Lääkejäte ei kuulu luontoon

Käyttämättä jääneet ja vanhentuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä, jonka oikea hävitystapa on palautus apteekkiin. Suomen luontoon päätyy kuitenkin vuosittain todennäköisesti kymmeniä tuhansia kiloja lääkejätettä.

Yliopiston Apteekille laadittiin ympäristösuunnitelma vuoden 2006 aikana. Suunnitelmassa kiinnitettiin huomioita useisiin alueisiin apteekin omassa toiminnassa. Lisäksi selvitettiin asiakaskyselyllä1), miten kotona käyttämättömäksi jääneet lääkkeet hävitetään.

Selvityksen mukaan asiakkaista:
- 64 % palauttaa käyttämättömäksi jääneet lääkkeet apteekkiin
- 17 % hävittää lääkkeet sekajätteen mukana
- 15 % hävittää lääkkeet viemäreiden kautta

Vuonna 2006 Yliopiston Apteekin toimipisteisiin palautettiin noin 12 000 kilogrammaa lääkejätettä. Kyselyn perusteella asiakkaista noin 32 % hävittää lääkkeet sekajätteen mukana tai viemäreiden kautta. Näin ollen luontoon päätyisi noin 6100 kilogrammaa lääkejätettä vuodessa.

Yliopiston Apteekilla on noin 10 % markkinaosuus, joten voidaan arvioida, että vuosittain Suomen luontoon saattaa päätyä kaikkiaan noin 61 000 kilogrammaa lääkejätettä (kaatopaikoille 32 000 ja jätevedenpuhdistamoihin 29 000 kg). Luvut ovat vain karkeita arvioita, mutta osoittavat huolestuttavalla tavalla sen, että tiedotusta lääkejätteen oikeasta hävitystavasta on lisättävä.

Yliopiston Apteekki järjestää jatkossa kahdesti vuodessa ympäristöviikon, jonka aikana muistutetaan siitä, että kodin lääkekaappi on hyvä siivota säännöllisesti. Ylimääräiset lääkkeet kotona aiheuttavat sekaannuksen vaaran ja riskin sekä lapsille että kotieläimille. Lisäksi ympäristöviikolla kerrotaan lääkejätteen oikeasta hävitystavasta.

Ensimmäisen kerran ympäristöviikkoa vietetään Yliopiston Apteekissa 21.-27.5.2007. Ympäristöviikon aikana Yliopiston Apteekin Uniikki-asiakkaat saavat yhden ylimääräisen ostokertymää kartuttavan asiakaskäynnin palauttaessaan lääkejätteet apteekkiin.


Säästä luontoa – käyttämättömäksi jääneet lääkkeet apteekkiin

Lääkejätteen määrää voi vähentää ostamalla lääkkeet sopivissa erissä ja aloittamalla uusi lääkehoito aina pienellä kokeilupakkauksella. Käyttämättä jääneet lääkkeet voi palauttaa apteekkiin lajiteltuna.

Lääkejätteen lajittelu:
- läpipainoliuskat pussiin ilman pahvipakkausta, ja muut tabletit ja kapselit pussiin ilman purkkia
- voiteet ja nestemäiset lääkkeet palautetaan omissa pakkauksissaan
- jodia sisältävät lääkkeet omaan pussiinsaLisätietoa lääkejätteen palauttamisesta apteekkiin,
Yliopiston Apteekit numeron 0203 20200 kautta:
Helsinki, johtava proviisori Anne Hietala
Joensuu, apteekinhoitaja Pekka Huuskonen
Jyväskylä, apteekinhoitaja Hanna Haukkala
Kemi, apteekinhoitaja Piia Korhonen
Lahti, apteekinhoitaja Minna Rautio
Lappeenranta, apteekinhoitaja Marjaana Nurmilaukas
Oulu, apteekinhoitaja Kari Asunmaa
Pori, apteekinhoitaja Ilona Aaljoki
Salo, apteekinhoitaja Krista Veijonen
Savonlinna, apteekinhoitaja Suvi Suvela
Tampere, apteekinhoitaja Kerstin Carlsson
Turku, apteekinhoitaja Mika Karhu

Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@yliopistonapteekki.fi

Lisätietoja Yliopiston Apteekin ympäristösuunnitelmasta
Viestintäpäällikkö Katariina Kalsta
Puhelin (09) 5420 4435
Sähköposti katariina.kalsta@yliopistonapteekki.fi

Yrityksestä

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu, Helsingin yliopiston omistama apteekki. Yliopiston Apteekki toimii 12 paikkakunnalla Suomessa. Olemme Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Palveluksessamme oli vuonna 2008 noin 950 henkilöä. Tuemme toimintamme kautta opetusta ja tutkimustoimintaa. Merkittävä osa farmasian opiskelijoista suorittaa opintoihinsa liittyvän käytännön harjoittelujakson Yliopiston Apteekissa. Lisäksi osallistumme farmasian opetustyöhön.

Liitteet & linkit