YIT:N PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ LONTOOSSA 26.9.2007: YIT JATKAA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA

26.9.2007   KLO 10:30
YHTIÖTIEDOTE    PÖRSSITIEDOTE       

 YIT:N PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ LONTOOSSA 26.9.2007: YIT JATKAA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA

YIT Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernin strategian ja taloudelliset tavoitteet kaudelle 2008-2010. YIT-konsernin strategisena tavoitteena on kannattava kasvu. Lähivuosina vahvistetaan liiketoimintaa nykyisissä toimintamaissa. Lisäksi strategiakaudella tavoitellaan maantieteellisen toiminta-alueen laajentamista.

Strategiset tavoitetasot ennallaan

YIT-konsernin taloudelliset tavoitetasot vahvistettiin muuttumattomina strategiakaudelle 2008-2010. Liikevaihdon kasvutavoite on keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, liikevoittotavoite on 9 prosenttia liikevaihdosta, sijoitetun pääoman tuottotavoite on 22 prosenttia, omavaraisuusastetavoite on 35 prosenttia ja osingonjakotavoite 40-60 prosenttia tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen. YIT on lisäksi asettanut erilliseksi tavoitteeksi kasvattaa liikevaihtoa Venäjällä keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006-2009.

Liiketoimintaa vahvistetaan nykyisissä toimintamaissa

Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta koko toiminta-alueella: Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä.
Kasvun painopiste on Pohjoismaissa. Palveluvalikoimia täydennetään sekä orgaanisesti että yrityskaupoin.

Rakentamispalveluissa kasvu painottuu Venäjälle sekä toimitilojen omaperustaisten kehittämishankkeiden lisäämiseen. Omaperustaista asuntotuotantoa lisätään Venäjällä vahvistamalla läsnäoloa YIT:n nykyisissä toimintakaupungeissa sekä jatkamalla laajentumista uusiin Venäjän miljoonakaupunkeihin.

Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialalla strategisena painopisteenä ovat teollisuuden Suomessa ulkoistamat kunnossapitopalvelut.

Maantieteellinen laajeneminen

Maantieteellistä laajentumista tavoitellaan strategiakaudella Rakentamispalveluissa yhteisyrityksin tai yrityskaupoin. Tavoitteena on käynnistää omaperustaista asuntotuotantoa Keskisessä Itä-Euroopassa, missä on samanlaista tarvetta parantaa asumisolosuhteita kuin Venäjällä.
Kiinteistöteknisissä palveluissa arvioidaan mahdollisuuksia laajentaa tarjontaa Länsi-Euroopassa yrityskaupan kautta. Maantieteellisellä laajentumisella pyritään saavuttamaan asema kasvavilla markkina-alueilla sekä ylläpidetään tasapainoista liiketoimintarakennetta.

Pääomamarkkinapäivän aineistot

YIT järjestää tänään 26.9.2007 sijoittajille ja analyytikoille tarkoitetun Pääomamarkkinapäivän Lontoossa. Tilaisuudessa konsernijohtaja Hannu Leinonen sekä toimialojen johtajat esittelevät YIT:n strategiaa. YIT:n Pääomamarkkinapäivän aineistot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.yit.fi/sijoittajat.

Lisätietoja antavat:

Sakari Toikkanen, varatoimitusjohtaja, YIT Oyj, 020 433 2336, sakari.toikkanen@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi

YIT OYJ

Veikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa