YIT suunnittelee mittavaa tuulivoimapuistoa Lestijärvelle

YIT on ostanut Lestijärven Tuulivoima Oy:ltä oikeudet tuulipuistohankkeeseen, jossa tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Lestijärvelle, Keski-Pohjanmaalle rakennetaan 87 suuruusluokaltaan 3 MW:n tuulivoimalaa. Rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuoden 2015 aikana kaavoitus- ja lupaprosessien valmistuttua. Hankkeen käynnistämiseen vaikuttavat lupien lisäksi rakennusaikaisen rahoituksen sekä loppusijoittajien varmistuminen. Aikataulun toteutuessa ensimmäiset voimalat otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2016–2017.

Valmistuttuaan 87 tuulivoimalaa tuottaisi noin 770 GWh sähköä vuodessa, mikä vastaa Hämeenlinnan kokoisen kaupungin vuotuista sähkönkulutusta. Tuulivoimaloiden tarkka lukumäärä määritellään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin sekä kaavoitus- ja lupaprosessien aikana.

Toteutuessaan täysimittaisena hanke on yksi Suomen suurimmista sisämaahan toteutetuista tuulivoimapuistoista. Hankealueen pinta-ala on noin 8 000 hehtaaria, joka muodostuu pääosin yksityisiltä maanomistajilta vuokratuista maista. Alue on optimaalinen tuulivoimarakentamiselle, sillä sen tuuliolosuhteet vastaavat rannikon olosuhteita. Alueelle on myös mahdollista rakentaa merkittävästi korkeampia tuulivoimaloita kuin Suomeen viime vuosina on rakennettu. Korkeammat voimalat mahdollistavat tehokkaamman tuulivoiman hyödyntämisen.

YIT jatkaa jo tehtyjen hankesuunnitelmien kehittämistä yhteistyössä Lestijärven Tuulivoiman kanssa.
YIT vastaa tuulivoimapuiston toteuttamisesta, jossa hyödynnetään YIT:n valtakunnallista osaamista sekä paikallista alihankintaverkostoa.  

Hankkeen käynnistäjän Lestijärven Tuulivoima Oy:n toimitusjohtaja Aki Simunaniemi on tyytyväinen
YIT:n kanssa solmittuun sopimukseen.

”Olen iloinen, että hankkeen kehittämistä jatkaa Suomen suurin rakentaja, jolla on jo kokemusta tuulivoimapuistojen toteuttamisesta.
YIT jatkaa hankkeen kehittämistä jo tehtyjen suunnitelmien pohjalta ja Lestijärven Tuulivoima Oy on tässä kehitystyössä edelleen vahvasti mukana”, Simunaniemi kertoo.

Myös Lestijärven kunnassa hankkeen toteutumista odotetaan positiivisin mielin. Toteutuessaan tuulivoimapuisto olisi merkittävä taloudellinen tulonlähde Lestijärvelle.

”Kunnan kannalta on ilo tarjota mahdollisuus uusiutuvan energiahankkeen toteuttamiseen. Hanke on merkittävä koko talousalueen kannalta, myös yli kuntarajojen. Tuulivoimapuiston työllistävä vaikutus alueelle on suuri ja hanke on tervetullut lisä kunnan elinkeinoelämälle. Olen erittäin tyytyväinen nyt solmittuun sopimukseen”, kertoo Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen.

YIT tarjoaa palveluita tuulivoimapuistojen rakentamiseen. Palvelutarjonta kattaa maanrakennustyöt teiden ja lähialueen infrastruktuurin rakentamisesta tuulivoimalan perustusratkaisuihin sekä sähköistyksiin. YIT on kehittänyt uusia, kustannustehokkaita perustusratkaisuja mm.
maaston ja tuulivoimatuotantoon vaikuttavien olosuhteiden tuomiin haasteisiin.
Valmiiden tuulivoimaloiden määrän lisäämiseksi YIT osallistuu strategiansa mukaisesti yhä enemmän hankkeiden kehittämiseen myös niiden alkuvaiheessa.

Lisätietoja:
Harri Orko, Yksikönjohtaja, Tuulivoimarakentaminen, YIT Rakennus Oy, puh. 050 440 2322, harri.orko@yit.fi
Aki Simunaniemi, Toimitusjohtaja, Lestijärven Tuulivoima Oy, puh.
044 504 6190, myynti@ev-windpower.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia