YIT TUO MARKKINOILLE UUSIA RATKAISUJA TEOLLISUUDEN ENERGIATEHOKKUUTEEN JA KUNNOSSAPITOON

LEHDISTÖTIEDOTE     29.10.2009 klo 9.00       
YIT TUO MARKKINOILLE UUSIA RATKAISUJA TEOLLISUUDEN ENERGIATEHOKKUUTEEN JA    KUNNOSSAPITOON                                 

YIT on kehittänyt teollisuuden Energianero-ratkaisuja, joilla pystytään parantamaan tuotanto- ja energiatehokkuutta, saavutetaan merkittäviä säästöjä ja vähennetään haitallisia kasvihuonekaasupäästöjä. Energianero-nimen alla kulkevia ratkaisuja on kehitetty kaikissa YIT:n palveluissa eli kiinteistötekniikan, rakentamisen ja teollisuuden palveluissa.

Teollisuuden osuus koko Suomen energiakulutuksesta on noin puolet. Tiukentuneiden päästörajoitusten ja loppuasiakkaiden kasvavan ympäristötietoisuuden vuoksi energian- ja materiaalikäytön tehostamisella on yhä keskeisempi rooli tuotantolaitosten toiminnan kehittämisessä.

On olemassa selvä tarve ratkaisuille, joilla säästetään kustannuksia ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. On nähtävissä myös tarvetta kokonaisvaltaiselle osaamiselle, jolla otetaan haltuun lukuisista muuttujista koostuva energiankäyttö. Näihin tarpeisiin vastaamme Energianero-ratkaisuilla, joilla pystytään toteuttamaan taloudellisesti erittäin kannattavia tehostushankkeita. Säästöt tulevat mm. energiakustannuksista ja päästöoikeusmaksuista sekä materiaalinkäytön tehostushankkeissa jätemaksuista, sanoo Energiatehokkuuspalvelut-yksikön johtaja Seppo Hyppönen YIT:stä.

Energiatehokkuuden parantaminen osaksi kokonaisvaltaista kunnossapitoa

Teollisuuden energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa mm. laitevalinnoilla, prosessin ajotavoilla, modernisoinneilla ja kunnossapidolla. YIT on kehittänyt toimintamallin, jossa kokonaisvaltaiseen kunnossapitoon liitetään energiatehokkuuden kehittäminen.

Energiatehokkuuden kehittäminen vaatii eri osa-alueiden osaamista ja toisaalta kokonaisuuksien hallintaa. Samaa vaaditaan kokonaisvaltaisessa kunnossapidossa. Myös tavoite on sama: tuotanto- ja energiatehokkuuden kehittäminen. Siksi on luontevaa kytkeä energiatehokkuuden kehittäminen osaksi kunnossapitopalveluita ja yhdessä asiakkaan kanssa tehtävää kehitystyötä, sanoo Hyppönen.

Tehostushankkeiden toteutukseen on useita malleja. Esimerkiksi ESCO-ratkaisussa, jossa investointi maksetaan syntyvällä säästöllä, asiakkaan ei tarvitse sitoa hankkeeseen omia henkilöresursseja tai pääomaa, kun investointi toteutetaan kokonaispalveluna. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää tukea sekä energiatehokkuusselvityksiin että tehostushankkeisiin. ESCO-mallilla toteutettuna investointituki maksetaan korotettuna.

Lisätietoja: Seppo Hyppönen, Energiatehokkuuspalvelut-yksikön johtaja, YIT Teollisuuden palvelut, puh. 0400 702 797

YIT OYJ

Virva Salmivaara Viestintäjohtaja

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä Pohjoismaissa, Venäjällä, Baltian maissa sekä Keski-Euroopassa. Vuonna 2008 YIT:n liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa. Konsernin henkilöstömäärä on noin 25 000. YIT tarjoaa teollisuudelle suunnittelu-, investointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuuden tuotantoprosesseihin ja -laitteistoihin sekä kiinteistöihin. YIT on Pohjoismaissa johtava kiinteistöteknisten palveluiden tarjoaja sekä tuotealueillaan johtava teollisuuden palveluyritys. Suomessa YIT on markkinajohtaja teollisuuden energiatehokkuuspalveluissa ja on viime vuosina toteuttanut noin 90 prosenttia teollisuuden ESCO-hankkeista. www.yit.fi/teollisuus

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa