YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2007: KANNATTAVA KASVU JATKUI VAHVANA JA TASAPAINOISENA

YHTIÖTIEDOTE    TILINPÄÄTÖSTIEDOTE   8.2.2008 klo 8.00    

YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2007:                     KANNATTAVA KASVU JATKUI VAHVANA JA TASAPAINOISENA                

YIT-konsernin kasvu jatkui vahvana ja tasapainoisena vuonna 2007. Konserni saavutti kaikki julkistamansa taloudelliset tavoitetasot. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja liikevoitto 31 prosenttia edellisvuotisesta. Myös tilauskanta nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Hallitus ehdottaa, että osakekohtaista osinkoa nostetaan kolmattatoista vuotta perättäin ja vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta.

- Kannattava kasvu jatkui kaikilla maantieteellisillä toiminta-alueillamme ja toimialoillamme, vaikka talouden epävarmuudet lisääntyivät loppuvuonna. Vilkas toimitilarakentaminen voimisti Pohjoismaissa kiinteistöteknisten palvelujen kysyntää. Energian käytön tehokkuuteen tähtäävien ratkaisujen toimitukset ja palvelusopimukset lisääntyivät. Venäjällä asuntomyynti kääntyi vahvaan kasvuun vuoden loppua kohden. Laajensimme Venäjän toimipaikkaverkostoa perustamalla yhteisyrityksen Donin Rostoviin, toteaa toimitusjohtaja Hannu Leinonen.

- Liiketoimintaan vakautta pitkällä jänteellä tuovien huolto- ja kunnossapitotöiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 37 prosenttia. Suomessa toimitila- ja infrarakentamisen kasvu pitivät rakentamisen kokonaisuutena kasvussa useita vuosia vahvana jatkuneen asuntokysynnän heikkenemisestä huolimatta. Kumppanuussopimukset ja vahva erityisosaamisemme ylläpitivät teollisuuden palvelujemme kysyntää, jatkaa Leinonen.

Kaikki toimialat kasvoivat kannattavasti

Kiinteistöteknisissä palveluissa liikevoitto kasvoi 28 prosenttia ja nousi 112,2 milj. euroon (2006: 87,6 Me). Liikevoitto nousi 6,8 prosenttiin (6,2 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia. Tilauskanta kasvoi 18 prosenttia.

Rakentamispalveluissa liikevoitto kasvoi 17 prosenttia ja nousi 200,6 milj. euroon (170,8 Me). Liikevoittoprosentti säilyi erinomaisena ja oli 12,3 (11,8 %). Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia. Tilauskanta kasvoi 29 prosenttia.

Teollisuus- ja verkkopalveluissa liikevoitto oli 41,2 milj. euroa (18,0 Me) ja liikevoittoprosentti 8,4 (3,8 %). Kannattavuus parani edellisvuotisesta, vaikka liikevoitosta jätettäisiin pois Verkkopalvelut-liiketoiminnan myynnistä ja sopeuttamiskustannuksista johtuneet kertaluonteiset erät. Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja tilauskanta 19 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia

YIT-konsernin vuoden 2007 liikevaihto kasvoi ilman merkittäviä yritysostoja 13 prosenttia ja nousi 3 706,5 milj. euroon (2006: 3 284,4 Me). Liikevaihdosta 52 prosenttia (55 %) tuli Suomesta, 33 prosenttia (32 %) muista Pohjoismaista, 9 prosenttia (7 %) Venäjältä ja 6 prosenttia (6 %) Liettuasta, Latviasta ja Virosta. Liikevaihto Venäjällä kasvoi 49 prosenttia ja nousi 322,6 milj. euroon (216,9 Me).

Liikevoitto kasvoi 31 prosenttia

Konsernin liikevoitto kasvoi 31 prosenttia ja nousi 337,8 milj. euroon (258,8 Me). Liikevoittoprosentti parani 9,1 prosenttiin (7,9 %). Osakekohtainen tulos kasvoi 30 prosenttia ja oli 1,77 euroa (1,36 e). Sijoitetun pääoman tuotto oli 26,2 prosenttia (24,8 %).

Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä aiheutuvien kertaluonteisten erien positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 14,4 milj. euroa ja tulokseen verojen jälkeen 9,0 milj. euroa. Vertailukelpoinen YIT-konsernin liikevoiton kasvu ilman näitä kertaluonteisia eriä oli 25 prosenttia, liikevoittoprosentti 8,7, osakekohtainen tulos 1,70 euroa ja osakekohtaisen tuloksen kasvu 25 prosenttia.

Rahoitusasema vahvistui

Operatiivinen kassavirta vahvistui. Velkaantumisaste laski 62,9 prosenttiin (75,1 %). Nettovelat olivat 514,8 milj. euroa (506,5 Me). Rahoituskustannukset nousivat korkotason nousun sekä Venäjälle sijoitetun pääoman lisääntymisen seurauksena. Sijoitetun pääoman määrä Venäjällä lisääntyi liiketoiminnan kasvun, tonttien hankinnan ja kehittämisen sekä käynnissä olevan tuotannon kasvun johdosta. Vuoden lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 33 prosenttia (23 %) eli 460 milj. euroa (279 Me). Taseen loppusumma vuoden lopussa oli 2 461,3 milj. euroa (2 117,8 Me). Omavaraisuusaste oli 36,7 prosenttia (34,5 %).

Osinkoehdotus 0,80 euroa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona tilivuodelta 2007 maksetaan 0,80 euroa (0,65 e) osakkeelta. YIT on nostamassa osinkoa kolmattatoista vuotta peräkkäin.

Tilauskanta kasvoi 25 prosenttia

Konsernin tulouttamaton tilauskanta on vahva. Tilauskanta vuoden lopussa oli 25 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja nousi 3 509,3 milj. euroon (2 802,3 Me). Tilauskannan katesisältö on hyvä.

Henkilöstön määrä kasvoi

Vuoden 2007 lopussa konsernin palveluksessa oli 24 073 (22 311) henkeä. YIT:n henkilöstöstä 48 prosenttia työskenteli Suomessa, 36 prosenttia muissa Pohjoismaissa, 9 prosenttia Venäjällä ja 7 prosenttia Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnin seurauksena noin 1 000 henkilöä siirtyi Suomessa pois YIT:stä vuoden 2008 alussa.

Näkymät vuodelle 2008

Kiinteistöteknisten palvelujen kysyntä on hyvä koko markkina-alueella ja toimialan tilauskanta on vahva. YIT:n tavoitteena on kasvattaa kiinteistöteknisten palvelujen markkinaosuutta kaikissa Pohjoismaissa.

Venäjällä asuntojen suuri tarve jatkuu. YIT:n vahva tilauskanta sekä käynnissä olevan asuntotuotannon määrä antavat hyvät edellytykset Venäjän liiketoiminnan tavoitteen mukaiselle kasvulle.

Suomessa rakentaminen jatkuu kokonaisuutena hyvällä tasolla, mutta painottuu aiempaa enemmän toimitila- ja infrarakentamiseen, joissa tilauskanta on vahva. Asuntotuotannon näkymät ovat viime kesän jälkeen heikentyneet.

Teollisuuden palveluissa tilauskanta on hyvä. Liiketoimintamahdollisuuksia tarjoutuu erityisesti Suomen teollisuuden kunnossapidon ulkoistuksissa.

YIT:n toiminta-alueella talouden näkymät ovat edelleen suotuisat, vaikka talouskehityksen epävarmuudet ovat lisääntyneet.

Edellä esitetyn perusteella arvioimme, että vuoden 2008 liikevaihto ja voitto ennen veroja kasvavat viimevuotisista.

Yhtiökokous

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 13.3.2008 klo 13.00 alkaen Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan kokonaisuudessaan erillisenä pörssitiedotteena 8.2.2008.

Vuosikertomus 2007 ja osavuosikatsaukset vuonna 2008

Vuosikertomus vuodelta 2007 ilmestyy YIT:n verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi viikolla 8/2008. Osavuosikatsaukset julkaistaan 25.4., 25.7. ja 29.10.2008. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy YIT:n internet-sivuilta osoitteesta www.yit.fi/sijoittajat.

Vuoden 2008 alusta lukien YIT-konsernin toimialajako muuttui siten, että Rakentamispalvelut jaettiin kahdeksi toimialaksi ja toimialat ovat Kiinteistötekniset palvelut, Suomen rakentamispalvelut, Kansainväliset rakentamispalvelut sekä Teollisuuden palvelut. YIT julkistaa vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2007 koskien Suomen rakentamispalvelut ja Kansainväliset rakentamispalvelut toimialoja pörssitiedotteena ennen vuoden 2008 ensimmäisen osavuosikatsauksen julkistamista.

Tiedotustilaisuudet, verkkolähetys ja puhelinkonferenssi

Perjantaina 8.2. järjestetään sijoitusanalyytikoille ja salkunhoitajille tarkoitettu tilaisuus klo 10.00 englanniksi ja lehdistötilaisuus klo 12.30 suomeksi YIT:n pääkonttorissa osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Sijoitusanalyytikot ja salkunhoitajat voivat osallistua tiedotustilaisuuteen myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 2313 9201.

Konsernijohtaja Hannu Leinosen esitys analyytikko- ja salkunhoitajatilaisuudesta on katsottavissa reaaliaikaisesti verkkolähetyksenä osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Esityksen päätyttyä nauhoite on katsottavissa samassa osoitteessa noin kello 12 alkaen.

YIT OYJ

Hannu Leinonen toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat: Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fiTILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2007

LIIKEVAIHTO KASVOI 13 PROSENTTIA

YIT-konsernin vuoden 2007 liikevaihto kasvoi ilman merkittäviä yritysostoja 13 prosenttia ja nousi 3 706,5 milj. euroon (2006: 3 284,4 Me). Liikevaihdosta 52 prosenttia (55 %) tuli Suomesta, 33 prosenttia (32 %) muista Pohjoismaista, 9 prosenttia (7 %) Venäjältä ja 6 prosenttia (6 %) Liettuasta, Latviasta ja Virosta. Liikevaihto Venäjällä kasvoi 49 prosenttia ja nousi 322,6 milj. euroon (216,9 Me).

Liikevaihto segmenteittäin (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/ | 1-12/ | Muutos | Osuus | | | 2007 | 2006 | | konsernin | | | | | | liikevaih- | | | | | | dosta | | | | | | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 1 650,0 | 1 415,1 | 17 % | 45 % | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 1 634,9 | 1 452,2 | 13 % | 44 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 489,8 | 476,9 | 3 % | 13 % | | verkkopalvelut *) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -68,3 | -59,8 | 14 % | -2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 706,5 | 3 284,4 | 13 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

*) Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto vuonna 2007 oli 77 milj. euroa. Liiketoimintaryhmän myynti toteutui 31.12.2007.

YIT:n palveluketju kattaa investointien koko elinkaaren. Elinkaaristrategialla pyritään parempaan palvelukykyyn, liiketoiminnan kasvuun sekä tasaiseen tuottovirtaan. Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta tulee kiinteistöjen, teollisuuden ja perinteisen infrastruktuurin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta. Vuonna 2007 huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 1 355,8 milj. euroon (1 222,4 Me), mikä oli 37 prosenttia (37 %) koko liikevaihdosta.

YIT seuraa liikevaihdon kehityksessä myös kuluttajapalvelujen, pitkäjänteisten palvelusopimusten, omaperustaisten kehityshankkeiden sekä kilpailu-urakoiden osuuksien kehitystä. Vuoden 2007 liikevaihdosta kuluttajapalvelujen osuus oli 20 prosenttia (24 %), pitkien palvelusopimusten osuus 28 prosenttia (29 %), omaperustaisten kehityshankkeiden osuus 15 prosenttia (9 %) ja kilpailu-urakoiden osuus 37 prosenttia (39 %). YIT:n strategisena tavoitteena on lisätä kuluttajapalvelujen, pitkäjänteisten palvelusopimusten sekä omaperustaisten kehityshankkeiden suhteellista osuutta liikevaihdosta.

YIT-konsernin strateginen liikevaihdon kasvutavoite on keskimäärin 10 prosenttia vuodessa. Lisäksi YIT on asettanut erilliseksi tavoitteeksi kasvattaa liikevaihtoa Venäjällä keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009.

LIIKEVOITTO KASVOI 31 PROSENTTIA

Konsernin liikevoitto kasvoi 31 prosenttia ja nousi 337,8 milj. euroon (258,8 Me). Liikevoittoprosentti parani 9,1 prosenttiin (7,9 %).

Liikevoitto segmenteittäin (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/ | 1-12/ | Muutos | Osuus | | | 2007 | 2006 | | konsernin | | | | | | liikevoi- | | | | | | tosta | | | | | | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 112,2 | 87,6 | 28 % | 33 % | | palvelut *) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 200,6 | 170,8 | 17 % | 59 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 41,2 | 18,0 | 129 % | 12 % | | verkkopalvelut **) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -16,2 | -17,6 | -8 % | -5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 337,8 | 258,8 | 31 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti segmenteittäin

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2007 | 1-12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut *) | 6,8% | 6,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 12,3% | 11,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut **) | 8,4% | 3,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 9,1% | 7,9% | --------------------------------------------------------------------------------

*) Kiinteistöteknisissä palveluissa purettiin eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia. Positiivinen vaikutus vuoden 2006 liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.

**) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä seuraavasti: Vuonna 2007: +14,4 milj. euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä sekä -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän sopeuttamiskustannuksia. Vuonna 2006: -5,1 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän sopeuttamiskustannuksia.

Tulos ennen veroja oli 28 prosenttia edellisvuotista parempi ja nousi 305,6 milj. euroon (238,2 Me). Tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 224,9 milj. euroa (171,0 Me). Osakekohtainen tulos kasvoi 30 prosenttia ja oli 1,77 euroa (1,36 e). Sijoitetun pääoman tuotto oli 26,2 prosenttia (24,8 %).

Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä aiheutuvien kertaluonteisten erien positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 14,4 milj. euroa ja tulokseen verojen jälkeen 9,0 milj. euroa. Vertailukelpoinen YIT-konsernin liikevoiton kasvu ilman näitä kertaluonteisia eriä oli 25 prosenttia, liikevoittoprosentti 8,7, osakekohtainen tulos 1,70 euroa ja osakekohtaisen tuloksen kasvu 25 prosenttia.

YIT on asettanut strategiakaudelle 2007 - 2009 tavoitteeksi kasvattaa liikevoitto 9 prosenttiin liikevaihdosta. Strateginen tavoitetaso sijoitetun pääoman tuotolle on 22 prosenttia.

OSINKOEHDOTUS 0,80 EUROA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona tilivuodelta 2007 maksetaan 0,80 euroa (0,65 e) osakkeelta eli 45,2 prosenttia (47,8 %) osakekohtaisesta tuloksesta. YIT on nostamassa osinkoa kolmattatoista vuotta peräkkäin.

Strateginen osingonjakotavoite on 40 - 60 prosenttia vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä on esitetty tilinpäätöstiedotteen lopussa.

TILAUSKANTA KASVOI 25 PROSENTTIA

Konsernin tulouttamaton tilauskanta on vahva. Tilauskanta vuoden lopussa oli 25 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja nousi 3 509,3 milj. euroon (2 802,3 Me). Tilauskannan katesisältö on hyvä.

Tilauskanta segmenteittäin (milj. euroa)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/ | 12/ | Muutos | Osuus | | | 2007 | 2006 | | konsernin | | | | | | tilauskan- | | | | | | nasta | | | | | | 12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 707,7 | 601,7 | 18 % | 20 % | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 2 646,5 | 2 053,5 | 29 % | 76 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 219,2 | 184,0 | 19 % | 6 % | | verkkopalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -64,1 | -36,9 | 74 % | -2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 509,3 | 2 802,3 | 25 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

Tilauskanta kattaa tulouttamattoman osuuden asiakkailta saaduista tilauksista ja urakoista sekä myyntiriskillisistä, omaperustaisista asunto- ja toimitilahankkeista. IFRS-laskentaperiaatteiden mukaan omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella. Omaperustaiset toimitilahankkeet tuloutetaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella kerrottuna vuokrausasteella. Urakat tuloutetaan hankkeiden valmiusasteen mukaisesti.

Rakentamispalveluiden tilauskanta muodostuu urakkatuotannosta sekä omaperustaisista toimitila- ja asuntohankkeista. Urakkamuotoiset hankkeet ovat kokonaisuudessaan myytyjä. Omaperustaiset toimitilojen kehityshankkeet myydään sijoittajille ennen hankkeen rakentamisen käynnistymistä tai rakentamisen alkuvaiheen aikana. Kiinteistöteknisten palvelujen liikevaihdosta 63 prosenttia ja Teollisuus- ja verkkopalvelujen liikevaihdosta 58 prosenttia oli vakaasti kehittyvää huolto- ja kunnossapitotoimintaa. Osa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta on luonteeltaan sellaista, ettei se ole mukana tilauskannassa. Loppuosa näiden toimialojen tilauskannasta muodostuu lähinnä urakkamuotoisista hankkeista, jotka ovat kokonaisuudessaan myytyjä.

KONSERNIN RAHOITUSASEMA VAHVISTUI

Operatiivinen kassavirta vahvistui. Velkaantumisaste laski 62,9 prosenttiin (75,1 %). Nettovelat olivat 514,8 milj. euroa (506,5 Me). Rahoituskustannukset nousivat korkotason nousun sekä Venäjälle sijoitetun pääoman lisääntymisen seurauksena. Sijoitetun pääoman määrä Venäjällä lisääntyi liiketoiminnan kasvun, tonttien hankinnan ja kehittämisen sekä käynnissä olevan tuotannon kasvun johdosta. Vuoden lopussa konsernin sijoitetusta pääomasta oli Venäjällä 33 prosenttia (23 %) eli 460 milj. euroa (279 Me). Omavaraisuusaste oli 36,7 prosenttia (34,5 %).

Omavaraisuusasteen tavoitetaso on 35 prosenttia.

Lyhytaikaisia luottoja konvertoitiin pitkäaikaisiksi maaliskuussa kahdella 50 milj. euron suuruisella listaamattomalla joukkovelkakirjalainalla. Joulukuussa lisättiin konsernin rahoituslähteitä allekirjoittamalla sopimus Baltian pääomamarkkinoille suunnatusta yritystodistus- ja joukkovelkakirjalainaohjelmasta.

Kauden rahoitustuotot olivat 2,6 milj. euroa (2,6 Me), valuuttakurssitappiot 3,8 milj. euroa (2,7 Me) ja rahoituskulut 31,0 milj. euroa (20,5 Me). Nettorahoituskulut olivat 32,2 milj. euroa (20,6 Me) eli 0,9 prosenttia (0,6 %) liikevaihdosta. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin koko lainasalkusta oli 64 prosenttia (39 %). Suoraan pääoma- ja rahamarkkinoilta lainoista oli otettu 56 prosenttia (59 %).

Rahoitusyhtiöille myytyjen rakennusaikaisten urakkasaatavien kokonaismäärä kauden lopussa oli 257,7 milj. euroa (272,1 Me). Niistä 102,9 milj. euroa (120,4 Me) sisältyy taseen korollisiin velkoihin ja loput ovat taseen ulkopuolisia eriä IAS 39 säännösten mukaisesti. Myydyistä saatavista rahoitusyhtiöille maksetut 10,9 milj. euron (9,3 Me) korot sisältyvät kaikki rahoituskuluihin.

Valmiiden myymättömien asuntojen yhtiölainaosuudet 34,0 milj. euroa (28,6 Me) sisältyvät myös korollisiin velkoihin, mutta niiden korot 1,8 milj. euroa (0,7 Me) on yhtiövastikkeisiin sisältyvinä kirjattu projektikuluihin.

Korollisiin velkoihin sisältyviä leasing-vastuita oli 1,7 milj. euroa (3,1 Me).

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 2 461,3 milj. euroa (2 117,8 Me).

INVESTOINNIT JA YRITYSKAUPAT

Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin tilikaudella olivat 51,6 milj. euroa (50,4 Me) eli 1,4 prosenttia (1,5 %) liikevaihdosta. Rakennuskalustoon investoitiin 15,4 milj. euroa (17,3 Me) ja tietotekniikkaan 7,5 milj. euroa (5,1 Me). Muut investoinnit sisältäen yrityskaupat olivat 28,7 milj. euroa (28,0 Me).
Hankitut ja myydyt liiketoiminnot on kerrottu tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA

YIT:n Rakentamispalveluiden Venäjän ja Baltian toiminnoista päätettiin muodostaa oma toimialansa, Kansainväliset rakentamispalvelut, vuoden 2008 alussa. Rakentamispalveluiden Suomen liiketoiminta jatkaa omana Suomen rakentamispalvelut -toimialanaan.

Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan nimeksi muutettiin 1.1.2008 alkaen Teollisuuden palvelut Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnin seurauksena.

Vuoden 2008 alusta lukien YIT:n neljä toimialaa ovat: Kiinteistötekniset palvelut, Suomen rakentamispalvelut, Kansainväliset rakentamispalvelut ja Teollisuuden palvelut.

MUUTOKSIA KONSERNIJOHDOSSA

Kauppatieteiden maisteri Sakari Ahdekivi nimitettiin 1.6.2007 YIT Oyj:n talousjohtajaksi (CFO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2007 alkaen.

Lokakuussa YIT:n konsernijohdon työnjaossa tehtiin täsmennyksiä talousjohtaja Sakari Ahdekiven, varatoimitusjohtaja Sakari Toikkasen ja hallintojohtaja Antero Saarilahden osalta. Kehitysjohtaja Juha Kostiainen nimitettiin viestintä- ja kehitysjohtajaksi.

Vuoden 2008 alussa muodostetun Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan johtajaksi nimitettiin DI Kari Kauniskangas. Hän on aikaisemmin toiminut Rakentamispalveluiden Toimitilat -liiketoimintaryhmän johtajana. Suomen rakentamispalvelut -toimialan johtajaksi nimitettiin DI Ilpo Jalasjoki. Hän on aikaisemmin toiminut Rakentamispalvelut -toimialan johtajana.

Vuoden 2008 alusta lukien konsernin johtoryhmää on tiivistetty. Johtoryhmän jäseniä ovat konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä toimialajohtajat. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat lisäksi viestintä- ja kehitysjohtaja sekä sijoittajasuhdejohtaja.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2007. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin 0,65 euroa osakkeelta eli yhteensä 82,4 milj. euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi päätettiin 21.3.2007 ja osingonmaksupäiväksi 28.3.2007.

Yhtiökokous valitsi hallituksen ja tilintarkastajan. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 §:ien muuttamisesta sekä optio-ehtojen muuttamisesta uuden yhtiöjärjestyksen mukaisiksi. Yhtiön osakepääomaa päätettiin korottaa rahastokorotuksena. Yhtiöjärjestyksen muutos ja osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 30.3.2007.

Yhtiökokouksen päätöksistä julkaistiin pörssitiedote 16.3.2007.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KASVOI

Vuonna 2007 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 23 394 (21 846) henkilöä. Vuoden lopussa henkilöstöä oli 24 073 (22 311). YIT:n henkilöstöstä 48 prosenttia työskenteli Suomessa, 36 prosenttia muissa Pohjoismaissa, 9 prosenttia Venäjällä ja 7 prosenttia Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnin seurauksena noin 1 000 henkilöä siirtyi Suomessa pois YIT:stä vuoden 2008 alussa.

Henkilöstö toimialoittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2007 | 12/2006 | Muutos | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | henkilös- | | | | | | töstä | | | | | | 12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset | 12 646 | 11 643 | 9 % | 53 % | | palvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 6 419 | 5 693 | 13 % | 27 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 4 663 | 4 642 | - | 19 % | | verkkopalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernipalvelut | 345 | 333 | 4 % | 1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 24 073 | 22 311 | 8 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö maittain

-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2007 | 12/2006 | Muutos | Osuus | | | | | | konsernin | | | | | | henkilös- | | | | | | töstä | | | | | | 12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 11 586 | 11 355 | 2 % | 48 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 4 403 | 4 137 | 6 % | 18 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 3 008 | 2 618 | 15 % | 13 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 1 267 | 1 286 | -1 % | 5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 2 154 | 1 293 | 67 % | 9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Viro, Latvia, Liettua | 1 655 | 1 622 | 2 % | 7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 24 073 | 22 311 | 8 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

KEHITYS TOIMIALOITTAIN

KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT

Kiinteistöteknisissä palveluissa jatkettiin kannattavuuden parantamista ja panostettiin liikevaihdon kasvuun. Kiinteistöteknisten palveluiden liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 1 650,0 milj. euroon (2006: 1 415,1 Me). Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan liikevaihdosta oli 63 prosenttia (64 %).

Liikevoitto kasvoi 28 prosenttia ja oli 112,2 milj. euroa (87,6 Me). Liikevoittoprosentti parani 6,8 prosenttiin (6,2 %). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 45,3 prosenttiin (34,4 %).

Kiinteistöteknisissä palveluissa purettiin eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia kaudella 10-12/2006. Positiivinen vaikutus vuoden 2006 liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.

Tilauskanta vuoden lopussa kasvoi 18 prosenttia ja oli 707,7 milj. euroa (601,7 Me).

Vuoden lopussa toimialan palveluksessa oli 12 646 henkeä (11 643).

Kiinteistötekniset palvelut -toimialan liikevaihto maittain, milj. euroa

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/ | 1-12/ | Muutos | Osuus toimialan | | | 2007 | 2006 | | liikevaihdosta | | | | | | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 606,4 | 541,0 | 12 % | 37 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 440,3 | 345,9 | 27 % | 27 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 384,9 | 327,4 | 18 % | 23 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 165,6 | 146,4 | 13 % | 10 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Viro, | 52,8 | 54,4 | -3 % | 3 % | | Latvia, | | | | | | Liettua ja | | | | | | Venäjä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 650,0 | 1 415,1 | 17 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

Markkina-asemaa vahvistettiin

Liiketoimintoja täydennettiin vuoden aikana strategian mukaisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa tekemällä pieniä yrityshankintoja ja liiketoimintakauppoja. Norjassa osaamista lisättiin putkistotoimituksissa. Tanskassa asemaa vahvistettiin Kööpenhaminan alueella.

Kysyntä jatkui hyvänä koko toiminta-alueella

Pohjoismaissa kiinteistöteknisten palveluiden markkinakehitys jatkui myönteisenä. Vilkas toimitilarakentaminen lisäsi taloteknisten järjestelmien asennusten kysyntää. Rakenteilla on seuraavien 1 -1,5 vuoden aikana runsaasti liike-, toimisto-, logistiikka- ja teollisuustiloja, joiden talotekninen varustetaso on korkea.

Palvelusopimukset lisääntyivät

Korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä muut palvelusopimukset lisääntyivät. Etenkin Suomessa ja Tanskassa julkisen sektorin ja yritysten kiinnostus teknisten palvelujen ulkoistamiseen kasvoi. Kiinteistöjohtamispalvelujen markkinoiden kasvu jatkui.

Energiapalvelujen kysyntä kasvoi

Kiinteistöjen ja niiden talotekniikan energiatehokkuuteen on kiinnitetty enenevästi huomiota sääntelyn lisääntymisen ja energianhinnan nousun seurauksena. Vuoden aikana solmittiin useita energiansäästösopimuksia kaikissa Pohjoismaissa kulutuksen ja kustannusten vähentämiseksi taloteknisten ratkaisujen avulla. Energiankäytön hallinta sisältyy useisiin palvelusopimuksiin.

RAKENTAMISPALVELUT

Rakentamispalveluiden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia edellisvuotisesta ja oli 1 634,9 milj. euroa (1 452,2 Me). Kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 4 prosenttia (4 %).

Rakentamispalvelut -toimialan liikevaihto maittain, milj. euroa

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/ | 1-12/ | Muutos | Osuus toimialan | | | 2007 | 2006 | | liikevaihdosta | | | | | | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 1 134,8 | 1 083,0 | 5 % | 69 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 296,8 | 189,9 | 56 % | 18 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Baltia | 191,9 | 169,6 | 13 % | 12 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut maat | 11,4 | 9,7 | 18 % | 1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 634,9 | 1 452,2 | 13 % | 100 % | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto kasvoi 17 prosenttia ja nousi 200,6 milj. euroon (170,8 Me). Liikevoittoprosentti pysyi erinomaisena ja oli 12,3 (11,8 %). Sijoitetun pääoman tuotto pysyi hyvänä ja oli 21,9 prosenttia (24,1 %).

Tilauskanta kasvoi 29 prosenttia ja nousi 2 646,5 milj. euroon (2 053,5 Me).

Toimialan palveluksessa oli vuoden lopussa 6 419 henkeä (5 693).

Vuoden 2008 alussa Rakentamispalvelut jaettiin kahdeksi toimialaksi. Venäjän ja Baltian toiminnoista muodostettiin oma toimialansa, Kansainväliset rakentamispalvelut. Suomen rakentamispalvelut jatkaa omana toimialanaan.

Suomessa vilkas toimitila- ja infrarakentamisen kasvu kompensoi asuntokysynnän hiipumista

Toimisto-, kauppa- ja logistiikkatilojen rakentaminen oli vilkasta. Toimitilarakentamisen kasvu korvasi asuntotuotannon pienentymisen vaikutusta. Toimistojen kysyntä jatkui pääkaupunkiseudulla hyvänä. Sijoittajien kiinnostus Suomen toimitilamarkkinoihin lisääntyi. YIT käynnisti ja myi vuoden aikana useita omaperustaisia kiinteistökehityshankkeita.

Useita vuosia vahvana jatkunut asuntokysyntä heikkeni. Vuokra-asuntotoimijoille myytyjen asuntojen määrä lisääntyi samalla kun suoraan kuluttajille myytyjen asuntojen määrä pieneni. Asuntokysyntää tukevat pitkällä aikavälillä työllisyyden paraneminen, tulotason ja varallisuuden kehitys, vilkkaana jatkuva muuttoliike sekä edelleen maltillinen korkotaso.

Vapaa-ajan asuntojen ja keskusten rakentamisen kasvu jatkui suunnitellusti. Useiden kaupunkien kanssa tehtiin yhteistyötä asuntotarjonnan sekä kaupallisten ja matkailullisten palvelujen kehittämiseksi.

Maa- ja vesirakentamisen markkinatilanne säilyi hyvänä. Kunnossapitopalveluiden osalta YIT sai teiden ja katujen hoitourakoita eri puolilla Suomea.

Venäjällä rakentaminen jatkui vahvana

Venäjällä tarve ja kiinnostus uusiin asuntoihin säilyivät vahvoina. Asuntojen hintojen poikkeuksellisen voimakas nousu vuoden 2006 aikana heikensi asunnonostokykyä alkuvuonna 2007. Vuoden 2007 aikana asuntojen hintojen nousuvauhti pysyi maltillisena. Vuoden loppupuoliskolla YIT:n asuntomyynti kääntyi vahvaan kasvuun. Omaperustaista asuntorakentamista laajennettiin Donin Rostoviin perustamalla kaupunkiin yhteisyritys venäläisten henkilöosakkaiden kanssa. YIT:llä on asuntohankkeita Venäjällä myös Pietarissa, Moskovassa ja sen ympäristössä, Jaroslavlissa, Jekaterinburgissa ja Kazanissa.

YIT:n tonteille käynnistettiin Pietarin kansainvälisen lentokentän läheisyydessä, Gorelovossa, logistiikkatilojen ja tuotantolaitoksen rakentaminen sekä Pietarin kaupungissa toimiston rakentaminen.

Latviassa ja Liettuassa asuntokysyntä oli kohtuullista ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Loppuvuonna kysyntä heikkeni merkittävästi ja asuntojen hinnat kääntyivät laskuun Viron ja Latvian markkinoilla. Toimitilarakentamisen kysyntä säilyi tyydyttävänä kaikissa maissa.

YIT:n rakentamien asuntojen keskimääräinen myyntihinta oli vuonna 2007 Venäjällä noin 51 prosenttia (2006: 35 %) ja Baltian maissa noin 59 prosenttia (55 %) YIT:n Suomessa myymien vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräisestä myyntihinnasta. Loka-joulukuussa vastaavat luvut olivat Venäjällä 54 prosenttia (43 %) ja Baltian maissa 60 prosenttia (53 %).

Asuntorakentaminen 2007 (2006), kpl

-------------------------------------------------------------------------------- | | Suomi | Suomi | Suomi | Venäjä | Viro, | | | | | | | Latvia, | | | | | | | Liettua | -------------------------------------------------------------------------------- | | Vapaa-rahoit- | Valtion | Yhteensä | Yhteensä | Yhteensä | | | teiset | rahoitta- | | | | | | (sisältäen | mat, | | | | | | vapaa-ajan | vuokra- | | | | | | asunnot ja | asunnot | | | | | | sijoittaja- | ja | | | | | | kaupat) | kilpailu- | | | | | | | urakat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytyjä | 2 541 | 0 | 2 541 | 2 168 | 372 | | | (2 619) | (0) | (2 619) | (1 950) | (697) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aloitet- | 2 232 | 192 | 2 424 | 4 441 | 541 | | tuja | (2 818) | (186) | (3 004) | (3 699) | (887) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raken- | 2 617 | 192 | 2 809 | 9 870 | 1 328 | | teilla | (3 210) | (186) | (3 396) | (7 248) | (1 858) | | vuoden | | | | | | | lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistui | 2 825 | 186 | 3 011 | 1 573 | 1 090 | | | (3 025) | (153) | (3 178) | (1 696) | (559) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiita | 280 | 0 | 280 | 11 | 100 | | myymät- | (235) | (0) | (235) | (7) | (0) | | tömiä | | | | | | | vuoden | | | | | | | lopussa | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------Venäjällä asuntolukujen kirjaamista on muutettu. Asunnot kirjataan valmistuneiksi kolme kuukautta viranomaisten käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Aikaisemmin asunto kirjattiin valmistuneeksi vasta ostajan rekisteröityä omistuksensa viranomaisille. Venäjällä rakenteilla olevien, valmistuneiden ja valmiiden myymättömien asuntojen lukumäärät on esitetty uuden kirjaustavan mukaisesti. Venäjällä ja Baltian asuntomäärissä voi tapahtua vähäisiä muutoksia rakentamisaikana johtuen asuntojen jakamisesta tai yhdistämisestä.

Suomessa myytyihin asuntoihin on lisätty omaperustaiset, vapaarahoitteiset sijoittajakaupat.

Tonttivaranto vahvistui

Vuoden aikana hankittiin Helsingistä asuntotonttimaata mm. Leppäsuon keskustakorttelista sekä lisää rakennusoikeutta Vanhan Konepajan alueelta. Toimistorakennusoikeutta hankittiin mm. Helsingin Käpylässä 15 000 krs-m2 sekä Espoossa Martinsilta Retail Village -kauppakeskuksen laajennusalueet 10 000 krs-m2.

Venäjällä tonttikantaa vahvistettiin erityisesti Jekaterinburgissa hankkimalla investointioikeudet isolle, noin 90 000 as-m2 aluekehityshankkeelle, joka toteutetaan useamman vuoden aikana. Donin Rostoviin perustetulle yhteisyritykselle siirtyivät kahden tontin investointioikeudet.

Pietarissa YIT:llä on Novo-Orlovskij -metsäpuiston pohjoispuolella 46 hehtaarin laajuinen alue, johon voidaan toteuttaa noin 15 000 asuntoa useamman vuoden aikana. Gorelovosta, läheltä kansainvälistä lentokenttää, YIT omistaa 96,5 hehtaarin laajuisen teollisuusalueen.

Tonttivaranto 31.12.2007 (31.12.2006), Rakennusoikeudet ja kaavoitusmahdollisuudet, 1 000 krs-m2

-------------------------------------------------------------------------------- | | Suomi | Venäjä | Viro, Latvia, | | | | | Liettua | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntotontit | 1 735 (1 723) | 1 915 (1 761) | 420 (367) | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimitilatontit | 839 (927) | 521 (400) | 23 (35) | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 574 (2 650) | 2 436 (2 161) | 443 (402) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tonttivarantoon | 344,3 (325,1) | 162,9 (129,2) | 59,9 (51,0) | | sidottu pääoma, M€ | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Tonttivaranto sisältää valmiiksi kaavoitetut tontit sekä arvion kaavakehitysvaiheessa olevien alueiden mahdollisesti toteutuvasta rakennusoikeudesta. Yhteistyössä maanomistajien kanssa tehtävien aluekehittämissopimusten tuomat rakennusoikeudet ovat YIT:n taseen ulkopuolella siihen asti, kun toteutuvan kaavan osat vuorollaan tulevat rakennettaviksi.

TEOLLISUUS- JA VERKKOPALVELUT

Teollisuus- ja verkkopalveluiden liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 489,8 milj. euroa (476,9 Me). Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus oli 58 prosenttia liikevaihdosta (60 %). Liikevaihdosta 92 prosenttia tuli Suomesta ja 8 prosenttia muista maista.

Liikevoitto oli 41,2 milj. euroa (18,0 Me). Liikevoittoprosentti oli 8,4 prosenttia (3,8 %). Kannattavuus parani, vaikka liikevoitosta jätettäisiin pois Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä ja sopeuttamiskustannuksista johtuneet kertaluonteiset erät.

Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä seuraavasti: Vuonna 2007: +14,4 milj. euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä sekä -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän sopeuttamiskustannuksia. Vuonna 2006: -5,1 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän sopeuttamiskustannuksia.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 68,6 prosenttia (28,8 %). Kun liikevoitosta jätetään pois Verkkopalvelut-liiketoiminnan myynnistä aiheutunut positiivinen 14,4 milj. euron kertaluonteinen erä, sijoitetun pääoman tuotto oli 45,3 prosenttia.

Tilauskanta vuoden lopussa kasvoi 19 prosenttia ja oli 219,2 milj. euroa (184,0 Me).

Toimialan palveluksessa oli vuoden lopussa 4 663 henkilöä (4 642).

Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmä myytiin

YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy myi 20.11.2007 allekirjoitetulla kauppakirjalla Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän Relacom Finland Oy:lle 25 milj. eurolla. Suomen Kilpailuviraston hyväksynnän jälkeen kauppa toteutui ja kauppasumma maksettiin 31.12.2007. Vuoden 2008 alusta lukien Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan nimeksi muutettiin Teollisuuden palvelut. Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto vuonna 2007 oli 77 milj. euroa.

Osaamista vahvistettiin energiatehokkuuspalveluissa

YIT vahvisti osaamistaan energiansäästöratkaisuissa sekä prosessi- ja energiateollisuudessa käytettävien erikoistiivisteiden toimittajana kahdella yrityskaupalla.

Teollisuuden kunnossapidossa hyvä kysyntä

Teollisuuden kunnossapitopalvelujen markkinatilanne jatkui hyvänä. Vuoden aikana toteutettiin useita kokonaisvaltaisia kunnossapitotöitä sekä suuria huoltoseisokkeja. Alkuvuoden aikana päivitettiin kumppanien kanssa kaikki merkittävät kokonaisvaltaiset kunnossapitosopimukset.

Vuoden 2007 alusta YIT:n ja Botnian yhteisyritys Botnia Mill Service sai vastattavakseen Botnian Rauman ja Äänekosken sellutehtaiden kunnossapidon ja yhtiön palvelukseen siirtyi noin 100 henkilöä. Järjestelyn myötä Botnia Mill Service vastaa kaikkien Botnian Suomessa sijaitsevien tehtaiden kunnossapidosta.

Investointiprojekteja saatiin etenkin vientiin

Teollisuuden investointiprojektien kysyntä säilyi hyvänä ja erityisesti vientitoiminta oli vilkasta. Teollisuuden putkistojen, säiliöiden ja kattiloiden vientitoimituksista sovittiin mm. Ruotsiin, Norjaan, Espanjaan, Englantiin ja Brasiliaan.

Suomessa kysyntää tukivat energia- ja prosessiteollisuuden investoinnit.

Venäjällä sopimuksia solmittiin mm. Ahlstromin tuotantolaitokseen sekä International Paperin omistaman OAO Svetogorskin tuotantolaitokseen.OSAKKEET, OPTIOT JA OMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

Vuonna 2007 YIT Oyj:n osakkeita voitiin merkitä vuonna 2004 liikkeelle laskettujen E ja F optio-oikeuksien sekä vuonna 2006 liikkeelle laskettujen K ja L optio-oikeuksien perusteella.

Osakepääoma ja osakkeiden määrä

YIT Oyj:n osakepääoma oli vuoden alussa 63 388 536,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä 126 777 072 kappaletta.

YIT Oyj:n 16.3.2007 pidetyn varsinaisen yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa rahastokorotuksena 82 822 459,92 eurolla 146 210 995,92 euroon siirtämällä ylikurssirahaston määrä osakepääomaan. Korotuksessa ei annettu uusia osakkeita. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että maininnat enimmäis- ja vähimmäispääomasta sekä osakkeen nimellisarvosta poistettiin. Yhtiöjärjestyksen muutokset ja osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 30.3.2007.

Varsinainen yhtiökokous 16.3.2007 päätti myös, että merkittäessä osakkeita optio-oikeuksien perusteella koko merkintähinta kirjataan osakepääomaan. Vuoden 2004 E ja F optio-oikeuksien sekä vuoden 2006 K ja L optio-oikeuksien perusteella merkittiin vuoden aikana 441 200 osaketta. Osakemerkintöjen seurauksena osakepääomaa korotettiin yhteensä 2 893 770,80 eurolla viidessä erässä.

Huhtikuussa osakemäärä väheni 400:lla omien osakkeiden mitätöinnin johdosta.

Vuoden lopussa osakepääoma oli 149 104 766,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 127 217 872 kappaletta.

Omat osakkeet

YIT Oyj:llä oli vuoden 2007 alussa 400 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastasi 0,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet oli hankittu joulukuussa 2005. YIT Oyj:n hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ja mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2007.

Vuoden päättyessä YIT Oyj:llä ei ollut hallussaan yhtiön omia osakkeita. Tytäryhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita vuoden aikana.

Hallituksen valtuudet

Omien osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä osakepääoman muutokseen johtavista päätöksistä päättää osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous.

Kauden aikana ei järjestetty osakeantia eikä laskettu liikkeeseen vaihtovelkakirja- tai optiolainoja. Emoyhtiön hallituksella ei ollut kauden päättyessä voimassa olevaa valtuutusta osakeantiin, vaihtovelkakirja- tai optiolainojen liikkeeseen laskuun eikä omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

Kaupankäynti osakkeella

YIT:n osakkeen päätöskurssi vuoden 2007 viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 14,99 euroa (2006: 20,95 e). Osakekurssi laski vuoden aikana 28 prosenttia.

Osakkeen ylin noteeraus vuoden 2007 aikana oli 27,90 euroa (23,88 e) ja alin 14,79 euroa (15,20 e). Keskikurssi oli 22,15 euroa (19,24 e). Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 1 907,0 milj. euroa (2 656,0 Me) eli 28 prosenttia edellisvuotista pienempi.

Osakkeen vaihto kasvoi merkittävästi vuoteen 2006 verrattuna. Osakkeita vaihdettiin vuoden 2007 aikana 245 671 719 (184 576 963) kappaletta. Vaihdon arvo oli 5 448,3 milj. euroa (3 563,1 Me). Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 982 687 (657 460) osaketta.

Kaupankäynti optio-oikeuksilla

Vuoden aikana käytiin kauppaa 76 299 kappaleella E optio-oikeuksia keskihintaan 35,27 euroa/kappale, 120 791 kappaleella F optio-oikeuksia keskihintaan 37,42 euroa/kappale, 41 304 kappaleella K optio-oikeuksia keskihintaan 5,44 euroa/kappale ja 141 164 kappaleella L optio-oikeuksia keskihintaan 4,63 euroa/kappale.

Kansainvälinen omistus kasvoi

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä kasvoi vuoden 2007 aikana 14 364:sta 15 265:een eli 6 prosenttia. Yksityissijoittajien määrä kasvoi noin 760:lla. Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli vuoden alussa yhteensä 45,9 prosenttia (39,9 %) ja sen päättyessä 52,9 prosenttia (45,9 %) osakkeista.

Vuoden aikana tehtiin neljä ns. liputusilmoitusta omistusosuuden muuttumisesta. Schroder Investment Management Compliance Limited lähetti 1.5.2007 ilmoituksen, että sen omistusosuus on ylittänyt 5 prosenttia YIT:n osakemäärästä 13.12.2006 tehdyn osakekaupan johdosta sekä 30.10.2007 ilmoituksen, että omistusosuus on laskenut alle 5 prosenttiin 26.10.2007 tehdyn osakekaupan johdosta. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 28.9.2007 ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 3.5.2007 omistusosuutensa laskeneen alle 5 prosenttiin YIT:n osakemäärästä.

MARKKINATILANNE

Nordea ennustaa tammikuun katsauksessaan Euroalueen talouskasvun notkahtavan tänä vuonna maltillisesti 1,8 prosenttiin. Pohjoismaissa talouskasvun arvioidaan jatkuvan Tanskaa lukuun ottamatta EU-alueen keskiarvoa nopeampana. Kiinteistöteknisten järjestelmien asennukset kasvavat vuosina 2008 - 2009 Pohjoismaissa noin 3 prosentin vuosivauhdilla. Kiinteistöjen teknisen huollon markkinat kasvavat noin 3 - 4 prosenttia vuodessa. Suomessa rakentaminen kasvaa Euroconstructin mukaan keskimäärin 2 - 3 prosenttia vuodessa. Asuntojen kysyntä on heikentynyt, mutta maan sisäinen muuttoliike, työllisyyden paraneminen ja positiivinen ansiokehitys pitävät uusien asuntojen tuotantotarpeen Suomessa vakaana pitkällä aikavälillä ja lisäävät vanhojen asuntojen korjaustoimintaa. Toimitilarakentaminen kasvaa tänä vuonna Pohjoismaissa asuntotuotantoa nopeammin. Viennin ja teollisuustuotannon kasvu hidastuu Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, mutta modernisointitarve lisää teollisuuden ja energiasektorin investointien ja kunnossapidon tarvetta.

Venäjällä talous kasvaa Pohjoismaita voimakkaammin ja maa hyötyy korkeasta öljyn hinnasta. Luottamus Venäjän poliittiseen ja taloudelliseen vakauteen on vahvistunut. Valtio on velaton ja valuuttavaranto on suurempi kuin kansantalouden velat ulkomaille. Suomen Pankin siirtymätalouksien instituutin BOFIT:n mukaan väestön ostovoima on vahvistunut ja yksityisestä kulutuksesta on tullut talouden kasvun moottori. Venäjällä rakentaminen kasvaa vuosina 2008 - 2009 keskimäärin 5 - 6 prosenttia vuodessa. Investoinnit ovat kasvussa etenkin asuntorakentamisessa. Rakentaminen ei kuulu valtion turvallisuuden tai ulkomaankaupan kannalta strategisiksi määriteltyihin toimialoihin ja poliittiset tahot tukevat asuntotuotannon kasvua. Suuri asuntojen tarve Venäjän suurkaupungeissa jatkuu myös pitkällä aikavälillä.

Virossa, Latviassa ja Liettuassa talouden kasvuennusteet ovat Nordean tammikuun katsauksen mukaan selvästi alentuneet, mutta kasvuvauhti on edelleen yli kaksinkertainen Pohjoismaihin verrattuna. Työllisyyden parantuminen on kasvattanut merkittävästi kuluttajien ostovoimaa ja nopeasti kasvava kulutus toimii kansantalouksien moottorina. Resursseihin nähden liian nopea talouskasvu on johtanut ylikuumenemisilmiöihin, joista vakavin on nopea inflaatio. Nopea inflaatio heikentää talousnäkymiä varsinkin Latviassa ja Virossa. VTT arvioi, että Baltian maissa rakentamisen kasvu hidastuu 6-7 prosenttiin. Asuntotuotanto on kääntynyt laskuun.

YIT:n palvelujen kysyntään vaikuttavat ilmaston lämpeneminen, kuluttajien ostamien palvelujen lisääntyvä kysyntä sekä muutokset julkisyhteisöjen palveluntuotannossa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja energian korkea hinta lisäävät energiansäästöpalveluiden ja matalaenergiarakentamisen kysyntää ja tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti Kiinteistöteknisissä ja Teollisuuden palveluissa. Kunnat ja kaupungit pyrkivät tehostamaan toimintaansa avaamalla palvelujen tuotantoa kilpailulle, mikä luo huolto- ja kunnossapitopalveluiden lisäksi kysyntää erilaisille elinkaarivastuumalleille ja energiansäästöratkaisuille sekä laajoille alueiden kokonaistoteutuksille sekä yhdyskuntarakentamiselle.

Kilpailu osaavasta työvoimasta kovenee kaikissa YIT:n toimintamaissa. Pohjoismaissa työmarkkinoilta poistuu ihmisiä väestön ikääntymisen myötä. Koulutuksessa on tähdätty huomattavan laajaan korkeakoulutukseen, mikä johtaa pahenevaan työvoimapulaan kädentaitoja vaativissa palveluissa. Venäjän ja Baltian maiden nopea talouskasvu on VTT:n mukaan lisännyt ammattityöväen niukkuutta ja johtanut palkkainflaatioon sekä ulkomaisen työvoiman lisääntymiseen.

STRATEGISET TAVOITTEET

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 25.9.2007 konsernin strategian ja taloudelliset tavoitteet kaudelle 2008 - 2010. Taloudelliset tavoitetasot vahvistettiin muuttumattomina. Liikevaihdon kasvutavoite on keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, liikevoittotavoite on 9 prosenttia liikevaihdosta vuoteen 2009 mennessä, sijoitetun pääoman tuottotavoite on 22 prosenttia, omavaraisuusastetavoite on 35 prosenttia ja osingonjakotavoite 40 - 60 prosenttia tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen. YIT on lisäksi asettanut erilliseksi tavoitteeksi kasvattaa liikevaihtoa Venäjällä keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009.

Lähivuosina vahvistetaan liiketoimintaa nykyisissä toimintamaissa. Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta koko toiminta-alueella: erityisesti Pohjoismaissa sekä lisäksi Baltiassa ja Venäjällä. Rakentamispalveluissa kasvu painottuu Venäjälle sekä toimitilojen omaperustaisten kehittämishankkeiden lisäämiseen. Omaperustaista asuntotuotantoa lisätään Venäjällä vahvistamalla läsnäoloa YIT:n nykyisissä toimintakaupungeissa sekä jatkamalla laajentumista uusiin miljoonakaupunkeihin. Teollisuuden palveluissa strategisena painopisteenä ovat kunnossapitopalvelujen ulkoistukset Suomessa.

Strategiakaudella tavoitellaan lisäksi maantieteellisen toiminta-alueen laajentamista. Kansainvälisissä rakentamispalveluissa tavoitteena on käynnistää omaperustaista asuntotuotantoa Keskisessä Itä-Euroopassa. Kiinteistöteknisissä palveluissa tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa tarjontaa Länsi-Euroopassa.

Strategisten tavoitteiden vahvistamisesta julkaistiin pörssitiedote 26.9.2007.

LIIKETOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

YIT:n riskienhallintapolitiikassa on määritelty konsernin merkittävimmät riskit sekä hallintakeinot strategisiin ja hallinnollisiin riskeihin. Yksityiskohtaisempi selvitys YIT:n riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä riskeistä julkistetaan vuoden 2007 vuosikertomuksessa ja rahoitusriskeistä vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät tilauskannan myyntiriskiin sekä toimintaympäristön muutosten ennakointiin ja niihin reagointiin.

Tilauskantaan sisältyvä myyntiriski syntyy valtaosin rakenteilla olevista, myymättömistä asunnoista. Myyntiriskiä hallitaan sopeuttamalla asuntoaloitukset myynnin kehittymiseen. Venäjällä asuntojen myynti painottuu hankkeiden loppuvaiheeseen ja rakennusaika on noin 2 vuotta. Suomessa ja Baltiassa rakennusaika on noin vuoden. Tarkempi selvitys tilauskannan rakenteesta on esitetty edellä kohdassa Tilauskanta.

YIT:n maantieteellinen ja liiketoimintarakenne tasoittavat suhdannevaihtelujen vaikutusta konsernin liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. YIT:n liikevaihdosta noin 85 prosenttia tulee Pohjoismaista ja 15 prosenttia Venäjältä ja Baltiasta. Liikevaihdosta 37 prosenttia muodostuu suhdannevaihteluista riippumatta vakaasti kehittyvästä huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta. Liikevaihdosta suurin osa on liiketoimintaa, jossa investoinnit ovat vähäiset. Vajaa kolmannes liikevaihdosta on investointivaltaisempaa liiketoimintaa, asuntojen perustajaurakointia ja kiinteistökehityshankkeita, jossa pääomaa sitoutuu tonttikantaan ja käynnissä olevaan tuotantoon.

NÄKYMÄT VUODELLE 2008

Kiinteistöteknisten palvelujen kysyntä on hyvä koko markkina-alueella ja toimialan tilauskanta on vahva. YIT:n tavoitteena on kasvattaa kiinteistöteknisten palvelujen markkinaosuutta kaikissa Pohjoismaissa.

Venäjällä asuntojen suuri tarve jatkuu. YIT:n vahva tilauskanta sekä käynnissä olevan asuntotuotannon määrä antavat hyvät edellytykset Venäjän liiketoiminnan tavoitteen mukaiselle kasvulle.

Suomessa rakentaminen jatkuu kokonaisuutena hyvällä tasolla, mutta painottuu aiempaa enemmän toimitila- ja infrarakentamiseen, joissa tilauskanta on vahva. Asuntotuotannon näkymät ovat viime kesän jälkeen heikentyneet.

Teollisuuden palveluissa tilauskanta on hyvä. Liiketoimintamahdollisuuksia tarjoutuu erityisesti Suomen teollisuuden kunnossapidon ulkoistuksissa.

YIT:n toiminta-alueella talouden näkymät ovat edelleen suotuisat, vaikka talouskehityksen epävarmuudet ovat lisääntyneet.

Edellä esitetyn perusteella arvioimme, että vuoden 2008 liikevaihto ja voitto ennen veroja kasvavat viimevuotisista.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ Emoyhtiö YIT Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 ovat:

voittovarat edellisiltä tilikausilta 164.177.004,33 tilikauden voitto 106.056.579,65 270.233.583,98

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voittovarat käytetään seuraavasti:

Osakkeenomistajille jaetaan osinkona 0,80 euroa/osake eli 101.774.297,60 Voittovarojen tilille jätetään 168.459.286,38 270.233.583,98 Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä 7. päivänä helmikuuta 2008

Reino Hanhinen Eino Halonen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Sari Baldauf Antti Herlin

Teuvo Salminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSA 1.1. - 31.12.2007 (Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2007.)

1. YIT-konsernin tunnuslukuja

Tunnusluvut Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

2. Konsernitilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2007 Tuloslaskelma 1.10. - 31.12.2007 Tase Laskelma oman pääoman muutoksista Rahavirtalaskelma

3. Liitetietoja

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet Rahoitusriskien hallinta Segmenttitiedot Kauden liikevoittoon vaikuttavat poikkeukselliset erät Hankitut liiketoiminnot Myydyt liiketoiminnot Aineellisten hyödykkeiden muutokset Vaihto-omaisuus Oman pääoman liitetiedot Korolliset velat Ehdollisten velkojen ja varojen muutokset sekä vastuusitoumukset Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa

1. YIT-KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUVUT

-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2007 | 12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e *) | 1,77 | 1,36 | 30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e, laimennettu | 1,77 | 1,35 | 31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e | 6,40 | 5,29 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen keskikurssi kauden aikana, e | 22,15 | 19,24 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen kurssi kauden lopussa, e | 14,99 | 20,95 | -28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo kauden | 1 907,0 | 2 656,0 | -28 | | lopussa, milj. e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 126 872 | 125 357 | 1 | | osakeantioikaistun lukumäärän | | | | | painotettu keskiarvo, 1 000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 127 028 | 126 773 | - | | osakeantioikaistun | | | | | lukumääränpainotettu keskiarvo, 1 000 | | | | | kpl, laimennettu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkona olevien osakkeiden | 127 218 | 126 777 | - | | osakeantioikaistu lukumäärä kauden | | | | | lopussa, 1 000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka kauden lopussa, | 514,8 | 506,5 | 2 | | milj. e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset | 26,2 | 24,8 | - | | 12 kk, % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | 30,5 | 28,3 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 36,7 | 34,5 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 62,9 | 75,1 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit pysyviin | 51,6 | 50,4 | 2 | | vastaaviin, milj. e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,4 | 1,5 | -7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta kauden lopussa, milj. e | 3 509,3 | 2 802,3 | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolista | 1 999,2 | 1 490,0 | 34 | | tilauskantaa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 23 394 | 21 846 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä aiheutuvien kertaluonteisten erien positiivinen vaikutus tulokseen verojen jälkeen oli 9,0 milj. euroa. KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/ | II/ | III/ | IV/ |I/2007 |II/2007| III/ | IV/ | | | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | | | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, |768,8 |818,0 | 789,5 | 908,1 | 833,5 | 939,3 | 906,8 |1 027,0| | milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, | 53,7 | 60,1 | 58,6 | 86,4 | 61,2 | 78,5 | 89,4 | 108,7 | | milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 9,5 | 7,3 | 8,4 | 9,9 | 10,6 | | liikevaihdosta | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | | , milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot, | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,9 | -0,1 | -1,6 | 0,5 | -2,6 | | milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut, | -4,3 | -4,6 | -5,9 | -5,7 | -6,9 | -7,6 | -8,1 | -8,4 | | milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen | 50,1 | 55,3 | 52,7 | 80,1 | 54,8 | 69,8 | 82,4 | 98,5 | | veroja, milj. | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 8,8 | 6,6 | 7,4 | 9,1 | 9,6 | | liikevaihdosta | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen |1722,0|1847,2|1925,5 |2117,8 |2155,9 |2346,1 |2418,4 |2461,3 | | loppusumma, | | | | | | | | | | milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,48 | 0,31 | 0,42 | 0,47 | 0,57 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 4,23 | 4,54 | 4,83 | 5,29 | 4,95 | 5,38 | 5,85 | 6,40 | | pääoma/osake, | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen |22,38 |19,17 | 18,27 | 20,95 | 25,80 | 23,35 | 20,84 | 14,99 | | päätöskurssi, | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkina-arvo, | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | milj. e | 792,9| 406,7| 294,4 | 656,0 | 270,8 | 963,1 | 644,7 | 907,0 | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun | 28,1 | 28,2 | 25,2 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 25,8 | 26,2 | | pääoman | | | | | | | | | | tuotto, | | | | | | | | | | viimeiset 12 | | | | | | | | | | kk, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuus- | 33,5 | 34,5 | 34,6 | 34,5 | 31,8 | 32,4 | 33,8 | 36,7 | | aste, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen |334,2 |342,5 | 416,8 | 506,5 | 540,9 | 548,9 | 591,4 | 514,8 | | nettovelka | | | | | | | | | | kauden | | | | | | | | | | lopussa, milj. | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumis- | 62,7 | 59,5 | 68,1 | 75,1 | 85,6 | 79,8 | 79,1 | 62,9 | | aste, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoin| 9,1 | 18,7 | 29,9 | 50,4 | 15,8 | 21,5 | 33,5 | 51,6 | | nit, milj. e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulouttamaton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | tilauskanta | 007,2| 151,3| 246,2 | 802,3 | 995,4 | 275,2 | 172,5 | 509,3 | | kauden | | | | | | | | | | lopussa, milj. | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö |21 140|21 873|22 188 | 22 311|22 418 |23 474 |23 836 |24 073 | | kauden lopussa | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/ | II/ | III/ | IV/ | I/ | II/ | III/ | IV/ | | |2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekni-|325,6|348,4 | 335,2 | 405,9 | 367,7 | 410,3 | 392,3 | 479,7 | | set palvelut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispal- |350,8|368,1 | 337,0 | 396,3 | 369,2 | 416,3 | 410,6 | 438,8 | | velut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja |107,7|116,9 | 128,3 | 124,0 | 110,7 | 129,6 | 118,7 | 130,8 | | verkkopalvelut | | | | | | | | | | *) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät |-15,3|-15,4 | -11,0 | -18,1 | -14,1 | -16,9 | -14,9 | -22,3 | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni |768,8|818,0 | 789,5 | 908,1 | 833,5 | 939,3 | 906,7 |1 027,0| | yhteensä | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

*) Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto vuonna 2007 oli 77 milj. euroa. Liiketoimintaryhmän myynti toteutui 31.12.2007.

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/ | II/ | III/ | IV/ | I/ | II/ | III/ | IV/ | | | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötek- | 11,7 | 19,8 | 21,1 | 35,0 | 18,8 | 25,6 | 26,7 | 41,1 | | niset palvelut | | | | | | | | | | *) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispal- | 40,7 | 40,5 | 39,6 | 50,0 | 41,2 | 51,5 | 57,3 | 50,6 | | velut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja | 5,3 | 5,0 | 2,5 | 5,2 | 5,0 | 5,8 | 8,1 | 22,3 | | verkkopalvelut | | | | | | | | | | **) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -4,0 | -5,2 | -4,6 | -3,8 | -3,8 | -4,4 | -2,7 | -5,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 53,7 | 60,1 | 58,6 | 86,4 | 61,2 | 78,5 | 89,4 | 108,7 | | yhteensä | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

*) Kiinteistöteknisissä palveluissa purettiin eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia kaudella 10-12/2006. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.

**) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon 10-12/2007 sisältyy +14,4 milj. euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä. Liikevoittoon 1-3/2007 sisältyy -1,0 milj. euroa ja liikevoittoon 7-9/2006 -5,1 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia.

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | I/ | II/ | III/ | IV/ | I/ | II/ | III/ | IV/ | | | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötek- |517,6 |584,1 | 582,7 | 601,7 | 670,3 | 721,8 | 740,5 | 707,7 | | niset palvelut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispal- | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | velut | 296,5| 391,8| 524,4 | 053,5 | 137,9 | 378,3 | 263,3 | 646,5 | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja |219,5 |208,4 | 180,3 | 184,0 | 228,8 | 213,6 | 221,7 | 219,2 | | verkkopalvelut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät |-26,4 |-33,0 | -41,2 | -36,9 | -41,6 | -38,5 | -53,0 | -64,1 | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | yhteensä | 007,2| 151,3| 246,2 | 802,3 | 995,4 | 275,2 | 172,5 | 509,3 | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2007

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2007 (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2007 | 1-12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 3 706,5 | 3 284,4 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 1 798,5 | 1 477,4 | 22 | | liiketoiminnan osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -3 342,7 | -3 002,8 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | 1,2 | 1,3 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -27,2 | -24,1 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 337,8 | 258,8 | 31 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 9,1 | 7,9 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 2,6 | 2,6 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -3,8 | -2,7 | 41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -31,0 | -20,5 | 51 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 305,6 | 238,2 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 8,2 | 7,3 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -77,6 | -62,8 | 24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 228,0 | 175,4 | 30 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 6,2 | 5,3 | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 224,9 | 171,0 | 32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 3,1 | 4,4 | -30 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | voitosta laskettu osakekohtainen | | | | | tulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 1,77 | 1,36 | 30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 1,77 | 1,35 | 31 | --------------------------------------------------------------------------------

TULOSLASKELMA 1.10. - 31.12.2007 (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 10-12/2007 | 10-12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 1 027,0 | 908,1 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta Suomen ulkopuolisen | 529,7 | 429,7 | 23 | | liiketoiminnan osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan tuotot ja kulut | -910,7 | -815,7 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | 0,2 | 0,5 | -60 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -7,8 | -6,5 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 108,7 | 86,4 | 26 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 10,6 | 9,5 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 0,8 | 0,3 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | -2,6 | -0,9 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -8,4 | -5,7 | 47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 98,5 | 80,1 | 23 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 9,6 | 8,8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -24,6 | -19,2 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden voitto | 73,9 | 60,8 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 7,2 | 6,7 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 72,8 | 60,3 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 1,1 | 0,5 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | voitosta laskettu osakekohtainen | | | | | tulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,57 | 0,48 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu, e | 0,58 | 0,48 | 21 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

TASE (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2007 | 12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 92,5 | 91,8 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 240,6 | 248,8 | -3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 27,1 | 15,6 | 74 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 3,6 | 2,9 | 24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut sijoitukset | 2,5 | 3,0 | -17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 15,1 | 13,4 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 27,2 | 21,1 | 29 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 1 265,0 | 1 006,4 | 26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 727,5 | 688,9 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 60,2 | 25,9 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 2 461,3 | 2 117,8 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | | | | | pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 149,1 | 63,4 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu oma pääoma | 665,4 | 607,1 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 3,8 | 3,9 | -3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 818,3 | 674,4 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 71,5 | 52,5 | 36 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 7,5 | 11,6 | -35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 34,2 | 32,2 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 356,9 | 275,8 | 29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 1,7 | 8,4 | -80 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 928,3 | 788,0 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 24,8 | 18,3 | 36 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset velat | 218,1 | 256,6 | -15 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 2 461,3 | 2 117,8 | 16 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- | Vara-| Muut |Muunto-| Arvon | Kerty-| Vähem-| Oma | | | pää- | kurs-| ra- |rahas-| ero- | muu- | neet | mistön| pääoma| | | oma | si- | hasto| tot | ra- | tos- |voitto-| osuus | yh- | | | | ra- | | | hasto | ra- | varat | | teensä| | | | hasto| | | | hasto | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 63,4 | 83,8 | 0,8 | 13,7 | -4,5 | 1,0 | 512,3 | 3,9 | 674,4 | | pääoma | | | | | | | | | | | 1.1.2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahasto- | 82,8 |-82,8 | - | - | - | - | - | - | - | | anti | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemer-| 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | | kinnät | | | | | | | | | | | optioilla| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoris-| - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | | kin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -4,5 | - | -1,3 | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | -1,0 | - | 0,2 | - | - | 4,2 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tili- | - | - | - | - | - | - | 224,9 | 3,0 | - | | kauden | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon- | - | - | - | - | - | - | -82,4 | -0,1 | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | - | 0,2 | 0,0 | - | | -0,1 | -2,9 | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma |149,1 | 0,0 | 1,0 | 13,9 | -9,0 | 2,0 | 657,6 | 3,8 | 818,4 | | pääoma | | | | | | | | | | | 31.12. | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | |Osake-| Yli- | Vara-| Muut |Muunto-| Arvon | Kerty-| Vähem-| Oma | | | pää- | kurs-| ra- |rahas-| ero- | muu- | neet | mistön| pääoma| | | oma | si- | hasto| tot | ra- | tos- |voitto-| osuus | yh- | | | | ra- | | | hasto | ra- | varat | | teensä| | | | hasto| | | | hasto | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 62,4 | 77,2 | 0,7 | 2,5 | -3,0 | -0,1 | 420,0 | 3,8 | 563,5 | | pääoma | | | | | | | | | | | 1.1.2006 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemer-| 1,0 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | | kinnät | | | | | | | | | | | optioilla| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkoris-| - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | | kin | | | | | | | | | | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | | arvon | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muunto- | - | - | - | - | -1,5 | - | -0,3 | - | - | | erot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioi- | - | 1,0 | - | 11,2 | - | - | -9,6 | - | - | | den | | | | | | | | | | | kirjaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tili- | - | - | - | - | - | - | 171,0 | 4,4 | - | | den | | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon- | - | - | - | - | - | - | -68,9 | - | - | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | -4,3 | - | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 63,4 | 83,8 | 0,8 | 13,7 | -4,5 | 1,0 | 512,3 | 3,9 | 674,4 | | pääoma | | | | | | | | | | | 31.12. | | | | | | | | | | | 2006 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2007 | 1-12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 228,0 | 175,4 | 30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoriteperusteisten erien peruminen | 120,5 | 106,8 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten saamisten muutos | -32,9 | -140,0 | -77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden muutos | -259,8 | -319,5 | -19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten velkojen muutos | 118,7 | 105,6 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos yhteensä | -174,0 | -353,9 | -51 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -27,3 | -24,9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 2,4 | 2,4 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -66,2 | -54,1 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 83,4 | -148,3 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja liiketoimintojen | -14,1 | -11,1 | 27 | | hankinta vähennettynä hankintahetken | | | | | rahavaroilla | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten myynti | 0,4 | 0,0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin | -28,7 | -33,8 | -15 | | hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineettomiin | -6,4 | -3,1 | *) | | hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit sijoituksiin | -0,1 | - | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja liiketoimintojen | 31,7 | 2,5 | *) | | myynti | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten hyödykkeiden myynti | 4,4 | 3,0 | 47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusten myynti | 0,0 | 0,5 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | -12,9 | -42,0 | -69 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannista saadut maksut | 2,9 | 6,6 | -56 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamisten vähennys | 0,1 | 0,1 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen muutos | -49,1 | 61,9 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen nostot | 168,1 | 175,0 | -4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -74,2 | -37,4 | 98 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen maksut | -1,4 | -1,9 | -26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -82,6 | -68,9 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -36,2 | 135,4 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 34,3 | -54,8 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden alussa | 25,9 | 80,6 | -68 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttakurssien muutoksen vaikutus | - | 0,1 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden lopussa | 60,2 | 25,9 | *) | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

3. LIITETIETOJA

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET

YIT Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2007 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:n komission 31.12.2007 mennessä hyväksymiä IAS/IFRS-standardeja ja SIC ja IFRIC -tulkintoja.
Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2007.

IFRS-standardien muutosten tai tulkintojen soveltaminen 1.1.2007 alkaen

Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavia standardien muutoksia tai uusia tulkintoja:

IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutos. Näiden standardien soveltamisen johdosta konsernin tilinpäätökseen liitetietoja on täydennetty sekä lisätty liitetiedot 29 ja 30. . Seuraavilla voimaanastuneilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin:

IFRIC 7, Tilinpäätöksen oikaisemiseen liittyvän lähestymistavan soveltaminen IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti. IFRIC 8, IFRS2:n soveltamisala, kun liiketoimessa käytetään oman pääoman ehtoisia instrumentteja. IFRIC 9, Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi. IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen. Käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin.

RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Rahoitusriskejä ovat likviditeetti-, korko-, valuutta- ja luottoriski, ja niiden hallinta on osa konsernin rahoituspolitiikkaa. Hallitus on hyväksynyt noudatettavan rahoituspolitiikan, jonka käytännön toteutuksesta vastaa konsernin rahoitusosasto yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa. Kaudella 1-3/2007 hallitus muutti valuuttakurssiriskin hallintaa siten, että YIT:n oman pääoman arvoa ei enää suojata valuuttakurssien muutoksilta. Valuuttapositiot raportoidaan kerran vuodessa tarkastusvaliokunnalle.

Konsernin strategiset taloudelliset tavoitetasot ohjaavat konsernin pääoman käyttöä ja hallintaa. Kannattavan kasvun tavoitteen saavuttamista tuetaan pitämällä konsernin pääomarakenne optimaalisena. Pääomarakenteeseen vaikutetaan ensisijaisesti ohjaamalla liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää.

Yksityiskohtaisempi selvitys rahoitusriskeistä julkistetaan vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetiedoissa.SEGMENTTITIEDOT

YIT:n liiketoiminta jakautui vuonna 2007 kolmeen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Kiinteistötekniset palvelut, Rakentamispalvelut ja Teollisuus- ja verkkopalvelut.

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2007 | 1-12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 1 650,0 | 1 415,1 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 1 634,9 | 1 452,2 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut *) | 489,8 | 476,9 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -68,2 | -59,8 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 706,5 | 3 284,4 | 13 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto vuonna 2007 oli 77 milj. euroa. Liiketoimintaryhmän myynti toteutui 31.12.2007.

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2007 | 1-12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 112,2 | 87,6 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 200,6 | 170,8 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut | 41,2 | 18,0 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -16,2 | -17,6 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 337,8 | 258,8 | 31 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2007 | 12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 707,7 | 601,7 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentamispalvelut | 2 646,5 | 2 053,5 | 29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut | 219,2 | 184,0 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -64,1 | -36,9 | 74 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 509,3 | 2802,3 | 25 | --------------------------------------------------------------------------------

KAUDEN LIIKEVOITTOON VAIKUTTAVAT POIKKEUKSELLISET ERÄT (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2007 | 1-12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varausten purku | - | 7,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenjärjestelyt | -1,0 | -5,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän | 14,4 | - | | myynti | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 13,4 | 2,1 | --------------------------------------------------------------------------------

Kiinteistöteknisissä palveluissa purettiin eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia kaudella 10-12/2006. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.

Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon 10-12/2007 sisältyy +14,4 milj. euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä. Liikevoittoon 1-3/2007 sisältyy -1,0 milj. euroa ja liikevoittoon 7-9/2006 -5,1 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia.

HANKITUT LIIKETOIMINNOT (milj. e)

Vuonna 2007 YIT-konserni teki pieniä yritys- ja liiketoimintahankintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Kiinteistötekniset palvelut ja Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialoilla. Hankinnoista merkittävimmät olivat Norjassa Comford Nord AS, Brodrene Hagenes AS ja Halden Automasjon AS, Ruotsissa Cellpipe AB, Tanskassa Monies & Andersens Eftf. A/S ja Suomessa Inesco Oy.

Näiden hankintojen yhteenlasketut hankintahinnat olivat 14,6 milj. euroa. Hankinnoista ei syntynyt kohdistamatonta liikearvoa. Liikearvo kohdistettiin pääasiassa aineettomiin hyödykkeisiin.

Tilikaudella lisättiin Rakentamispalvelut-toimialalla omistusosuutta ZAO YIT Moskoviassa 5,1 %:lla 92,9 %:iin.

-------------------------------------------------------------------------------- | | Kirjattu | Kirjanpitoarvo | | | käypä | ennen | | | arvo | yhdistelyä | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus taseen varoihin ja velkoihin: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1,1 | 1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 11,9 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 2,6 | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 8,7 | 8,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 2,4 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | -10,1 | -10,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankittu nettovarallisuus | 16,6 | 4,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisvastike | 16,6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 0,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus rahavirtaan: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahana maksettava vastike | 17,6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun yrityksen rahavarat | -2,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilinpäätöshetkellä maksamattomat erät | -1,1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintojen kassavirta | 14,1 | | --------------------------------------------------------------------------------

MYYDYT LIIKETOIMINNOT (milj. e)

YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy myi 20.11.2007 allekirjoitetulla kauppakirjalla Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän Relacom Finland Oy:lle 25 milj. eurolla. Suomen Kilpailuviraston hyväksynnän jälkeen kauppa toteutui ja kauppasumma maksettiin 31.12.2007.

YIT Rakennus Oy ja sen liettualainen tytäryhtiö AB YIT Kausta allekirjoittivat 2.10.2007 sopimuksen omistamiensa UAB Kausta Guderin osakkeiden myynnistä. Kauppa toteutui Liettuan kilpailuviranomaisten hyväksynnän jälkeen 30.11.2007.

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen: | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 91,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan kulut | -88,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 2,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verot | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto verojen jälkeen | 2,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus taseen varoihin ja velkoihin: | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 3,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 8,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 3,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarallisuus | 14,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vaikutus rahavirtaan: | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saatu rahana | 32,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnin suorat kulut | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyn yksikön rahavarat | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus | 31,7 | --------------------------------------------------------------------------------

AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2007 | 1-12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 91,8 | 77,1 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 29,4 | 33,6 | -13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset yritysostojen kautta | 1,1 | 2,4 | -54 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -4,0 | -2,6 | 54 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset yritysmyyntien kautta | -2,4 | -0,3 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -20,3 | -18,6 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirto toiseen tase-erään | -3,1 | 0,2 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 92,5 | 91,8 | 1 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

VAIHTO-OMAISUUS (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2007 | 12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineet ja tarvikkeet | 19,4 | 19,5 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskeneräiset työt | 488,3 | 378,2 | 29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maa-alueet ja tonttiyhtiöt | 567,1 | 500,0 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden asunto- ja | 80,0 | 64,9 | 23 | | kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennakkomaksut | 104,4 | 35,2 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu vaihtomaisuus | 5,7 | 8,6 | -33 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus yhteensä | 1 265,0 | 1 006,4 | 26 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma ja | Osakkeiden| Osake- | Ylikurs-| Omat | Yhteensä| | ylikurssirahasto | lukumäärä | pääoma | si-ra- | osakkeet| | | | | | hasto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2007 |126 777 072| 63,4 | 83,8 | 0,0 | 147,2 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastoanti | - | 82,8 | -82,8 | - | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirto muihin | - | - | -1,0 | - | -1,0 | | rahastoihin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden | -400 | - | - | 0,0 | 0,0 | | mitätöinti | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeoptioiden käyttö | 441 200 | 2,9 | - | - | 2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.2007 |127 217 872| 149,1 | 0,0 | 0,0 | 149,1 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

KOROLLISET VELAT (milj. e)

Joukkovelkakirjalainat -------------------------------------------------------------------------------- | | Käypä | Tasearvo | Nimellisarvo| | | arvo | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat tilinpäätöksessä | 275,3 | 275,0 | 275,0 | | 31.12.2006 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden lyhennykset | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yllä olevien arvostus per 31.12.2007 | 223,5 | 225,0 | 225,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskaudella nostetut | | | | | joukkovelkakirjalainat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (1) 1/2007 - 2014, kuponkikorko 5,284 | 49,2 | 50,0 | 50,0 | | %, EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (2) 2/2007 - 2012, kuponkikorko 5,165 | 49,2 | 49,9 | 50,0 | | %, EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat yhteensä | 321,9 | 324,9 | 325,0 | | 31.12.2007 | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Katsauskaudella nostettujen lainojen ehdot lyhyesti:

1) Laina-aika 26.3.2007 - 26.3.2014, koronmaksut neljännesvuosittain jälkikäteen, alkaen 26.6.2007. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. ISIN koodi FI0003024216. Lainan korko on 3 kk:n Euribor + 0,50%. (Private Placement). 2) Laina-aika 29.3.2007 - 29.3.2012, koronmaksut neljännesvuosittain jälkikäteen, alkaen 29.6.2007. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. ISIN koodi SE0001991068. Lainan korko on 3 kk:n Euribor + 0,40 %. (Private Placement).

Korollisiin velkoihin liittyvä korkoriski

Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin koko lainasalkusta oli tilinpäätöshetkellä 64 prosenttia (39 %) ja korkojen painotettu keskiarvo 4,555 % (4,291 %).

Vaihtuvakorkoisten lainojen korkojen painotettu keskiarvo oli 5,563 % (4,108 %).
Koko lainasalkun korkojen painotettu keskiarvo oli 4,921 % (4,180 %). Nämä luvut sisältävät koronvaihtosopimusten vaikutuksen.

Koronvaihtosopimuksilla on suojattu vaihtuvakorkoisten, 3 kuukauden Euriboriin sidotun, nimellisarvoltaan 175 milj. euroa ja 6 kuukauden Euriboriin sidotun, nimellisarvoltaan 35 milj. euron määräisten lainojen korkojen uudelleenmäärittelyyn liittyvää riskiä. Suojaukset on todettu tehokkaiksi ja koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutokset kirjattu tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti omaan pääomaan arvonmuutosrahastoon. Korkojohdannaiset laskevat koko lainasalkun korkojen painotettua keskiarvoa 0,349 prosenttiyksiköllä.

Korkojohdannaisilla on suojattu myös vaihtuvakorkoisten, 3 kuukauden Euriboriin sidottujen, nimellisarvoltaan 100 milj. euron määräisten lainojen ja 1 kuukauden Euriboriin sidottujen, nimellisarvoltaan 62 milj. euron määräisten myytyjen saatavien korkojen uudelleenmäärittelyyn liittyvää riskiä. Näihin johdannaisiin ei sovelleta IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa ja niiden käyvän arvon muutokset on kirjattu tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti tulokseen.

Vuoden 2007 lopussa pitkäaikaisten lainojen ja niitä suojaavien korkojohdannaisten duraatio oli 1,28 vuotta (1,52 vuotta).

EHDOLLISTEN VELKOJEN JA VAROJEN MUUTOKSET SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2007 | 12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut vakuudet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut yrityskiinnitykset | 29,3 | 29,3 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantatut arvopaperit | - | 1,5 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovastuut | 202,9 | 252,5 | -20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokravastuut | 294,3 | 202,1 | 46 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut vuokravastuut | 7,8 | 6,5 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | 0,7 | 0,8 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut takaukset | 12,4 | - | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuksista johtuva vastuu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuksien arvot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannaiset | 399,8 | 173,4 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinisopimukset | 245,5 | 202,7 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvät arvot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotermiinisopimukset | 3,5 | 2,0 | 75 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinisopimukset | 3,6 | 1,7 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ehdolliset saatavat | 11,1 | 11,1 | - | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

LIIKETOIMET OSAKKUUSYHTIÖIDEN KANSSA (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2007 | 1-12/2006 | muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit osakkuusyhtiöille | 4,8 | 1,2 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot osakkuusyhtiöiltä | 40,1 | 0,4 | *) | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 0,1 | 2,6 | -96 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 0,8 | - | *) | --------------------------------------------------------------------------------

*) Muutos yli 100 prosenttia.

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit