YIT tehostaa pääomankäyttöään 50 miljoonan euron tonttiyhteistyöllä

YIT tehostaa strategiansa mukaisesti pääomankäyttöään tonttiyhteistyöllä Hypo-konsernin hallinnoimien asuinkiinteistörahastojen, Suomen Osatontti Ky:n ja Suomen Osatontti II Ky:n, kanssa.
Yhteistyösopimus kattaa kaksi vaihetta, ja sen kohteena olevien tonttien arvo on noin 50 miljoonaa euroa. Sopimuksen puitteissa YIT myy tontteja ja siirtää tonttikauppojen esisopimuksia Suomen Osatontti Ky:lle ja Suomen Osatontti II Ky:lle. YIT jatkaa omaperusteisen tuotantonsa kehittämistä tonteille ja maksaa tonteista vuokraa rahastoille. Tontit sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen kasvukeskuksissa.Ensimmäisessä vaiheessa, kesäkuussa, YIT myy rahastoille noin 25 miljoonan euron arvosta tontteja. Tonteilla on vahvistetut asemakaavat, mikä mahdollistaa rakentamisen aloittamisen haluttuna ajankohtana. Toisessa vaiheessa, jonka arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla, YIT myy lisää tontteja sekä siirtää tonttikauppoja koskevia esisopimuksia rahastoille jälleen noin 25 miljoonan euron edestä. Toisen vaiheen kauppojen edellytyksenä on tonttien asemakaavojen vahvistuminen.”Kumppanuuden tarkoituksena on tehostaa YIT:n pääomankäyttöä, ja tarjota asiakkaille mahdollisuus päästä kiinni uuteen asuntoon pienemmällä pääomalla. Samalla Suomen Osatontti Ky:n ja Suomen Osatontti II Ky:n omistajat saavat sijoitukselleen vakaata tuottoa”, toteaa Matti Koskela , YIT:n Talonrakennus –liiketoimintaryhmän johtaja.Lisätietoja antavat:Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fiMatti Koskela, liiketoimintaryhmän johtaja, Talonrakennus, YIT Rakennus Oy, puh. 040 557 6520, matti.koskela@yit.fi


Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia