YIT:n Työmaapassi-järjestelmä valmiudessa Verohallinnon tiedonantovelvollisuuden uudistukseen

Verohallinnon tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista rakennusalalla tulee muuttumaan 1. heinäkuuta 2014. Pääurakoitsijan velvollisuutena työntekijätietojen osalta on jatkossa ilmoittaa kaikki rakennustyömaalla työskentelevät työntekijät kuukausittain Verohallintoon.
Muutos vaadittuihin työntekijätietoihin tuo mukanaan myös tarpeita päivittää YIT:n tietojärjestelmiä. YIT tulee hyödyntämään työntekijätietojen raportoinnissa omaa Työmaapassi-järjestelmäänsä, jonka päivittäminen raportointivalmiuteen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. YIT:llä on nyt valmius kerätä pääurakoitsijan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat työntekijätiedot kaikista rakennustyömaillaan työskentelevistä työntekijöistä.

”Haluamme omalla toiminnallamme edistää rakennusalan tervettä toimintaa. Verohallinnon suositusten noudattaminen on vaatinut paitsi huomattavaa järjestelmäuudistusta, myös projektijohdon valmennusta ja käytäntöihin tarkennuksia. Työ on mittavaa, mutta varmistaessamme työntekijä- ja veronumerotietojen kohdentumisen voimme osaltamme ehkäistä rikollista toimintaa alalla”, kertoo YIT:n työturvallisuuspäällikkö Ville Sivunen.

YIT:n työmaat käyttävät Työmaapassi-järjestelmää kaikkien YIT:n omien työntekijöiden sekä aliurakoitsijoiden työntekijöiden perehdyttämisessä ja työntekijätietojen kirjaamisessa. Tällä hetkellä Työmaapassissa on jo noin 60 000 työntekijän perehdytys- ja henkilötiedot. Perehdytystä työmaalla tekevä kirjaa jokaisen työmaalla työskentelevän henkilökohtaisen perehdytyksen suoritetuksi järjestelmään ja tekee perehdytetylle työntekijälle valokuvallisen, työmaakohtaisen kulkuluvan, jonka voimassaoloaika voidaan rajoittaa työsuorituksen mukaiseksi. Työmaapassissa jo olevien henkilöiden tietojen ajantasaisuus varmistetaan jokaisen perehdytyksen yhteydessä. Työmaapassi-järjestelmä on käytössä YIT:n kaikilla vuoden 2009 jälkeen käynnistyneillä työmailla.

Lisätietoja: Ville Sivunen , työturvallisuuspäällikkö, YIT Oyj, puh. 040 830 7229, ville.sivunen@yit.fi

Hanna Malmivaara , viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fiAvainsanat:

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia