YIT OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN MUKAINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

PÖRSSITIEDOTE                  27.4.2012 KLO 8.01


YIT OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN MUKAINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt 26.4.2012 suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2010-2016 ansaintajakson 2011 palkkion maksamista varten.

Osakeannissa annetaan 130 976 YIT Oyj:n osaketta ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

YIT:n hallitus on päättänyt maaliskuussa 2010 johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön kannattavan kasvun strategiaa ja täydentää muita käytössä olevia palkitsemismuotoja. Vuoden 2011 ansaintajaksolla palkkionsaajina on 236 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 10.3.2010.

Uusien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu YIT:n varsinaisen yhtiökokouksen 10.3.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 1 825 569 omaa osaketta.

 

Lisätietoja antaa:

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 2254, pii.raulo@yit.fi

 

YIT OYJ

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT viettää 100-vuotisjuhlaa vuonna 2012. Yhtiö perustettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan vuonna 1912. Tänä päivänä YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 26 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2011 YIT:n liikevaihto oli noin 4,4 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa