YIT TOTEUTTAA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGILLE HUHTASUON KOULU- JA PÄIVÄKOTIKESKUKSEN ELINKAARIMALLILLA


YIT OYJ                SIJOITTAJAUUTINEN         17.8.2011 klo 14:00

YIT TOTEUTTAA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGILLE HUHTASUON KOULU- JA PÄIVÄKOTIKESKUKSEN ELINKAARIMALLILLA

YIT ja Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu ovat allekirjoittaneet sopimuksen Huhtasuon yhtenäiskoulun, erityiskoulun ja päiväkodin toteuttamisesta elinkaarihankkeena. YIT vastaa koulu- ja päiväkotikeskuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä elinkaaren aikaisista palveluista vuoteen 2033 saakka.

Huhtasuon hankkeen investoinnin arvo on noin 35 miljoonaa euroa ja elinkaarihankkeen kokonaisarvo noin 55 miljoonaa euroa. Kiinteistön omistajaksi tulee Jyväskylän kaupungin omistama kiinteistöosakeyhtiö. Huhtasuon koulu- ja päiväkotikokonaisuuden rakentaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa vuosina 2012 - 2015.

Huhtasuon yhtenäiskouluun, erityiskouluun ja päiväkotiin tulee tilat kaikkiaan noin 1000 lapselle ja nuorelle. Koulut ja päiväkoti tulevat muodostamaan kolmen toisiinsa kytketyn rakennuksen kokonaisuuden, jossa tilojen muunneltavuus mahdollistaa monipuolisen oheis- ja iltakäytön. Kullakin palveluyksiköllä on käytössään omat tilat, sisäänkäynnit ja piha-alueet. Koulun yhteyteen rakennetaan myös täysimittainen, 1200 m2 laajuinen liikuntahalli, jossa on 450 katsomopaikkaa. Rakennusten pinta-ala on yhteensä noin 16 000 neliömetriä.

- Jyväskylän kaupungille on keskeisen tärkeää turvata lasten ja nuorten päiväkoti- ja koulutilojen terveellisyys ja turvallisuus. Jyväskylässä on parhaillaan rakenteilla monta suurta koulu- ja päiväkotihanketta kasvavan kaupungin tarpeisiin. Elinkaarimalli on yksi tapa toteuttaa julkisia investointeja. Elinkaarihankkeella tavoittelemme kustannustehokasta koko elinkaaren aikaista palvelutilaratkaisua.

- Odotamme elinkaarimallilta ja siihen liittyvältä yhteistyöltä ja kumppanuudelta YIT:n kanssa paljon. Elinkaarihanke tarjoaa myös mielenkiintoisen vertailukohteen perinteisille toimintamalleillemme, kertoo kiinteistöjohtaja Esko Eriksson Jyväskylän kaupungin Tilapalvelusta.

Elinkaarimalli tuo turvallisuutta ja toimintavarmuutta

Valitessaan elinkaarimallin lähiajan suurimman rakennushakkeensa toteutukseen Jyväskylän kaupunki panostaa lasten ja nuorten turvalliseen kasvuympäristöön. Elinkaarimallilla varmistetaan Huhtasuon koulujen ja päiväkodin olosuhteet, viihtyvyys, kunto ja käytettävyys kaikkina aikoina.

Tilojen tulevat käyttäjät ovat osallistuneet suunnitteluun ja valituissa ratkaisuissa korostetaan kestävyyttä ja luotettavuutta.

Energiatehokkuus on suunnittelun keskeisenä lähtökohtana. Kiinteistöt liitetään YIT:n kiinteistövalvomoon, jolloin sekä olosuhteet että energiankulutus ovat ympärivuorokautisessa seurannassa. Suunnitelmallisen ylläpidon ja korjausten myötä tilat pysyvät toimivina ja terveellisinä kaikille käyttäjille. Jyväskylän kaupungille ei synny yllättäviä kustannuksia eikä korjausvelkaa, sillä YIT vastaa toteuttajana elinkaarihankkeen kaikista rakentamiseen sekä ylläpitoon liittyvistä riskeistä 20 vuoden ajan.

- Jyväskylän kaupunki on tehnyt edistyksellisen ratkaisun päätyessään elinkaarimalliin. Huhtasuon elinkaarihankkeessa pystymme tarjoamaan YIT:n osaamisen koko elinkaaren ajalle suunnittelusta ja toteutuksesta ylläpitoon. Haluamme myös edistää uusien ja innovatiivisten energiaratkaisujen käyttöönottoa Huhtasuolla. Samalla varmistamme lapsille ja nuorille hyvät olosuhteet päiväkoti- ja koulutielle, aluejohtaja Mikko Räty YIT:stä sanoo.

Lisätietoja:
Mikko Räty, aluejohtaja, YIT Suomen rakentamispalvelut, puh. 0400 837 402, mikko.raty@yit.fi
Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja, Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu, puh. 0500 641 621, esko.eriksson@jkl.fi

Kuvia allekirjoitustilaisuudesta: http://www.yit.fi/palvelut/yritysinformaatio/media/kuvat_ja_logot

YIT OYJ                             

Virva Salmivaara               
Viestintäjohtaja                  

 

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet, paikallismediat, www.yit.fi

 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Vuonna 2010 YIT:n liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa. Konsernin henkilöstömäärä on yli 26 000. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

 

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa