YIT:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2008

PÖRSSITIEDOTE  23.3.2009  KLO 10.15        


 YIT:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2008         


Vuoden 2009 alusta lukien YIT-konsernin toimialajako muuttui siten, että Kiinteistötekniset palvelut ja Teollisuuden palvelut -toimialat yhdistettiin Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialaksi.

Alla on esitetty tiivistetysti uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2008. Liitteessä on eritelty vertailutiedot siten kuin ne esitetään vuositilinpäätöksen liitetiedoissa.

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2008 | 1-6/2008 | 1-9/2008 | 1-12/200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 507,8 | 1 096,9 | 1 683,0 | 2 396,0 | | teollisuuspalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 284,9 | 593,5 | 879,3 | 1 147,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 154,3 | 273,8 | 397,1 | 493,5 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -20,0 | -46,0 | -70,4 | -97,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 927,0 | 1 918,2 | 2 889,0 | 3 939,7 | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2008 | 1-6/2008 | 1-9/2008 | 1-12/200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 31,5 | 72,5 | 116,0 | 162,0 | | teollisuuspalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 35,4 | 64,8 | 92,9 | 111,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 16,1 | 22,2 | 18,2 | 9,0 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -4,4 | -10,4 | -14,9 | -22,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 78,6 | 149,1 | 212,2 | 260,7 | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti segmenteittäin, %

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2008 | 1-6/2008 | 1-9/2008 | 1-12/200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 6,2 % | 6,6 % | 6,9 % | 6,8 % | | teollisuuspalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 12,4 % | 10,9 % | 10,6 % | 9,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 10,4 % | 8,1 % | 4,6 % | 1,8 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 8,5 % | 7,8 % | 7,3 % | 6,6 % | --------------------------------------------------------------------------------

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 3/2008 | 6/2008 | 9/2008 | 12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 1 048,0 | 1 021,3 | 1 284,1 | 1 050,2 | | teollisuuspalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 1 306,4 | 1 264,8 | 1 085,9 | 874,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 1 381,7 | 1 483,7 | 1 678,2 | 1 369,3 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -109,1 | -99,4 | -83,3 | -60,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 627,0 | 3 670,4 | 3 964,9 | 3 233,7 | --------------------------------------------------------------------------------

Varat ja velat (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | Varat | Velat yhteensä | | | yhteensä | 12/2008 | | | 12/2 | | | | 008 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut | 1 280 048 | 857 696 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 861 142 | 674 935 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset rakentamispalvelut | 960 726 | 914 507 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät ja eliminoinnit | -162 540 | -349 232 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 2 939 376 | 2 097 906 | --------------------------------------------------------------------------------

Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, %

-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut | 54,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 28,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset rakentamispalvelut | 1,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 17,5 % | --------------------------------------------------------------------------------Lisätietoja antavat: Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fiYIT OYJ

Veikko Myllyperkiö ViestintäjohtajaJakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit