Lähes joka toisessa suomalaiskodissa vanhentuneita lääkkeitä

Yliopiston Apteekki toteutti kyselyn lääkejätteiden palautukseen liittyvistä toimintatavoista ja asenteista kaikissa 17 toimipaikassaan ympäri Suomen. Kyselyyn vastasi viikolla 38 yhteensä yli 2 600 henkilöä. Tutkimuksesta käy ilmi, että lähes joka toisella suomalaisella on kotonaan käytöstä poistettuja tai vanhentuneita lääkkeitä.

Yliopiston Apteekin kyselystä käy ilmi, että lähes joka toisessa suomalaiskodissa on vanhentuneita tai käytöstä poistettuja lääkkeitä. Kotien lääkejätetilanne vaihtelee selvästi alueittain. Vähiten vanhentuneita lääkkeitä oli Kemissä (31 prosentilla) ja eniten Helsingin Töölössä (54 prosentilla). Joka kymmenes ei osaa sanoa, onko hänellä kotona vanhentuneita lääkkeitä. Yleisimmin lääkekaapin tai muun vastaavan lääkkeiden säilytyspaikan sisältö käydään läpi kerran vuodessa. Keskimääräistä useammin eli kahdesti vuodessa kodin lääkkeiden päiväykset käydään läpi muun muassa Jyväskylässä ja Lahdessa. ”Kotona olevat vanhentuneet lääkkeet voivat aiheuttaa vaaratilanteita, jos aikuiset, lapset, tai kotieläimet nauttivat niitä vahingossa. Vanhentuneet lääkkeet ovat aina ongelmajätteitä, jotka voi vaivattomasti ja veloituksetta palauttaa apteekkiin”, Yliopiston Apteekin apteekkari Jari Kokkonen sanoo. Lääkejätteiden hävittämistavoissa yhä parantamisen varaa Yliopiston Apteekin tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisten aktiivisuus lääkejätteiden palauttamisessa on parantunut viime vuosina. Tällä hetkellä noin joka kymmenes suomalainen kertoo laittaneensa lääkejätteitä sekajätteiden sekaan tai viemäriin. Yliopiston Apteekin vastaavassa kyselyssä vuonna 2006 näin kertoi toimineensa kolme kymmenestä. Merkittävin syy lääkejätteiden laittamiseen sekajätteiden sekaan tai viemäriin on se, ettei lääkejätteiden palautusmahdollisuudesta apteekkiin ole tiedetty. Muita kyselyssä mainittuja syitä ovat laiskuus, välinpitämättömyys, huolimattomuus, kiire, apteekin kaukainen sijainti, lääkkeiden vähäinen määrä ja lääkeaineen pitäminen haitattomana. Luontoon kymmeniä tonneja lääkkeitä vuosittain Suomen luontoon päätyy sekajätteen mukana tai viemäriverkoston kautta yhä kymmeniä tonneja käyttämättä jääneitä tai vanhentuneita lääkkeitä vuosittain. Käytöstä poistetut lääkkeet luokitellaan ongelmajätteiksi, koska ne vaikuttavat luonnossa eläviin organismeihin. ”Yliopiston Apteekki haluaa tehdä lääkejätteiden palauttamisen mahdollisimman helpoksi ja on sen vuoksi ottanut juuri kaikissa myymälöissään käyttöön lääkejäteastiat, joihin asiakas voi itse helposti palauttaa lääkejätteet läpinäkyvässä muovipussissa”, apteekkari Kokkonen kertoo. Apteekeista lääkejätteet kuljetetaan Ekokemin ongelmajätelaitokselle, jossa ne tuhotaan polttamalla. Polttamisen yhteydessä syntyvää kaukolämpöä hyödynnetään Riihimäellä ja Hyvinkäällä. Lisätietoja: Apteekkari Jari Kokkonen Puh. 040 527 4476 jari.kokkonen@yliopistonapteekki.fi Paikkakuntakohtaiset lääkejätekyselyn tulokset ovat nähtävissä Yliopiston Apteekin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.yliopistonapteekki.fi/fi/yritystiedot/media/

Yrityksestä

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu, Helsingin yliopiston omistama apteekki. Yliopiston Apteekki toimii 12 paikkakunnalla Suomessa. Olemme Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Palveluksessamme oli vuonna 2008 noin 950 henkilöä. Tuemme toimintamme kautta opetusta ja tutkimustoimintaa. Merkittävä osa farmasian opiskelijoista suorittaa opintoihinsa liittyvän käytännön harjoittelujakson Yliopiston Apteekissa. Lisäksi osallistumme farmasian opetustyöhön.

Tilaa

Liitteet & linkit