Espoonkartanon aluetta kehitetään uudenlaisen ajattelun pohjalta

Uusi korkeatasoinen asuinalue luonnonkauniiseen kartanomiljööseen: Espoonkartanon aluetta kehitetään uudenlaisen ajattelun pohjalta Esbogård Ab ja YIT Rakennus Oy ovat sopineet Espoonkartanon ja sitä ympäröivän alueen kehittämisestä tulevaisuuden asumistarpeita tyydyttävällä, omaleimaisella tavalla. YIT on kehittänyt yhdyskuntarakentamisen mallin asuin- ja elinympäristön kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen. Yritys vastaa hankkeen läpiviemisestä suunnittelusta toteutukseen. Osapuolet ehdottavat, että Espoon kaupunki ottaisi alueen kaavoitusohjelmaansa "Teknillinen korkeakoulu, valtion teknillinen tutkimuskeskus ja teknologiayritykset muodostavat Espoosta kansainvälisestikin arvioiden erittäin korkeatasoisen osaamiskeskittymän. Yritysten tärkein sijoittumistekijä on osaava työvoima. Osaavat ihmiset puolestaan arvostavat oman alansa kiinnostavia ja monipuolisia työmarkkinoita sekä laadukasta asuin- ja elinympäristöä. Kehittääkseen kilpailukykyään ja ollakseen kiinnostava asuinpaikka osaavien ihmisten mielissä Espoo tarvitsee uusia ja vetovoimaisia asuinalueita ", toteaa YIT-yhtymä Oyj:n konsernijohtaja Reino Hanhinen. "Espoon väkiluku kasvaa seuraavalla kymmenvuotiskaudella yli 30 000 hengellä. Espoolaisten asumistoiveet 2000" -selvityksen mukaan espoolaiset haluavat asua pientaloissa luonnon läheisessä ja turvallisessa ympäristössä hyvien peruspalveluiden äärellä. Espoonkartanon sijainti Kauklahden vieressä tarjoaa hyvän mahdollisuuden luoda alueelle kysyntää vastaava ja samalla paikalliskeskuksen kehittymistä tukeva asuinalue. Hankkeen kohteena oleva, noin 570 hehtaarin kokoinen maa-alue on valtioneuvos August Ramsayn perillisten omistaman Esbogård Ab:n hallinnassa. "Asuinalueen kehittämisen lähtökohtana on kulttuurihistoriallisten arvojen, rakennusten ja ympäristön vaaliminen ja kunnioittaminen. Asukkaille tarjotaan mahdollisuus elää ja asua historiallisessa kulttuuriympäristössä lähellä luontoa. Monipuoliset luonto- ja liikuntaharrastukset sekä hyvän viihtyvyyden tarjoavat palvelut lisäävät alueen houkuttelevuutta", toteaa Esbogård Ab:n hallituksen puheenjohtaja Rolf Saxberg. Espoon kartano syntyi Kustaa Vaasan päätöksestä perustaa kuninkaankartanoita eri puolille Suomea vuonna 1556. Yhteisöllisyys, turvallisuus ja esteettisyys suunnittelun lähtökohtana YIT:n kehittämään yhdyskuntarakentamisen malliin on saatu virikkeitä anglosaksisista maista. Siellä on yleistä, että asuinalueita kehitetään kokonaisvaltaisen suunnitelman pohjalta. Alueen suunnittelusta vastaava taho rakennuttaa alueen kerralla valmiiksi, ja vastaa selkeästi koko hankkeen läpiviemisestä. Yhdyskuntarakentaminen tähtää turvalliseen, esteettiseen ja yhteisökeskeiseen asumiseen. Toteutusmallin avulla luodaan luontaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka perustuu asukkaiden omatoimisuuteen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa esimerkiksi palveluinfrastruktuuria koskeviin päätöksiin. "Tähän päästään uuden omistusmallin kautta. Asukkaat omistavat yhdessä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa alueen palveluinfrastruktuurin ja ovat mukana tuottamassa asuinyhteisölle tarkoitettuja palveluja", kertoo kehitysjohtaja Juha Kostiainen YIT Rakennus Oy:stä. Yhdyskuntarakentamisella pyritään lisäämään asuinalueen avoimuutta ja siten edistämään turvallisuutta. "Teknisen turvavarustelun sijasta suositaan avointa, kohtuullisen tiiviisti ja laadukkaasti toteutettua asuinmiljöötä. Mahdollisille rikollisille halutaan viestittää, että asukkaat hallitsevat aluetta ja välittävät siitä", kertoo apulaispoliisipäällikkö Ari Sarjanen. Esteettisyyteen pyritään muun muassa ympäristötaidekaavan ja ympäristöohjelman avulla. Ympäristötaidekaavassa kunnioitetaan olemassa olevia ympäristöteoksia sekä hyödynnetään toteutuksen yhteydessä syntyviä mahdollisuuksia luoda uusia. Ympäristöohjelman tarkoituksena on turvata luonnon säilyminen nykyisellään ja tuoda se kaikkien asukkaiden ulottuville. Lisätiedot: Esbogård Ab:n hallituksen puheenjohtaja Rolf Saxberg, 040 595 7150 sekä YIT Rakennus Oy:n kehitysjohtaja Juha Kostiainen, 0400 721 475 ja projektijohtaja Wisa Majamaa, 040 826 1001 Tausta-aineisto- ja kuvatoivomukset: Viestintäsuunnittelija Carita Henriksson, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy, s-posti: carita.henriksson@viherjuuri.fi, puh. (09) 1255 2463. YIT-Yhtymä Oyj on rakentamisen ja teollisuuden kokonaispalveluyritys. YIT tarjoaa asuntojen, kiinteistöjen, infrastruktuurin ja teollisuuden investointi- ja kunnossapitopalveluita. YIT:n liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa ja liikevoitto 99,7 miljoonaa euroa vuonna 2001. Henkilöstön määrä on noin 10.000 henkeä. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT01080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT01080/wkr0002.pdf