YIT:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET KAUPPAREKISTERIIN

YIT OYJ     PÖRSSI-ILMOITUS 24.3.2006 klo 10.00


 YIT:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET KAUPPAREKISTERIIN


YIT-Yhtymä Oyj:n 13.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1, 2, 3, 4 ja 9 §:iä. Muutokset on tänään merkitty kaupparekisteriin.

YIT-Yhtymä Oyj:n nimeksi YIT Oyj

Yhtiöjärjestyksen 1 § päätettiin muuttaa siten, että YIT-Yhtymä Oyj:n toiminimi muuttuu muotoon YIT Oyj ja ruotsiksi oleva rinnakkaistoiminimi muotoon YIT Abp. Englanninkielinen nimi YIT Corporation säilyy ennallaan.

Verkkopalvelut yhtiön toimialaan

Yhtiöjärjestyksen 2 § päätettiin muuttaa siten, että yhtiön toimialaan lisätään sana verkkopalvelut.

Osakkeen nimellisarvon puolittaminen

Yhtiöjärjestyksen 3 § päätettiin muuttaa siten, että yhtiön osakkeen nimellisarvo muutetaan yhdestä eurosta 0,5 euroksi (splittaus). Kukin yhden euron nimellisarvoinen osake jaetaan kahdeksi 0,5 euron nimellisarvoiseksi osakkeeksi. Yhtiön osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistuu nykyisestä 62.397.352 kappaleesta 124.794.704 kappaleeseen. Osakepääoma säilyy ennallaan eli 62.397.352 euron suuruisena.

Kullakin osakkeenomistajalla tulee olemaan osakkeita kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta mitään toimenpiteitä. Kaupankäynti uudella osakemäärällä alkaa Helsingin Pörssissä 27.3.2006.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 4 §:ä päätettiin muuttaa siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallitukseen ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:ä päätettiin muuttaa siten, että yhtiökokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

YIT-Yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestys on luettavissa yhtiön Internet- sivuilla.Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi viestintäjohtaja Veikko Myllyperkiö, puh. 020 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi

YIT OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa