YIT:N PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ LONTOOSSA 26.9.2007: YIT JATKAA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA

26.9.2007   KLO 10:30
YHTIÖTIEDOTE    PÖRSSITIEDOTE       


 YIT:N PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ LONTOOSSA 26.9.2007: YIT JATKAA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA


YIT Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernin strategian ja taloudelliset tavoitteet kaudelle 2008-2010. YIT-konsernin strategisena tavoitteena on kannattava kasvu. Lähivuosina vahvistetaan liiketoimintaa nykyisissä toimintamaissa. Lisäksi strategiakaudella tavoitellaan maantieteellisen toiminta-alueen laajentamista.

Strategiset tavoitetasot ennallaan

YIT-konsernin taloudelliset tavoitetasot vahvistettiin muuttumattomina strategiakaudelle 2008-2010. Liikevaihdon kasvutavoite on keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, liikevoittotavoite on 9 prosenttia liikevaihdosta, sijoitetun pääoman tuottotavoite on 22 prosenttia, omavaraisuusastetavoite on 35 prosenttia ja osingonjakotavoite 40-60 prosenttia tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen. YIT on lisäksi asettanut erilliseksi tavoitteeksi kasvattaa liikevaihtoa Venäjällä keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006-2009.

Liiketoimintaa vahvistetaan nykyisissä toimintamaissa

Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta koko toiminta-alueella: Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä.
Kasvun painopiste on Pohjoismaissa. Palveluvalikoimia täydennetään sekä orgaanisesti että yrityskaupoin.

Rakentamispalveluissa kasvu painottuu Venäjälle sekä toimitilojen omaperustaisten kehittämishankkeiden lisäämiseen. Omaperustaista asuntotuotantoa lisätään Venäjällä vahvistamalla läsnäoloa YIT:n nykyisissä toimintakaupungeissa sekä jatkamalla laajentumista uusiin Venäjän miljoonakaupunkeihin.

Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialalla strategisena painopisteenä ovat teollisuuden Suomessa ulkoistamat kunnossapitopalvelut.

Maantieteellinen laajeneminen

Maantieteellistä laajentumista tavoitellaan strategiakaudella Rakentamispalveluissa yhteisyrityksin tai yrityskaupoin. Tavoitteena on käynnistää omaperustaista asuntotuotantoa Keskisessä Itä-Euroopassa, missä on samanlaista tarvetta parantaa asumisolosuhteita kuin Venäjällä.
Kiinteistöteknisissä palveluissa arvioidaan mahdollisuuksia laajentaa tarjontaa Länsi-Euroopassa yrityskaupan kautta. Maantieteellisellä laajentumisella pyritään saavuttamaan asema kasvavilla markkina-alueilla sekä ylläpidetään tasapainoista liiketoimintarakennetta.

Pääomamarkkinapäivän aineistot

YIT järjestää tänään 26.9.2007 sijoittajille ja analyytikoille tarkoitetun Pääomamarkkinapäivän Lontoossa. Tilaisuudessa konsernijohtaja Hannu Leinonen sekä toimialojen johtajat esittelevät YIT:n strategiaa. YIT:n Pääomamarkkinapäivän aineistot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.yit.fi/sijoittajat.

Lisätietoja antavat:

Sakari Toikkanen, varatoimitusjohtaja, YIT Oyj, 020 433 2336, sakari.toikkanen@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi

YIT OYJ

Veikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa