YIT OYJ:N HALLITUS VAHVISTI UUDET STRATEGISET TAVOITETASOT

PÖRSSITIEDOTE     6.2.2009 KLO 08:05          

 YIT OYJ:N HALLITUS VAHVISTI UUDET STRATEGISET TAVOITETASOT           

YIT Oyj:n hallitus on 5.2.2009 vahvistanut taloudelliset tavoitetasot strategiakaudelle 2009 - 2011. Konsernin strategiset tavoitetasot ovat: liikevaihdon positiivinen kasvu, sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä, operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee strategiakauden aikana olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen, omavaraisuusaste 35 prosenttia ja osingonjako 40 - 60 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Tavoitetasojen muutoksilla korostetaan kannattavuuskehityksen ja pääoman käytön tehokkuuden sekä positiivisen kassavirran merkitystä vallitsevassa markkinatilanteessa. Kassavirtaa koskeva tavoite asetettiin ensimmäistä kertaa konsernitasolle. Liikevaihdon aikaisempi numeerinen kasvutavoite, keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, jätettiin pois. Sijoitetun pääoman tuottotavoitteeksi asetettiin 20 prosenttia, kun aikaisempi tavoite oli 22 prosenttia. Omavaraisuusastetavoite ja osingonjakotavoite pidettiin ennallaan. Liikevoittotavoite, 9 prosenttia liikevaihdosta, jätettiin pois. Myös erillinen Venäjän liiketoiminnalle asetettu tavoite - liikevaihdon kasvu keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009 - jätettiin pois, koska maan lähivuosien talouskehityksen ennakoitavuus on oleellisesti heikentynyt.

Vuonna 2008 YIT-konsernin liikevaihdon kasvu oli 6 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto 17,5 prosenttia, operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -19,4 milj. euroa, omavaraisuusaste 30,7 prosenttia ja hallituksen esitys osingonjaoksi vuodelta 2008 on 47,6 prosenttia.

Lisätietoja: Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi

YIT OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtajaJakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa