Osakekohtainen tulos, e 0,67 0,57 18 %   0,37 0,37 0 %
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e 33,6 15,9 111 %   42,6 -0,2  

1) Emoyhtiön omistajien osuus

 

  6/12 6/11 Muutos   6/12 3/12 Muutos
Tilauskanta, milj. e 4 409,3 3 796,9 16 %   4 409,3 4 385,3 1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (viim.12 kk), % 12,5 15,7     12,5 12,8  
Omavaraisuusaste, % 30,0 29,7     30,0 28,8  
Velkaantumisaste, % 86,7 79,9     86,7 84,2  

 

Konserniraportoinnin mukainen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli tammi-kesäkuussa 2 317,3 milj. euroa (1-6/2011: 2 106,9 milj. e). Liikevaihto toisella vuosineljänneksellä kasvoi 7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 1 218,9 milj. euroa (4-6/2011: 1 137,2 milj. e). Omaperusteisten rakennushankkeiden valmistumisajankohdat vaikuttavat konsernin liikevaihdon tuloutumiseen ja konserniraportoinnissa voi siten olla suurta vaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Vuoden toisella neljänneksellä asuntoja valmistui edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Venäjällä, Baltiassa ja Keskisessä Itä-Euroopassa asuntoja valmistui selvästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän, kun taas Suomessa asuntoja valmistui selvästi edellisvuotta vähemmän.

 

Konserniraportoinnissa omaperusteiset asuntohankkeet tuloutuvat vasta kohteen luovutuksen yhteydessä. IFRIC 15 -muunnoksen jälkeen konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto nousi 15 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 122,8 milj. euroa (1-6/2011: 107,1 milj. e). IFRIC 15 -muunnoksen jälkeen konsernin tammi-kesäkuun liikevoittoprosentti oli 5,3 (1-6/2011: 5,1 %). Vuoden toisen neljänneksen liikevoitto pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 67,7 milj. euroa (4-6/2011: 67,9 milj. e). Liikevoittoprosentti vuoden toisella neljänneksellä oli 5,6 (4-6/2011: 6,0 %).

 

Konserniraportoinnin mukainen tammi-kesäkuun tulos ennen veroja kasvoi 14 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 111,5 milj. euroa (1-6/2011: 97,7 milj. e). Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 61,6 milj. euroa (4-6/2011: 63,0 milj. e).

 

Konserniraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa kasvoi 18 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,67 euroa (1-6/2011: 0,57 e). Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 0,37 euroa (4-6/2011: 0,37 e).

 

Konserniraportoinnin mukainen tilauskanta oli kesäkuun lopussa 4 409,3 milj. euroa (6/2011: 3 796,9 milj. e).

 

Sijoitetun pääoman tuotto oli viimeiseltä 12 kuukaudelta 12,5 prosenttia (4/2011- 3/2012: 12,8 %). Sijoitettu pääoma lasketaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomat velat. Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 3 646,9 milj. euroa (3/2012: 3 631,9 milj. e).

 

Omavaraisuusaste nousi hieman maaliskuun 2012 lopusta ja oli 30,0 prosenttia (3/2012: 28,8 %).

 

Monipuolinen rahoitusrakenne ja hyvä likviditeettiasema

 

YIT:n rahoitusrakenne on monipuolinen ja likviditeettiasema hyvä. Kassavarat olivat kesäkuun lopussa 169,5 milj. euroa (3/2012: 209,3 milj. e). Lisäksi käyttämättömiä komittoituja rahoitus- ja tililimiittisopimuksia oli yhteensä 357,1 milj. euroa. YIT:llä on käytössään yhteensä 280 milj. euroa komittoituja rahoituslimiittisopimuksia, joista 50 milj. euroa on voimassa joulukuuhun 2013 asti, 30 milj. euroa joulukuuhun 2014 asti ja 200 milj. euroa joulukuuhun 2015 asti. Komittoiduissa limiittisopimuksissa ei ole velvoitetta ylläpitää taloudellisia tunnuslukuja eli kovenantteja.

 

Velkaantumisaste nousi maaliskuun 2012 lopusta ja oli kesäkuun lopussa 86,7 prosenttia (3/2012: 84,2 %). Nettorahoitusvelat kasvoivat maaliskuun 2012 lopusta 803,1 milj. euroon (3/2012: 755,8 milj. e).

 

Nettorahoituskulut kasvoivat tammi-kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja olivat 11,3 milj. euroa (1-6/2011: 9,4 milj. e) eli 0,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta (1-6/2011: 0,4 %). Nettorahoituskuluissa on huomioitu 7,9 milj. euroa IAS 23:n mukaisina aktivointeina (1-6/2011: 6,3 milj. e). Nettorahoituskuluihin sisältyvät kurssierot, joita oli yhteensä -2,7 milj. euroa (1-6/2011: -2,1 milj. e), olivat lähes kokonaan Venäjälle tehtyjen vieraanpääomanehtoisten sijoitusten suojauskuluja. Vuoden toisen neljänneksen nettorahoituskulut kasvoivat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja olivat -6,1 milj. euroa (4-6/2011: -4,9 milj. e) eli 0,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta (4-6/2011: 0,4 %). Nettorahoituskuluissa on huomioitu 4,2 milj. euroa IAS 23:n mukaisina aktivointeina (4-6/2011: 3,2 milj. e). Nettorahoituskuluihin sisältyvät kurssierot olivat yhteensä -1,6 milj. euroa (4-6/2011: -0,8 milj. e).

 

Suojattava ruplapositio kasvoi maaliskuun 2012 lopusta. Kesäkuun 2012 lopussa Venäjälle sijoitetusta pääomasta 103,1 milj. euroa oli vieraanpääomanehtoisia sijoituksia (3/2012: 88,1 milj. e) ja 406,1 milj. euroa omanpääomanehtoisia sijoituksia tai sen luonteisia pysyviä nettoinvestointeja (3/2012: 440,6 milj. e). Vieraanpääomanehtoiset sijoitukset on suojattu YIT:n suojauspolitiikan mukaisesti valuuttakurssiriskiltä, kun taas omanpääomanehtoiset sijoitukset jätetään suojaamatta niiden pysyvän luonteen vuoksi. 

 

Rahoitusvelan määrä oli kesäkuun lopussa 972,6 milj. euroa (3/2012: 965,2 milj. e) ja keskikorko 3,1 prosenttia (3/2012: 3,2 %). Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin rahoitusvelasta oli 58 prosenttia (3/2012: 59 %). Lainoista 47 prosenttia (3/2012: 42 %) oli otettu suoraan pääoma- ja rahamarkkinoilta, 41 prosenttia pankeilta ja muilta rahalaitoksilta (3/2012: 46 %) ja 11 prosenttia vakuutusyhtiöiltä (3/2012: 12 %). Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakauma on tasapainoinen. Vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla pitkäaikaisista lainoista erääntyy yhteensä 23,1 milj. euroa.

 

Rahoituslaitoksille myytyjen rakennusaikaisten urakkasaatavien kokonaismäärä laski maaliskuun 2012 lopusta ja oli kesäkuun lopussa 274,3 milj. euroa (3/2012: 323,3 milj. e). Tästä 182,0 milj. euroa sisältyy taseen korollisiin velkoihin (3/2012: 237,0 milj. e) ja loput ovat IAS 39 -säännösten mukaisesti taseen ulkopuolisia eriä. Rahoitusyhtiöille myydyistä saamisista maksettiin katsauskaudella korkoja 2,6 milj. euroa (1-6/2011: 2,2 milj. e), joista toisella vuosineljänneksellä 1,2 milj. euroa (4-6/2011: 1,1 milj. e). Korot sisältyvät kokonaisuudessaan rahoituskuluihin.

 

Valmiiden myymättömien asuntojen yhtiölainaosuudet olivat kesäkuun lopussa 62,9 milj. euroa (3/2012: 45,4 milj. e), ja ne sisältyvät korollisiin velkoihin. Yhtiölainaosuuksien korot sisältyvät yhtiövastikkeisiin ja ne on siten kirjattu projektikuluihin. Yhtiölainaosuuksien korot olivat katsauskaudella 1,0 milj. euroa (1-6/2011: 0,5 milj. e) ja vuoden toisella neljänneksellä 0,5 milj. euroa (4-6/2011: 0,3 milj. e).

 

YIT Oyj maksoi vuoden toisella neljänneksellä osinkoa vuodelta 2011 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 87,7 milj. euroa.

 

Konsernin tasapainoinen liiketoimintarakenne ja vahva rahoitusasema mahdollistavat YIT:n kasvustrategian toteuttamisen sekä sen edellyttämät yrityskaupat ja tontti-investoinnit. Konserni on toisaalta myös varautunut makrotalouden epävarmuuteen vahvistamalla likviditeettiasemaansa.

 

 

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2012. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, vahvisti osingon hallituksen ehdotuksen mukaisesti, päätti hallituksen palkkioista ja valitsi tilintarkastajan. Yhtiökokous vahvisti hallituksen kokoonpanon: hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Ehrnrooth (puheenjohtaja), Reino Hanhinen (varapuheenjohtaja), Kim Gran, Antti Herlin, Satu Huber sekä Michael Rosenlew.

 

Järjestäytymiskokouksessaan 13.3.2012 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, henkilöstövaliokunnan sekä työvaliokunnan puheenjohtajat ja jäsenet.

 

YIT julkaisi yhtiökokouksen päätöksistä ja hallituksen järjestäytymisestä pörssitiedotteet 13.3.2012. Pörssitiedotteet ja hallituksen jäsenten esittely ovat luettavissa YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi.

 

 

OSAKKEET JA OMISTAJAT

 

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

 

Osakepääoma ja osakkeiden määrä

 

YIT Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät katsauskauden aikana muuttumattomina. YIT Oyj:n osakepääoma oli vuoden 2012 alussa 149 216 748,22 euroa (2011: 149 216 748,22 e) ja osakkeiden lukumäärä 127 223 422 kappaletta (2011: 127 223 422).

 

Omat osakkeet ja hallituksen valtuudet

 

Omien osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä osakepääoman muutokseen johtavista päätöksistä päättää osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous. YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.3.2012 hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän lisäksi hallituksella on voimassaoleva osakeantivaltuutus, jonka YIT:n varsinainen yhtiökokous antoi 10.3.2010. Osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

 

YIT Oyj:llä oli katsauskauden alussa hallussaan 1 952 414 kappaletta yhtiön omia osakkeita, jotka oli hankittu yhtiökokouksen 6.10.2008 antaman valtuutuksen perusteella.

 

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 26.4.2012 YIT:n johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuoden 2011 ansaintajakson palkkiot, joiden osakeosuudet luovutettiin suunnattuna, maksuttomana osakeantina. Osakeannissa annettiin 130 976 YIT Oyj:n hallussa ollutta omaa osaketta ja osakkeet luovutettiin osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

 

Katsauskauden aikana yhtiölle palautui osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti 12 672 osaketta, minkä jälkeen yhtiöllä oli hallussaan kesäkuun 2012 lopussa 1 834 110 omaa osaketta.

 

Kaupankäynti osakkeella

 

YIT:n osakkeen kurssi oli vuoden alussa 12,38 euroa (1.1.2011: 18,65 e). Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 13,38 euroa (30.6.2011: 17,24 e). Osakekurssi nousi tammi-kesäkuun aikana noin 8 prosenttia. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 17,25 euroa (1-6/2011: 21,92 e), alin 11,87 euroa (1-6/2011: 15,41 e) ja keskikurssi 14,95 euroa (1-6/2011: 19,58 e). Osakkeita vaihdettiin Nasdaq OMX Helsingissä tammi-kesäkuun aikana 61 906 tuhatta kappaletta (1-6/2011: 61 762 tuhatta). Vaihdon arvo oli 925,8 milj. euroa (1-6/2011: 1 204,7 milj. e), lähde: Nasdaq OMX.

 

Helsingin pörssin lisäksi YIT:n osakkeilla käydään kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, kuten Chi-X:ssä, BATS:ssä ja Turquoisessa. Vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla tehdyn vaihdon osuus laski katsauskaudella hieman edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. YIT Oyj:n osakkeita vaihdettiin vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla tammi-kesäkuun aikana 36 340 tuhatta kappaletta (1-6/2011: 39 241 tuhatta), mikä vastaa noin 37 prosenttia osakkeen koko kaupankäyntimäärästä (1-6/2011: 39 %). Vaihtoehtoisista kaupankäyntipaikoista YIT:n osakkeella käytiin kauppaa etenkin Chi-X:ssä, lähde: Nasdaq OMX ja Fidessa Fragmentation Index.

 

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 1 677,7 milj. euroa (6/2011: 2 159,7 milj. e). Osakekannan markkina-arvo on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

 

Osakkeenomistajien määrä ja liputusilmoitukset

 

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2012 lopussa 35 888 (6/2011: 32 975). Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli kesäkuun lopussa 31,5 prosenttia osakkeista (6/2011: 39,3 %).

 

Yhtiö ei saanut katsauskauden aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä.

 

 

LIIKETOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

YIT on määritellyt merkittävimmät riskitekijät ja niiden hallinnan koko konsernin näkökulmasta huomioiden konsernin liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet. Riskit on jaettu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja tapahtumariskeihin.

 

YIT on kehittänyt konsernin liiketoimintarakennetta tasapainoiseksi ja talouden heilahteluita paremmin sietäväksi. Vakaasti kehittyvää huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa on kasvatettu. Kassavirtaa tuottavat (kiinteistötekniset ja teollisuuden palvelut, urakointi) ja pääomaa vaativat liiketoiminnot (omaperusteinen asunto- ja toimitilatuotanto) tasapainottavat liiketoimintaan ja pääoman käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollistavat paremman riskienhallinnan konsernitasolla.

 

Toimintaa on laajennettu maantieteellisesti, jolloin talouden muutokset vaikuttavat eri aikaan eri markkina-alueilla. Jatkuvan seurannan ja analysoinnin sekä vaihtoehtoisten skenaarioiden ja niihin perustuvien toimintasuunnitelmien avulla pyritään reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin ajoissa sekä toisaalta hyödyntämään muutosten tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Konsernin tavoitteena on kasvaa kannattavasti sekä orgaanisesti että yrityskaupoin. Yrityskauppoihin liittyviä riskejä hallitaan valitsemalla määriteltyjen kriteerien mukaisia kohteita sekä tehokkailla integraatioprosesseilla, joilla YIT:n arvot, toimintatavat ja strategia tehdään tutuiksi uudelle henkilöstölle.

 

YIT:lle tyypillisiä operatiivisia riskejä ovat tonttihankintoihin liittyvät riskit, omaperusteisten asunto- ja toimitilahankkeiden myyntiriski sekä urakkatarjouksiin, palvelusopimuksiin, projektinhallintaan ja henkilöstöön liittyvät riskit. YIT hallitsee myyntiriskiä sopeuttamalla asuntoaloitusten määrän arvioituun asuntokysyntään ja myymättömien asuntojensa lukumäärään (asuntotuotannon luvut on esitetty kohdassa Kehitys toimialoittain) sekä hankkimalla normaalisti keskeiset vuokralaiset ja/tai sijoittajan ennen toimitilahankkeen aloittamista. Korkotason voimakas nousu ja asuntoluottojen ja kiinteistörahoituksen saatavuudessa tapahtuvat muutokset ovat keskeisiä asuntojen ja toimitilojen kysyntään liittyviä riskejä.

 

YIT tarkastaa tonttiensa arvon IFRS-tilinpäätöskäytännön vaatimalla tavalla. Tonttivaranto arvostetaan hankintamenoon, ja tontin arvoa pienennetään, mikäli arvioidaan, että tontille rakennettava kohde myydään tontin hinnan ja rakennuskustannusten summaa alhaisempaan hintaan. Tontteihin ei tehty alaskirjauksia katsauskaudella.

 

Rahoitus- ja taloudellisia riskejä ovat likviditeetti-, luotto-, vastapuoli-, korko- ja valuuttakurssiriskit sekä raportointiprosessiin liittyvät riskit. Rahoitus- ja taloudellisia riskejä hallitaan laskenta- ja rahoituspolitiikoilla, sisäisellä valvonnalla sekä sisäisellä ja ulkoisella tarkastuksella.

 

YIT:lle merkittävin valuuttakurssiriski liittyy ruplamääräisiin sijoituksiin. Venäjälle sijoitettu pääoma oli katsauskauden lopussa kokonaisuudessaan 509,2 milj. euroa (3/2012: 528,7 milj. e). Omanpääomanehtoisten sijoitusten tai sen luonteisten nettoinvestointien määrä kauden lopussa oli 406,1 milj. euroa (3/2012: 440,6 milj. e). Venäjällä oleviin tytäryhtiöihin tehdyt omanpääomanehtoiset sijoitukset ovat rahoituspolitiikan mukaisesti suojaamatta ja niiden osalta ruplan mahdollinen devalvoituminen aiheuttaisi pääomien arvon alentumisen suuruisen negatiivisen muutoksen konsernin omaan pääomaan. Vieraanpääomanehtoisten sijoitusten määrä oli katsauskauden lopussa 103,1 milj. euroa (3/2012: 88,1 milj. e) ja tämä positio oli kokonaisuudessaan suojattu. Euron ja ruplan välinen korkoero vaikuttaa suojauskustannuksiin ja sitä kautta nettorahoituskuluihin.

 

Tapahtumariskejä voivat olla henkilö- tai tietoturvaan liittyvät onnettomuudet tai toimitiloille, projektikohteille tai muulle omaisuudelle sattuvat äkilliset ja ennalta arvaamattomat esinevahingot kuten tulipalot, sortumiset ja varkaudet. YIT noudattaa konsernin laajuista turvallisuuspolitiikkaa, joka kattaa turvallisuuden eri osa-alueet.

 

Yksityiskohtaisempi selvitys YIT:n riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä riskeistä julkaistiin vuoden 2011 vuosikertomuksessa. Rahoitusriskeistä kerrottiin tarkemmin vuoden 2011 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

 

 

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN OSANA VASTUULLISTA LIIKETOIMINTAA

 

YIT:n tavoitteena on vähentää omia hiilidioksidipäästöjään (CO2) merkittävästi tulevina vuosina. Päästöjen vähentäminen tukee kustannustehokkuutta ja on osa YIT:n tasapainoisen, kannattavan kasvun strategiaa. YIT pyrkii minimoimaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia muun muassa oman toiminnan tehostamisella sekä hyödyntämällä energiatehokkuuteen liittyviä palvelujaan ja ratkaisujaan. Kiinteistöjen energiankulutukseen vaikutetaan esimerkiksi sisäolosuhteiden ympärivuorokautisella seurannalla, LED-valaistuksella, lämmön talteenotolla ja jatkuvalla kunnossapidolla. Jatkossa päästöjä vähennetään myös suosimalla entistä enemmän uusiutuvia energialähteitä ja luomalla innovatiivisia energia- ja materiaalitehokkaita työmenetelmiä.

 

Lisäksi YIT pyrkii tehostamaan energiankulutustaan ja parantamaan hiilidioksidipäästöjen raportointia. YIT vastasi ensimmäistä kertaa CDP-kyselyyn (Carbon Disclosure Project) koskien YIT:n vuoden 2011 hiilidioksidipäästöjä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

 

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2012

 

YIT Oyj toistaa vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä antamansa arvion, jonka mukaan vuonna 2012 liikevaihto säilyy vuoden 2011 tasolla ja että liikevoitto kasvaa vuoteen 2011 verrattuna. Tulosohjeistus perustuu toimialaraportointiin eli osatuloutukseen.

 

Kannattavuuden parantaminen tehostamisohjelman etenemisen myötä Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialalla vuoden toisella puoliskolla tukee YIT:n vuoden 2012 liikevoiton kasvua.

 

Suuri epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä voi vaikuttaa negatiivisesti myös YIT:n asiakkaiden päätöksentekoon ja siten YIT:n liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen.

 

Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut

 

Pohjoismaissa kiinteistöteknisten palveluiden markkinatilanne vaihtelee maittain. Rakennusalan Euroconstruct-asiantuntijaverkoston ennusteen mukaan huolto- ja kunnossapitomarkkinoiden arvioidaan kasvavan hieman kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2012 (kesäkuun 2012 raportti). Tekniikan lisääntyminen rakennuksissa kasvattaa uusien palvelujen kysyntää. Energiatehokkuuspalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana. Julkisen sektorin odotetaan jatkavan kiinteistöpalvelujen ulkoistamista.

 

Euroconstructin ennusteen mukaan Suomen kiinteistötekniikan projektimarkkinoiden odotetaan pysyvän heikkona vuonna 2012. Uusinvestoinnit eivät ole juuri lisääntyneet, koska liike- ja toimistorakentaminen on pysynyt vähäisenä. Tanskassa toimitilarakentamisen sekä korjausrakentamisen arvioidaan kääntyvän lievään kasvuun vuosien 2012-2013 aikana. Prognoscentretin ennusteen mukaan Ruotsissa ja Norjassa projektimarkkinat kasvavat kohtuullisesti vuonna 2012. Toimitilarakentamisen arvioidaan lisääntyvän sekä Ruotsissa että Norjassa, mikä avaa YIT:lle uusia mahdollisuuksia. Talotekniikan markkinat ovat kuitenkin luonteeltaan jälkisykliset. Julkinen sektori investoi edellisvuotta vähemmän uusiin rakennuksiin, kun maiden hallitukset pyrkivät tasapainottamaan budjettejaan.

 

Baltian maissa ja Venäjällä sekä projekti- että palvelumarkkinoiden arvioidaan pysyvän alhaisella tasolla.

 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden ja energiasektorin investoinnit Suomessa kasvavat hieman vuonna 2012. Investoinnit ovat ensisijaisesti kapasiteetin korvausinvestointeja ja laajennusinvestointien määrän arvioidaan pysyvän alhaisena. Teollisuuden kunnossapitomarkkinoiden arvioidaan pysyvän vakaina.

 

Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut

 

Keski-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa sekä huolto- ja kunnossapitomarkkinoiden että uusinvestoinneista riippuvaisten projektimarkkinoiden uskotaan kasvavan kohtuullisesti. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osalta kasvulle on suotuisat edellytykset erityisesti Saksan ja Itävallan huoltomarkkinoilla. Kiinteistöteknisten palveluiden markkinat Keskisessä Itä-Euroopassa (Puola, Tshekki ja Romania) ovat kehittymässä hitaasti.

 

Talotekniikan uusinvestoinnit ovat pysyneet suhteellisen hyvällä tasolla YIT:n Keski-Euroopan toimintamaissa, etenkin Saksassa ja Itävallassa. Taloteknisten uusinvestointien ennustetaan pysyvän vakaana.

 

Energiatehokkuuspalveluiden kysynnän kasvulle on edellytyksiä tulevina vuosina korkean energian hinnan ja tiukentuvan ympäristölainsäädännön myötä etenkin Saksassa ja Itävallassa.

 

Suomen rakentamispalvelut

 

Suomen rakentamispalveluissa asuntokysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Asuntokysyntää tukevat edelleen alhaiset korot, suhteellisen vakaa työllisyystilanne ja muuttoliike kasvukeskuksiin. Korkotason ennustetaan pysyvän matalana vuonna 2012. Muuttoliike jatkuu Suomessa voimakkaana ihmisten muuttaessa yhä enemmän kasvukeskuksiin. Lisäksi väestön ja asuntokuntien määrä lisääntyy, koska maahanmuutto jatkaa kasvua ja yhden hengen talouksien määrä nousee.

 

Rakennusteollisuuden ennusteen mukaan Suomessa aloitetaan 28 000 asunnon rakentaminen vuonna 2012 (2011: 32 200). VTT:n tammikuussa julkaiseman selvityksen mukaan uusien asuntojen vuosittainen tuotantotarve on pitkällä aikavälillä 24 000–29 000 asuntoa. YIT:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa maan johtavana asuntorakentajana.

 

YIT arvioi asuntojen hintatason pysyvän vakaana vuonna 2012. Rakennuskustannusten arvioidaan nousevan pääasiassa uusien energiasäädösten vuoksi, mutta nousun arvioidaan olevan maltillista vuonna 2012. 

 

VTT:n arvion mukaan toimistorakentaminen laskee noin 8-9 prosenttia vuoden 2012 aikana. Toimistojen vajaakäyttöasteet ovat edellisen taantuman jäljiltä vielä korkeahkolla tasolla, ja tyhjänä oleva rakennuskanta pitää sisällään myös vanhaa toimistotilaa. YIT arvioi, että kysyntä kohdistuu moderneihin ja energiatehokkaisiin toimistoihin.

 

VTT:n ennusteen mukaan liikerakentaminen kääntyy laskuun. Rakentamista pitää yllä vähittäiskaupan siirtyminen yhä suurempiin liikekiinteistöihin ja ulkomaisten kauppaketjujen laajentuminen Suomessa. Liiketilojen vajaakäyttöasteet ovat varsin alhaiset. Euroopan velkakriisin aiheuttama riskinottohalukkuuden lasku saattaa näkyä toimitilamarkkinoiden uusinvestointien tasossa vuonna 2012.

 

VTT:n ennusteen mukaan infrarakentaminen pysyy vakaana vuonna 2012. Rata- ja metrorakentamisen arvioidaan jatkavan kasvuaan ainakin vuosien 2012-2013 ajan. Kalliorakentamisen markkinatilanteen arvioidaan pysyvän hyvänä kaivosinvestointien ja maanalaisten kalliolouhintatöiden ansiosta ainakin vuoteen 2014 asti. Teiden kunnossapitomarkkinan arvioidaan pysyvän vakaana ja uusien kilpailutusten avaavan YIT:lle mahdollisuuksia markkinaosuuden kasvattamiseen.

 

Kansainväliset rakentamispalvelut

 

Asuntorakentamisen määrän arvioidaan kasvavan Venäjällä vuonna 2012: Venäjän hallituksen arvion mukaan asuntoja rakennetaan noin 67 miljoonaa neliötä eli noin viisi prosenttia viime vuotta enemmän.

 

Moskova, Moskovan ympäristö ja Pietari muodostavat Venäjän suurimmat asuntomarkkinat: näillä alueilla rakennetaan noin viidennes maan kaikista asunnoista. Vaikka asuntorakentaminen on kasvanut viime vuosina, on kaikilla alueilla tarve uusille asunnoille. Asuntojen kysyntä on pysynyt hyvänä johtuen myös Venäjän vahvasta talouskehityksestä, hyvästä kuluttajaluottamuksesta ja asuntolainamarkkinan myönteisestä kehityksestä, joskin asuntolainojen korot kääntyivät nousuun vuoden 2011 lopussa.

 

Tulevaisuudennäkymät ovat Venäjän asuntorakentamisessa hyvät. Asumisväljyys on vielä selvästi Länsi-Eurooppaa alhaisempi ja asuntojen kunto heikko, mikä luo tarpeen uusille laadukkaille asunnoille. Lisäksi asuntokuntien lukumäärän arvioidaan jatkavan kasvuaan ja keskiluokan osuuden väestöstä kasvavan. Asuntolainamarkkinoiden kehittyminen Venäjälle on myös osaltaan lisännyt uusien asuntojen kysyntää. YIT on edesauttanut kuluttajien lainansaantia tekemällä laajaa yhteistyötä pankkien kanssa. YIT arvioi, että asuntojen hinnat nousevat Venäjällä vuonna 2012 hieman paikallista inflaatiota nopeammin. Rakennuskustannusten arvioidaan nousevan samassa suhteessa asuntojen hintojen kanssa. Öljyn hinnan lasku saattaa heikentää Venäjän taloutta ja siten vaikuttaa myös asuntorakentamisen näkymiin.

 

Toimitilarakentamisen volyymin odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2012. YIT:n yksittäisistä markkinoista suurin on Pietari, jossa YIT jatkaa edelleen Gorelovon teollisuuspuiston markkinointia ja myyntiä.

 

Baltian maissa asuntojen kysyntä on ollut nousussa johtuen patoutuneesta kysynnästä, parantuneesta kuluttajaluottamuksesta ja työllisyystilanteesta. VTT arvioi, että vuonna 2012 valmistuvien asuntojen määrä nousee vuodesta 2011 noin 9 prosenttia 11 200:een.

 

VTT:n ennusteen mukaan vuonna 2012 asuntoaloitusten arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla Tshekissä. Korot ja työttömyys ovat nousussa, mikä tyypillisesti heikentää asuntojen kysyntää. Slovakiassa asuntojen hintataso on pysynyt vakaana. VTT arvioi, että asuntoaloitukset jäävät alhaiselle tasolle vuonna 2012 johtuen myymättömien asuntojen suuresta määrästä. Toisaalta asuntomarkkinoita tukee Slovakian hyvä talouskasvu ja alhaisena pysyneet korot.

 

 

 

 

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2012: TAULUKKO-OSA

 

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia

 

1. SEGMENTTIRAPORTOINTI

1.1 Segmenttiraportoinnin laadintaperiaatteet

1.2 Tunnusluvut, segmenttiraportointi

1.3 Liikevaihto, segmenttiraportointi

1.4 Liikevoitto ja katsauskauden voitto, segmenttiraportointi

1.5 Tilauskanta, segmenttiraportointi

1.6 Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin, segmenttiraportointi

1.7 Toimialojen kehitys vuosineljänneksittäin, segmenttiraportointi

1.8 Segmenttiraportoinnin ja konserniraportoinnin täsmäytys

 

2 KONSERNIRAPORTOINTI, IFRS

2.1 Tunnusluvut, IFRS

2.2 Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin, IFRS

2.3 Konsernin tuloslaskelma 1.1.-30.6.2012, IFRS

2.4 Laaja tuloslaskelma 1.1.-30.6.2012, IFRS

2.5 Konsernin tuloslaskelma 1.4.-30.6.2012, IFRS

2.6 Konsernitase, IFRS

2.7 Laskelma oman pääoman muutoksista

2.8 Rahavirtalaskelma

2.9 Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

2.10 Tunnuslukujen laskentakaavat

2.11 Rahoitusriskien hallinta

2.12 Kauden liikevoittoon vaikuttavat poikkeukselliset erät

2.13 Hankitut ja myydyt liiketoiminnot

2.14 Aineellisten hyödykkeiden muutokset

2.15 Vaihto-omaisuus

2.16 Oman pääoman liitetiedot

2.17 Korolliset velat

2.18 Ehdollisten velkojen ja varojen muutokset sekä vastuusitoumukset

2.19 Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa

 

1. SEGMENTTIRAPORTOINTI

 

1.1 Segmenttiraportoinnin laadintaperiaatteet

 

Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialojen raportointi johdolle perustuu konsernin IFRS-laskentaperiaatteisiin. Suomen rakentamispalvelut ja Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialojen raportoinnissa johdolle omaperusteinen asunto- ja toimitilarakentaminen tuloutetaan rakentamisen valmiusasteen ja kohteen myyntiasteen tulon perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta noudattaen, mikä eroaa konsernin IFRS-laskentaperiaatteista. Konsernin IFRS-laskentaperiaatteen mukaan omaperusteisen asunto- ja toimitilarakentamisen                 tuloutus tehdään kohteen valmistuessa luovutukseen perustuen. Omaperusteisissa toimitilahankkeissa tuloutustapa arvioidaan sopimusehtojen perusteella hankekohtaisesti. Myydyt hankkeet tuloutetaan joko hankkeen rakentamisen käynnistyttyä tai kohteen valmistuttua. Hankkeen tuloista ja menoista tuloutetaan osuus, joka saadaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella kerrottuna vuokrausasteella. YIT myy omaperusteiset toimitilahankkeet sijoittajille tavallisesti ennen hankkeen rakentamisen käynnistymistä tai rakentamisen alkuvaiheen aikana. Tuloutusperiaatteiden erojen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon esitetään rivillä IFRIC 15 -muunnos. Laskentasäännön seurauksena konserniraportoinnissa voi olla suurta vaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista, on YIT-konsernin johtoryhmä.

 

1.2 Tunnusluvut, segmenttiraportointi

 

  1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/11
Liikevaihto, milj. e 2 282,8 2 163,8 5 % 4 524,7
Liikevoitto, milj. e 112,9 120,7 -6 % 240,5
 % liikevaihdosta 4,9 5,6   5,3
Tulos ennen veroja, milj. e 101,6 111,3 -9 % 215,8
Katsauskauden tulos, milj. e 1) 76,3 80,4 -5 % 156,7
Tulos/osake, e 0,61 0,64 -5 % 1,25
Tulos/osake, e, laimennettu 0,61 0,64 -5 % 1,25
Oma pääoma/osake, e 7,91 7,42 7 % 7,93
Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, % 13,7 15,4   14,8
Omavaraisuusaste, % 32,2 31,8   32,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. e 4 045,4 3 509,4 15 % 3 752,7
Henkilöstö keskimäärin 25 919 26 021 0 % 26 254

1) Emoyhtiön omistajien osuus

 

1.3 Liikevaihto, segmenttiraportointi

 

milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/11
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 1 051,2 985,6 7 % 2 097,6
- konsernin sisäinen -25,6 -28,9   -63,2
- ulkoinen 1 025,5 956,7 7 % 2 034,4
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 339,0 368,2 -8 % 779,3
- konsernin sisäinen -0,1 -0,1   -0,3
- ulkoinen 338,8 368,1 -8 % 779,0
Suomen rakentamispalvelut 677,4 621,8 9 % 1 226,9
- konsernin sisäinen -0,9 -0,7   -1,9
- ulkoinen 676,5 621,1 9 % 1 225,0
Kansainväliset rakentamispalvelut 241,3 220,8 9 % 489,2
- konsernin sisäinen -0,1 -3,7   -4,2
- ulkoinen 241,2 217,1 11 % 485,0
Muut erät 0,8 0,8   1,5
Liikevaihto yhteensä, segmenttiraportointi 2 282,8 2 163,8 5 % 4 524,7
IFRIC 15 -muunnos 34,5 -56,9   -142,6
Liikevaihto yhteensä, IFRS 2 317,3 2 106,9 10 % 4 382,1

 

1.4 Liikevoitto ja katsauskauden voitto, segmenttiraportointi

 

milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/11
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 30,0 35,9 -17 % 78,8
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut  11,8 16,1 -27 % 33,3
Suomen rakentamispalvelut 61,7 58,4 6 % 111,6
Kansainväliset rakentamispalvelut 21,2 20,7 3 % 37,2
Muut erät -11,8 -10,4   -20,4
Liikevoitto yhteensä, segmenttiraportointi 112,9 120,7 -6 % 240,5
Rahoitustuotot ja -kulut -11,3 -9,4 20 % -24,8
Voitto ennen veroja, segmenttiraportointi 101,6 111,3 -9 % 215,8
Verot -25,0 -30,4 -18 % -58,0
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,3 -0,5 -44 % -1,0
Katsauskauden voitto, segmenttiraportointi 76,3 80,4 -5 % 156,7
IFRIC 15 -muunnos 7,1 -9,5   -32,3
Katsauskauden voitto, IFRS 83,4 70,9 18 % 124,4

 

Liikevoittoprosentti, segmenttiraportointi

 

% 1-6/12 1-6/11 1-12/11
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 2,9 3,6 3,8
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,5 4,4 4,3
Suomen rakentamispalvelut 9,1 9,4 9,1
Kansainväliset rakentamispalvelut  8,8 9,4 7,6
Liikevoittoprosentti, segmenttiraportointi 4,9 5,6 5,3

 

1.5 Tilauskanta, segmenttiraportointi

 

milj. e 6/12 6/11 Muutos 12/11
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 955,1 879,5 9 % 913,1
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 473,4 554,1 -15 % 449,5
Suomen rakentamispalvelut 1 499,9 1 239,5 21 % 1 493,6
Kansainväliset rakentamispalvelut  1 186,7 896,4 32 % 962,5
Muut erät -69,7 -60,2   -66,0
Tilauskanta yhteensä, segmenttiraportointi 4 045,4 3 509,4 15 % 3 752,7
IFRIC 15 -muunnos 363,9 287,5 27 % 395,9
Tilauskanta, IFRS 4 409,3 3 796,9 16 % 4 148,6

 

1.6 Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin, segmenttiraportointi

 

  4-6/12 1-3/12 10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11
Liikevaihto, milj. e 1 184,5 1 098,3 1 264,5 1 096,5 1 136,9 1 026,9
Liikevoitto, milj. e 60,5 52,3 76,2 43,6 70,3 50,4
 % liikevaihdosta 5,1 4,8 6,0 4,0 6,2 4,9
Tulos ennen veroja, milj. e 54,5 47,1 68,6 35,8 65,5 45,9
Katsauskauden tulos, milj. e 1) 41,7 34,6 51,8 24,5 47,6 32,7
Tulos/osake, e 0,33 0,28 0,41 0,20 0,38 0,26
Tulos/osake, e, laimennettu 0,33 0,28 0,41 0,20 0,38 0,26
Oma pääoma/osake, e 7,91 7,74 7,93 7,38 7,42 7,05
Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, % 13,7 14,8 14,8 14,4 15,4 15,1
Omavaraisuusaste, % 32,2 31,5 32,9 31,4 31,8 31,0
Tilauskanta kauden lopussa, milj. e 4 045,4 3 965,5 3 752,7 3 489,0 3 509,4 3 355,6
Henkilöstö keskimäärin 25 998 25 821 26 245 23 796 26 021 25 754
Henkilöstö kauden lopussa 26 255 25 703 25 996 26 502 26 807 25 748

1) Emoyhtiön omistajien osuus

 

1.7. Toimialojen kehitys vuosineljänneksittäin, segmenttiraportointi

 

Liikevaihto segmenteittäin

 

milj. e 4-6/12 1-3/12 10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 538,1 513,1 600,1 511,9 509,4 476,2
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 179,5 159,4 200,3 210,8 191,1 177,1
Suomen rakentamispalvelut 347,9 329,5 335,7 269,4 332,3 289,5
Kansainväliset rakentamispalvelut 133,4 107,9 145,9 122,5 120,5 100,3
Muut erät -14,4 -11,6 -17,5 -18,1 -16,4 -16,2
Liikevaihto yhteensä, segmenttiraportointi 1 184,5 1 098,3 1 264,5 1 096,5 1 136,9 1 026,9

 

Liikevoitto segmenteittäin

 

milj. e 4-6/12 1-3/12 10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 15,3 14,6 23,0 19,9 18,8 17,1
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 6,6 5,2 9,3 7,9 12,1 4,0
Suomen rakentamispalvelut 32,0 29,7 32,1 21,1 32,8 25,6
Kansainväliset rakentamispalvelut 12,7 8,5 17,4 -0,9 12,3 8,4
Muut erät -6,1 -5,7 -5,6 -4,4 -5,7 -4,7
Liikevoitto yhteensä, segmenttiraportointi 60,5 52,3 76,2 43,6 70,3 50,4

 

Liikevoittoprosentit segmenteittäin

 

% 4-6/12 1-3/12 10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 2,8 2,9 3,8 3,9 3,7 3,6
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,7 3,3 4,6 3,7 6,3 2,3
Suomen rakentamispalvelut 9,2 9,0 9,6 7,8 9,9 8,8
Kansainväliset rakentamispalvelut 9,5 7,9 11,9 -0,7 10,2 8,4

 

Tilauskanta segmenteittäin

 

milj. e 6/12 3/12 12/11 9/11 6/11 3/11
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 955,1 969,4 913,1 886,1 879,5 804,9
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 473,4 500,5 449,5 523,9 554,1 573,2
Suomen rakentamispalvelut 1 499,9 1 428,0 1 493,6 1 289,3 1 239,5 1 176,0
Kansainväliset rakentamispalvelut  1 186,7 1 142,9 962,5 850,1 896,4 862,7
Muut erät -69,7 -75,3 -66,0 -60,3 -60,2 -61,2
Tilauskanta yhteensä, segmenttiraportointi 4 045,4 3 965,5 3 752,7 3 489,0 3 509,4 3 355,6

 

Operatiivinen sijoitettu pääoma

 

milj. e 6/12 3/12 12/11 9/11 6/11 3/11
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 357,8 339,4 372,9 375,6 323,5 282,8
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 106,5 96,4 72,0 56,0 40,8 18,9
Suomen rakentamispalvelut 515,3 552,1 558,4 503,0 451,7 436,1
Kansainväliset rakentamispalvelut  655,7 651,8 602,2 601,5 668,3 720,0

 

Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto

 

viim. 12 kk, % 6/12 3/12 12/11 9/11 6/11 3/11
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 21,4 24,5 23,8 23,5 28,6 34,8
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 39,4 59,7 53,8 58,5 91,7 83,1
Suomen rakentamispalvelut 25,0 24,6 24,0 26,3 30,9 28,3
Kansainväliset rakentamispalvelut  6,5 6,1 6,5 5,8 6,7 5,8

 

1.8 Segmenttiraportoinnin ja konserniraportoinnin täsmäytys

 

Katsauskausi 1-6/12      1-6/11 1-12/11
Tuloslaskelma, milj. e Segmentti-raportointi IFRIC 15
-muunnos
IFRS Segmentti- raportointi IFRIC 15
-muunnos
IFRS Segmentti-raportointi IFRIC 15
-muunnos
IFRS
Liikevaihto 2 282,8 34,5 2 317,3 2 163,8 -56,9  2 106,9 4 524,7  -142,6  4 382,1 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -2 148,5 -24,5 -2 173,0 -2 023,7 43,3 -1 980,3 -4 244,6 102,1 -4 142,5
Poistot -21,5   -21,5 -19,4   -19,4 -39,6   -39,6
Liikevoitto 112,9 10,0 122,8 120,7 -13,6 107,1 240,5 -40,5 200,0
Rahoitustuotot ja -kulut -11,3   -11,3 -9,4   -9,4 -24,8   -24,8
Voitto ennen veroja 101,6 10,0 111,5 111,3 -13,6 97,7 215,7 -40,5 175,3
Tuloverot -25,0 -2,9 -27,9 -30,4 3,7 -26,7 -58,0 -7,8 -50,2
Katsauskauden voitto 76,6 7,1 83,6 80,9 -9,9 71,0 157,7   125,1
Jakautuminen:                  
Emoyhtiön omistajat 76,3 7,1 83,4 80,4 -9,5 70,9 156,7 -32,2 124,5
Määräysvallattomat omistajat 0,3 -0,1 0,2 0,5 -0,4 0,1 1,0 -0,4 0,6
                   
Tulos/osake, e 0,61   0,67 0,64   0,57 1,25   0,99
Tulos/osake, e, laimennettu 0,61   0,67 0,64   0,57 1,25   0,99

 

Vuosineljännes 4-6/12      4-6/11
Tuloslaskelma, milj. e Segmentti-raportointi IFRIC 15
-muunnos
IFRS Segmentti- raportointi IFRIC 15
-muunnos
IFRS
Liikevaihto 1 184,5 34,4 1 218,9 1 136,9 0,3 1 137,2
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -1 113,4 -27,3 -1 140,7 -1056,8 -2,7 -1 059,4
Poistot -10,6   -10,6 -9,8   -9,8
Liikevoitto 60,5 7,1 67,7 70,3 -2,4 67,9
Rahoitustuotot ja -kulut -6,1   -6,1 -4,8   -4,8
Voitto ennen veroja 54,5 7,1 61,6 65,5 -2,4 63,2
Tuloverot -12,8 -2,2 -15,0 -17,5 0,6 -16,9
Katsauskauden voitto 41,7 4,9 46,6 48,0 -1,8 46,3
Jakautuminen:            
Emoyhtiön omistajat 41,7 5,2 46,9 47,6 -1,4 46,2
Määräysvallattomat omistajat 0,0 -0,3 -0,3 0,3 -0,2 0,1
             
Tulos/osake, e 0,33   0,37 0,38   0,37
Tulos/osake, e, laimennettu 0,33   0,37 0,38    0,37

 

  6/12        6/11 12/11
Tase, milj. e  Segmentti-raportointi IFRIC 15
-muunnos
IFRS Segmentti- raportointi IFRIC 15    -muunnos IFRS Segmentti-raportointi IFRIC 15     -muunnos IFRS
Pitkäaikaiset varat                  
  Muut pitkäaikaiset varat 540,0   540,0 532,3   532,3 538,1   538,1
  Laskennalliset
  verosaamiset
44,0 9,7 53,7 41,6 10,2 51,8 47,2 13,1 60,3
                   
Lyhytaikaiset varat                  
  Vaihto-omaisuus 1 469,0 300,5 1 769,5 1 324,7 267,3 1 592,0 1 348,2 324,4 1 672,6
  Myynti- ja muut saamiset 1 161,6 -47,4 1 114,3 1 040,1 -62,9 977,2 1 122,0 -94,7 1 027,3
  Rahavarat 169,5   169,5 234,1   234,1 206,1   206,1
Varat yhteensä 3 384,1 262,8 3 646,9 3 172,8 214,6 3 387,4 3 261,6 242,9 3 504,5
                   
Oma pääoma 994,7 -68,7 926,0 933,0 -53,7 879,3 996,7 -75,6 921,1
                   
Pitkäaikaiset velat                  
Rahoitusvelat 549,9   549,9 555,5   555,5 522,9   522,9
Muut pitkäaikaiset velat 131,9   131,9 97,0   97,0 128,5   128,5
Laskennalliset verovelat 98,1 -8,4 89,6 97,8 -6,2 91,6 96,6 -8,3 88,3
                   
Lyhytaikaiset velat                  
Rahoitusvelat 341,6 81,0 422,7 280,4 101,0 381,4 325,2 98,4 423,6
Saadut ennakot 298,5 259,6 558,1 243,0 178,8 421,8 231,3 227,0 458,3
Muut lyhytaikaiset velat 969,3 -0,6 968,8 966,3 -5,4 960,9 960,4 1,2 961,6
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 384,1 262,8 3 646,9 3 172,8 214,6 3 387,4 3 261,6 242,9 3 504,5

 

 

2. KONSERNIRAPORTOINTI, IFRS

 

2.1 Tunnusluvut, IFRS

 

  6/12 6/11 Muutos 12/11
Tulos/osake, e 0,67 0,57 18 % 0,99
Tulos/osake, e, laimennettu 0,67 0,57 18 % 0,99
Oma pääoma/osake, e 7,37 7,00 5 % 7,33
Osakkeen keskikurssi kauden aikana, e 14,95 19,58 -24 % 15,28
Osakkeen kurssi kauden lopussa, e 13,38 17,24 -22 % 12,38
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. e 1 677,7 2 159,7 -22 % 1 550,9
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 125 316 125 113 0 % 125 210
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo, 1 000 kpl, laimennettu 125 316 125 113 0 % 125 210
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 125 389 125 274 0 % 125 271
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 803,1 702,7 14 % 740,4
Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, % 12,5 15,7   12,0
Omavaraisuusaste, % 30,0 29,7   30,2
Velkaantumisaste, % 86,7 79,9   80,4
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj. e 24,1 23,1 4 % 48,7
  % liikevaihdosta 1,0 1,1   1,1
Tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa, milj. e 4 409,3 3 796,9 16 % 4 148,6
  josta Suomen ulkopuolista tilauskantaa 2 299,4 2 068,3 11 % 2 066,9
Henkilöstö keskimäärin 25 919 25 754 1 % 26 254

 

2.2 Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin, IFRS

 

  4-6/12 1-3/12 10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11
Liikevaihto, milj. e 1 218,9 1 098,4 1 190,4 1 084,8 1 137,2 969,7
Liikevoitto, milj. e 67,7 55,2 57,5 35,4 67,9 39,2
  % liikevaihdosta 5,6 5,0 4,8 3,3 6,0 4,0
Rahoitustuotot, milj. e 2,8 1,4 1,4 0,0 0,3 2,4
Kurssierot, milj. e -1,6 -1,0 -2,1 0,0 -0,8 -1,3
Rahoituskulut, milj. e -7,3 -5,7 -6,9 -7,8 -4,4 -5,6
Voitto ennen veroja, milj. e 61,6 49,9 49,9 27,6 63,0 34,7
  % liikevaihdosta 5,1 4,5 4,2 2,5 5,5 3,6
             
Taseen loppusumma, milj. e 3 646,9 3 631,9 3 504,5 3 418,6 3 387,4 3 274,8
             
Tulos/osake, e 0,37 0,29 0,27 0,15 0,37 0,20
Oma pääoma/osake, e 7,37 7,14 7,33 6,93 7,00 6,64
Osakkeen päätöskurssi, e 13,38 16,12 12,38 11,33 17,24 20,92
Markkina-arvo, milj. e 1 677,7 2 019,3 1 550,9 1 419,3 2 159,7 2 616,6
             
Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, % 12,5 12,8 12,0 15,6 15,7 14,0
Omavaraisuusaste, % 30,0 28,8 30,2 29,2 29,7 28,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 803,1 755,9 740,4 755,0 702,7 626,1
Velkaantumisaste, % 86,7 84,2 80,4 86,8 79,9 75,2
             
Bruttoinvestoinnit, milj. e 10,5 13,6 7,1 18,3 14,6 8,7
 % liikevaihdosta 0,9 1,2 0,6 1,7 1,3 0,9
Tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa, milj. e 4 409,3 4 385,3 4 148,6 3 738,3 3 796,9 3 699,0
Henkilöstö kauden lopussa 26 255 25 703 25 996 26 502 26 807 25 748

 

2.3 Konsernin tuloslaskelma 1.1.-30.6.2012, IFRS

 

milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/11
Liikevaihto 2 317,3 2 106,9 10 % 4 382,1
  josta Suomen ulkopuolisen
  liiketoiminnan osuus
1 307,4 1 219,6 7 % 2 607,7
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -2 173,3 -1 980,3 10 % -4 142,9
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0,3 -0,1   0,4
Poistot ja arvonalentumiset -21,5 -19,4 11 % -39,6
Liikevoitto 122,8 107,1 15 % 200,0
  % liikevaihdosta 5,3 5,1 4 % 4,6
Rahoitustuotot 4,3 2,7 58 % 4,2
Kurssierot -2,7 -2,1 27 % -4,1
Rahoituskulut -12,9 -10,0 29 % -24,8
Tulos ennen veroja 111,5 97,7 14 % 175,3
  % liikevaihdosta 4,8 4,6 5 % 4,0
Tuloverot 1) -27,9 -26,7 4 % -50,2
Katsauskauden voitto 83,6 71,0 18 % 125,1
  % liikevaihdosta 3,6 3,4 6 % 2,9
         
Jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 83,4 70,9 18 % 124.5
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 0,1 130 % 0,6
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos        
Tulos/osake, e 0,67 0,57 18 % 0,99
Tulos/osake, laimennettu, e 0,67 0,57 18 % 0,99

1) Katsauskauden verot perustuvat koko tilikaudelta määräytyviin veroihin.

 

2.4 Laaja tuloslaskelma 1.1.-30.6.2012, IFRS

 

milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/11
Katsauskauden voitto 83,6 71,0 18 % 125,0
Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulut        
- Rahavirran suojaukset -0,6 1,4   -2,0
-- Laskennallinen vero 0,1 -0,4   0,4
- Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos       0,5
--Laskennallinen vero       -0,1
- Muuntoerot 6,0 1,8 233 % -8,5
- Muu muutos   -0,5   0,1
Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulut, yhteensä 5,5 2,3 139 % -9,7
Katsauskauden laaja tulos 89,2 73,3 22 % 115,3
         
Jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 89,1 72,8 22 % 114,5
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,5 -74 % 0,8

 

2.5 Konsernin tuloslaskelma 1.4.-30.6.2012, IFRS

 

milj. e 4-6/12 4-6/11 Muutos
Liikevaihto 1 218,9 1 137,2 7 %
  josta Suomen ulkopuolisen   liiketoiminnan osuus 668,3 628,1 6 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -1 140,9 -1 059,6 8 %
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0,2 0,1 106 %
Poistot ja arvonalentumiset -10,6 -9,8 8 %
Liikevoitto 67,7 67,9 0 %
  % liikevaihdosta 5,6 6,0  
Rahoitustuotot 2,8 0,3 841 %
Kurssierot -1,6 -0,8 101 %
Rahoituskulut -7,3 -4,4 65 %
Tulos ennen veroja 61,6 63,0 -2 %
  % liikevaihdosta 5,1 5,5  
Tuloverot 1) -15,0 -16,9 -12 %
Katsauskauden voitto 46,6 46,1 1 %
  % liikevaihdosta 3,8 4,1  
       
Jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 46,9 46,1 2 %
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 0,0  
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos      
Tulos/osake, e 0,37 0,37 0 %
Tulos/osake, laimennettu, e 0,37 0,37 0 %

1) Katsauskauden verot perustuvat koko tilikaudelta määräytyviin veroihin.

 

2.6 Konsernitase, IFRS

 

milj. e 6/12 6/11 Muutos 12/11
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset hyödykkeet 108,1 106,4 2 % 110,8
Liikearvo 347,5 349,4 -1 % 347,5
Muut aineettomat hyödykkeet 62,3 52,3 19 % 54,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,6 2,6 -78 % 3,1
Muut sijoitukset 3,8 3,4 13 % 3,8
Muut saamiset 17,8 18,2 -2 % 18,8
Laskennalliset verosaamiset 53,7 51,8 4 % 60,3
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 1 769,5 1 592,0 11 % 1 672,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 114,3 977,2 14 % 1 027,3
Rahavarat 169,5 234,1 -28 % 206,1
Varat yhteensä 3 646,9 3 387,4 8 % 3 504,5
         
Oma pääoma ja velat        
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        
Osakepääoma 149,2 149,2 0 % 149,2
Muu oma pääoma 774,6 727,9 6 % 769,5
         
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,2 2,2 1 % 2,5
         
Oma pääoma yhteensä 926,0 879,3 5 % 921,1
         
Pitkäaikaiset velat        
Laskennalliset verovelat 89,6 91,6 -2 % 88,3
Eläkevelvoitteet 27,6 26,9 3 % 26,5
Varaukset 61,7 49,6 24 % 54,1
Korolliset velat 549,9 555,5 -1 % 522,9
Muut velat 42,6 20,5 108 % 47,9
         
Lyhytaikaiset velat        
Saadut ennakot 558,1 421,8 32 % 458,3
Ostovelat ja muut velat 918,1 916,7 0 % 909,3
Varaukset 50,7 44,2 15 % 52,3
Lyhytaikaiset korolliset velat 422,7 381,4 11 % 423,6
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 646,9 3 387,4 8 % 3 504,5

 

2.7 Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS

 

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. e Osake-
pääoma
Vara-
rahasto
Muut rahastot Muunto-
erot
Arvon-muutos-
rahasto
Omat osak-
keet
Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 149,2 1,9 2,8 -23,4 -3,6 -9,7 801,5 918,7 2,5 921,1
Kauden laaja tulos                    
Katsauskauden voitto             83,4 83,4 0,2 83,6
Muut laajan tuloksen erät:                    
Rahavirran suojaukset         -0,6     -0,6   -0,6
- Laskennallinen vero         0,1     0,1   0,1
Muuntoerot       6,1       6,1 -0,1 6,0
Kauden laaja tulos yhteensä       6,1 -0,5   83,4 89,1 0,1 89,2
Liiketoimet omistajien kanssa                    
Osingonjako             -87,7 -87,7 -0,4 -88,1
    Osakepalkitseminen     1,1     0,6 2,0 3,7   3,7
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     1,1     0,6 -85,7 -84,0 -0,4 -84,4
Oma pääoma 30.6.2012 149,2 1,9 3,9 -17,4 -4,0 -9,2 799,2 923,8 2,2 926,0

 

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. e Osake-pääoma Vara-rahasto Muut rahastot Muunto-erot Arvon-muutos-rahasto Omat osak-keet Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 149,2 2,0 0,0 -14,2 -2,4 -10,6 756,1 880,1 2,8 882,9
Kauden laaja tulos                    
Katsauskauden voitto             70,9 70,9 0,1 71,0
Muut laajan tuloksen erät:                    
Rahavirran suojaukset         1,4     1,4   1,4
-Laskennallinen vero         -0,4     -0,4   -0,4
Muuntoerot       1,6      -0,2 1,4 0,4 1,8
Muu muutos   -0,2         -0,3 -0,5   -0,5
Kauden laaja tulos yhteensä   -0,2   1,6 1,0   70,4 72,8 0,5 73,3
Liiketoimet omistajien kanssa                    
Osingonjako             -81,3 -81,3 -0,2  -81,5
Osakepalkitseminen     2,9     0,9 0,8 4,6   4,6
Siirto voittovaroista   0,2 1,8       -2,0 0,0   0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   0,2 4,7     0,9 -82,5 -76,7 -0,2 -76,9
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset                    
Konsernin omitusosuuden muutokset - ei muutosta määräysvallassa             0,9 0,9 -0,9 0,0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset             0,9 0,9 -0,9 0,0
Oma pääoma 30.6.2011 149,2 2,0 4,7 -12,6 -1,4 -9,7 744,9 877,1 2,2 879,3

 

2.8 Rahavirtalaskelma

 

milj. e 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/11
Liiketoiminnan rahavirrat              
Tilikauden voitto 46,6 46,1 1 % 83,6 71,0 18 % 125,1
Suoriteperusteisten erien peruminen 24,9 29,3 -15 % 66,9 53,1 26 % 143,5
Käyttöpääoman muutokset              
  Lyhytaikaisten saamisten muutos -50,5 -121,7 -59 % -31,1 -76,2 -59 % -159,2
  Vaihto-omaisuuden muutos -32,5 -40,7 -20 % -88,2 -98,0 -10 % -196,3
  Lyhytaikaisten velkojen muutos 86,8 118,5 -27 % 84,6 135,1 -37 % 189,4
Käyttöpääoman muutos yhteensä 3,8 -43,9   -34,7 -39,1 -11 % -166,1
Maksetut korot -10,7 -5,4 98 % -22,1 -18,2 21 % -34,3
Muut rahoituserät, netto 0,3 -2,0   -5,9 -4,3 36 % -5,3
Saadut korot 0,7 0,7 -4 % 1,8 1,6 11 % 4,1
Maksetut verot -12,5 -21,3 -41 % -36,4 -36,5 0 % -49,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 53,3 3,5 yli tuhat 53,4 27,6 93 % 17,4
               
Investointien rahavirrat              
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -5,0 -4,7 6 % -7,1 -5,0 42 % -8,8
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -5,7 -6,8 -16 % -10,5 -13,4 -22 % -30,0
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -2,3 -2,3 -2 % -4,9 -4,1 18 % -8,9
Investoinnit sijoituksiin 0,0     0,0 0,0   -0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0,0 5,9   0,0 5,9   5,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 2,1 1,5 40 % 2,5 2,2 14 % 4,5
Sijoitusten myynti 0,1 2,7 -96 % 0,1 2,7 -96 % 2,7
Investointien nettorahavirta -10,7 -3,7 189 % -19,8 -11,7 69 % -34,7
               
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 42,6 -0,2   33,6 15,9 111 % -17,3
               
Rahoituksen rahavirrat              
Lainasaamisten muutos -3,7     -11,8      
Lyhytaikaisten lainojen muutos 21,9 -33,7   50,5 46,8 8 % 139,4
Pitkäaikaisten lainojen nostot 50,0 100,0 -50 % 100,0 175,0 -43 % 175,0
Lainojen takaisinmaksut -64,3 -18,7 244 % -123,1 -71,2 73 % -157,4
Rahoitusleasingvelkojen muutos -0,1 -1,0 -87 % -0,2 -1,6 -85 % -0,9
Maksetut osingot -88,1 -81,5 8 % -88,1 -81,5 8 % -81,5
Rahoituksen nettorahavirta -84,2 -34,9 141 % -72,6 67,5   74,6
               
Rahavarojen muutos -41,6 -35,1 19 % -39,0 83,4   57,3
Rahavarat katsauskauden alussa 209,3 266,2 19 % 204,7 147,6 39 % 147,6
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus 0,0 0,2   2,0 0,3 567 % -0,2
Rahavarat katsauskauden lopussa 167,6 231,3 -28 % 167,6 231,3 -28 % 204,7

 

2.9 Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

 

YIT Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.30.6.2012 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. YIT on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2011. EU:n hyväksymillä, 1.1.2012 alkaen voimaanastuneilla, uusilla standardien muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin raportointiin.

 

Osavuosikatsauksessa tiedot esitetään miljoonina euroina pyöristäen yksittäiset luvut ja loppusummat miljooniksi, mistä johtuen yhteenlaskuissa saattaa esiintyä pyöristyseroja.

 

Osavuosikatsauksen laadinnassa käytetyt valuuttakurssit

 

    Keskikurssit
1-6/12
Tasekurssit
6/12
  Keskikurssit
1-6/11
Tasekurssit
6/11
1 EUR = CZK 25,1690 25,6400   24,3490 24,3450
  DKK 7,4350 7,4334   7,4561 7,4587
  HUF 295,4500 287,7700   269,4200 266,1100
  MYR 4,0027 3,9960   4,2552 4,3626
  NOK 7,5728 7,5330   7,8235 7,7875
  PLN 4,2450 4,2488   3,9520 3,9903
  RUB 39,6976 41,3700   40,1453 40,4000
  SEK 8,8823 8,7728   8,9391 9,1739
  SGD 1,6391 1,5974   1,7655 1,7761
  USD 1,2966 1,2590   1,4033 1,4453
  LVL 3,4528 3,4528   3,4528 3,4528
  LTL 0,6983 0,6967   0,7028 0,7028

 

2.10 Tunnuslukujen laskentakaavat

 

 
Sijoitetun pääoman tuotto (%) =
 
 
Konsernin tulos ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut +/- kurssierot x 100
Taseen loppusumma - aktivoidut korot - korottomat velat (keskimäärin)
 
 
Toimialan operatiivinen sijoitettu pääoma =
 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet + liikearvo + osuudet osakkuusyrityksissä + sijoitukset + vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset *) - varaukset - ostovelat - saadut ennakot - korottomat velat *)
*) pl. veroihin, rahoituseriin ja voitonjakoon liittyvät erät
 
 
Toimialan operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (%) =
 
 
Toimialan liikevoitto + liikevoittoon sisältyvät korot
Toimialan operatiivinen sijoitettu pääoma (keskimäärin)
 
Omavaraisuusaste (%) =
 
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
 
 
Velkaantumisaste (%) =
 
Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit x 100
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
 
 
Segmenttiraportoinnin tulos / osake (e) =
 
 
 
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille laskettu osuus), segmenttiraportointi
Tilikauden keskimäärin osakkeiden osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä
 
 
Konserniraportoinnin tulos/ osake (e) =
 
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille laskettu osuus), konserniraportointi
Tilikauden keskimäärin osakkeiden osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä
 
 
Oma pääoma/osake (e) =
 
Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu ulkona oleva lukumäärä kauden lopussa
 
 
Osakekannan markkina-arvo =
 
 
(Osakkeiden lukumäärä - omat osakkeet) x tilinpäätöspäivän pörssikurssi osakelajeittain

 

2.11 Rahoitusriskien hallinta

 

Rahoitusriskejä ovat likviditeetti-, korko-, valuutta- ja luottoriski, ja niiden hallinta on osa konsernin rahoituspolitiikkaa. Hallitus on hyväksynyt noudatettavan rahoituspolitiikan, jonka käytännön toteutuksesta vastaa konsernin rahoitusosasto yhdessä toimialojen ja liiketoimintayksiköiden kanssa.

 

Konsernin strategiset taloudelliset tavoitetasot ohjaavat konsernin pääoman käyttöä ja hallintaa. Strategisten tavoitteiden saavuttamista tuetaan pitämällä konsernin pääomarakenne optimaalisena. Pääomarakenteeseen vaikutetaan ensisijaisesti ohjaamalla investointeja ja liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää.

 

Yksityiskohtaisempi selvitys rahoitusriskeistä on julkistettu vuoden 2011 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

 

2.12 Kauden liikevoittoon vaikuttavat poikkeukselliset erät

 

milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/11
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -2,8 -3,0 -7 % -3,0
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut   5,0   5,0
Kansainväliset rakentamispalvelut       -10,0
Yhteensä -2,8 2,0   -8,0

 

Vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palvelujen liikevoittoa heikentää 2,8 milj. euron kertaluonteinen kulu liittyen vuonna 2011 valmistuneen asiakasprojektin loppuselvitykseen. Vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten kirjasi 3,0 milj. euron suuruisen varauksen samaan projektiin liittyen.

 

Vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa parantaa 5,0 milj. euron myyntivoitto Unkarin liiketoimintojen myynnistä. Kolmannella vuosineljänneksellä Kansainvälisten rakentamispalvelujen liikevoittoa heikentää 10 milj. euron suuruinen kuluvaraus liittyen Pietarin ammoniakkiongelmaan.

 

2.13 Hankitut ja myydyt liiketoiminnot

 

Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimiala hankki tammikuussa 2012 kylmälaiteratkaisuja ja -palveluita toimittavan P&P Kälteanlagenbau GmbH:n sekä ilmanvaihtoratkaisuja toimittavan WM Haustechnik GmbH:n osakekannat. Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut toimiala osti tammikuussa 2012 Elektriska Installationer i Finspång AB:n ja Kraftmontage i Finspång AB:n osakekannat ja huhtikuussa 2012 sähköasennuksia tekevät yhtiöt Dala Elmontage Lidkvist & Bodin AB:n ja Madla Elektro AS:n osakekannat. Hankintojen yhteenlaskettu hankintahinta on 8,8 milj. euroa. Hankinnoista ei odoteta syntyvän liikearvoa.

 

Hankitun nettovarallisuuden muodostuminen ja liikearvo

 

milj. e 6/12
Maksettu vastike  
Käteisvarat 8,1
Ehdollinen vastike 0,6
Luovutettu vastike yhteensä 8,8
   
Hankintaan liittyvät menot (kirjattu kuluksi) 0,2
   
Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät  
Rahavarat 1,1
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,5
Aineettomat oikeudet:  
Asiakkuudet 1,5
Tilauskanta 3,8
Muut aineettomat oikeudet 7,7
Vaihto-omaisuus 0,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6,6
Laskennalliset verovelat, netto -0,7
Ostovelat ja muut velat -12,6
Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 8,8
Määräysvallattomien omistajien osuus  
Liikearvo 0,0
Kokonaisarvo 8,8

 

Katsauskaudella ei ollut yritysmyyntejä.

 

2.14 Aineellisten hyödykkeiden muutokset

 

milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/11
Kirjanpitoarvo kauden alussa 110,8 106,7 4 % 106,7
Lisäykset 10,6  13,4 -21 % 30,1
Lisäykset yritysostojen kautta 0,5  0,1 427 % 1,1
Vähennykset -2,9  -2,0 43 % -3,7
Vähennykset yritysmyynneistä    -0,1   -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -11,7  -12,1 -3 % -23,9
Siirto toiseen tase-erään 0,2  0,4 -55 % 0,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 108,1 106,4 2 % 110,8

 

2.15 Vaihto-omaisuus

 

milj. e 6/12 6/11 Muutos 12/11
Aineet ja tarvikkeet 33,3 27,7 20 % 27,6
Keskeneräiset työt 815,9 701,7 16 % 792,8
Maa-alueet ja tonttiyhtiöt 641,8 665,4 -4 % 643,8
Valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet 218,4 157,6 39 % 158,2
Ennakkomaksut 56,8 38,6 47 % 49,5
Muu vaihto-omaisuus 3,3 1,0 229 % 0,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 1 769,5 1 592,0 11 % 1 672,6

 

2.16 Oman pääoman liitetiedot

 

Osakepääoma ja ylikurssirahasto Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osakepää-oma
(milj. e)
Omat osakkeet (milj. e)
Ulkona olevat osakkeet 1.1.2012 125 271 008 149,2 -9,7
Omien osakkeiden palautuminen 1.1.-31.3.2012 -4 131    
Omien osakkeiden palautuminen 1.4.-30.6.2012 -8 541    
Osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus 130 976   0,6
Ulkona olevat osakkeet 30.6.2012 125 389 312 149,2 -9,2

 

2.17 Korolliset velat

 

milj. e Käypä arvo Tasearvo Nimellisarvo
Joukkovelkakirjalainat tilinpäätöksessä 31.12.2011 330,8 335,1 335,7
       
Yllä olevien arvostus 30.6.2012 286,8 281,6 282,2
       
Katsauskaudella nostetut joukkovelkakirjalainat:      
Vaihtuvakorkoiset      
1/2012 -2014, Euribor 3kk +1,75% 1) 50,0 49,9 50,0
Joukkovelkakirjalainat yhteensä 30.6.2012 336,8 331,6 332,2

 

Katsauskaudella nostettujen lainojen ehdot lyhyesti:

 

1) Laina-aika 17.2.2012 - 18.8.2014, koronmaksut vuosittain 17.2., 17.5, 17.8 ja 17.11 jälkikäteen.

    Lainalle ei ole asetettu vakuutta. ISIN koodi FI4000037874.

 

2.18 Ehdollisten velkojen ja varojen muutokset sekä vastuusitoumukset

 

milj. e 6/12 6/11 Muutos 12/11
Omasta puolesta annetut vakuudet        
- Annetut yrityskiinnitykset 30,2 29,3 3 % 31,2
- Muut annetut vakuudet   0,6   0,9
Annetut takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta 7,0 7,0    7,0
Muut vastuusitoumukset        
- Ostovastuut 311,0 228,1 36 % 293,1
- Vuokravastuut 323,8 321,0 1 % 330,7
- Annetut vuokravastuut 2,5 5,2 -52 % 4,1
- Muut vastuusitoumukset 1,4 4,0 -65 % 1,5
- Annetut takaukset       0,0
Johdannaissopimuksista johtuva vastuu        
- Kohde-etuuksien arvot        
--Korkojohdannaiset 403,0 385,9 4 % 329,4
--Valuuttajohdannaiset 173,1 174,8 -1 % 194,1
--Hyödykejohdannaiset 4,3 0,2 yli tuhat  
- Käyvät arvot        
-- Korkojohdannaiset -13,7 -5,8 136 % -11,9
-- Valuuttajohdannaiset 3,4 -2,9   1,1
-- Hyödykejohdannaiset -1,5 0,0    
Emoyhtiön takaukset tytäryhtiöiden puolesta 1 523,3 1 279,5 19 % 1 515,4

 

2.19 Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa

 

milj. e 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/11
Myynnit osakkuusyhtiöille 0,8  0,7 16 % 1,5
Ostot osakkuusyhtiöiltä 0,0  0,0   0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,7  0,3 138 % 0,0
Ostovelat ja muut velat 0,0  0,0   0,0

 

 

 

 

 

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit