YIT:tä ehdotetaan Keski-Pasilan Keskuksen toteuttajaksi Helsingissä

 PÖRSSITIEDOTE                 3.9.2013 klo 9:00

 

 

YIT:TÄ EHDOTETAAN KESKI-PASILAN KESKUKSEN TOTEUTTAJAKSI HELSINGISSÄ

 

Helsingin kaupungin ja Suomen valtion nimeämä arviointiryhmä ehdottaa YIT:tä Keski-Pasilan Keskuksen suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi. Kilpailun tulos vahvistetaan Helsingin kaupunginvaltuuston, Senaatti-kiinteistöjen hallituksen ja Suomen Eduskunnan päätöksellä vuoden 2013 aikana.

 

YIT:n kilpailuehdotus käsittää Keski-Pasilasta vapautuvalle ratapiha-alueelle suunnitellun uuden Tripla-keskuksen, joka yhdistää Itä- ja Länsi-Pasilan toisiinsa. Alueelle kaavoitetaan rakennusoikeutta noin 183 000 kerrosneliömetriä ja hankkeen arvo on kokonaisuudessaan noin miljardi euroa. Hankkeen rakentaminen alkaa asemakaavan vahvistuttua, arviolta vuonna 2015 ja se toteutetaan vaiheittain noin 10 vuoden aikana. Hankkeen työllisyysvaikutus työmaalla on parhaimmillaan lähes 900 henkilöä vuodessa, muita myönteisiä välillisiä vaikutuksia unohtamatta. 

 

Toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti viihtyisäksi suunniteltu uusi Tripla-keskus on kolmen korttelin monipuolinen kokonaisuus, johon toteutetaan toimistoja, kauppa- ja kongressikeskus, asuntoja, hotelli, monitoimiareena sekä joukkoliikenneterminaali. Alueellisesti keskus rajoittuu Ratapihantiehen, Pasilansiltaan ja Pasilankatuun ja sijoittuu logistisesti liikenteen solmukohtaan.

 

YIT ostaa alueelle kaavoitettavan rakennusoikeuden vaiheittain rakentamisen edetessä, jolloin rahoitustarve on maltillinen. Varsinainen kiinteistökauppa tehdään asemakaavan vahvistuttua. Hankkeen rahoitus järjestetään hankkeen edetessä tavanomaisilla rahoitusinstrumenteilla, eikä se edellytä erityisiä rahoitusjärjestelyjä. Projektin liikevaihto tuloutuu tämän hetken arvion mukaan pääosin vuosina 2016-2020. Ison ja pitkäkestoisen hankkeen suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa on huomioitu, että rakentamisen aikatauluja voidaan sopeuttaa markkinatilanteen niin vaatiessa.

 

Toteutus- ja suunnittelukilpailun keskeisenä vaatimuksena olivat ekologiset kriteerit. Suunnittelun lähtökohtana on ollut ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Kattopinta-alasta kolmasosa on puistoaluetta viherkattoineen. Ekologista liikkuvuutta tukee 3 400 polkupyörän pysäköintipaikkaa ja lähes 400 sähköauton latauspistettä. Jätteiden keräys toteutetaan keskitetyllä imujätejärjestelmällä. Elinkaarikoordinaattori vastaa ekologisten kriteereiden toteutumisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

 

YIT:n kilpailuehdotuksen konseptin on laatinut hollantilainen arkkitehtitoimisto Office for Metropolitan Architecture (O.M.A.). Kilpailuehdotuksen suomalaisena arkkitehtina ja pääsuunnittelijana on toiminut Inter-Arch Architecture Oy.

 

”Kokonaisuus on mittava, teknisesti vaativa ja monimuotoinen. YIT:llä on vankka kokemus isoista projekteista ja kattava osaaminen juuri tällaisiin hankkeisiin. On hienoa päästä toteuttamaan Helsingin keskustan tärkeintä kaupunkikehityshanketta. Kilpailuvaiheessa olemme panostaneet suunnitteluun ja riskien hallintaan erityisen paljon. Olemme varmoja, että kiinnostusta hankkeeseen löytyy eri tahoilta niin asukkaista ja palveluntarjoajista kuin sijoittajista ja rahoittajistakin”, kertoo YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.

 

YIT on rakentanut viimeisen kahdeksan vuoden ajan myös viereistä Vallilan Konepajan uutta aluetta Helsingissä. Sinne on suunniteltu kaikkiaan 2 500 asukkaalle noin 1 300 asuntoa, joista valmiina on 480 asuntoa. Jatkamme Keski-Pasilan hankkeella luontevasti Helsingin keskusta-alueen uudistamista.

 

Hankkeeseen liittyvä tiedotustilaisuus medialle pidetään tiistaina 3.9 klo 10, Helsingin kaupungintalolla, kaupunginhallituksen istuntosalissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki.
 

Kuvia: http://yit.materialbank.net/NiboWEB/YIT/showCartPublicContent.do?uuid=4826183&random=639427&lang=en

 

 

Lisätietoja tiedotustilaisuuden jälkeen:

Timo Lehmus, liiketoimintaryhmän johtaja, Toimitilat, YIT, puh. 0400 409 181, timo.lehmus@yit.fi

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT, puh. 045 6700 626, timo.lehtinen@yit.fi

 

YIT OYJ

 

Timo Lehtinen
Talousjohtaja

 

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

 

YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo vetovoimaisempaa ja kestävämpää kaupunkiympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. YIT rakentaa asuntoja, toimitiloja ja infrastruktuuria, kehittää kokonaisia alueita sekä tarjoaa kuluttajille asumisen ratkaisuja. YIT:llä on yli 100 vuoden kokemus ja vahva markkina-asema: Suomessa se on suurin asuntojen rakentaja ja Venäjällä merkittävin ulkomainen asuntorakentaja. Suomessa YIT on myös yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista. Yhtiö työllistää yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa