YIT UUSII TIEHALLINNON TIEVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN JA YLLÄPITÄÄ SITÄ VUOTEEN 2019 SAAKKA

LEHDISTÖTIEDOTE   20.10.2009 klo 10.00       

YIT UUSII TIEHALLINNON TIEVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN JA YLLÄPITÄÄ SITÄ   VUOTEEN 2019 SAAKKA                               


YIT ja Tiehallinto ovat tehneet valtakunnallisen palvelusopimuksen tievalaistuksen ohjausjärjestelmän uusimisesta ja ylläpidosta. Palvelusopimus ulottuu vuoteen 2019 saakka.

Sopimuksen mukaan tievalaistuksen ohjausjärjestelmä uudistetaan tiepiireittäin vuoden 2011 loppuun mennessä. Tievalaistuskeskusten uusintatyö aloitetaan Kaakkois-Suomen tiepiiristä. Tiehallinnolla on kaikkiaan noin 4 000 tievalaistuskeskusta ja noin 230 000 tievalaisinta.

”Tiehallinnolle ohjausjärjestelmän uudistaminen tuli ajankohtaiseksi nykyisten ohjauslaitteiden vanhentuessa sekä toisaalta energiansäästötavoitteiden takia. Ohjausjärjestelmän avulla voidaan syttymis- ja sammumisajankohdat määritellä tarkemmin. Tarvittaessa voidaan lyhentää palamisjaksoa ja siten säästää sekä energiaa että valaisinta. On myös kohteita, joissa voidaan harkita yöaikaista valojen sammuttamista kuntasektorin tapaan. Valittu ohjausjärjestelmä mahdollistaa nämä toimenpiteet keskuskohtaisesti”, Tiehallinnon Hämeen tiepiirin sähkövastaava Markku Ijäs sanoo.

”Sopimus vahvistaa YIT:n asemaa tie- ja katuvalaistuksen ohjausjärjestelmien markkinajohtajana. Olemme aikaisemmin toimittaneet vastaavia järjestelmiä muun muassa Joensuuhun, Järvenpäähän, Kotkaan ja Tuusulaan. Kehittämämme järjestelmä edustaa uusinta teknologiaa, jonka avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä niin energiankulutuksessa kuin työn toteutuksessakin”, johtaja Reino Hottinen YIT Kiinteistöteknisistä palveluista toteaa.

YIT tuottaa palvelun kehittämällään langattomalla älykkäällä Computec Technologies valaistuksenohjausjärjestelmällä. Järjestelmän ansiosta teiden valaistustasoa voidaan ohjata etäkäytöllä ja energiatehokkuuden ja liikenneturvallisuuden vaatimukset voidaan ottaa huomioon.

Tievalaistuskeskusten ohjaus toteutetaan langattomasti IP-pohjaisen verkon välityksellä. Palveluratkaisun tiedonsiirrossa käytetään uusimpia standardoituja tiedonsiirtoteknologioita, kuten GSM- ja 3G-verkkoa.

Lisätietoja antavat: Reino Hottinen, johtaja, YIT Kiinteistötekniikka Oy, puh. 050 5576839, reino.hottinen@yit.fi Markku Ijäs, sähkövastaava, Tiehallinto, Hämeen tiepiiri, puh. 0400 235 091, markku.ijas@tiehallinto.fi

YIT OYJ

Virva Salmivaara Viestintäjohtaja

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet, paikallismediat, www.yit.fi

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä Pohjoismaissa, Venäjällä, Baltian maissa sekä Keski-Euroopassa. Vuonna 2008 YIT:n liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa. Konsernin henkilöstömäärä on noin 25 000. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.yit.fi

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä. www.tiehallinto.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa