YIT uudelleenarvioi Asuminen Venäjä -toimialan tase-erien tasearvoja ja kirjaa noin 27 miljoonan euron kulun

YIT Oyj Pörssitiedote 26.9.2016 klo 13.30

YIT on saattamassa loppuun kolmen vuoden ajan käynnissä ollutta pääomanvapautusohjelmaa, jonka avulla yhtiö on vapauttanut pääomaa noin 340 miljoonaa euroa eri tase-eristä vahvistaakseen tasettaan. Ohjelman alkuperäisestä tavoitteesta vapauttamatta on noin 45 miljoonan euron arvosta luokittelultaan hitaasti kiertäviä tase-eriä. Nämä tase-erät ovat tontteja, jotka sijaitsevat pääsääntöisesti Venäjällä. Yhtiö arvioi, että lähitulevaisuudessa uusien hankkeiden toteuttaminen merkittävälle osalle näistä tonteista tai tonttien myynti kannattavasti niiden nykyarvolla ei ole mahdollista. Näin ollen yhtiö tekee tonttien arvoihin noin 18 miljoonan euron alaskirjauksen. YIT on samalla päättänyt, että jatkossa näiden tonttien ensisijainen divestointitapa on tonttien myynti. 

Edellä mainittujen lisäksi YIT kirjaa noin 9 miljoonan euron kulun neljän Moskovan alueella sijaitsevan tontin tasearvoon, jotta niiden arvo vastaa viranomaisten kanssa käytävän vuoropuhelun nykyistä tilannetta. Kyseiset tontit eivät kuulu pääomanvapautusohjelmaan. Tonteille ei ole saatu uusia rakennuslupia kolmeen vuoteen muuttuneiden viranomaisvaatimusten ja alkuperäisten investointiehtojen ristiriitaisuuksien vuoksi. YIT on pyrkinyt neuvottelemaan viranomaisten kanssa toteuttamiskelpoista ja molemmille osapuolille hyväksyttävissä olevaa kompromissia kolmen vuoden ajan. Neuvotteluissa on edetty, mutta lopulliset viranomaispäätökset asiasta puuttuvat edelleen.  

Nyt kirjattavan kulun kokonaismäärä on noin 27 miljoonaa euroa ja se raportoidaan kolmannen vuosineljänneksen luvuissa 27.10.2016. Kulu vastaa noin 7 prosenttia Asuminen Venäjä -toimialan operatiivisesta sijoitetusta pääomasta vuoden toisen vuosineljänneksen lopussa.  

YIT tavoittelee Asuminen Venäjä -toimialalla positiivista oikaistua liikevoittoa toisella vuosipuoliskolla, ja yhtiö arvioi toimialan oikaistun liikevoiton olevan noin nolla jo vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiö ilmoitti puolivuosikatsauksen yhteydessä tavoittelevansa positiivista liiketulosta Asuminen Venäjä -toimialalla toisella vuosipuoliskolla. Nyt tehtävä alaskirjaus ei muuta YIT:n antamaa ohjeistusta koko vuoden liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton osalta. 

Lisätietoja antaa: 

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi
Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 570 1313, kari.kauniskangas@yit.fi  

YIT OYJ  

Hanna Jaakkola
Johtaja, sijoittajasuhteet  

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi 

YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria ja kokonaisia alueita. Panostamme ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, korkeaan laatuun ja monipuolisen osaamisemme jatkuvaan kehittämiseen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme yli 5 300 henkilöä kahdeksassa maassa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa