YIT NOSTAA KASVUTAVOITETTAAN

PÖRSSITIEDOTE        20.8.2009     KLO 9.00   
YIT NOSTAA KASVUTAVOITETTAAN                          

YIT Oyj:n hallitus on 19.8.2009 vahvistanut konsernin strategian kaudelle 2010-2012. Strategian päätavoitteena on kannattava kasvu. Konsernin liikevaihdon kasvutavoite on nostettu keskimäärin 5-10 prosenttiin vuodessa. Aikaisemmin tavoitteena oli liikevaihdon positiivinen kasvu. Konsernin muut strategiset tavoitetasot on pidetty ennallaan ja ne ovat: sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia, operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen, omavaraisuusaste 35 prosenttia ja osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Huolto ja kunnossapitotoiminta Kiinteistö- ja teollisuuspalveluiden kasvun painopiste

Kiinteistö- ja teollisuuspalveluissa tavoitteena on, että YIT on Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa johtava teknisten järjestelmien huoltaja ja edelläkävijä energiansäästöpalveluissa. Tavoitteena on kasvattaa huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa muuta toimintaa nopeammin sekä orgaanisesti että yrityskaupoin.

Suomen rakentamispalveluissa kasvun painopisteinä asunnot ja infra

Suomen rakentamispalveluissa YIT:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa kaikilla kolmella keskeisellä rakentamisen alueellaan - asunto-, toimitila- ja inframarkkinoilla. Asuntorakentamisessa kasvatetaan omaperustaista tuotantoa siten, että pääoman kierto nopeutuu. Toimitiloissa painopiste on strategiakauden alussa olemassa olevien kiinteistöjen kehittämisessä ja korjaamisessa. Infrapalveluissa markkina-asemaa vahvistetaan ja kunnossapitoa kasvatetaan.

Sijoitetun pääoman käyttöä tehostetaan Venäjällä

Venäjällä YIT tavoittelee ensisijaisesti kannattavuutta ja hallittua kasvua. YIT on sitonut pääomaa pääosin omaperustaiseen asuntorakentamiseen sekä siihen liittyviin tontteihin. Pääoman käyttöä tehostetaan käynnistetyllä laajalla toimenpideohjelmalla. Asuntojen suuri tarve ei ole vähentynyt ja YIT:n asiakaskunnalle suunnattujen asuntojen kysyntänäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia. Baltian maissa ja Keskisessä Itä-Euroopassa YIT pyrkii hyödyntämään markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia.

Pääomamarkkinapäivä 24.9.

YIT järjestää 24.9.2009 sijoittajille ja analyytikoille suunnatun pääomamarkkinapäivän, jossa esitellään konsernin strategiaa. Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkosken esitys on katsottavissa kyseisenä päivänä reaaliaikaisesti klo 9 alkaen osoitteesta www.yitgroup.com/webcast sekä jälkikäteen samasta osoitteesta nauhoitteena.

Lisätietoja antavat: Juhani Pitkäkoski, toimitusjohtaja, 020 433 3301, juhani.pitkakoski@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fiYIT OYJ

Virva Salmivaara Viestintäjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa