YIT:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2008

PÖRSSITIEDOTE  23.3.2009  KLO 10.15        

 YIT:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2008         

Vuoden 2009 alusta lukien YIT-konsernin toimialajako muuttui siten, että Kiinteistötekniset palvelut ja Teollisuuden palvelut -toimialat yhdistettiin Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialaksi.

Alla on esitetty tiivistetysti uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2008. Liitteessä on eritelty vertailutiedot siten kuin ne esitetään vuositilinpäätöksen liitetiedoissa.

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2008 | 1-6/2008 | 1-9/2008 | 1-12/200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 507,8 | 1 096,9 | 1 683,0 | 2 396,0 | | teollisuuspalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 284,9 | 593,5 | 879,3 | 1 147,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 154,3 | 273,8 | 397,1 | 493,5 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -20,0 | -46,0 | -70,4 | -97,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 927,0 | 1 918,2 | 2 889,0 | 3 939,7 | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2008 | 1-6/2008 | 1-9/2008 | 1-12/200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 31,5 | 72,5 | 116,0 | 162,0 | | teollisuuspalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 35,4 | 64,8 | 92,9 | 111,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 16,1 | 22,2 | 18,2 | 9,0 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -4,4 | -10,4 | -14,9 | -22,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 78,6 | 149,1 | 212,2 | 260,7 | --------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti segmenteittäin, %

-------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2008 | 1-6/2008 | 1-9/2008 | 1-12/200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 6,2 % | 6,6 % | 6,9 % | 6,8 % | | teollisuuspalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 12,4 % | 10,9 % | 10,6 % | 9,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 10,4 % | 8,1 % | 4,6 % | 1,8 % | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 8,5 % | 7,8 % | 7,3 % | 6,6 % | --------------------------------------------------------------------------------

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | 3/2008 | 6/2008 | 9/2008 | 12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja | 1 048,0 | 1 021,3 | 1 284,1 | 1 050,2 | | teollisuuspalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 1 306,4 | 1 264,8 | 1 085,9 | 874,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset | 1 381,7 | 1 483,7 | 1 678,2 | 1 369,3 | | rakentamispalvelut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -109,1 | -99,4 | -83,3 | -60,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 3 627,0 | 3 670,4 | 3 964,9 | 3 233,7 | --------------------------------------------------------------------------------

Varat ja velat (milj. e)

-------------------------------------------------------------------------------- | | Varat | Velat yhteensä | | | yhteensä | 12/2008 | | | 12/2 | | | | 008 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut | 1 280 048 | 857 696 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 861 142 | 674 935 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset rakentamispalvelut | 960 726 | 914 507 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät ja eliminoinnit | -162 540 | -349 232 | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 2 939 376 | 2 097 906 | --------------------------------------------------------------------------------

Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, %

-------------------------------------------------------------------------------- | | 12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut | 54,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen rakentamispalvelut | 28,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kansainväliset rakentamispalvelut | 1,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | YIT-konserni yhteensä | 17,5 % | --------------------------------------------------------------------------------Lisätietoja antavat: Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fiYIT OYJ

Veikko Myllyperkiö ViestintäjohtajaJakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit