YIT:n toimitusjohtajan esitys pääomamarkkinapäivässä: tavoitteena hallittu ja kannattava kasvu

PÖRSSITIEDOTE                             19.9.2013 KLO 7.00

 

YIT:N TOIMITUSJOHTAJAN ESITYS PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄSSÄ: TAVOITTEENA HALLITTU JA KANNATTAVA KASVU

 

YIT järjestää tänään 19.9.2013 Moskovassa sijoittajille ja analyytikoille suunnatun pääomamarkkinapäivän, jossa esitellään konsernin strategiaa. Samalla YIT kommentoi liiketoimintansa viimeaikaista kehitystä Venäjällä, asunto- sekä toimitila- ja infrarakentamisessa.

 

YIT:n strategian päätavoitteena on hyvin hallittu ja kannattava kasvu. Siihen tähdätään omaperusteisten hankkeiden kautta kaikissa liiketoiminnoissa ja kaikilla nykyisillä maantieteellisillä alueilla (Suomi, Venäjä, Baltian maat ja Keskinen Itä-Eurooppa). Voimakkaampaa kasvua haetaan erityisesti kehittyviltä markkinoilta ja asuntorakentamisesta. Muina painopisteinä ovat suhdannekestävyyden ja taloudellisen liikkumavaran parantaminen sekä uudistumisen nopeuttaminen.

 

Hallitus vahvisti konsernille pitkän aikavälin strategiset tavoitetasot kesäkuun kokouksessaan ja ne ovat:

 

  • liikevaihdon yli 10 prosentin vuosittainen keskimääräinen kasvu
  • 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto
  • operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen
  • 40 prosentin omavaraisuusaste
  • osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta.

 

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin nykyisen painotuksen mukaisesti. Tavoitetasoja määritettäessä oletuksena on ollut, että talouskasvu jatkuu YIT:n markkina-alueella.

 

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

 

”Kesäkuun lopussa loppuunsaatetun jakautumisen jälkeen YIT-konsernissa on keskitytty täysipainoisesti rakentamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. YIT on toteuttanut onnistuneesti keväällä vahvistettua strategiaa kesän ja alkusyksyn aikana. YIT:n valinta Helsingin Keski-Pasilan kehittäjäksi ja yhteensä noin miljardin euron hankkeet antavat merkittävän liiketoimintavolyymin Suomessa alkaen vuodesta 2015.

 

Pietarissa olemme saaneet rakennusluvan ja tehneet käynnistyspäätöksen Smolny -keskustakorttelin rakentamisen aloittamisesta. Nyt aloitetun vaiheen arvo on noin 130 miljoonaa euroa. YIT on myös saanut hyväksytyn asemakaavan Pietarissa Novo-Orlovskin aluehankkeelleen ja hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentaminen käynnistyy tulevan talven aikana. Kaikkiaan alueelle rakennetaan noin 10 000 uutta asuntoa. Näiden monivuotisten projektien arvo on lähes 1,5 miljardia euroa. Tavoitteenamme on syksyn aikana käynnistää myös ensimmäisen asuntokohteen rakentaminen Tjumenissa, Venäjällä.

 

Makrotalouden epävarmuus on kesän ja syksyn aikana heijastunut YIT:n ja sen asiakkaiden toimintaan ja päätöksentekoon. Suomessa kerrostaloasuntojen myynti on noussut alkusyksyllä normaalille tasolle, mutta pien- ja rivitaloasuntojen myynti on pysynyt YIT:n tarjontaan nähden alhaisella tasolla. Tämän johdosta alensimme Suomen asuntomyyntiennustettamme loppuvuoden osalta. Suomen asuntorakentamisessa panostamme kuluttajamyynnin ohella sijoittajamyyntiin. Arviomme mukaan YIT myy Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä yhteensä noin 600 asuntoa.

 

Venäjällä asuntokauppa on jatkunut YIT:n kaikissa yksiköissä varsin vilkkaana, mutta varovaisemmiksi muuttuneet talousennusteet sekä muutamissa YIT:n toimintakaupungeissa lisääntynyt asuntotarjonta eivät ole mahdollistaneet asuntojen hintojen korotuksia tavoitteidemme mukaisesti. Vuoden kolmannella neljänneksellä YIT myy arviomme mukaan noin 1 300 asuntoa Venäjällä, Baltiassa ja Keskisessä Itä-Euroopassa. Asuntohintojen odotetaan säilyvän vakaina kaikilla YIT:n markkinoilla loppuvuoden aikana. Jatkamme myös pääoman vapauttamista hitaasti kiertävistä omaisuuseristä.”

 

YIT:n tulosohjeistus vuodelle 2013

 

YIT Oyj arvioi, että vuonna 2013 konsernin liikevaihto ja liikevoitto alenevat vuoden 2012 tasolta ilman kertaluonteisia eriä. Tulosohjeistus perustuu toimialaraportointiin eli osatuloutukseen ja sitä muutettiin 11.9.2013.

 

Pääomamarkkinapäivä

 

Tänään 19.9.2013 järjestettävän pääomamarkkinapäivän ohjelma alkaa kello 8.30 paikallista aikaa eli kello 7.30 Suomen aikaa (EEST). Tuolloin alkavaa toimitusjohtajan esitystä voi seurata suorana lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/cmd2013webcast. Toimitusjohtajan esityksen ajan sijoittajat ja analyytikot voivat osallistua tilaisuuteen myös puhelinkonferenssin kautta soittamalla numeroon +358 (0)9 8171 0375 (PIN-koodi: 696002#)

 

Lisätietoja pääomamarkkinapäivästä ja yhtiön strategiasta löytyy YIT:n verkkosivuilta osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat.

 

Lisätietoja antaa:

 

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, 045 6700 626, timo.lehtinen@yit.fi

 

 

YIT OYJ

 

Sanna Kaje

Sijoittajasuhdejohtaja

 

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

 

YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo vetovoimaisempaa ja kestävämpää kaupunkiympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. YIT rakentaa asuntoja, toimitiloja ja infrastruktuuria, kehittää kokonaisia alueita sekä tarjoaa kuluttajille asumisen ratkaisuja. YIT:llä on yli 100 vuoden kokemus ja vahva markkina-asema: Suomessa se on suurin asuntojen rakentaja ja Venäjällä merkittävin ulkomainen asuntorakentaja. Suomessa YIT on myös yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista. Yhtiö työllistää yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa