YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2013: Strategian toteuttaminen etenee haastavassa markkinaympäristössä

                   OSAVUOSIKATSAUS                                                    30.10.2013 KLO 8.00

 

YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2013: Strategian toteuttaminen etenee haastavassa markkinaympäristössä

 

Osavuosikatsauksen tekstiosa kuvaa rakentamisliiketoimintaa, eli osittaisjakautumisen jälkeisiä jatkuvia toimintoja, jos ei toisin mainita. Caverion Oyj:n jakautuminen YIT:stä toteutettiin 30.6.2013, ja kiinteistöteknisten palveluiden tammi-kesäkuun 2013 tulos raportoidaan jakautumiskustannusten kanssa kohdassa lopetetut toiminnot (taulukko-osa).

Heinä-syyskuu 2013 (toimialaraportointi, POC)

 • Liikevaihto laski 3 % 454,7 (7-9/2012: 470,3) miljoonaan euroon, Suomen rakentamispalvelut -7 % ja Kansainväliset rakentamispalvelut +7 %. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 1 %.
 • Tilauskanta kasvoi 2 % 2 813,4 (9/2012: 2 748,4) miljoonaan euroon. Tilauskanta oli samalla tasolla kuin kesäkuun 2013 lopussa.
 • Liikevoitto laski 29 % 37,4 (7-9/2012: 52,5) miljoonaan euroon, Suomen rakentamispalvelut -23 % ja Kansainväliset rakentamispalvelut -20 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 18 % 37,4 (7-9/2012: 45,5) miljoonaan euroon, Suomen rakentamispalvelut -23 % ja Kansainväliset rakentamispalvelut +10 %. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 7 miljoonan euron kertaluonteisen varauksen purun Kansainvälisissä rakentamispalveluissa.
 • Tulos ennen veroja laski 33 % 29,9 (7-9/2012: 44,6) miljoonaan euroon.
 • Osakekohtainen tulos laski 36 % 0,18 (7-9/2012: 0,28) euroon.

Tammi-syyskuu 2013 (toimialaraportointi, POC)

 • Liikevaihto laski 5 % 1 337,6 (1-9/2012: 1 403,6) miljoonaan euroon. Liikevaihto kuitenkin kasvoi Kansainvälisissä rakentamispalveluissa 9 %. Vertailukelpoisin valuuttakurssein konsernin liikevaihto laski
  4 %.
 • Liikevoitto laski 16 % 111,6 (1-9/2012: 133,1) miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 11 % 111,6 (1-9/2012: 126,1) miljoonaan euroon.
 • Tulos ennen veroja laski 18 % 90,3 (1-9/2012: 110,5) miljoonaan euroon.
 • Osakekohtainen tulos laski 20 % 0,55 (1-9/2012: 0,69) euroon.
 • Osittaisjakautuminen saatettiin menestyksekkäästi loppuun 30.6.2013.

 

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas: Merkittäviä etappeja strategian toteuttamisessa

Tuloksellisesti kolmas kvartaali oli vaatimaton. Olen kuitenkin tyytyväinen liiketoiminnan etenemiseen Kansainvälisissä rakentamispalveluissa, jossa saavutettiin huomattavia edistysaskeleita merkittävissä uusissa projekteissa. YIT sai mm. asemakaavan vuosineljänneksen aikana kahteen, yhteensä noin 1,5 miljardin euron asuntoprojektiin Pietarissa. Segmentin liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä parani myös hieman edellisvuodesta ja liikevaihto jatkoi kasvuaan. Suomen rakentamispalveluissa kannattavuutta painoi asuntomyynnin heikentynyt myyntimix ja toimitilaliiketoiminnan alhainen liikevaihto. Aktiivisella sijoittajamyynnillä saimme kuitenkin vauhditettua valmiiden asuntojen myyntiä ja pysäytettyä valmiiden asuntojen varannon kasvun. Keski-Pasilan suunnittelu- ja toteutuskilpailun voitto noin 1 miljardin euron Tripla-ehdotuksella oli merkittävä etappi strategiamme toteuttamisessa Suomessa.

Makrotalouden epävarmuus jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, ja keskitymme tällä hetkellä erityisesti myyntiin, kassavirran ja kustannustehokkuuden parantamiseen sekä pääomankäytön tehostamiseen. Lyhyellä tähtäimellä pyrimme pienentämään valmiiden myymättömien asuntojen varantoa ja myymään rakenteilla olevat toimitilahankkeet. Lisäksi tavoitteenamme on pitää kassavirta positiivisena, löytää uusia kumppaneita tontti-investointien ja aluehankkeiden rahoittamiseen ja vapauttaa seuraavien kolmen vuoden aikana noin 150 miljoonaa euroa hitaasti kiertävistä tase-eristä, joista suurin osa Kansainvälisistä rakentamispalveluista. Samalla luomme pohjaa tulevaisuuden kasvulle etenemällä strategisesti merkittävissä projekteissa.

 

AVAINLUKUJA


Toimialaraportointi, POC

 

 

Liikevaihto, milj. e 7-9/13 7-9/12 Muutos 1-9/13 1-9/12 Muutos 1-12/12
Suomen rakentamispalvelut 287,5 308,9 -7 % 892,7 986,4 -9 % 1 329,0
Kansainväliset rakentamispalvelut 164,3 153,3 7 % 429,0 394,6 9 % 599,6
Muut erät 2,9 8,1   15,9 22,6   30,3
Konserni yhteensä 454,7 470,3 -3 % 1 337,6 1 403,6 -5 % 1 959,0

 

 

Liikevoitto, milj. e 7-9/13 7-9/12 Muutos 1-9/13 1-9/12 Muutos 1-12/12
Suomen rakentamispalvelut 22,2 28,9 -23 % 71,6 93,8 -24 % 134,1
Kansainväliset rakentamispalvelut 20,5 25,7 -20 % 49,8 49,5 1 % 80,4
Muut erät -5,4 -2,1   -9,8 -10,2   -13,4
Konserni yhteensä 37,4 52,5 -29 % 111,6 133,1 -16 % 201,1

 

 

Liikevoitto-% 7-9/13 7-9/12   1-9/13 1-9/12   1-12/12
Suomen rakentamispalvelut 7,7 9,3   8,0 9,5   10,1
Kansainväliset rakentamispalvelut 12,5 16,7   11,6 12,5   13,4
Konserni yhteensä 8,2 11,2   8,3 9,5   10,3

 

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 7-9/13 7-9/12 Muutos 1-9/13 1-9/12 Muutos 1-12/12
Suomen rakentamispalvelut 22,2 28,9 -23 % 71,6 93,8 -24 % 134,1
Kansainväliset rakentamispalvelut 20,5 18,7 10 % 49,8 42,5 17 % 73,4
Muut erät -5,4 -2,1   -9,8 -10,2   -13,4
Konserni yhteensä 37,4 45,5 -18 % 111,6 126,1 -11 % 194,1

 

 

Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 7-9/13 7-9/12   1-9/13 1-9/12   1-12/12
Suomen rakentamispalvelut 7,7 9,3   8,0 9,5   10,1
Kansainväliset rakentamispalvelut 12,5 12,2   11,6 10,8   12,2
Konserni yhteensä 8,2 9,7   8,3 9,0   9,9

 

 

Tilauskanta, milj. e 9/13 6/13 Muutos 9/13 9/12 Muutos 12/12
Suomen rakentamispalvelut 1 555,1 1 584,0 -2 % 1 555,1 1 541,0 1 % 1 499,0
Kansainväliset rakentamispalvelut 1 258,3 1 226,8 3 % 1 258,3 1 207,4 4 % 1 266,1
Konserni yhteensä 2 813,4 2 810,8 0 % 2 813,4 2 748,4 2 % 2 765,1

 

 

  7-9/13 7-9/12 Muutos 1-9/13 1-9/12 Muutos 1-12/12
Tulos ennen veroja, milj. e 29,9 44,6 -33 % 90,3 110,5 -18 % 169,6
Katsauskauden tulos, milj. e 1) 23,1 35,1 -34 % 69,6 86,9 -20 % 130,4
Osakekohtainen tulos, e 0,18 0,28 -36 % 0,55 0,69 -20 % 1,04
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e -82,0 -5,0   -164,2 41,9   49,9
  9/13 9/12 Muutos 9/13 9/12 Muutos 12/12
Henkilöstö kauden lopussa 6 384 6 756 -6 % 6 384 6 756 -6 % 6 691
Sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12kk), % 12,3 n/a   12,3 n/a   15,0
Omavaraisuusaste, % 37,0 37,9   37,0 37,9   43,1

1) Emoyhtiön omistajien osuus

 

Konserniraportointi, IFRS

 

 

  9/13 6/13 Muutos 9/13 9/12 Muutos 12/12
Korollinen nettovelka, milj. e (2012 ei IFRS) 857,3 764,4 12 % 857,3 827,3 4 % 746,2
Velkaantumisaste, % (2012 ei IFRS) 123,7 109,8   123,7 106,1   80,9

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

TULOSOHJEISTUS (ennallaan): Vuonna 2013 konsernin toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto alenevat vuoden 2012 tasolta ilman kertaluonteisia eriä.

Jatkunut epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

 

Suomen yritysverokantaa on esitetty laskettavan 24,5 %:sta 20 %:iin 1.1.2014 alkaen. Mahdollinen muutos johtaisi arviolta alle neljän miljoonan euron kertaluonteiseen laskennalliseen veroon (POC), joka vaikuttaisi negatiivisesti vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen. Kertaluonteinen verokulu johtuu laskennallisten nettoverosaamisten pienentymisestä verokannan alentuessa.

 

Suomen rakentamispalvelut


Suomen rakentamispalveluissa asuntokysyntää pitkällä aikavälillä tukee muuttoliike kasvukeskuksiin. Lisäksi väestön ja asuntokuntien määrä lisääntyy, koska maahanmuutto jatkaa kasvua ja yhden hengen talouksien määrä nousee. Lyhyellä aikavälillä asuntomarkkinoiden riskit ovat kuitenkin lisääntyneet makrotalouden epävarmuuden vuoksi.


Rakennusteollisuus ry:n lokakuussa 2013 julkaiseman ennusteen mukaan Suomessa aloitetaan 27 000 asunnon rakentaminen vuonna 2013. VTT:n tammikuussa 2012 julkaiseman selvityksen mukaan uusien asuntojen vuosittainen tuotantotarve on pitkällä aikavälillä 24 000–29 000 asuntoa. YIT:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa maan johtavana asuntorakentajana.


YIT arvioi asuntojen hintatason pysyvän vakaana vuonna 2013. Rakennuskustannusten arvioidaan nousevan pääasiassa uusien energiasäädösten vuoksi, mutta nousun arvioidaan olevan maltillista vuonna 2013.


Toimitilarakentamisen puolella kiinteistösijoittajat ovat edelleen varovaisia yleisen taloustilanteen vuoksi, riskien hallitsemiseksi pääkaupunkiseutua ja hyviä vuokralaisia arvostetaan. Pitkien korkojen alhainen taso lisää sijoittajien kiinnostusta hyvin tuottaviin kiinteistöihin. Rakennusteollisuus ry:n lokakuussa 2013 esittämän arvion mukaan toimistorakentaminen laskee Suomessa noin 30 prosenttia vuoden 2013 aikana. Toimistojen vajaakäyttöasteet ovat edelleen korkealla tasolla ja tyhjänä oleva rakennuskanta pitää sisällään myös vanhaa, huonokuntoista toimistotilaa. YIT arvioi, että kysyntä kohdistuu moderneihin ja energiatehokkaisiin toimistoihin. YIT arvioi toimitilojen korjausrakentamisen kasvavan vuonna 2013.


Rakennusteollisuus ry:n lokakuussa 2013 esittämän arvion mukaan liikerakentaminen laskee Suomessa noin 12 prosenttia vuoden 2013 aikana. Rakentamista tukee vähittäiskaupan siirtyminen yhä suurempiin liikekiinteistöihin ja ulkomaisten kauppaketjujen laajentuminen Suomessa. Liiketilojen vajaakäyttöasteet ovat varsin alhaiset.


Infrarakentamisen markkinoiden arvioidaan säilyvän vakaana ja samalla tasolla kuin vuonna 2012 (VTT, syyskuu 2013). Rata- ja metrorakentaminen jatkavat kasvuaan 2013 ja useita isoja väylähankkeita on käynnissä 2013–2014. Kalliorakentamisen markkinatilanteen arvioidaan pysyvän hyvänä, louhintatöistä siirrytään sisustus- ja rakennusteknisiin töihin. Teiden kunnossapitomarkkinan arvioidaan pysyvän vakaana.


Kansainväliset rakentamispalvelut


Asuntorakentamisen määrän arvioidaan kasvavan edelleen Venäjällä vuonna 2013. Kasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan jonkin verran viime vuoden tasosta.


Moskova, Moskovan ympäristö ja Pietari muodostavat Venäjän suurimmat asuntomarkkinat: näillä alueilla rakennetaan noin viidennes maan kaikista asunnoista. Asuntojen kysyntää on tukenut Venäjän kohtuullisen hyvä talouskehitys, hyvä kuluttajaluottamus, alhainen työttömyys ja asuntolainamarkkinoiden myönteinen kehitys, lisäksi asuntolainojen korkojen nousu on tasoittunut viime aikoina. Venäjän talouskasvuennusteita on viime aikoina laskettu. Myös Venäjän taloudellisen kehityksen kannalta keskeinen tekijä, öljyn hinta, sekä euron ja ruplan välinen valuuttakurssi ovat viime aikoina vaihdelleet aiempaa voimakkaammin.


Tulevaisuudennäkymät ovat Venäjän asuntorakentamisessa hyvät. Asumisväljyys on vielä selvästi Länsi-Eurooppaa alhaisempi ja asuintalojen kunto heikko, mikä luo tarpeen uusille laadukkaille asunnoille. Lisäksi keskiluokan osuuden väestöstä arvioidaan kasvavan ja asuntokuntien lukumäärän jatkavan kasvuaan. Asuntolainamarkkinoiden kehittyminen Venäjällä on myös osaltaan laajentanut potentiaalista ostajakuntaa. YIT on edesauttanut kuluttajien lainansaantia tekemällä laajaa yhteistyötä pankkien kanssa. YIT arvioi asuntojen hintojen pysyvän vakaina Venäjällä vuonna 2013.


Toimitilarakentamisen volyymin odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2013 VTT:n tilastojen mukaan. YIT:n yksittäisistä markkinoista suurin on Pietari, jossa YIT jatkaa edelleen Gorelovon teollisuuspuiston markkinointia ja myyntiä.


Baltian maissa asuntojen kysyntää on tukenut edelleen parantunut kuluttajaluottamus ja työllisyystilanne sekä vauhdittunut talouskasvu. Lisäksi asuintalojen heikko kunto luo tarpeen uusille laadukkaille asunnoille. Latvian eurojäsenyyden odotetaan vahvistavan maan talouskehitystä. Myös asuntojen myyntihinnat ovat nousseet hieman. Asuntorakentamisen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla Tšekissä ja Slovakiassa vuonna 2013. Tšekissä talouskasvu on pysähtynyt ja maassa on nostettu asuntomyynnin arvonlisäveroa vuoden 2013 alusta lähtien. Lisäksi poliittinen epävarmuus maassa on vaikuttanut kuluttajaluottamukseen ja asuntojen kysyntään negatiivisesti. Slovakiassa asuntomarkkinoita tukevat asuntojen vakaa hintataso, talouden maltillinen kasvu ja alhaisena pysyneet korot. Riskinä on kasvava työttömyys.

 

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI


Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus keskiviikkona 30.10.2013 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.


Tiedotustilaisuutta ja toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 alkaen.


Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa. Puhelinkonferenssin numerot maittain:

 

FI: +358981710461

SE: +46850556483

UK: +442033645372

US: 18557161589

 

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.


Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

 

 

  Osavuosikatsauksen julkistaminen Tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EEST (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CEST (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
BST (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EDT (New York) 1.00 3.00 5.00

 

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy YIT:n internet-sivuilta osoitteesta www.yit.fi/sijoittajat. Aineistoja voi tilata kotisivujen kautta, sähköpostitse osoitteesta InvestorRelations@yit.fi tai puhelimitse numerosta 020 437 0711.

 


YIT OYJ


Kari Kauniskangas

toimitusjohtaja


 

Lisätietoja antavat:


Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2012 liikevaihtomme oli noin 2 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi.

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit