YIT:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2007

YHTIÖTIEDOTE       17.3.2008   KLO 09.00    

 YIT:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2007         

Vuoden 2008 alusta lukien YIT-konsernin toimialajako muuttui siten, että Rakentamispalvelut jaettiin kahdeksi toimialaksi: Suomen rakentamispalvelut sekä Kansainväliset rakentamispalvelut, johon kuuluvat Venäjän ja Baltian maiden liiketoiminnot.

Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan nimeksi muutettiin Teollisuuden palvelut, kun Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynti toteutui 31.12.2007.

Alla on esitetty tiivistetysti uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2007. Liitteessä on eritelty vertailutiedot siten kuin ne esitetään vuositilinpäätöksen liitetiedoissa.

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2007 | 1-6/2007 | 1-9/2007 | 1-12/2007| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 367,7 | 778,0 | 1 170,3 | 1 650,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 291,5 | 598,5 | 871,0 | 1 158,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 79,3 | 194,5 | 334,1 | 486,1 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut *) | 110,7 | 240,3 | 359,0 | 489,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -15,7 | -38,5 | -54,9 | -77,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 833,5 | 1 772,8 | 2 679,5 | 3 706,5 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto vuonna 2007 oli 77 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2007 | 1-6/2007 | 1-9/2007 | 1-12/2007| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 18,8 | 44,4 | 71,1 | 112,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 35,6 | 71,1 | 104,5 | 133,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 5,6 | 21,6 | 45,5 | 67,2 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut *) | 5,0 | 10,8 | 18,9 | 41,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -3,8 | -8,2 | -10,9 | -16,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 61,2 | 139,7 | 229,1 | 337,8 | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti segmenteittäin, %

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2007 | 1-6/2007 | 1-9/2007 | 1-12/2007| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 5,1 % | 5,7 % | 6,1 % | 6,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 12,2 % | 11,9 % | 12,0 % | 11,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 7,1 % | 11,1 % | 13,6 % | 13,8 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut *) | 4,5 % | 4,5 % | 5,3 % | 8,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 7,3 % | 7,9 % | 8,6 % | 9,1 % | --------------------------------------------------------------------------------

*) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä seuraavasti: Liikevoittoon 10-12/2007 sisältyy +14,4 milj. euroa johtuen Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän myynnistä. Liikevoittoon 1-3/2007 sisältyy -1,0 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia.

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 3/2007 | 6/2007 | 9/2007 | 12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 670,3 | 721,8 | 740,5 | 707,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 1 026,1 | 1 193,1 | 1 128,9 | 1 183,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 1 111,8 | 1 185,2 | 1 134,4 | 1 462,7 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut *) | 228,8 | 213,6 | 221,7 | 219,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -41,6 | -38,5 | -53,0 | -64,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 2 995,4 | 3 275,2 | 3 172,5 | 3 509,3 | --------------------------------------------------------------------------------

*) Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan tilauskanta 12/2007 ei sisällä Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmän tilauskantaa.

Varat ja velat (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | Varat | Velat yhteensä | | | yhteensä | 12/2007 | | | 12/2007 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 764,0 | 469,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 823,4 | 429,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset rakentamispalvelut | 801,6 | 703,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut | 241,0 | 161,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -168,7 | -121,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 2 461,3 | 1 643,0 | --------------------------------------------------------------------------------

Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, %

-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistötekniset palvelut | 45,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 30,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset rakentamispalvelut | 12,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus- ja verkkopalvelut *) | 68,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 26,2 % | --------------------------------------------------------------------------------

*) Kun Teollisuus- ja verkkopalvelut -toimialan liikevoitosta jätetään pois Verkkopalvelut-liiketoiminnan myynnistä aiheutunut positiivinen 14,4 milj. euron kertaluonteinen erä, sijoitetun pääoman tuotto oli 45,3 prosenttia.Lisätietoja antavat: Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fiYIT OYJ

Juha Kostiainen Viestintä- ja kehitysjohtajaJakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit